Jump to content
Замки и Крепости Украины - Форум

Recommended Posts

Обговорюються ці об'єкти: міські укріплення та замок в Озерній


Про замок в Озерній я довідався з карти Боплана виданої Covens & Mortier в 16хх році:
ozernab.png

Він чітко прослідковується і на інших картах:
185x.png
Bl:33 Umgebungen von Brzezan Zborow und Tarnopol (Австрійська карта 185х)

zozerna_1880.png
Польська карта 1880 року (поєднано два листи цієї карти).

ozerna_mig_600.jpg
На карті Ф. фон Міга (1779–1782 рр.) можна детально роздивитися структуру замку.

Співставивши карту 1880 року то гугломапу, вдалось локалізувати замчисько:
ozerna_gugl.png

і на місцевості (вигляд на південно-східний та південно-західний бастіони):
DSC_0009.JPG DSC_0012_01.JPG

 • Like 1
Link to comment
Share on other sites

Выдержка по теме из книги "Рукописні карти XVI – XIX століть. З фондів Центрального державного історичного архіву України, м.Львів":

Цитата
1759 роком датується також унікальний атлас володінь князів Радзивиллів у Золочівській волості, який на сьогодні є єдиним збереженим зразком зібраних у атлас маєткових карт.

У 1740 р. Михайло Казимир Радзивилл купив у дочки королевича Якуба Марії Кароліни де Буйон маєтки у Золочівському повіті, які до того часу належали королівському двору. Карти уклав присяжний геометр, підкоморій Львівського підкоморського суду Станіслав Мікошевський (Stanisław Mikoszewski), якому належать ще кілька маєткових карт, зокрема одна із вищезгаданих карт єзуїтських володінь у сс. Підтемне, Кугаїв та містечку Раковець.

Художньо оформлений заголовок атласу у бароковому картуші, з алегоричною постаттю воїна зі списом, який тримає в руці щит з зображенням герба Радзивиллів в оточенні військової арматури (гармати, бочки з порохом, литаври, труби, прапори, шаблі, ядра) на тлі фортеці, належить невідомому авторові.

Атлас складається з п'ятнадцяти карт, кожна з яких має свій заголовок з підписом С. Мікошевського, шкалу лінійного масштабу та штемпель гербового збору. Карти охоплюють частину Золочівського повіту:

Арк 2. Марра wsi Seredyniec leżącez w ziemi Lwowskiej, w wlosci Złoczowskie w parafii jezierzańskiej, pokazująca łany dworskie, pola gromadzkie, gaie, stawy, potoki, doliny у wszczystkie okoliczności do gruntu należące, jako też z podgranicznych wsiow (Карта села Серединців парафії Озеряни у Золочівській волості Львівської землі, яка показує панські лани, громадські поля, гаї, стави, потоки, долини та всі околиці, які належать до володінь, а також межі суміжніх сіл);

Арк. 3. Марра miasta Jezierny. Карта міста Озерної;

Арк.4. Марра wsi Kokutkowiec. Карта села Кокутківців;

Арк.5. Марра wsiow Cebrowa у Worobijowki. Карта сіл Цеброва та Воробіївки;

Арк.6. Марра wsi Serwirohow. Карта села Сироварів;

Арк. 7. Марра wsi Nasterowiec. Карта села Нестерівців;

Арк. 8. Марра wsi Olejowa. Карта села Оліїва;

Арк. 9. Марра wsi Białokrynicy. Карта села Білокриниці;

Арк. 10. Марра wsi Hnidawy. Карта села Гнидави;

Арк. 11. Марра wsi Białkowa. Карта села Білківців;

Арк. 12. Марра wsi Zwyżnia. Карта села Звиженя;

Арк. ІЗ. Марра wsiow Monilowkiу Berymowiec. Карта сіл Монилівки та Беремівців;

Арк. 14. Марра wsi Szyszkowiec. Карта села Шишківців;

Арк. 15. Марра miasta Sasowa. Карта міста Сасова.

Всі карти оформлені однотипно та виконані доволі схематично, окремі з них незавершені. Ріки та струмки, які на картах творять доволі густу гідрографічну мережу ні на одній з них не підписані. Найдетальніше вималювані карти міст Сасова та Озерної, а також села Оліїва, на них зображені передмістя, фільварки, окописька.

Тильки на карті м. Озерної позначені номерами земельні наділи, однак таблиця пояснень відсутня. На цій же карті, в долині р. Восушки, на правому її березі, зображений укріплений замок Радзивиллів та фільварок Опал (Opal).

И карта Озерной в придачу:
post-1-0-92303600-1317584894_thumb.jpg

Увеличенный фрагмент карты с замком:
zamok.JPG

 • Like 2
Link to comment
Share on other sites

 • 2 months later...

На місці розташування брами зараз забудова:

post-8-0-18429600-1323887407_thumb.jpg

Саме замчисько практично не забудоване, на місці розташування замкових будівель - городи:

post-8-0-15875000-1323887360_thumb.jpg post-8-0-94995200-1323887382_thumb.jpg

Зверніть увагу - будівлі з двох останніх світлин присутні на карті 188х року

post-8-0-30043700-1323899919_thumb.png

і при їх будівництві, ймовірно, використано камінь із розібраного замку.

