Jump to content
Замки и Крепости Украины - Форум

Fortyfikacje miast na wschodnich kresach dawnej Rzeczypospolitej - przed 1772 r: materiały kartograficzne / Фортификации городов на восточных Кресах давней Речи Посполитой - до 1772 г.: картографические материалы (2001)


Recommended Posts

01.jpg

Год издания: 2001

Издание подготовили: Тадеуш Поляк (Tadeusz Polak), Ян Лешек Адамчик (Jan Leszek Adamczyk)

Издательство: Przedsiębiorstwo poligraficzne K.M. Głowaccy, Кельце (Польша)

Язык: польский

Формат: 20,6х29,7х0,8 см.

Переплёт: мягкий

Бумага: офсетная

Количество страниц: 132

Иллюстрации: 58 планов, 1 общая карта укреплений Кресов. Все изображения чёрно-белые.

Тираж: 150 экз.

ISBN: отсутствует


Об издании:

Сборник планов различных укреплений (преимущественно укреплений городов) Украины, Беларуси и Литвы, находившихся до 1772 г. на территории Речи Посполитой.


Примеры страничек:

04-01.jpg 04-02.jpg 04-03.jpg 04-04.jpg 04-05.jpg 04-06.jpg 04-07.jpg 04-08.jpg 04-09.jpg 04-10.jpg

"Карта городов с оборонными укреплениями на Кресах давней Речи Посполитой":

05-01.jpg 05-02.jpg

 

Список планов и других изображений, опубликованных в издании. Приведу его в оригинале, но дополню уточнениями на русском, чтобы было понятней, о каких именно населённых пунктах идёт речь, а также упомяну основные укрепления (но не все), показанные на планах/изображениях:

Цитата
 1. "Plan fortecy Berdyczowskiej, którą oglądał Sam Najjaśniejszy Stanisław August Król Polski w roku 1782"
  Бердичев (Украина, Житомирская обл.), монастырь.
   
 2. "Plan powiatowego miasta Bracławia w guberni podolskiej wykonany w 1798 roku"
  Брацлав (Украина, Винницкая обл.), город.
   
 3. "Plan miasteczka Bracławia [...], 1772 roku
  Брацлав (Украина, Винницкая обл.), город, замок.
   
 4. "Plan umocnionej z polecenia Cesarza twierdzy Brody [...]", 1791 r.
  Броды (Украина, Львовская обл.), замок.
   
 5. "Brześć 1657 r."
  Брест (Беларусь), город, замок.
   
 6. "Plan twierdzy „Brzeżan" kapitana de Pircha z 1755 r.", fotokopia z 1905 r.
  Бережаны (Украина, Тернопольская обл.), город, замок.
   
 7. "Plan miasta Busk miedzioryt z dzieła "Histoire de Stanislas Jabłonowski [...]" z 1774 r.
  Буск (Украина, Львовская обл.), город, замок.
   
 8. "Miasto Drohobycz", fragment mapy katastralnej z ok. 1848 r.
  Дрогобыч (Украина, Львовская обл.), город (фрагмент).
   
 9. "Miasteczko Dubno", koniec XVIII w.
  Дубно (Украина, Ровенская обл.), город, замок.
   
 10. "Plan miasta Dubna", koniec XVIII w.
  Дубно (Украина, Ровенская обл.), город, замок.
   
 11. Dżwinogród, 1776 r.
  Звенигород (Украина, Львовская обл.), замок.
   
 12. Grodno, 1706 r.
  Гродно (Беларусь), город, замок.
   
 13. "Mappa miasta [...] Grodna [...] sporządzona w 1780 roku, a w roku 1785 skopiowana, Jan Markiewicz"
  Гродно (Беларусь), город, замок.
   
 14. "Grodno jedno z najwytworniejszych miast na Litwie", ok. 1720 r.
  Гродно (Беларусь), город, замок.
   
 15. "Grodno w Wielkim Księstwie Litewskim", ok. 1720 r.
  Гродно (Беларусь), город.
   
 16. Gródek Jagielloński, fragment mapy z 1817 r.
  Городок (Украина, Львовская обл.), город, замок.
   
 17. "Plan miasta Humania delinowany i sporządzony roku 1795 26 lipca vs przez Anlo Lewieckiego"
  Умань (Украина, Черкасской обл), город.
   
