Jump to content
Замки и Крепости Украины - Форум

Recommended Posts

Обсуждается этот объект: замок в с. Коцюбинцы


с. Коцюбинцы (укр. Коцюбинці) находится в 60 км к юго-востоку от Тернополя, в 16 км к западу от райцентра Гусятина:

kocubinci-01.jpg
Живая карта

О замке, существовавшем в селе, сообщает ряд текстовых источников:

Александр Чоловский и Богдан Януш в книге Przeszłość i zabytki wojewódstwa Tarnopolskiego (1926) бегло упоминают замок в Коцюбинцах в списке укреплений, построенных в 17 веке:

kocubinci-04.jpg


Ещё одно беглое упоминание замка находим в 1-м томе книги Prawem i lewem; obyczaje na Czerwonej Rusi w pierwszej połowie XVII wieku (1903) авторства Владислава Лозинского. Тут нужный нам форпост упомянут в списке небольших замочков, построенных на землях Галичины:

kocubinci-02.jpg


Ян Лешек Адамчик в своей книжке Fortyfikacje stałe na polskim przedmurzu od połowy XV do końca XVII wieku (2004) даёт по замку такую вот краткую справку:
kocubinci-03.jpg

В переводе приблизительно так:

Цитата

Коцюбинцы. Расположены над [рекой] Ничлавой, недалеко от Копычинец в земле Галицкой воеводства Руского. В 1-ой половине 17 века был тут замочек, упомянутый В. Лозинским.

Автор ссылается на два источника. В качестве первого числится книга В. Лозинского, о которой написал чуть выше. Правда, Адамчик предлагает искать упоминание замка на 83 стр., я его нашёл на 98 стр. Может мы пользовались разными изданием, что может объяснить несовпадение страниц, а может в книге есть ещё одно упоминание замка, которое я пока не нашёл. Может это ещё одно упоминание (если оно есть) объяснит, откуда взялась приписка про 1-ую половину 17 века?

Что касается второго источника Адамчика - "Географического словаря Королевства Польского" - то там (Том 4, стр. 232) в описании села замок вообще не упоминается:
kocubinci-05.jpg
Источник


В одном из номеров "Галицької брами", в выпуске №5-6(149-150) за 2007 г., который был посвящён замкам Тернопольской области, имеется такая вот краткая справка о замке:

Цитата

Коцюбинці, с. (Гусятинський р-н). За А. Чоловським в Коцюбинцях замок з XVII ст. [1 - S. 52]. Колись тут стоял замок Вонсовичів, потім Городинських та Менчиховських. Про замок в Коцюбинцях згадував у липні 1671 р. у своїх породрожніх нотатках Ульріх фон Вердум [4 - С. 115]
-----
1. Czołowski A., Janusz B. Przeszłość i zabytki wojewódstwa Tarnopolskiego. - Tarnopol, 1926.
4. Земля Тернопільська. Туристичний путівник. - Тернопіль, 2003. - 368.

А. Чоловского выше уже цитировал, упомянутого путеводителя у меня нет, а с Вердумом ещё будем отдельно разбираться (см. 2-е сообщение темы).


"Історія міст і сіл Української РСР. Тернопільська обл." (1973) замок обходит вниманием, сообщая лишь о первом письменном упоминании села и об археологических находках в его окрестностях:
kocubinci-06.jpg


"Тернопільський енциклопедичний словник" (2005), Том 2, стр. 206. Здесь уже есть вкрапления новых сведений о замке и истории поселения (жаль только непонятно, откуда авторы взяли информацию):