На мапі фон Міга видно дві, розміщені Т-подібно будівлі (1, 2) та, можливо, браму (3):

ozerna_fmig.png

Найвірогідніше, при будівництві замку було використано природнє підвищення, але північна сторона не була захищена перепадом висот. Замок (? у "вузькому" значенні) 1 захищав замковий палац (?) 2 з північної сторони. З обох сторін замку (1) розташовувалися додаткові земляні насипи, подібні до бастіонів (навіть не знаю як їх назвати... бастіони ? кавальєри?). Північно-західний частково зберігся до наших днів:

zozerna_jandex_800.jpg

post-8-0-56415400-1323893914_thumb.jpg post-8-0-23564100-1323893955_thumb.jpg post-8-0-60892900-1323893969_thumb.jpg

 • Like 1
Link to comment
Share on other sites

1. Я не думаю, что строение под №3 – это ворота. Попробую обосновать. Во-первых, ворота и в более ранних каменных замках Украины, и тем более в более поздних земляных (бастионных) редко сильно выносили наружу относительно линии куртин. Возьми Свирж, Золотой Поток или тот же Збараж. Ворота зачастую устраивали в толще стены или куртины. Могли выдвинуть их вперёд, но не очень сильно, но даже с таким выдвижением на плане ворота всё же логичней было бы изображать на линии куртины, а не рядом с ней, с внешней стороны замка. Во-вторых, я не могу вспомнить, чтобы встречал на других фрагментах карты Мига такое обозначение ворот. Как пример, можешь глянуть на план аналогичного по структуре замка в Великих Борках, где куда чётче видно место ворот, которое показано стильно, просто и понятно - двумя штрихами:

Zamok_Borky_-_map_Miga_1782..jpg
Картой поделилась Википедия

В то же время, если бы карта Борков была бы такого же плохого качества, как и карта Озёрной, то этих чёрточек мы бы скорей всего не увидели. А за ворота ты и здесь мог бы принять здание, пристроенное к западной куртине замка.

2. Плавно перетекаем к постройкам. Здание №1, как я понимаю, пристроено к куртине с её внешней стороны. Или же частично оно поглотило куртину. Так или иначе, подмывает его отнести к позднему периоду истории замка, когда он уже как замок не использовался, потому было позволено к нему что-то такое прилепить снаружи. Иными словами, я не думаю, что это замковое строение. Скорей всего какая-то более поздняя "левая" пристройка. А вот строение №2 во дворе замка вполне может быть старым, можно даже допустить, что это замковый дворец или главное жилое здание.

3. Не факт, что здания были размещены по Т-подобной структуре. Уточню – я так понял, что под Т-подобной схемой ты подразумеваешь, что эти два сооружения (№1 и №2) могли между собой совмещаться. Если я тебя неправильно понял, то третий пункт можно дальше не читать. А если я тебя понял правильно, то хотел бы отметить, что тут опять же может быть искажение информации за счёт плохого качества карты. Альтернативный вариант – здание №2 примыкает северным торцом к куртине, а уже за куртиной, на этот раз параллельно ей, построено здание №1.

4. Что касается названия насыпей, то, вероятно, это всё же типичные бастионы. Просто на чёрно-белой карте Мига, по причине её не очень хорошего качества, контуры смазались, и потому бастионы могли получить какие-то полукруглые очертания. Но, как вариант, можно допустить, что по углам замок был защищён не совсем бастионами, а округлыми постройками по типу бастей.

Link to comment
Share on other sites

 • 3 weeks later...

Городские укрепления

Если с местоположением укреплений замка всё более-менее понятно, то с локализацией укреплений городка ещё придётся повозиться. Радует, что старый центр Озёрной за века не так уж и сильно исказился, потому вполне вероятно, что в итоге линии его укреплений можно будет проследить и на местности.

Село Озёрная ещё совсем недавно была городом, но после разрушений Первой и Второй Мировых войн поселение было понижено в статусе. Тем не менее, у застройки Озёрной не совсем сельский масштаб. Так, например, по состоянию на 1997 год Озёрная считалась самым крупным селом Зборовского района и входила в четвёрку самых крупных сёл области! При таком размахе ожидаешь, что старый городок мог занимать довольно обширную территорию, но, судя по всему, Старый город был совсем небольшим.

Выявить ориентировочные границы Старого города, некогда находящегося под защитой укреплений, помогают старые карты, некоторые топонимымы и заметки местных краеведов.

Карта Озёрной 1759 года сообщает, что с севера, востока и юга территория городка была ограничена водами озера и его «рукавов»:

zamok.jpg

Кстати, краеведы утверждают, что вал городка неплохо «читался» ещё в 1950-х, так что весьма вероятно, что линия на западной границе городка, различимая на карте Радзивиллов, – это и есть обозначение старого вала.

Линии границ старого города со стороны озера можно видеть и на более поздней карте фон Мига (1779-1782):

mig-2.jpg

Большим кругом на карте (этой и всех других) отмечена территория Старого города, меленьким – территория замка. Правда, городского вала на карте фон Мига как-то не видно. Впрочем, качество копии карты оставляет желать лучшего, так что не будем судить раньше времени.

Насколько я понял, даже когда озеро мелело, и вода частично уходила из «рукавов», на их месте образовывалось этакое болото. В таком случае защита хоть и ослаблялась, но не исчезала полностью.

При описанной схеме водной защиты без прикрытия оставалась только западная сторона города. Далее слово безымянному краеведу: «Місцевість була незахищена водою лише з західної сторони. Тому тут мешканці спорудили ще й заплив, при розкопуванні якого утворилися земляні вали. Нове поселення майже навколо оточила вода. У кінці запливу побудували велику браму, яка була єдиним місцем в'їзду в село». Или вот ещё: «Незахищеною залишилася лише західна сторона. Тому тут мешканці спорудили ще великий рів, який був заповнений водою. При його розкопуванні утворилися земляні вали».

Интересно упоминание вала, но ещё более интересно упоминание рва, который мог заполняться водой из реки. При таком раскладе Озёрная вообще оказывалась как бы на острове.