 18. Kałusz, fragment mapy z 1787 r.
  Калуш (Ивано-Франковская обл.), город, замок.
   
 19. Kamieniec Podolski, 1691 r.
  Каменец-Подольский (Украина, Хмельницкая обл.), город, крепость.
   
 20. "Planta mostu przez fosę przy Kamieńcu Podolskim [...] 1792. [...]"
  Каменец-Подольский (Украина, Хмельницкая обл.), план моста.
   
 21. "Kamieniec oddany przez Turków Wielkiemu Generałowi Jabłonowskiemu w 1699 r."
  Каменец-Подольский (Украина, Хмельницкая обл.), крепость.
   
 22. "Plan miasta Konstantynowa Starego [...] wykonany w 1794 roku"
  Староконстантинов (Украина, Хмельницкая обл.), город, замок.
   
 23. "Plan miasta Krzemieńca", 1798 r.
  Кременец (Украина, Тернопольская обл.), город, замок.
   
 24. Kulty, 1781 r.
  ?
   
 25. "Miasteczko Lachowce", 1790 r.
  Белогорье (Украина, Хмельницкая область), город, замок.
   
 26. "Plan miasta powiatowego Latyczowa w guberni podolskiej wykonany w 1798 roku"
  Летичев (Украина, Хмельницкая обл.), город, старый замок, новый замок/монастырь.
   
 27. Lwów, 1801 r.
  Львов (Украина, Львовская обл.), монастырь кармелитов.
   
 28. Lwów, miedzioryt z dzieła „Histoire de Stanislas Jabłonowski [...]“ z 1774 r.
  Львов (Украина, Львовская обл.), город, замок.
   
 29. Lwów, 1586 r.
  Львов (Украина, Львовская обл.), город, замок.
   
 30. "Plan miasta Łucka wykonany w 1795 roku"
  Луцк (Украина, Волынская обл.), город, замок.
   
 31. Mariampol, 1812 r.
  Мариямполь (Ивано-Франковская обл.), город, замок.
   
 32. "Plan [...] Międzyboża wykonany 9 maja 1769 r."
  Меджибож (Украина, Хмельницкая область), город, замок.
   
 33. "Miasteczko Międzyrzecz", 1790 r.
  Межирич (Украина, Ровенская обл.), город, монастырь.
   
 34. "Plan miasteczka Mohylowa w podolskiej guberni [...] wykonany w 1798 r."
  Могилёв-Подольский (Украина, Винницкая обл.), город.
   
 35. "Plan miasteczka Mohylowa", 2. pot. XVIII w.
  Могилёв-Подольский (Украина, Винницкая обл.), город.
   
 36. "Plan polskiego miasteczka Niemirowa", 1788 r.
  Немиров (Украина, Винницкая обл.), город, замок.
   
 37. "Plan miasta Nowogrodu Wołyńskiego" (Zwiahel), 1798 r.
  Новоград-Волынский (Украина, Житомирская обл.), город, замок.
   
 38. "Fort Św. Trójcy wzniesiony przez jego Wysokość Pana Jabłonowskiego [...] w 1692 r."
  Окопы (Украина, Тернопольская обл.), крепость.
   
 39. "Miasteczko Ostróg", 1790 r.
  Острог (Украина, Ровенская обл.), город, замок.
   
 40. "Plan miasta Ostroga", 1798 r.
  Острог (Украина, Ровенская обл.), город, замок.
   
 41. "Plan miasta Owrucza", 1798 r.
  Овруч (Украина, Житомирская обл.), город.
   
 42. "Plan miasta Pińska guberni mińskiej", 1798 r.
  Пинск (Беларусь), город, замок.
   
 43. "Plan miasta Pińska i miasteczka Karolina [...] wykonany w 1794 roku"
  Пинск (Беларусь), город, замок.
   
 44. "Plan powiatowego miasta Płoskirowa w podolskiej guberni wykonany w 1798 roku"
  Хмельницкий (Украина, Хмельницкая обл.), город.
   
 45. "Plan fortecy Połonne", koniec XVIII w.
  Полонное (Украина, Хмельницкая обл.), город, замок.
   
 46. "Plan fortecy Połonne z profilami", koniec XVIII w.
  Полонное (Украина, Хмельницкая обл.), город, замок.
   
 47. "Plan miasta Równego", 1798 r.
  Ровно (Украина, Ровенская обл.), город, замок.
   
 48. Rzeczyca, miedzioryt z dzieła Pufendorfa "Theatrum Europaeum [...]" z 1663 r.
  Речица (Беларусь), город, замок, военный лагерь.
   