Цитата

Коцюбинці - село у Гусятинському районі. Центр сільради, якій підпорядк. с. Чагарі. До К. приєднано х. Ліски. Розташ. на березі р. Нічлава. за 24 км від райцентру й 11 км від найбл. залізн. ст. Копичинці. Насел. 1821 особа (2003). Є версія, що тут раніше було місто Підвишенці, яке 16 ст. зруйнували татари (на поч. 20 ст. виднілися залишки мурів замку). Перша писем. згадка -  1562. 1915 згоріло 57 господарств. Діяли т-ва “Просвіта”, “Лут”, “Рідна школа”, “Союз українок”, кооператива. Є церква св. Михаїла (1899, мур.), костьол, капличка Матері Божої. Спорудж. пам’ятник воїнам-односельцям, полеглим у нім.-рад. війні (1965), встанов. пам'ят. хрест на честь скасування панщини, мемор. таблицю поетові М. Тарновському (1975), насип. символ. могила УСС (1991). Діють ЗОШ 1-3 ступ., Буд. культури, б-ка, ФАП, цегел. з-д. Є літ.-мемор. кімната М. Тарновського. У К. народ. піаністка Р. Білинська, господарник Я. Душніцький, письменник, перекладач М. Копій, літераторка Марія Тарновська, ком-р стріл. полку УГА Й. Крушельницький. Побл. К. виявлено поховання доби міді.

Б. Мельничук, В. Уніят.


Во 2-м томе издания "Тернопільщина. Історія міст і сіл" (2014) находим размашистую справку по истории села, где замку уделили довольно много внимания. В этом издании есть данные (к сожалению, непонятно, откуда взятые), которые не встречались в выше перечисленных источниках. Справка довольно обширная, потому не буду цитировать её полностью, приведу лишь части текста, имеющих прямое или косвенное отношение к замку:

Цитата
  • За припущенням істориків, на території села було місто Підвишенці, яке наприкінці 15 ст. зруйнували татари (центральна частина села до сьогодні називається Містечок; наявність підземних ходів на вулицях Велика і Мала Нараївка; багато археологічних знахідок 14–15 ст.; на початку 20 ст. ще були залишки мурів замку).
  • Перша письмова згадка – 1443 р. у теребовльських судових актах; тоді село називалося Кочубин.
  • Підвишенці було південно-східним форпостом княжої Теребовлі, котре неодноразово зазнавало нападів ординців.
  • У 1477 р. хан Менглі-Герай спалив Кочубин, у тому числі замок; 1480 р. татари вдруге спалили поселення (згідно польських історичних джерел). Завдяки замку жителі села успішно відбивали напади кримських татар у 1516, 1524, 1590 рр.
  • Перша згадка в історичних джерелах села саме під назвою Коцюбинці датована 1562 р.
  • У ході Національно-визвольної революції українського народу середини 17 ст. фортецю в селі у 1649 р. здобули козаки Івана Богуна. Село належало маґнатам Копичинським (Бествінським), Вонсовічам, Городиським, Мечиховським.
  • 26 липня 1671 р. через Коцюбинці проїжджав німецький мандрівник Ульріх фон Вердум, який у щоденнику згадав місцевий замок. У 1672 р. укріплення повністю знищили турки, повертаючись із Бучача. Після цього замок більше не відбудовувався. У 1672–1699 рр. Коцюбинці – прикордонний із Туреччиною населений пункт Польщі.

Б. Мельничук, В. Уніят, В. Щавінський.

Интересно, что и "Тернопільський енциклопедичний словник" и "Тернопільщина. Історія міст і сіл" перечисляют все достопримечательности села вплоть до мемориальных таблиц и памятных крестов, но о замчище ничего не сообщают, потому создаётся впечатление, что от укрепления не осталось и следа, но так ли это? 


От текстов переходим к картам, которые снабжают нас дополнительным пластом уникальной информации.