Отправной точкой в поиске западной границы городка мне послужила улица Забрамська, которая существует и в наши дни. О ней пишут следующее: «Коли село вийшло за межі брами його стали називати Велика Озерна, а згодом Озерна. Тоді про браму лише нагадувала вулиця Забрамська»:

karta ozerna.jpg

Надеюсь упомянутую улицу на карте найти сможете ;)

По логике улица тянется с запада на восток, в сторону городского вала, и где-то там его пересекает. Далее снова слово кому-то из местных: «В 1999 році вирішили збудувати нову браму на честь 530-річчя заснування Озерної. 21 липня 1999 року брама була освячена, на відкритті брами було багато односельців, гостей». Поскольку с инициативой постройки такого мемориала выступил местный краевед, автор книги про Озёрную, то, как мне кажется, место для ворот было выбрано не случайно – как раз на улице Забрамской, чуть в стороне от дороги.

Вот так выглядят памятные ворота. На заднем плане церковь Пресвятой Троицы (1893):

Brama_Ozerna.jpg
Источник

В этом же районе на спутниковом снимке просматривается улица, тянущаяся неровной линией с севера на юг. Воротка как раз на перекрёстке. Как мне кажется, вдоль улицы когда-то и проходил вал. Где-то натыкался на упоминание того, что в Озёрной есть улица под названием «Вали» или как-то так, в общем, не случайный топоним. Может это как раз и есть упомянутая улица, тянущаяся с севера на юг...

Если взять карту от Google, то картина выглядит как-то так (обозначена граница города + ворота, отмеченные кругом):

sputnik-1.jpg

То же самое, но уже на карте Yandex:

sputnik-2.jpg

Кстати, к юго-восточной границе городка прилепили стадион – это в продолжение данной темы.

stadion.jpg


Озёра и дамбы

Отдельно хочется затронуть тему озёр и дамб в районе поселения. Старые карты явно показывают, что в районе Озёрной благодаря дамбам были созданы несколько озёр. В наши дни того самого озера, которое прикрывало городок, не существует. В то же время есть озеро на том месте (южнее села), где на карте фон Мига показана болотистая местность. А на более ранней карте Радзивиллов озеро там ещё существовало. В общем, озёра то появлялись, то исчезали. В идеале, для создания более полной картины истории городка, было бы интересно проследить историю этих дамб и озёр. Когда появились, когда исчезали и так далее.

Кстати, интересный нюанс – в 1542 и 1545 годах Озёрная упоминалась как собственность Яна Амора Тарновского. А ведь именно при нём (конец 1540-х) рядом с Тернополем была построена дамба на реке Серет, в результате чего было создано Тернопольское озеро, которое существует и в наши дни. Интересно, относились ли дамбы Озёрной к периоду Тарновского, или же они могли быть построены и ранее?

ozero.jpg

На карте отмечен старый город, замчище и озеро, которое можно увидеть в наши дни.

Хотя озеро, некогда окружавшее водной «подковой» городок, уже не существует, свои старые полукруглые очертания старый центр Озёрной пока ещё не растерял.


Железная дорога

Как мне кажется, это ещё один важный фактор, повлиявший на перепланировку села, в результате чего была уничтожена какая-то часть старых укреплений городка. Как пишут: «Певним стимулом для розвитку Озерної стало будівництво одноколійної залізниці Львів-Тернопіль-Підволочиськ, яка проходила через Озерну і з'єднала внутрішні райони Австро-Угорщини з залізничною мережею Росії. У грудні 1870 року по ній пройшов перший поїзд. Тоді була побудована дорога з містечка до залізничної станції. Під час прокладання дороги було розкопано частину земляного валу, що знаходився за містечком де знайшли останки найдавніших поховань». Интересно, что упоминается разрушение вала, находящегося «за містечком». О чём речь? Ведь там, «за містечком», вроде только замок был? Какие именно укрепления были разрушены? Укрепления замка или что-то другое? И ещё одна цитата по теме: «На початку 70-х років [т.е. 1970-х] почали зводити оселі на «Валах» у напрямі залізниці». Ранее, читая заметки об истории села, создалось ощущение, что «Валы» - это всё же старый центр города, но вот эти сообщения по теме железной дороги заставляют задуматься, что, возможно «Валы» - это территория северней города, в районе замка.

Думаю, что именно железная дорога в определённой мере подписала смертный приговор замку. Если бы городу было не интересно развиваться в северном направлении, то, вероятно, замчище в наши дни было куда целее. Вообще, даже как-то удивительно, что новая дорога, тянущаяся от города к вокзалу, не прошила замчище насквозь, а, судя по всему, прошла по касательной. К слову, старые карты сообщают, что никакой дороги, проходящей восточней замка (отмечена зелёным на карте), раньше не было. Старая дорога (отмечена жёлтым на карте) огибала замок с запада…

doroga-2.jpg


Ворота городка

Популярна версия, что у Старой Озёрной были одни ворота, те, которые прорезали западный вал. Но возникает вопрос – а как выглядели укрепления Озёрной с севера и юга? Например, были ли ворота с южной стороны, на пути к мосту, который вёл в сторону замка? А близ южной границы городка проходил тот самый важный тракт, ведущий из Львова в сторону Тернополя. Контролировался ли он за счёт укреплений городка (как в Тернополе, где дамба упиралась в городские оборонительные сооружения) или проходил на некотором удалении от города?


Ещё немного о топонимах

К западу от Старого города можно обнаружить улицу «Княжа» и район, названный «Княжа Долина». Интересно, с чего бы это? Отсылают ли эти топонимы нас к древнерусским временам или же, например, речь идёт о роде Радзивиллов, представители которого также носили титул князей?

P.S. Живая карта для тех, кто захочет всё рассмотреть в деталях. Не забывайте переключаться на карту от Яндекс (выбираем подпункт "Спутник"), она более детализирована ;)

Link to comment
Share on other sites

Ещё несколько карт по теме

В Сети наткнулся на парочку интересных карт Озёрной. К категории "интересных" они были отнесены, поскольку на них присутствуют схематические изображения укреплений.

