Jump to content
Замки и Крепости Украины - Форум

Recommended Posts

Обговорюється об'єкт: Городище і замок в Макарові


Хоча час виникнення Макарова як окремого поселення тепер невідомий, ясно, що в Литовський період він називався Воронине, відносився до Київського воєводства і належав Івашенцевичам.

Макаровим його назвали на честь Макара Івашенцевича, який поселився у ньому на початку 16 ст. та почав перетворювати населений пункт у містечко. Згодом, ймовірно, онук Макара Микола збудував у ньому невеличкий замок на березі річки Здвиж. Та гілка Івашенцевичів, що походила від Макара Івашенцевича та проживала в Макарові, стала зватися Макаревичами. Замок був укріплений валами з частоколом, та ровами, мав кілька воріт з містками через рови.

В парадному, але малоінформативному путівнику «Київщина туристична» (К. «Світ успіху» 2009. - 464 с., нак. 5000 прим.) на с. 284 згадується:

Цитата
Цей давній замок, оточений валами та ровами з розвалинами та фундаментами від кам’яних будівель, тривалий час стояв непорушно. Кам’яні льохи і підземелля, що слугували, очевидно, для зберігання харчів і напоїв, були розібрані лише в останні роки 19 ст., придатну цеглу використали для будівництва церкви.

Після вигасання роду Макаревичів Макарів деякий час належав Марії Радзівіл, а пізніше був викуплений нащадками Макаревичів за жіночою лінією Любомирськими.

Не пізніше червня 1648 року Макарів був зайнятий загонами Б.Хмельницького, в ньому була створена Макарівська сотня Київського полку Війська Запорізького і він таким чином став сотенним містечком.

В 1665 році Макарів опинився серед поселень, охоплених повстанням Данила Васильовича (Децика).

В 1671 році Макарів був зайнятий річпосполитським загоном полк. Івана Пиво-Запольського та повернутий власникам.

В 1704 році Макарів був тимчасово зайнятий загонами Семена Палія.

З другої половини 18 ст. Макаровим володів Каетан Росцишевський, а після його смерті, як спадкоємець - Мілевський.

В 1768 році під час Коліївщини в Макарів увірвалася ватага Івана Бондаренка, але там же він був захоплений військовим загоном, висланим із Чорнобиля.

Цитата
В останні роки польського панування в замку знаходився невеликий гарнізон, озброєний гарматами.

*Вказана «Київщина туристична», с. 286

Після включення території Київського воєводства в склад Россійської Імперії, з 1804 р. Макарів став волосним містечком Київського повіту.

На жаль більш змістовної інформації щодо замку та його розвитку поки не маю, районний історико-краєзнавчий музей один з таких, що вічно закриті.

Замчище, як місцевий топонім та пам’ятка археології непогано збереглося на даний час, його територія зайнята місцевим парком, поряд із заходу розташований стадіон. Замчище оглядалося мною двічі. З півдня до нього прилягає став на річці Здвиж. Спостерігається яскраво виражений круглий у плані зрізаний конус, який складав основу центральних укріплень, та який дуже нагадує горб – «мотт» норманських замків. Діаметр верхньої площадки близько 80 м. Конус півколом (крім південної сторони, зверненої до ставу), досі оточує рів, який зберігся на значну глибину, так що на горб без зусиль досі можна потрапити лише по мосту. Ширина рову в верхній частині близько 15 м.

На горбі на верхній площадці по колу розташовані одноповерхові адміністративні будівлі, включаючи приміщення загаданого музею, середина вільна від забудови. В цілому на мій погляд існуюча конфігурація замчища дещо нагадує існуючу конфігурацію замчища Острогу.

Щодо можливих укріплень містечка за межами замку жодних відомостей не маю.

Link to comment
Share on other sites

Уточню, что Макаров находится в 40 км к западу от Киева:
makarow-01.jpg

Участок укрепления на спутниковом снимке Yandex:
makarow-02.jpg
Живая карта

Кстати, неподалёку от замчища видим стадион, а уже это может свидетельствовать о близости укреплений. Может где-то там, в районе стадиона, проходила ещё одна линия укреплений? Вопрос также интересен в контетсте рассуждений на тему, были ли укрепления у городка.