 49. "Plan miasta Satanowa z okolicami", fragment mapy topograficznej z pocz. XIX w.
  Сатанов (Украина, Хмельницкая обл.), город, замок.
   
 50. "Plan mińskiej guberni miasta Słucka sporządzony w 1811 [...]"
  Слуцк (Беларусь), город, замок.
   
 51. Stanisławów, 1812 r.
  Ивано-Франковск (Украина, Ивано-Франковская обл.), город.
   
 52. Stryj, 1778 r.
  Стрый (Украина, Львовская обл.), город, замок.
   
 53. "Wilno stolica Litwy", XVII w.
  Вильнюс (Литва), город, замок.
   
 54. "Plan miasta powiatowego Winnica w podolskiej guberni wykonany w 1798 r."
  Винница (Украина, Винницкая обл.), город, замок, монастырь.
   
 55. "Plan miasta Włodzimierza", 1798 r.
  Владимир-Волынский (Украина, Волынская обл.), город, замок.
   
 56. "Plan miasta Zasławia", 1798 r.
  Изяслав (Украина, Хмельницкая обл.), город, новый замок.
   
 57. Żółkiew, 1841 r.
  Жолква (Украина, Львовская обл.), город, замок.
   
 58. "Plan gubernialnego miasta Żytomierza z okolicami", 1810 r.
  Житомир (Украина, Житомирская обл.), город.


Полный список всех планов:

03-01.jpg 03-02.jpg 03-03.jpg 03-04.jpg 03-05.jpg 03-06.jpg 03-07.jpg 03-08.jpg 03-09.jpg 03-10.jpg


Введение:

На польском:
02-1.jpg 02-2.jpg

В переводе:

Цитата

В 1993-1996 годах под моим управлением научно-исследовательская группа кафедры архитектуры и охраны памятников Свентокжыской Политехники г. Кельце проводила исследования строительных техник средних веков. Предметом исследований были памятники оборонной архитектуры (преимущественно замки) на Восточных Кресах давней Речи Посполитой. В настоящее время это, прежде всего, западные районы Беларуси и Украины.

Чтобы в полной степени осознать кресовые фортификации давней Речи Посполитой в 1999 г. была предпринята дальнейшая исследовательская работа, проведённая вышеупомянутой командой Свентокжыской Политехники. Территориальный охват проведённых в дальнейшем исследований идентичен [охвату исследований 1993-1996 гг]. Это преимущественно западные районы Украины и Беларуси, которые до 1772 г., т.е. до Первого раздела Речи Посполитой, находились в пределах [упомянутого] государства.

На этот раз в качестве предмета исследования были выбраны городские укрепления. Фортификации по типу городских укреплений, наряду с замками, были важными элементами обороны границ государства. Также большинство укреплённых городов служило убежищем как для своих жителей, так и для окрестного населения в приграничных районах, которые систематически тревожили грабительские наезды. Таким образом, помимо известных в нашей историографиии твердынь, необходимо было [также] узнать, какие из городов были оснащены оборонными сооружениями, такими как стены, валы, укреплёнными убежищами, а также, каким был характер этих укреплений. Уже на начальной стадии оказалось, что на землях, охваченных исследованиями, существовало около 400 таких [укреплённых] городов, благодаря чему мы осознали масштаб проблемы.

В рамках нынешнего исследовательского проекта выполнено, в обход научных путей, осознания текущего состояния сохранности памятников оборонного строительства для нескольких сотен городов на бывших Восточных Кресах давней Речи Посполитой. Правильная оценка этих, к сожалению, зачастую реликтов, стала возможной только благодаря собранной базе источников.

Историко-урбанистические исследования, анализ местностей и проведение актуальных технических исследований позволит разработать примечания и рекомендации при проведении в будущем работ, обеспечивающих защиту и сохранность уцелевших памятников.

Начиная с конца 18 в. стали разбирать укрепления городов, в т.ч. и для того, чтобы получить пространство для их развития. [После этого] Главным источником информации об их былом существовании стали исторические источники. 

В изучении темы особенно полезными оказались картографические источники, которые были получены посредством запросов из коллекций: Центрального архива исторических записей в Варшаве, архивов в Кракове, Петербурге, Москве, Львове, Вене, Национальной библиотеки в Варшаве, Библиотеке Ягеллонского университета и Библиотеки Чарторыйских в Кракове, Национальная библиотека им. Оссолинских во Вроцлаве, Музея Войска польского в Варшаве. Топографические карты, такие, как, к примеру, бесценная карта Украины 17 века Боплана, широко известны. С планами городов всё иначе.