К сожалению, обе карты режут Озёрную пополам - есть только западная часть городка, а вот восточной в обоих случаях нет, т.к. соседние листы карт отсутствуют. Даже замчище (по закону подлости) и то как раз на шов пришлось, потому его тоже рассекло на две части и на картах видна только половина.

Может у кого-то есть недостающие половины этих карт?

1. Карта 1917 года (масштаб 1:75 000)

post-1-0-68688300-1325964343_thumb.jpg

Здесь и на следующей карте кружком отмечено замчище.


2. Карта 1939 года (масштаб 1:25 000)

post-1-0-20435800-1325964351_thumb.jpg

Эта карта особенно интересна тем, что на ней кроме замчища ещё можно увидеть и линии (отметил красной заливкой), часть которых вполне может оказаться остатками валов городка.

Link to comment
Share on other sites

Может у кого-то есть недостающие половины этих карт?

так вище у коментарях ті половинки є, навіть суміщені.

250ки хіба що немає

Link to comment
Share on other sites

В 08.01.2012 в 07:37, AnKo сказал:
В 07.01.2012 в 21:28, Filin сказал:

Может у кого-то есть недостающие половины этих карт?

так вище у коментарях ті половинки є, навіть суміщені.

250ки хіба що немає

Філіп виклав частину 750 за 1914 рік, а суміщені частини за 188х. З 250 викладено лист P50-S40-F, потрібен ще P50-S41-D.

І хоча усе "давно відомо" ;), вставлю своїх "п'ять копійок":

В 03.01.2012 в 17:15, Filin сказал:
Думаю, что именно железная дорога в определённой мере подписала смертный приговор замку. Если бы городу было не интересно развиваться в северном направлении, то, вероятно, замчище в наши дни было куда целее. Вообще, даже как-то удивительно, что новая дорога, тянущаяся от города к вокзалу, не прошила замчище насквозь, а, судя по всему, прошла по касательной.

Нічого дивного. Якби дорога пройшла крізь замчище, потрібно було б її прокласти у траншеї глибиною біля 5-6 м (орієнтовно 347 та 353 м над рівнем моря), що економічно не вигідно (як колись, так і тепер). А так, "постраждав" лише південно-східний бастіон:

ozerna_1923_800_1.jpg

В 03.01.2012 в 17:15, Filin сказал:
Популярна версия, что у Старой Озёрной были одни ворота,...

Не плутай Озерну (Стару Озерну) із Заозерною (теперішньою Озерною).

В 03.01.2012 в 17:15, Filin сказал:
Популярна версия, что у Старой Озёрной были одни ворота, те, которые прорезали западный вал. ... Например, были ли ворота с южной стороны, на пути к мосту, который вёл в сторону замка? А близ южной границы городка проходил тот самый важный тракт, ведущий из Львова в сторону Тернополя. Контролировался ли он за счёт укреплений городка (как в Тернополе, где дамба упиралась в городские оборонительные сооружения) или проходил на некотором удалении от города?

Думаю, брам було дві, а тракт проходив через містечко:

post-8-0-71321100-1326031504_thumb.png post-8-0-19265500-1326031546_thumb.png

В 03.01.2012 в 17:15, Filin сказал:
Но возникает вопрос – а как выглядели укрепления Озёрной с севера и юга?

Північно-східна вежа (?)добре читається на карті та місцевості:

re44u15ri1.jpg

*фото не зробив...

В 07.01.2012 в 21:28, Filin сказал:

2. Карта 1939 года (масштаб 1:25 000)

Эта карта особенно интересна тем, что на ней кроме замчища ещё можно увидеть и линии (отметил красной заливкой), часть которых вполне может оказаться остатками валов городка.

ozerna_1939.jpg

Можливо, це дійсно залишки міських укріплень, а може і давнього оборонного храму, на місці котрого постала церква Пресвятої Трійці (1893):

ozerna_mig_cerkva.jpg

Ось як вони виглядають на місцевості:

post-8-0-89707900-1326030706_thumb.jpg post-8-0-63865300-1326030721_thumb.jpg

В 03.01.2012 в 17:15, Filin сказал:
Далее слово безымянному краеведу: «Місцевість була незахищена водою лише з західної сторони. Тому тут мешканці спорудили ще й заплив, при розкопуванні якого утворилися земляні вали. Нове поселення майже навколо оточила вода. У кінці запливу побудували велику браму, яка була єдиним місцем в'їзду в село». Или вот ещё: «Незахищеною залишилася лише західна сторона. Тому тут мешканці спорудили ще великий рів, який був заповнений водою. При його розкопуванні утворилися земляні вали».

Интересно упоминание вала, но ещё более интересно упоминание рва, который мог заполняться водой из реки. При таком раскладе Озёрная вообще оказывалась как бы на острове.

Малоймовірно. Плесо ставу розташоване на висоті 344-347 метрів над рівнем моря, а "брама" - 360 метрів. Не поганий рів глибиною в 15 метрів ;)

Link to comment
Share on other sites

так вище у коментарях ті половинки є, навіть суміщені.

250ки хіба що немає

Как уже ответил HOUSE MD, нужны половинки именно этих карт, а не похожих :) В данном случае важны детали - линии валов, строения на территории укреплений... В данном случае отсутствие вторых половинок критично и заменить их половинками других карт - это не выход :lol:

Link to comment
Share on other sites

В 08.01.2012 в 12:16, HOUSE MD сказал:
Якби дорога пройшла крізь замчище, потрібно було б її прокласти у траншеї глибиною біля 5-6 м (орієнтовно 347 та 353 м над рівнем моря), що економічно не вигідно (як колись, так і тепер). А так, "постраждав" лише південно-східний бастіон

Хотелось бы прояснить один нюанс. Мне кажется, что дорога прошла по касательной относительно замчища, так сказать параллельно ему, т.е. восточная (а точнее – юго-восточная) куртина тянется параллельно дороге. Во всяком случае, именно такое представление у меня сложилось, исходя из предположения, что замок был регулярным (ровный четырёхугольник) и исходя из местоположения сохранившихся бастионов. Как-то так:

post-1-0-24145300-1326038495_thumb.jpg

А ты, возможно (если я правильно понял твой текст и приложенную карту), придерживаешься мнения, что замчище было скошено относительно дороги, и она соответственно срезала ему угол (бастион). Вот потому и захотелось переспросить – ты какой версии придерживаешься?