Справка из книжки Яна Лешека Адамчика "Fortyfikacje stałe na polskim przedmurzu od połowy XV do końca XVII wieku" (2004):
makarow-04.jpg

Замок "сидит" на городище. Вот как об этом кратко сообщает Андрей Куза в своде археологических памятников "Древнерусские городища X–XIII вв." (1996):

Цитата
Макаров, п.г.т. Киевская обл. Близ пос, на мысу прав. бер. р. Здвиж, городище. Округлая (диам. 80 м) в плане площадка поселения с напольной стороны укреплена рвом (шир.20 м, глуб.6 м). Ранее, по-видимому, по периметру городища шел вал, ныне уничтоженный. На склонах городища и участке примыкающего к нему берегового плато встречаются обломки древнерусской (ХII-ХIII вв.) гончарной керамики и материалы XVII в. На месте древнерусского городища в XVI-XVII вв. существовал замок. По-видимому, это поселение является остатками древнерусского Здвижденя, впервые упомянутого в летописи под 1097 г.
  • ПСРЛ, I, стб. 261;
  • Бугай А.С., 1972, с. 339;
  • Кучера М. П., 1976а, С. 177, 179, 181.

Что касается Здвиженя, то есть ещё версия, что под этим названием упомянут не Воронин/Макаров, а городище в селе Здвижка (Житомирская обл.).

Много информации по истории села есть в Географическом словаре Королевства Польского.

Также стоит упомянуть, что история Макарова описана на отдельной страничке Википедии.

Link to comment
Share on other sites

Да. Пока живешь - узнаешь что-то новое. Не слышал я до сих пор о средневековом городище в Макарове. Может потому что работ Кузы мне к сожалению не доводилось хотя бы смотреть.

Однако похоже, что видимая конфигурация замка относится все-же к замчищу литовского и польского периодов.

Керамика означает лишь наличие поселения на этом месте, но ничего не говорит о его характере и наличии укреплений.

Мечей, шпор, псалий вероятно в Макарове не находили.

Место я так понимаю никто никогда всерьез не копал.

Часть поселения вообще может быть на дне пруда.

Городище Старой Руси вполне могло быть на этом месте до замка, но вот было ли?..

Здвиж сам по себе не короткий и упомянутому Здвижденю было где находиться и в других местах.

Стожковые городища - это особенность Волынской, а не Киевской земли. Правда были ещё круглые городища - заставы (например в Посулье), которые когда-то называли "болотными". Но это всего лишь круглый периметр ограды без излишеств, да и зачем нужна была застава практически в Полесье. Скорее можно предположить заимствование волынского типа укрепления в литовский период.

В общем разбираться дальше есть в чем.

Link to comment
Share on other sites

Тут, конечно, можно долго рассуждать. Да, можно предположить, что наличие керамики 12-13 веков в районе укрепления может не означать, что здесь были укрепления в этот период. С другой стороны хорошо известно, что многие замки в 14-16 веках формировались на основе старых городищ. Форма - да, скорее замковая, но может такую форму придали площадке в процессе постройки замка, тогда как в период существования городища, быть может, она была другой... а может всё не так, может так выглядела возвышенность и в 12-13 веках.

Что касается Андрея Кузы, то он в своём труде собрал сведения разных исследоваталей, т.е. сам он Макаров, вероятно, и не видел. А. Куза использовал три источника, указанные в конце его справки. 1-й - это Полное собрание русских летописей, откуда, вероятно, он взял лишь мысль о том, что Макаров может быть Здвижденем. 2-й источник - статья "Дослідження Змійових валів на Київщині", опубликованная в 4-м номере "Археологічних досліджень на Україні" (1969). Судя по названию статьи, в ней скорее всего упоминался Змиев вал близ Макарова, о котором есть упоминание в справке А. Кузы.

Наибольший интерес представляет источник №3 - статья Михаила Кучеры "Давньоруські городища на Правобережжі Київщини", опубликованной в сборнике "Дослідження з слов’яно-руської археології" (1976). Сборник, кстати, можно скачать в Сети, например, здесь. В статье есть краткая справка о городище в Макарове + пара иллюстраций:

Цитата
Макарів, райцентр. Городище на мисі правого берега р. Здвиж, майже округле, діаметром 80 м (рис. 4, 8). З напільного боку відмежоване досить потужним ровом шириною 20 м, глибиною 5—6 м. Таку саму висоту (5—6 м) мають схили мису і з боку ріки. Площадка городища на 1,5—2 м підноситься над рівнем поверхні з напільного боку перед ровом. Вал по периметру відсутній, очевидно зруйнований. Городище забудоване. На його схилах та на досить значній площі на захід у відслоненнях дернового шару трапляються уламки вінець посудин XI ст. (рис. 3, 9) і поодинокі уламки стінок, очевидно, XII—XIII ст. На городищі трапляються також знахідки XVII ст., що свідчить про існування на ньому укріплення за часів пізнього середньовіччя.

post-1-0-51600300-1395010236_thumb.jpg post-1-0-49247500-1395010237_thumb.jpg

М. Кучера городищ повидал немало, собаку съел на исследованиях укреплений, потому после прочтения такой вот справки, которая свидетельствует о выводах, сделанных на основе визуального осмотра и подъёмном материале, остаётся лишь для себя решить - верить археологу или нет. Я пока не вижу причин не верить автору.