Карта Фридриха фон Мига (1779-1782) сразу же сообщает, где нужно искать замок:
kocubinci-07.jpg
Живая карта

Как видим, замок находился на левом берегу Ничлавы, на береговом выступе, прикрытом с нескольких сторон озером. Прямо за замком, к западу от него, видим дамбу, которая ведёт к поселению на другом берегу реки. Вероятно, замок вместе с озером прикрывал поселение и защищал переправу. Сам замочек четырёхугольный в плане, с выступами на углах, которые можно трактовать как рондели/бастеи (округлые артиллерийские площадки) или как места-платформы, где некогда стояли башни, от которых на момент составления карты могли ничего не сохраниться. Линия укреплений, судя по стилю рисунка, выполнена из земли. Место ворот не выделено. На территории замчища видим две небольшие постройки, но непонятно, относятся ли они к комплексу или же были построены на замчище уже после упадка укрепления. Тут стоит вспомнить упоминание каких-то замковых стен, которые были видны ещё в 1-ой половине 20 века. Как видим, замок вроде бы был земляным, во всяком случае по состоянию на конец 18 века, так о каких стенах идёт речь? Может речь об эскарпах, т.е. внешней каменной облицовке земляных валов? Или же сообщалось о демонтаже каких-то замковых построек, находящихся на территории двора? Или всё же были каменные оборонные стены? Пока эти вопросы без ответов.

А вот на австрийской карте 1861-1864 гг. в нужном месте замчище уже явно не выделено:
kocubinci-08.jpg
Источник

Там, конечно, показаны интересные линии рельефа на берегу озера, но имеют ли они отношение к замку не совсем понятно. Тем не менее, знаем, что на момент составления карты что-то там от замка ещё оставалось, раз какие-то там стены разбирали в начале 20 века.

Видим береговой выступ близ дамбы и на карте 1869-1887 гг., но масштаб слишком мал, чтобы рассуждать о деталях:
kocubinci-09.jpg
Живая карта

Кстати, карты 19 века показывают, что левобережная половина Коцюбинцев тогда считалась отдельным селом под названием Нараевка (на карте Шуберта село подписано как Нараювка). Тут стоит вспомнить, как в "Тернопільщині. Історії міст і сіл" упоминалось про "наявність підземних ходів на вулицях Велика і Мала Нараївка". Когда первый раз прочитал об этом, то подумал, что речь об улицах в правобережной половине села, но после знакомства с картами возникает вопрос - может указанные улицы вместе с подземными ходами находились на левом берегу? Может даже эти ходы имели какое-то отношение к замку? 


После всего этого осталось определиться, где же стоит искать замчище?

Сопоставив карту Ф. фон Мига со спутниковым снимком, получил наводку на подходящую локацию:
kocubinci-10.jpg

Боюсь поверить в такое счастье, но если с выбором локации не ошибся, то там, вероятно, могли сохраниться следы земляных укреплений:

kocubinci-11.jpg kocubinci-12.jpg
Викимапия

Вот смотрите - близ дамбы, у характерного изгиба дороги, видим хорошо различимую площадку трапецевидной (?) формы. Она, как мне кажется, представляет собой террасу, доминирующую над речной долиной, которое некогда заливали воды озера. Площадка находится на мысу-выступе, потому, очевидно, она и получила вид трапеции. С востока видим нечто похожее на яр или ров, отделяющий террасу от берегового плато. Ориентировочные размеры "двора": восточная линия - 85-90 м., западная - ок. 50 м., северная и южная - 75-80 м. Участок практически не застроен, используется в качестве огорода. Вокруг много деревьев и прочих зарослей, потому со стороны он может особо не привлекать внимания. Но наличие такого интересного объекта в районе, где некогда находился замок, как минимум интригует.

Если напрячься, то можно даже рассмотреть какие-то округлые линии там, где могли находиться угловые башни или рондели замочка, но не буду спорить, если вдруг решите меня убедить, что это игра воображения:

kocubinci-13.jpg

История с поиском этого замка мне напомнила, к примеру, ситуацию с замком в Рыдомиле (Тернопольская обл.), где вот также в память о малоизвестном замке осталась трапеция земляных укреплений, на внутреннем дворе которого обустроили огород, а всё по краям обсадили деревьями, так что со стороны во всём этом замчище сложно признать.