В 08.01.2012 в 12:16, HOUSE MD сказал:
Не плутай Озерну (Стару Озерну) із Заозерною (теперішньою Озерною).

Да вроде и не путаю. Насколько я понял, история поселения, которое когда-то находилось на левом берегу реки, вообще относится к категории чуть ли не легенды. Вообще даже не факт, что оно изначально носило название с корнем «озер». По типу как Топильче (Сопильче) по отношению к Тернополю. Потом поселение переместили за реку. Я даже могу допустить, что именно тогда и соорудили дамбу, появилось озеро, а отсюда и новое название – Заозёрная. «Коли село вийшло за межі брами його стали називати Велика Озерна, а згодом Озерна».

А вообще «Старая Озёрная» - это как бы моё название старого центра города. Например, как Старый Львов, где «старый» - это не часть названия города, а просто критерий. Насколько я понял, название того самого первого поселения на левом берегу нам не известно. Да и позже восточную часть Озёрной тоже вроде Старой не называли.

Повторюсь - не факт, что в период существования поселения на левом берегу уже существовало и озеро. Быть может его «основали» как оборонный пояс вокруг нового городка. Пока даже непонятно, к какому периоду относится история про поселение на восточном берегу.

В 08.01.2012 в 12:16, HOUSE MD сказал:
Думаю, брам було дві, а тракт проходив через містечко:

Обрати внимание на то, что даже на двух планах одного автора дорога проходит то по центру схематического изображения городка, то ближе к его южному краю. Вообще, учитывая схематичность карты Боплана, не думаю, что его пометки в данном случае нужно принимать близко к сердцу. Посмотри, например, на то, как на карте Боплана проложен путь через Тернополь и где там обозначен замок.

Мне кажется, что в идеале дорога и дамба должна была контролироваться со стороны городка, но если всё было так, то тогда, возможно, лишь самый южный край укреплений Озёрной как-то взаимодействовал с дорогой/дамбой. Начиная с карты Радзивиллов и заканчивая современными спутниковыми снимками, видно, где проходила дамба… чуть южнее городка (точнее - южнее Старого городка). Такое расположение логично – создавая преграду вниз по течению, ты создаёшь перед дамбой озеро, которое и защищает город. При этом дамба строится близ городка, чтобы её можно было контролировать. Опять же вспомним Тернополь – почти зеркальная картина, не находишь?

Если на карте Радзивиллов обозначен вал, то он как раз краем упирается в дамбу:

post-1-0-19617300-1326038497_thumb.jpg

Вполне возможно, что схема размещения ворот была как в Тернополе, т.е. не вдоль одной оси, а со смещением друг относительно друга. А может система была совсем другой. Может укрепления городка с дамбой напрямую не были связаны.

Кроме того, городок был изолированным укреплением, отделённым от замка. Вопрос – были ли ворота у городка, пройдя через которые можно было попасть на мост, ведущий к замку? По логике что-то такое должно было быть. Ведь не просто ж был мост на берегу реки. Река и озеро – это, конечно, хорошо, но с их стороны тоже должны были быть какие-то укрепления. Ведь озеро могло замёрзнуть и всё. Потому напрашивается мысль о существовании ещё каких-то ворот или просто укреплений со стороны замчища. Да и вообще со стороны реки-озера.

В 08.01.2012 в 12:16, HOUSE MD сказал:
Північно-східна вежа (?)добре читається на карті та місцевості:

Может это действительно место какого-то оборонного выступа, только вот я бы не стал в качестве примера приводить карту Боплана. Повторюсь – она схематична и, как мне кажется, зачастую рисовалась однотипными «штампиками». Там где у Боплана изображён четырёхугольный замок он не обязательно был четырёхугольный в реальности, а там где изображены бастионы или выступы, не обязательно они существовали.

В 08.01.2012 в 12:16, HOUSE MD сказал:
Можливо, це дійсно залишки міських укріплень, а може і давнього оборонного храму, на місці котрого постала церква Пресвятої Трійці (1893):

Если западная линия укрепления пролегала так, как я её изображал выше, то одно не мешает другому. Это мог быть вал города, близ которого находился храм, соответственное его территория могла тоже использоваться как оборонный узел. А может и сам храм был когда-то оборонным. Хочется рассмотреть вариант не «или-или», а «и то и другое одновременно».

В 08.01.2012 в 12:16, HOUSE MD сказал:
Малоймовірно. Плесо ставу розташоване на висоті 344-347 метрів над рівнем моря, а "брама" - 360 метрів. Не поганий рів глибиною в 15 метрів

Да, тут уж на местности лучше можно понять, возможно такое или нет. Может его частично затапливали, там, где края рва подходили к водам озера. Но 15-метровый ров – это да, крутовато :)

Link to comment
Share on other sites

 • 4 months later...

На всех парах мчались на конференцию в Збараже, сильно опаздывали, но всё же не устояли перед искушением заглянуть в Озерную. И как тут устоять, когда от трассы до замчища меньше километра по прямой дороге, а до городских достопримечательностей ещё ближе. Впрочем город был осмотрен проездом, если это вообще можно было назвать осмотром, да и на замчище пробыли минут 5.

