Jump to content
Замки и Крепости Украины - Форум

Leaderboard


Popular Content

Showing content with the highest reputation since 01/23/2020 in all areas

 1. 2 points
  Ця тема досить давно не поповнювалася, а дарма, тому що з того часу явно збільшилося інформації на цю тему. Почнемо з уривка книги Романа Шуста "Нумізматика: історія грошового обігу та монетної справи в Україні" (книгу можна прочитати за цим посиланням) (а завантажити можна за ось цим) Продовжимо з статтею Костянтина Тищенко "Українська частка історії Риму" (посилання на статтю)
 2. 2 points
  В недавно відцифрованих записках пана Чоловського можна знайти багато чого цікаво, як наприклад фотографії руїн копичинецького замку! Ось фотографії "башти при палаці " (1914-1918 рр.) Джерело Джерело Джерело Джерело: "Materiały do dziejow zamkow czerwonoruskich zebrane przez Aleskandra Czołowskiego" Як бачимо башта була трьох-поверхова восьмигранна (схожа на башту Пнівського замку): Джерело: К.Борисенко facebook.com Але на цьому сюрпризи не закінчуються, знайшовся ще такий цікавий план Копичинців, зроблений паном Чоловський власноручно: Джерело Я хотів, щоб ви звернули увагу на другий замок, в цьому випадку пан Александер підписав як "фортеця" і в душках замок. Що це могло означати, адже ці два слова означають різні функції об'єкту і пан Чоловський мав бути свідомим різниці значення цих термінів?
 3. 1 point
  Джерела до справки: Dąbkowski P. Podział administracyjny województwa ruskiego i bełżskiego w XV w. Zabytki dziejowe. T. V. Lwów 1939, s. 17, 172 (посилання на книгу): Як бачимо, це є просто справка про Буцнів, тобто що він згадується в 1473 та 1504 роках. Тут немає нічого нового, ці згадки вже обговорювалися в темах про Буцнів. Lauda sejmikowe halickie 1575-1695. Wyd. A. Prochaska. Lwów 1931, s. 339 (посилання на книгу): Цікаво, що в цьому джерелі кажеться, що Сільницький збудував (erekcya) і укріпив (ugruntowanie) буцнівський замок. Що звучить досить дивно, тому що новозбудований замок не мав би потребувати зміцнення, хіба що замок постраждав в ході Підгаєцької кампанії (1667 року). В любому випадку цей "новий" замок Сільницького був дуже застарілим. В другій половині 17 ст. масово будувалися бастіонні укріплення по всій Україні, а він будує замок з квадратовими баштами... Одним словом дивно. Я пропоную наступний варіант, Сільницький відбудував кам'яну частину замку і зміцнив його земельні укріплення. Słownik geograficzny Królestwa Polskiego i innych krajów słowiańskich, t. 1, S. 433; t. 15, cz. 1, s. 254 (посилання на 433 ст., на 254 ст.) Географічний Словник не додає жодних нових деталей. Отже єдине джерело яке залишається невідомим є : Borowiejska-Birkenmajerowa M., Walczy Ł., Materiały do projektu badawczego: „Historyczne techniki budowlane w świetle badań warowni obronnych na Kresach d. Rzeczypospolitej”. Kraków 1996, mps Правда нам відомо, що там має міститися опис Буцневи на карті Фон Міга (вище опублікований). Напевно, це все що там можна знайти про Буцнів. Якщо це так, то всі джерела використані для справки про Буцнів є зібрані в цій темі.
 4. 1 point
  Справка по Буцневу из монографии Яна Лешека Адамчика Fortyfikacje stałe na polskim przedmurzu od połowy XV do końca XVII wieku (2004): Перевод: Насколько я понял, термин "reclinatorum" - это латынь, но как точно его перевести я не знаю. Судя из контекста, это какой-то синоним слова "осадничество", т.е. речь может идти о том, что укрепление в Буцневе стало опорой местному населению, которое осваивало местные земли. Адамчик для составления справки использовал следующие источники: Dąbkowski P. Podział administracyjny województwa ruskiego i bełżskiego w XV w. Zabytki dziejowe. T. V. Lwów 1939, s. 17, 172 Lauda sejmikowe halickie 1575-1695. Wyd. A. Prochaska. Lwów 1931, s. 339 Borowiejska-Birkenmajerowa M., Walczy Ł., Materiały do projektu badawczego: „Historyczne techniki budowlane w świetle badań warowni obronnych na Kresach d. Rzeczypospolitej”. Kraków 1996, mps Słownik geograficzny Królestwa Polskiego i innych krajów słowiańskich, t. 1, S. 433; t. 15, cz. 1, s. 254
 5. 1 point
  Щойно з Олегом Погорільцем повернулися з історико-архітектурної експедиції до Спішського краю Словаччини. За три дні оглянули та зафіксували цікаві деталі на об'єктах Спішського Града, Левочі, Ямніка, Спішського Гргова, деяких інших локацій - а головне, завдяки словацьким колегам отримали унікальну нагоду доторкнутися до каштеля в Бетлановцах від пивниць до даху... Є нова інформація, є обмін висновками, в одному пості то не передати. Особлива вдячність - архітектору Магдалені Яновській, завдяки якій то все було реалізовано.