Особенно ценным оказалась коллекция планов 18 века в архивах Москвы и Петербурга. Не считая планов г. Полонное (P. Szlezynger. Umocnienia zamku i miasta Polonne na Wolyniu w XVII i XVIII wieku. „Kwartalnik Architektury i Urbanistyki" 1994, z. 3) эти карты, как нам кажется, ранее не были использованы в нашей литературе. Начаты попытки получения фотокопий планов из российских архивов. Попытки эти увенчались успехом. Намерение популяризировать эти ценные исторические источники породило идею этого издания.

Представленный каталог включает: список идентифицированных картографических источников 16-18 вв. и отдельных планов 19 в., а также некоторых особенно ценных иконографических источников (чаще всего видов городов); подписи под иллюстрациями, в которых приводятся экспликации (пункты, относящиеся к оборонным сооружениям, отмечены отдельно), в большинстве случаев [экспликации] переведены с русского, немецкого и французского языков; фотокопии отдельных планов городов (в основном здесь представлены карты из российских коллекций) приведены [в издании], в большинстве случаев в виде наиболее важных фрагментов [планов]; в конце книжки находятся: список иллюстраций и карта, показывающая размещение городов с оборонными укреплениями.

Каталог адресован исследователям, занимающимся изучением урбанистики и оборонной архитектуры. Потому здесь опущена информация, которая обычно упоминается в других подобных работах (например, размеры планов, техника рисунка или репродукции и т.д.). Вместо этого сделан акцент на информации, непосредственно относящейся к укреплённым сооружениям.
 
Здесь также представлены планы городов, на которых оборонные сооружения уже не видны, но представленная пространственная компоновка чётко указывает на их присутствие в прошлом (например, видимый овальный план, расположенный в "вилках" рек, видимые следы рвов и т.д.).

Представленные здесь материалы было бы невозможно получить, если бы не помощь, полученная на запросы в архивных учреждениях в Польше, а также на территории России, Украины, Беларуси. 

Авторы выражают особую благодарность профессору Владимиру Гилепу, президенту Белорусского фонда культуры.

Тадеуш Поляк

Link to comment
Share on other sites

Немножко от себя

В конце 1990-х команде польских исследователей, получивших грант на сбор картографической информации об укреплениях на землях Украины, Беларуси и Литвы (т.е. на землях, ранее входивших в состав Речи Посполитой), удалось собрать внушительную коллекцию из как минимум 276 планов 116 городов (80% из них находятся на территории Украины). В 2001 г., как итог этой работы, был издан каталог, который состоит из 2-х основных разделов - общего списка 276 планов и более размашистого раздела, в котором были опубликованы 58 планов с некоторыми пояснениями.

Тут стоит отметить, что кураторами как исследования, так и выпуска каталога были Тадеуш Поляк и Ян Лешек Адамчик - известные польские исследователи, часть своей карьеры посвятившие изучению укреплений Речи Посполитой в том числе и на территории Украины. Интересно, что через несколько лет после выхода каталога Ян ЛешекАдамчик, опираясь на полученные в конце 1990-х обширные данные, выпустил свою довольно известную монографию Fortyfikacje stałe na polskim przedmurzu od połowy XV do końca XVII wieku (2004), плотно касающуюся темы укреплений Украины. К сожалению, обоих авторов уже нет в живых, потому не приходится рассчитывать на то, что они продолжат заниматься темой укреплений Украины, и тем ценнее те работы, которые они успели издать.

Парадоксальным кажется то, что столь ценный каталог был издан мизерным тиражом в 150 экз., а если учесть, что дело было аж в 2001 г., то будет проще понять, почему каталог не только быстро получил статус редкого издания, но при этом даже не успел приобрести хоть какую-то известность, так что его часто вообще не ищут, поскольку даже не знают, что он существует. Я, кстати, также не знал о его существовании, пока мне о существовании каталога не поведал Илья Литвинчук (за что ему, к слову, большое спасибо), а узнав, потратил ещё несколько месяцев, пока выловил экземплярчик на аукционе. Так что если таким образом авторы хотели популяризировать результаты проведённой работы, то формат для популяризации явно был выбран не самый удачный, а больше это похоже на какую-то публикацию, выпущенную чуть ли не для отчётности, для галочки.

Несомненно, большой ценностью обладает уже один только список обнаруженных планов, поскольку он укомплектован наводками на места хранения планов/карт, а с наводками можно уже и цифровые копии получить или даже ознакомиться с источниками непосредственно в тех учреждениях, где они хранятся. Список в полном виде привёл выше, так что милости просим пользоваться.