Удалось сделать "аж" 1 фото, на котором запечатлён юго-западный бастион. Массивная штука, кстати, а ведь это только то, что осталось, а было ещё массивней.

post-1-0-64819000-1336751466_thumb.jpg post-1-0-55004100-1336751467_thumb.jpg

Озёрная, во многом благодаря удачному расположению на трассе, напрашивается на повторное посещение.

Link to comment
Share on other sites

 • 2 years later...
 • 2 years later...
 • 1 year later...

Озёрная в военных описаниях к карте фон Мига

В 12-м томе издания "Galicja na józefińskiej mapie topograficznej 1779-1783" встретились хоть и краткие, но довольно интересные сведения о замке.

Оригинал военного описания на немецком, его перевод на польский + примечания:

oz-01.jpg  oz-02.jpg

Несколько мыслей и дополнений:

 • Из текста описания, из примечания №1031, и из самой карты мы узнаём, что Озёрная на карте фон Мига оказалась разрезанной на две половинки: 362-й лист, на котором попала северная часть городка с участком замка, описана в 12-м томе, тогда как сам городок попал на 363-й лист, и его описание нужно будет искать уже в 13-м томе, который ещё не вышел. 
   
 • Укрепление в оригинале названо термином "Hof", т.е. двором в широком смысле этого слова, а чуть ниже термином "Edelhof", а этот термин уже конкретизировал, что речь о небольшой частной резиденции, снабжённой укреплениями или попросту укреплённом дворе.  
   
 • В описании упомянуты каменные ворота ("gemaurtes Thorr"). Тут вспомнилось, как в 4-м сообщении этой темы @HOUSE MD предположил, что на линии западного вала показан квадратик ворот, с чем я тогда не согласился (5-е сообщение темы), но теперь склонен думать, что House всё же был прав.
   
 • Также упоминается "Thurm", т.е. башня в широком смысле этого слова. Поляки перевели её как "wieżę", т.е. вежа, и аналогичным образом термин перевели в украинской версии текста. Однако башня и вежа - это немного разные вещи, но поскольку оригинал текста не уточняет, что именно там было, то вопрос, была ли там "вежа" или "башня" остаётся открытым. Также чётко не указано, что башня был каменной - текст сообщает, что есть "каменные ворота и башня", но его можно трактовать так - "каменные ворота и [каменная] башня", а можно предположить, что башня была деревянной, правда, эту версию пока ничем подкрепить нельзя. 

  Сходу кажется совершенно очевидным, что ворота и башня - это две разные постройки, но что если это не совсем так? Что если упомянуты две части одного целого, т.к. ворота, как нижняя часть постройки, и возвышающаяся над ними надвратная башня. В пользу этой версии говорит сама карта, где на линии земляного вала чётко выделяется только один красный квадрат, который тянет связать с воротами, но где же башня/вежа? Или единственный квадрат - это и ворота и башня одновременно?
   
 •  В немецком варианте текста после слова "versehen" стоит еле заметная ссылка на сноску, а в сноске следующий текст на польском и немецком: "Przed ty tyj skrócenie befe[stigt] / Davor die Abkürzung befe[stigt]". Термина "befestigt", вероятно, употребляется в значении укреплён. Т.е. получается нечто вроде "укреплён земляным верком", где "верк" - это тоже укрепление. Получается тавтология, но уж как есть. 
   
 • В примечании №1032 сообщается: "Двор с оборонным замком бастионового тип расположен к северу от городка на мысу, глубоко вклинившемся между рекой Высушкой и её притоком. Упомянут в "Географическом словаре" 3 том, стр. 571 как существующий: был построен Якубом Собеским (умер в 1648), владельцем Озёрной". Эта часть примечания ссылается польскую Википедию (оттуда информация о Собеском) на этот источник H. Stupnicki. Galicya pod względem topograficznym-ge-ograficznym-historycznym, Lwów 1869, s. 83. В этом же издании образца 1847 г. краткая справка находится на стр 81-82 (там сообщается только что "некогда был там замок оборонный"):

  oz-04.jpg

  Что касается "Географического словаря", то на стр. 571 кратко сообщается следующее: "Куропатницкий упоминает в "Географии Галиции", что над озером расположен красивый дом; Celary (?) сообщает об оборонном замке":

  oz-05.jpg
   
 • Также в примечании №1032 описана история фиксации участка замка на более поздних картах. Там даны отсылки к 6 картам, часть из них, возможно, уже публиковалась в этой теме ранее. Как-нибудь отдельно пройдусь по этим источникам.
   

Украинский вариант перевода военного описания:

Цитата

Озерна - з якої у цю секцію входить тількі двір і ще декілька будинків.

Відстані: Данилівка 3/4, Осташівці 1/4.

Солідні будівлі: Двір має муровану браму і вежу, він також оточений чотирикутним земляним валом.

Води: У великому ставі біля поселення вода придатна для пиття людям лише у разі крайньої необхідності; тваринам завжди.

Дороги: Як було згадано щойно вище. *

Гори: 3 пагорбів у цій околиці немає жодного краєвиду.

-----------------

* В описі с. Осташівці: "Крім дороги, яка проходить долиною звідси вздовж ставу до Озерної, і яку неможливо подолати важкими возами, усіма іншими можна проїхати, за винятком дощової погоди, коли вони статі незручними для проїзду".


Что касается самой карты, то уголок с замком на оригинале (в 12-м томе опубликованы оригиналы карт) выглядит более-менее также, как и на копии, опубликованной на сайте mapire.eu:

oz-03.jpg

 • Like 1
 • Thanks 1
Link to comment
Share on other sites

 • 1 year later...
В 09.12.2017 в 13:05, Filin сказал:

Из текста описания, из примечания №1031, и из самой карты мы узнаём, что Озёрная на карте фон Мига оказалась разрезанной на две половинки: 362-й лист, на котором попала северная часть городка с участком замка, описана в 12-м томе, тогда как сам городок попал на 363-й лист, и его описание нужно будет искать уже в 13-м томе, который ещё не вышел. 