 6. 1 point
  Немного от себя Ян Лешек Адамчик (у него есть странички на Вики + такая вот биография) много лет занимался темой истории искусства и архитектуры Речи Посполитой, но к плотному изучению вопроса укреплений, расположенных на территории Украины он пришёл довольно поздно, когда ему было ок. 45 лет. Тогда, в конце 1990-х, команда польских исследователей из политехники в г. Кельце получила грант на сбор информации об укреплениях Речи Посполитой, расположенных на кресах (т.е. на землях нынешней Украины, Белоруссии и Литвы). Руководителем проекта был Тадеуш Поляк, известный польский исследователь фортификации, а Ян Лешек Адамчик был основным исполнителем, в задачу которого входил сбор всевозможной информации об объектах (исторические справки, графика, состояние исследований и т.д.). Проект растянулся на 3 года (с 1999 по 2002), а итог проведённой работы был опубликован в 3 частях: Картографические материалы (2001), "Каталог городов и городских поселений с оборонными сооружениями" (2002) и "Степень сохранности" (2002). В этих работах Адамчик выступил в качестве соавтора публикации вместе с уже упомянутым Т. Поляком. Там, где одна работа закончилась, началась другая - использовав полученные в конце 1900-х - начале 2000-х данные, а также проведя дополнительные исследования, Адамчик в 2004 г. выпустил монографию об укреплениях нескольких воеводств Речи Посполитой, и, к нашем счастью, подавляющее большинство этих укреплений находятся на территории Украины. Данной работе автор уделил довольно большое внимание, поскольку в дальнейшем она была использована в качестве основания для получения степени хабилитированного доктора. Хотел бы отдельно остановиться на термине "предмурье" ("przedmurze"), которое Адамчик использовал как в названии работы, так и в тексте. Термин этот многослойный: "предмурье" - это и внешняя более низкая стена укреплений, расположенная перед главной и более высокой стеной, и в то же время это образное название приграничных областей, где происходили столкновения с турками и татарами. Из-за многослойности значения термина я не стал его переводить, а привёл как есть. Стоит отметить, что прямых аналогов этого каталога у нас практически нет. Есть "Замки і фортеці Західної України" (1997) Ореста Мацюка, но она не столько научная, сколько популярная; есть также также малоизвестная книжка Олега Мальченко "Укріплені поселення Брацлавського, Київського і Подільських воєводств" (2001), но она цепляет только 3 из 5 воеводств, которые охватывает монография Адамчика; есть ещё региональные издания, сосредотачивающие своё внимание на укреплениях отдельных областей (по типу каталога Владимира Пшика по Львовщине или похожего издание по Хмельницкой обл.), однако там охват ещё меньше. Для польских изданий каталожного типа характерно деление на две практически самостоятельные части: каталог, которому предшествует размашистое вступление. Монография Адамчика не стала исключением, причём вступление тут растянулось на 70 стр. Эта часть сама по себе интересна, поскольку описывает общий взгляд автора на развитие фортификации на землях Украины, и с таким мнением со стороны очень интересно ознакомиться, поскольку оно не везде и не во всём точно соответствует представлениям, которых придерживаются исследователи в Украине. Главную ценность издания составляет каталог из 730 локаций, каждая из которых снабжена краткой исторической справкой, а также списком источников, как известных, так и малоизвестных (в т.ч. и тех, которые были обнаружены упомянутой выше исследовательской группой из Кельце). Большинство справок довольно краткие, как и перечни источников, однако они всё же помогают быстро сориентироваться, откуда стоит начинать поиски, в случае если хочется собрать максимум сведений об объекте или же наоборот - могут быстро снабдить читателя краткой информацией, если хочется составить общее представление об укреплениях в том или ином населённом пункте. Монография Адамчика получила относительно большую популярность в Польше - ссылки на неё то и дело попадаются мне в различных книгах, статьях и путеводителях. Да и наши исследователи услугами каталога пользуются, и на этом форуме на справки из этой работы ссылались довольно часто, в чём вы можете убедиться, осуществим на форуме поиск по ключевику "Адамчик". Помимо явно выраженных достоинств издания, есть у него и недостатки. Так, к примеру, Адамчик делает основной упор на польские источники, но упускает из виду значительный пласт данных, собранных исследователями их Украины (ссылки на публикации украинских авторов встречаются, но скорее редко, чем часто). Ещё один важный недостаток - отсутствие чёткой привязки той или иной справки в современным населённым пунктам, из-за чего не редко бывает сложно быстро сориентироваться, где именно расположено укрепление, о котором рассказывает автор (некоторую помощь в ориентировке оказывает общая карта укреплений). Кстати, вначале у меня была идея перевести упомянутые Адамчиком населённые пункты на онлайн-карту, чтобы лучше был виден охват, но как только я понял, что каждый пункт нужно будет отдельно привязывать, то решил пока отставить эту затею в сторону. Несмотря на внушительный перечень объектов, каталог всё же упоминает далеко не все укрепления - так, к примеру, в упомянутом выше каталоге В. Пшика, который охватывает только лишь территорию Львовской обл., упомянуто 332 населённых пункта с укреплениями (и даже этот список не полон), тогда как у Адамчика их 730 на значительном пространстве от Львовской до Сумской обл. Наверняка в каталоге Адамчика имеются и всякого рода неточности, появление которых неизбежно, когда идёт работа с сотнями объектов и сотнями источников. Впрочем, эти и другие недостатки не настолько критичны, чтобы загнать в тень достоинства работы. Касательно того, где книгу можно купить, то тут ситуация не очень радужная - издание вышло 16 лет назад, и тираж уже давно распродан, однако на аукционах по типу allegro.pl б/у экземпляры время от времени всплывают (я свой как раз там и выловил), так что достать книжечку всё ещё представляется возможным.