Link to comment
Share on other sites

Переделывать обсуждаемые укрепления могли не по разу и наличие укреплений Старой Руси в этом месте само по себе весьма вероятно, но пока прямых доказательств этому видимо нет, если не считать таковыми керамику. Правильно сказано, что это сейчас скорее вопрос веры.

Вот на приведенном листе со схемами городищ, рядом с макаровским замчищем (кстати похоже) показано городище на Палиевой горе в Белой Церкви, над Росью. Я его тоже осматривал два раза, сейчас это часть пейзажного парка Браницких "Александрия". По одной из версий, это первоначальное место детинца летописного Юрьева, перенесенного после сожжения на другое, на Замковую гору, где сейчас большой костел. По другой, просто одна из крепостей - застав поросской линии. Топоним Палиева гора возник потому, что С.Палий, когда осаждал Белую Церковь, приспособил это городище для своей ставки.

Так вот оно тоже круглое, но на макаровское замчище не похоже. Расположено на бугре над речкой, но ярко выраженного конуса с большой площадкой нет, имеются два ряда оставшихся от оград валов с небольшими рвами. В общем это как раз достаточно типичное круглое городище ("болотное") о которых я уже говорил, но в усиленном варианте - с двумя последовательными концентрическими оградами.

Цитата
Судя по названию статьи, в ней скорее всего упоминался Змиев вал близ Макарова, о котором есть упоминание в справке А. Кузы.

Речь в статье скорее могла идти о связи и взаимодействии гипотетического средневекового укрепления в Макарове с близлежащими к нему оборонными линиями, оставившими нам от себя Змиевы валы.

Цитату от Кузы

Цитата
Ранее, по-видимому, по периметру городища шел вал, ныне уничтоженный.

нельзя в действительности понимать как упоминание Змиевого вала. Речь идет о вале, как части ограды непосредственно описываемого круглого укрепления.

На территории Макаровского района южнее поселка, проходит целых четыре линии Змиевых валов, с северо-запада на юго-восток, с "пересечением" Здвижа. Вот в статье карта:

post-1-0-90317300-1395152963_thumb.jpg

Кучера конечно "столп", в исследовании наших средневековых фортификаций, но как указывают некоторые современные публикации, ошибок и пробелов у него тоже хватает. Возможно керамики, которая могла попасть на склон оборонного холма в ходе земляных работ на известном нам укреплении, оказалось для него достаточно, чтобы приписать его к числу многочисленных "древне"русских. Что тем не менее нисколько не исключает.

Вот такие соображения)))

Link to comment
Share on other sites

Во-первых, возможно это не единственная публикация по Макарову. Это лишь то, что попалось на глаза при поверхностном поиске, не более. Сделать вывод о том, что прямых доказательств нет, можно лишь после того, как удастся ознакомиться с полным списком источников и материалами разведки(ок).

Во-вторых, возможно помимо керамики автор опирался и на другие детали, дающие ему основание предположить, что здесь было городище. Кучера смотрел не только вглубь, но и вширь, поскольку занимался большим количеством укреплений. Опыт давал ему возможность сопоставлять массу всевозможных данных, по итогам чего он мог видеть некую общую систему обороны в масштабе государства, и в эту систему одни объекты могли хорошо вписываться, а другие нет. Вот, например, он мог на основе общего массива имеющихся под рукой знаний + натурных наблюдений сделать вывод, что городище в Макарове могло существовать с высокой долей вероятности, а в краткой справке описать лишь итоговый вывод, опустив все прочие детали, часть которых, возможно, существовала на уровне интуиции.

Тут стоит отметить, что целый ряд позднесредневековых замков потенциально могут сидеть на участках городищ, и гипотетических предположений на этот счёт хватает не только у Кучеры, причём часто такие гипотезы подтверждаются, хотя многие из них изначально покоились на шатких основаниях. Но основная проблема в том, что чаще всего они и не подтверждаются и не опровергаются, т.к. исследования/раскопки не проводятся.