Итак, добрались мы и до 13 тома этого издания Galicja na józefińskiej mapie topograficznej 1779-1783, и тут нам повезло сразу по нескольким причинам. Во-первых, несмотря на то, что замок попал на лист из 12 тома (и был упомянут в описаниях, сопровождавших этот лист), в описаниях, сопровождавших лист из 13 тома укрепление также было упомянуто. Причём не исключено, что описания к двум листам карты писались разными людьми, поскольку описания укрепления немного отличаются. Во-вторых, что меня особенно удивило, на оригинале карты были показаны городские укрепления Озёрной, которые полностью отсутствовали на копии к карте фон Мига.

Фрагмент оригинала карты (секция №363):
ozernaya-01.jpg


Сравните оригинал (слева) и копию с mapire.ua (справа). На оригинале чётко виден вал укреплений городка (отметил стрелками), которых отсутствует на копии. Быть может как раз между созданием оригинала и копии земляные укрепления городка снесли, и потому они есть на первом варианте карты и при этом отсутствуют на чуть более поздней копии?

ozernaya-02.jpg


Украинский перевод описания:

Цитата

Містечко ОЗЕРНА

Відстані: Козлів 1 1/4, [Велика] Плавуча 1 1/8, Цицори 1/2.

Солідні будівлі: Старий замок збудований з каменю, з вежею, оточений високим валом з чотирма порожніми бастіонами.

Води: Річка, яка утворює тут став, має багнисте дно, і через неї неможливо пройти поза греблею, [що її перетинає]; однак її вода придатна для пиття. 

Луки і болота: Луки по всій поверхні дуже заболочені, через них неможливо пройти поза греблями. 

Дороги: Гостинець, який тут проходить зі Зборова до Тернополя, має добру і тверду основу.

Гори: Містечко розташоване на вкритих полями пагорбах.

Обратите внимание, что если в описании к листу из 12 тома был упомянут укреплённый двор, то в описании к листу из 13 тома упомянут уже замок (точнее - "шлёс", т.е. в данном случае укреплённая резиденция). В описании из 13 тома уже нет отдельного упоминания вежи/башни и ворот, здесь упомянута только вежа/башня. Фраза "построенный из камня", возможно, относилась не к укреплениям, а к внутренним постройкам замка.


Описание в оригинале (на немецком):

Цитата

JEZIERNA Städel

Entfernung: Koslow 1 1/4, Plawucza 1 1/8, Ceczora 1/2.

Solide Gebäude: Ein altes, von Stein aufgeführtes Schloß und Thurm mit einemhohen Wahl und 4 hollen Bastions eingeschlossen.

Wässer: Der Bach, der hier ein Teich macht, ist morastigen Grunde sund auser sein Damm nicht zu passiren, sonst aber genußbar.

Wiesen und Sümpfe: Die Wiesen synd durchgehends starek morastig und auser ihren Dämmen nicht practicabl.

Wege: Die Strassen, so hier von Zborrow nach Tarnopol gehet, ist guten und harten Bodens.

Berge: Daß Städl liegt auf befeldeten Anhöhen.


Польский перевод описания + примечания:

Цитата

Miasteczko JEZIERNA [748]

Odległości: Kozłów 1 1/4, Płaucza Wielka 1 1/8, Cecory 1/2.

Solidne budowle: Stary zamek [749] wzniesiony z kamienia, z wieżą, obwiedziony wysokim wałem z czterema pustymi bastionami.

Wody: Strumień [750], który tworzy tu staw ma grząskie dno i jest nie do przejścia poza [przecinającą go] groblą; jednak woda jest zdatna do picia.

Łąki i bagna: Łąki są silnie grząskie na całej powierzchni i nie do pokonania poza groblami.

Drogi: Trakt, który tu przechodzi ze Zborowa do Tarnopola ma dobre i twarde podłoże.

Góry: Miasteczko leży na pokrytych polami wzgórzach [751].

------------

748. Wcześniej jako Ozerna, na Mp28M - mtko Jezerna (na kopii - Jezierna), potem Jezierna (Mp115K; Uhorczak 1939), dziś wś Ozerna (rejon Zboriv, OT). Położone na styku sekcji 362 i 363, opisane już w odniesieniu do dworu z zamkiem na zamknięcie sekcji 362 nr 27 (zob. Mapa Galicji 12, cz. A). Lokowane ok. 1602, na zboczach wzgórza schodzącego od zach. do stawu i wypływającej z niego rz. (zob. przyp. 750); centrum usytuowane powyżej grobli, między lokalnymi strugami, uchodzącymi do stawu oraz walem od pn. zach.; poza rynkiem i m. zabudową lokowane dwa przedm., na pd. i zach. od niego. Mapa rejestruje w centrum trzy obiekty sakralne: na pn. od rynku drew. kościół p.w. św. Józefa (wybudowany tuż przed kartowaniem, po pożarze poprzedniego w 1765, przetrwał do 1864, Materiały 13 s. 60-61) oraz dwie cerkwie miejskie, p.w. Trójcy Przenajświętszej i p.w. św. Jerzego (Budzyński nr 655; później pozostała tylko pierwsza z nich, https://uk.wikipedia.org/wiki/Озерна_(Зборівський_район)).

749. Opisany już w sekcji 362, nr 27 (wspominany jako obronny zamek przez Andreasa Cellariusa, SG 3 s. 571; z przylegającym folw. na Mp28M; podobnie Mp75Sk; Mp25Tk i Mp25/100WIG).

750. Rz. Wosuszka / Wysuszka, zob. przyp. 744; staw przetrwał do końca XIX w. (jako stawek w SG 3 s. 571; na Mp25Tk jego cofka nie sięga nawet zamku); na Mp75Sk, 1914 - mokradło.