 7. 1 point
  Вот такие барокковые воротца некогда были у костёла: Источник А до них были какие-то более ранние, и, очевидно, лучше приспособленные к обороне. В ниши дни вход на участок выглядит куда более скромно: Источник
 8. 1 point
  3D-модель, созданная компанией AERO3Dengineering
 9. 1 point
  В книге Das Reisejournal des Ulrich von Werdum (1670-1677) находим (стр. 212-214 дневника) описание Тернополя от Ульриха фон Вердума в оригинале (т.е. на немецком). Теперь, при желании, можно местами уточнить перевод.
 10. 1 point
  Копия карты Ф. фон Мига, опубликованная на mapire.eu, уже получила довольно неплохую известность. Теперь вот благодаря 13 тому издания Galicja na józefińskiej mapie topograficznej 1779-1783 можем ознакомиться ещё и с оригиналом карты (он в мелких деталях немного отличается от опубликованной на mapire.eu копии), а также с сопроводительными описаниями, оставленными австрийскими военными. Как мы знаем, карта Ф. фон Мига состоит из многочисленных листов, и Тернополью "повезло" попасть на стык двух листов (№380 и №381), из-за чего он оказался разрезанным на две части (стык в месте склейки виден и на копии с mapire.eu), каждая из которых был снабжена своим описанием. Ещё одна "удача" - стык двух карт пришёлся ещё и на участок Тернопольского замка, и, вероятно, по этой причине замок в сопроводительных описаниях упомянут дважды. Начнём с карты. Северная часть города попала на лист №380: Южная часть оказалась на листе №381: Описание северной секции Тернополя (№380) Украинский перевод описания: Описание в оригинале (на немецком): Польский перевод описания + примечания: В примечаниях в свою очередь есть отсылки к следующим картам: Mp25WIG: Mapa szczegółowa Polski, Wojskowy Instytut Geograficzny, 1:25000 (1929-1939) Mp28M: Karte des Königreiches Galizien und Lodo-merien (1779-1783), 1:28 000 (rps Archiwum Wojenne w Wiedniu, sygn. В IXa 390) Mp115K: Administrativ Karte von den Königreichen Galizien und Lodomerien [...] von Carl Kümmerer... (ok. 1:115 000, Wiedeń 1855-1863) Mp75Sk: Specialkarte der Österreichisch-Ungarischen Monarchie, 1:75 000 (wyd. 1875-1915) Mp25Tk: Habsburger monarchie - Franzisco-Josephinische Landesaufnahme, 1:25000 (1869-1887) ed. K. u. k. Militär geographisches Institut in Wien (wersja elektroniczna: https://mapire.eu/de/map/thirdsurvey25000) Mp100WIG: Mapa taktyczna Polski, Wojskowy Instytut Geograficzny, 1:100 000 (1924-1939) Mp100RU: Topograficeskie karty Ukrainy (Топографические карты Украины, wersje rosyjskie i ukraińskie, 1:100 000; Kijów 2000, 2006) Описание южной секции Тернополя (№381) Украинский перевод описания: Описание в оригинале (на немецком): Польский перевод описания + примечания: P.S. На карте также видим два села - Кутковцы и Загребелля - которые в наши дни входят в состав Тернополя. Поскольку в с. Загребелля был замочек, то ему отвели отдельную тему на форуме, и там же можно прочитать описание села 1789-1783 гг. В случае с Кутковцами также есть намёки на существование там укреплений, но поскольку это село на форуме пока темой не обзавелось, то обсудим его как-нибудь в другой раз (сразу могу уточнить, что в описании села, сопровождающем карту Ф. фон Мига, упоминания каких-либо строений отсутствуют).
 11. 1 point
  Дворец ("Двор"), построенный в районе участка замочка, на австрийской карте 1869-1887 гг. Источник
 12. 1 point
  З деяких причин зараз не можу поділитись зображеннями чи інформацією по Тернопільському замку зробленими до Наполеона Орди, але такі малюнки/ескізи є. Єдине що можу зараз сказати це те, що ескізи замку і міста зроблені на десяток років раніше за малюнок Орди.
×
×
 • Create New...