Цитату от Кузы нельзя в действительности понимать как упоминание Змиевого вала.

Это я напутал. Естественно речь идёт об укреплениях вокруг площадки городища. Змиев вал я упомянул, засмотревшись на стаью о валах, которую Куза указал в качестве источника. Почему-то был уверен, что Куза упомянул ещё о Змиевом вале в описании, но нет, померещилось. Надо будет отыскать статью (источник №2 Кузы), может там Макаров как-то проскочил.

Интересно также вот что - форма укрепления вроде бы не совсем типичная для городища, и, тем не менее, Кучеру это, во-первых, не смутило, хотя он понимал, что там существовало более позднее укрепление, а во-вторых, он даже не упомянул об этом, как о странности. Может на самом деле есть аналоги из числа городищ?

Link to comment
Share on other sites

  • 2 years later...

Иван Быков поделился фотографиями укрепления:

Хорошо сохранившиеся ров и вал:

post-1-0-65939800-1459530051_thumb.jpg

post-1-0-20144300-1459530052_thumb.jpg

post-1-0-00547300-1459530054_thumb.jpg post-1-0-52513300-1459530056_thumb.jpg

Выход какой-то кладки на валу:
post-1-0-78581100-1459530052_thumb.jpg

У подножия вала мемориал на месте "братської могили радянський людей, розстріляних немецько-фашистськими загарбниками в 1942-1943 р.р.":
post-1-0-49604000-1459530052_thumb.jpg

Верхняя площадка укрепления, застроенная по краю скромными домишками:
post-1-0-45518300-1459530053_thumb.jpg

Здесь же, у края обороны, стоит и здание закрытого и заброшенного краеведческого музея, а за зданием видны символические зубцы, наличие которых должно было, очевидно, подчёркивать оборонное прошлое достопримечательности:
post-1-0-95259000-1459530051_thumb.jpg

Ещё один мемориальный барельеф:
post-1-0-74109200-1459530053_thumb.jpg

А рядом с ним третий памятный знак с надписью "Тут в 1941 році фашистськи недолюдки розстріляли більше 300 мирних Радянських громадян жінок і чоловіків дітей і стариків":
post-1-0-24594400-1459530051_thumb.jpg

Судя по информации с памятников, три сотни человек расстреляли на верхней площадке городища, а затем захоронили в братской могиле у основания вала.

Вид со стороны укрепления на реку Здвиж:
post-1-0-12317100-1459530053_thumb.jpg

  • Like 1
Link to comment
Share on other sites

  • 1 year later...

В статье Николая Волкова Оборонительные сооружения Беларуси и Украины середины XVII века на рисунках Абрахама ван Вестерфельда и набросках из архива Радзивиллов в Минске (2016) наткнулся на краткое, но очень ценное упоминание Макарова и его укреплений, да ещё и сопровождавшееся парочкой уникальных рисунков аж 1651 г., значение которых сложно переоценить. 

Текст:

Цитата

Черновики из архива Радзивиллов дают прекрасную возможность представить, как выглядели укрепления королевских и частоновладельческих городов и местечек Восточной Беларуси и Украины. Среди черновиков имеется разделённая на две части панорама частновладельческого местечка Макарова, расположенного на запад от Киева (Рис. 14, 15). Как подписано на рисунке, местечко принадлежал роду Харлинских. 

Возле Макарова по пути к Белой Церкви останавливалось литовское войско, часть  лагеря которого видна на рисунке. Местечко было окружёно деревянной стеной с одно- и двухъярусными башнями. Замок, принадлежавший владельцу города, с деревянным дворцом внутри был окружен невысокой стеной. Дворец, усиленный двухэтажными башнями, был, вероятно, так же приспособлен к обороне.

Рисунки, составляющие панораму:
Screenshot_22.jpgScreenshot_23.jpg
Рис. 14–15. — Макаров, 1651 г. НГАБ. Ф. 694. Воп. 1. Спр. 287. Арк. 4 адв., 26.

Панорама в целом выглядит как-то так:
Screenshot_24.jpg

  • Like 3
Link to comment
Share on other sites

Join the conversation

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.
Note: Your post will require moderator approval before it will be visible.

Guest
Reply to this topic...

×   Pasted as rich text.   Paste as plain text instead

  Only 75 emoji are allowed.

×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead

×   Your previous content has been restored.   Clear editor

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.

Loading...
 Share

×
×
  • Create New...