751. Wzgórze Jezierna (394) na pd. zach., Mikeła (392) na pn. zach., Mohiła (385) na pd. i Za Dubom (388) na pn. wsch. (SG 3 s. 571; Mp115K; Mp75Sk).


В примечаниях в свою очередь есть отсылки к следующим картам:

 • Mp28M: Karte des Königreiches Galizien und Lodomerien (1779-1783), 1:28 000 (rps Archiwum Wojenne w Wiedniu, sygn. В IXa 390)
 • Mp115K: Administrativ Karte von den Königreichen Galizien und Lodomerien [...] von Carl Kümmerer... (ok. 1:115 000, Wiedeń 1855-1863)
 • Mp75Sk: Specialkarte der Österreichisch-Ungarischen Monarchie, 1:75 000 (wyd. 1875-1915)
 • Mp25Tk: Habsburger monarchie - Franzisco-Josephinische Landesaufnahme, 1:25000 (1869-1887) ed. K. u. k. Militär geographisches Institut in Wien (wersja elektroniczna: https://mapire.eu/de/map/thirdsurvey25000)
 • Mp25WIG: Mapa szczegółowa Polski, Wojskowy Instytut Geograficzny, 1:25000 (1929-1939)
 • Mp100WIG: Mapa taktyczna Polski, Wojskowy Instytut Geograficzny, 1:100 000 (1924-1939)
 • Like 1
 • Thanks 1
Link to comment
Share on other sites

В 07.12.2019 в 14:42, Filin сказал:

Здесь хорошо виден старый центр городка...

Цікаво, що навіть у другій половині XIX ст. в Озерні можна було побачити певні залишки міських укріплень (валів та ровів) і це те, що показано на карті (відмітив червоними квадратиками).
Screenshot5.jpg.21af8c53978329a3be57276c56675273.jpg

 • Like 1
Link to comment
Share on other sites

Топографічна реконструкція Озерної 

В темі Козлова я зробив своєрідну реконструкцію поселення за картою Фон Міга, тобто станом на 18 ст. Але в випадку Озерної, я захотів заглянути далі: що сформувало Озерну? В цьому малюнку я виділив об'єкти, які охарактеризували сучасне розпланування Озерної, а саме міські укріплення, торгівельна площа (ринок), став, переправи і замок. Тому це не є реконструкція певного періоду часу.

Ця реконструкція базується на сучасній супутниковій карті, аби уникнути викривлень простору, як це буває на топографічних картах минулого.

Ось мій малюнок в порівнянні з сучасним розплануванням Озерної
76680293_1043419932657704_8892002017044594688_n.jpg.1a619985bf42be1890a8055047f86f39.jpg Screenshot_26.jpg.142a07e244bc832818c46d18cc5e2a55.jpg

Мапа покриває приблизно ту саму частину Озерної, що й малюнок. Як ви могли помітити, я залишив на своєму малюнку лише дві вулиці: Шевченка та Забрамську. Тому що на мою думку, вони були ключовими на початку та впродовж існування поселення.

Хочу нагадати як Озерна представлена на карті Боплана 17 ст.:
Screenshot_23.jpg.4fd05aee03cf3cea8550c9869f4a645b.jpg Screenshot_33.jpg.2a08e7a2258770f4dfe29201ddf01d41.jpg

Як бачимо, найочевидніша помилка це те замок показаний тут як частина міських укріплень, в реальності ці об'єкти були відокремлені ставком.

Ось тлумачення малюнку:
Screenshot_22.thumb.jpg.1e28f004eb7e6aa7c5fd05ee06939ff0.jpg 

 1. Замок
 2. Міські укріплення
 3. Торговельна площа (ринок)
 4. Став
 5. Земля, скоріш за все, що вона не була пуста, просто, я не мав уяви як розмістити там будинки та вулиці.
 6. Міст через річку
 7. Гребля (дамба)


Замок:

Screenshot_28.jpg.07f57c8ed6cbad43f4059b625137fd04.jpg

 1. Бастіон
 2. Кам'яна в'їздна брама і вежа
 3. Внутрішній двір
 4. Дві кам'яні споруди, позначені на карті Фон Міга, я припускаю що вони були збудовані в 17 ст.
 5. Спуск землі, що укріпляє куртину
 6. Дерев'яний міст
 7. Рів
 8. Пандус


Укріплення:

Screenshot_30.jpg.68f2e48f1e2663e606ca6ee6064d55e9.jpg
Укріплення дуже спрощені і їхня конструкція є повністю моєю уявою

 1. Міська кам'яна брама
 2. Вал
 3. Дерев'яний частокіл
 4. Майданчик для захисників
 5. Рів, по легенді заповнений водою
 6. Міст


Забудова:

Screenshot_31.jpg.a367659dbab3c92f37d490a61d698144.jpg

 1. Торговельна площа 100x100 метрів
 2. Храм, свідчень про існування двох храмів в мене немає, просто я побачив, що дві сучасні церкви стоять ніби на протилежних кутах ринку, що є характерним для міст заснованих у XVI ст. як у випадку Озерної.
 3. Щільна забудова довкола ринку
 4. Вільна забудова типовими українськими будинками (на малюнку розміри всіх будиночків 5x10 метрів ) 

P.S. Я не претендую на якусь істину, просто подумав, що буде цікавий експеримент і можливо, це комусь допоможе:)

 • Like 1
Link to comment
Share on other sites

Join the conversation

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.
Note: Your post will require moderator approval before it will be visible.

Guest
Reply to this topic...

×   Pasted as rich text.   Paste as plain text instead

  Only 75 emoji are allowed.

×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead

×   Your previous content has been restored.   Clear editor

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.

Loading...
 Share

×
×
 • Create New...