Что касается раздела, где были опубликованы 58 планов, то он мне показался очень странным и даже несколько неряшливым. Вот что мне не понравилось:

 • Приведены чёрно-белые копии планов.
 • Многие из планов приведены фрагментарно, кусками.
 • В подборке есть не только планы, но также гравюры/литографии с видами городов, а это, как по мне, вообще отдельная тема.
 • "Калибр" укреплений скачет - на одних планах приведены города в полном виде, на других - отдельные укрепления (к примеру, замки или монастыри).
 • Экспликации практически во всех случаях отрезаны, и хотя их приводят в сопроводительном тексте, но только в переводе на польском языке.
 • Анализ планов сводится к одной-двум строчкам авторских примечаний. Конечно, можно и самому сделать анализ, но проблема в том, что авторы в своём распоряжении имели полноценные цифровые копии планов, тогда как в издании они приведены в обрезанном и уменьшенном виде, в чёрно-белом цветовом оформлении, с ухудшенными визуальными характеристиками и т.д. Таким образом, информации для анализа у читателей каталога, конечно же, меньше, чем у авторов издания.
 • Планы не сопровождаются информацией, в какой стране в наши дни находятся укрепления, показанные на планах, не говоря уж о том, чтобы уточнить название населённого пункта. 
 • И т.д. Подготовка плана к публикации выглядит крайне просто - режем кусок, приводим название плана, место хранение, переводим экспликацию и даём одну-две строки авторских примечаний. При такой несложной процедуре можно было и все 276 изображений в таком формате выпустить, поскольку для подготовки планов к публикации на таком уровне можно было даже студентов привлечь, и они бы вряд ли сделали хуже.

В общем, видно, что была проделана большая работа по сбору самих планов, но совсем не видно, чтобы большая работа была проведена по подготовке каталога. Впрочем, суммарная ценность информации, предоставленной авторами, всё же с лихвой перекрывает недостатки выпущенного каталога, потому и издание в целом всё же можно считать ценным источником.

 • Like 2
Link to comment
Share on other sites

 • 1 year later...

В этой биографии Яна Лешека Адамчика встретился такой текст:

Цитата

Adamczyk był współautorem publikacji: Fortyfikacje miast na wschodnich kresach dawnej Rzeczypospolitej przed 1772 r. - wydanej w trzech częściach, z podtytułami: Materiały kartograficzne (2001), Katalog miast i osad miejskich z dziełami fortecznymi (2002), Stan zachowania (2002).

Я-то думал, что издание, которому посвящена данная тема, является самодостаточным, а оказалось, что это лишь одна часть трилогии. Судя по данным справки, первыми свет увидели "Картографические материалы", изданные в 2001 г. Затем, уже в 2002 г.выпустили "Каталог городов и городских поселений с оборонными сооружениями" (253 стр.), а заключительная часть получила название "Степень сохранности" (41 стр.). 

Странно, что об этой трилогии в Сети в целом крайне мало информации, в особенности о 2-х частях, которые вышли в 2002 г. - мне даже не удалось отыскать странички, где хотя бы можно было обложку этих изданий увидеть, не говоря уже о детальном описании содержимого этих публикаций. В лучшем случае информация о 2-й и 3-й части выглядит как-то так.

Link to comment
Share on other sites

 • 7 months later...

А что значит «Полный список всех планов»? Я в списке вижу Ставище, в книге есть план, его можно как-то увидеть? А то при таком количестве экземпляров книги, как я понимаю, это практически не реально.

pic.jpg

Link to comment
Share on other sites

Всего исследовательской команде удалось выявить 276 планов, но в издании, которому посвящена эта тема, опубликованы только 58 из них. Полный список включает перечень всех планов, как тех 58, которые приведены в каталоге, так и пары сотен остальных (не опубликованных), о которых там приведены только краткие текстовые справки, приведённые выше.

План Ставища не опубликован, но, исходя из описания и датировки, подозреваю, что это одна из копий того самого плана, который публиковался в теме Ставища.

 • Thanks 1
Link to comment
Share on other sites

Join the conversation

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.
Note: Your post will require moderator approval before it will be visible.

Guest
Reply to this topic...

×   Pasted as rich text.   Paste as plain text instead

  Only 75 emoji are allowed.

×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead

×   Your previous content has been restored.   Clear editor

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.

Loading...
 Share

×
×
 • Create New...