Для окончательно подтверждения или опровержения сделанных по Коцюбинцам выводов нужна разведка на местности. Или может кто-то из местных расскажет что-то интересное об отмеченном участке - может у локации есть какое-то название или же кто-то знает её историю?

  • Like 3
Link to comment
Share on other sites

Ульрих фон Вердум

Этот источник стоит рассмотреть отдельно, поскольку он не такой однозначный, как остальные.

Итак, можно встретить информацию, согласно которой Ульрих фон Вердум (1632-1681) в своём дневнике оставил какое-то упоминание с. Коцюбинцы и местного замка. Об этом упоминает "Земля Тернопільська. Туристичний путівник" (2003), а "Тернопільщина. Історія міст і сіл" (2014) даже прямо сообщает, когда именно было дело:

Цитата

26 липня 1671 р. через Коцюбинці проїжджав німецький мандрівник Ульріх фон Вердум, який у щоденнику згадав місцевий замок.


Похожая информация встречается и в Сети, к примеру, об этом сообщает сайт castles.com.ua:

Цитата

Колись в Коцюбинцях був і замок, ймовірно, зведений власником села Міхалом Вонсовичем. Пізніше споруда, описана в щоденниках Ульріха фон Вердума (запис від 26 липня 1671 р.), перейшла до Городинських і Мечиховських.


Дневники Вердума, переведённые на польский язык, есть в книге Cudzoziemcy w Polsce (1876) Ксаверия Лиске. Открываем стр. 137, где находится запись дневника от 26 июля 1671 г. и видим следующее:

kocubinci-14.jpg

Путешественник сообщает, что он, двигаясь от Микулинец, "оставил в стороне город Теребовлю", "через городок Янов", потом "через село Яблонов... до Копычинец". Далее идёт краткое описание городка и замка в Копычинцах. Отсюда Вердум направился "в Чернихов", где тогда находилась польская армия. Сам Чернихов описан как "село с замком". С этим населённым пунктом не всё ясно, но вполне вероятно, что тут у Вердума ошибка (села с таким названием в нужном районе нет и вроде бы не было), а на самом деле речь идёт о селе Черноконцы. Далее (в случае если вам нужны подробности и обоснования) отсылаю вас на страничку форума, где речь идёт о замка близ с. Шманьковцы, а точнее даже о том, что замок, который Вердум прикрепил к какому-то загадочному Чернихову на самом деле может быть замком, расположенным на околице с. Шманьковцы.

Вот и всё, что есть в дневнике по 26 июля. Далее, уже 27 июля, Вердум направился в сторону Збруча, к городку Збриж

Вот так на карте расположены населённые пункты, которые Вердум упомянул под 26 июля. Упомянутые Вердумом поселения обвёл красным (26 июля) и синим (27 июля) контурами. Коцюбинцы выделил подчёркиванием и стрелочкой, ещё одной стрелкой отметил место, где находится замчище в Шманьковцах, которое может соответствовать местности, названной Вердумом как Чернихов:

kocubinci-15.jpg
Живая карта

По логике, Вердум должен был упомянуть Коцюбинцы уже после описания г. Копычинцы, но до того, как он перешёл к описанию Чернихова. В нужном месте никакого упоминания Коцюбинцев или какого-то другого поселения нет, из чего можно сделать вывод - либо упоминание Коцюбинцев и местного замка является выдумкой, либо те, кто это упоминание в дневнике всё же усмотрели, считают, что Коцюбинцы описаны либо там, где речь идёт о Копычинцах, либо там, где речь идёт о Чернихове.

  • Like 2
Link to comment
Share on other sites

Join the conversation

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.
Note: Your post will require moderator approval before it will be visible.

Guest
Reply to this topic...

×   Pasted as rich text.   Paste as plain text instead

  Only 75 emoji are allowed.

×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead

×   Your previous content has been restored.   Clear editor

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.

Loading...
 Share

×
×
  • Create New...