Jump to content
Замки и Крепости Украины - Форум

Молодіжне: Борисоглібська фортеця (Українська лінія)


Recommended Posts

Обговорюється цей об'єкт: Борисоглібська фортеця поблизу селища Молодіжне
 

Першою від берега Дніпра фортецею, зведеною в межах спорудження Української укріпленої лінії, була Борисоглібська фортеця.

Цитата
Борисоглібська фортеця. Споруджена 1731 - 39 за зразковим проектом фортець Української лінії. Розташована на правому березі р. Орелі на відстані 117 саженів від Дніпра. Фортечні вали та рови Борисоглібської фортеці не були доведені до повного проектного профілю. Мала 5 бастіонів і 2 равеліни, спрямовані у бік ріки, які утворили зірчасті абриси укріплення. До головних воріт через рів вів міст. Всередині розміщувалися казарми залоги, будинок коменданта, пороховий льох, цейхауз, провіантський "магазейн", колодязь, вартівні. Поруч утворена слобода Борисоглібського полку з відповідними житловими, громадськими і господарськими будівлями. Борисоглібську фортецю скасовано 1784 (...). Територія затоплена 1962 водоймищем Дніпродзержинської ГЕС.

*) "Полтавщина. Енциклопедичний довідник" за ред. Кудрицького А.В., К. "Українська енциклопедія" ім. М.П. Бажана, 1992, тир. 30 000 прим., 1024 с., с. 72.

Відомий план Борисоглібської фортеці середини 18 ст., з якого видно, що дана фортеця дійсно споруджувалася наближеною до "ідеального", або зразкового проекту фортеці для Української лінії. В той же час більша частина фортець цієї лінії були споруджені простішими та відповідно, дешевшими (з 4 бастіонами).

На форумі відкрита також загальна тема по Українській укріпленій лінії.

Link to comment
Share on other sites

Крепость можно найти на множестве карт 18, 19 и даже 20 веков.

Крепость на карте Nova et Accurata Tartariae Europae seu Minoris et in specie Crimeae ... (1740)

bg-02.jpg
На Карте Южной Украины (1780)

bg-03.jpg

На карте Шуберта (1869) укрепление подписано как "Крепостца Борисоглебовская". Кстати, помимо основного укрепления там довольно детально показана секция вала с реданами, ответвляющегося от крепости и тянущегося в сторону Днепра:

bg-01.jpg

Есть мнение, что крепость расположена на территории Полтавской области, и приведённый выше источник ("Полтавщина. Енциклопедичний довідник") как раз придерживается этой версии. Но на самом деле крепость находится на территории Днепропетровской области, совсем неподалёку от границы с Полтавской областью.

Участок крепости можно найти в 60 км к северо-западу от Днепропетровска, в 17 км к юго-западу от райцентра Царичанки:

bg-04.jpg bg-05.jpg
Живая карта

Ближе всего к крепости находятся два населённых пункта - посёлок Молодёжное (Днепропетровская обл.) и село Радянское (Полтавская обл.), но даже если решить, то крепость лучше крепить к Радянскому, т.е. к селу Полтавской области, то крепость всё равно останется на территории Днепропетровской области.

Информация о крепости из книги Григория Заики Українська лінія (2001), стр. 16-17:

Цитата
Борисоглібська фортеця. Остання фортеця, (побудована на лінії, носила первісну назву — "Шоста" (в гирлі р. Очіпу). Після поселення Борисоглібського ландміліцького полку фортеця, одержала назву "Борисоглебская". О.М. Апанович Борисоглібську фортецю ставить передостанньою, десь поблизу Царичанки, а останньою називає Шосту "при гирлі р. Очі", яку вона назвала "Лівенською" [77]. Місце розташування Борисоглібської фортеці добре видно на "Карте Слободской Украиньї 18 ст." та на карті 1745 р.

П. Бодянський уважав, що на лінії першою від Дніпра була Орлицька фортеця. Дійсно, Орлицька фортеця існувала і була першою від Дніпра, але вона споруджувалася ще у XVII столітті як укріплення сотенного містечка Полтавського полку — Орель (Орлик). П. Бодянський ототожнює її з Борисоглібською. Хоча це зовсім різні фортеці.

В енциклопедичному довіднику "Полтавщина" вказується, що Борисоглібська фортеця розташована на відстані 117 сажень від Дніпра, і що з 1962 р. затоплена водоймищем Дніпродзержинської ГЕС [78]. Та Б.Г. Галкович, використовуючи картографічні джерела, вказує, що першою на лінії від Дніпра була Борисоглібська фортеця, яка знаходилася за 7 верст від редуту, що стояв над Дніпром. "Енциклопедичний словник" Ф. Брокгаузаі І. Єфрона, за поданням В.І. Василенка, свідчить, що Борисоглібська фортеця розташовувалася поблизу села Заочіпського Кобеляцького повіту Полтавської губернії, де "земляные укрепления и валы занимают 2 версты в окружности и еще хорошо сохранились" [79]. Ця місцевість не затоплена водоймищем ГЕС. Як відомо із вищезгаданої праці Б.Г. Галкович, від Дніпра до Борисоглібської фортеці на лінії знаходилися два редути. Один із них і прийняли автори статті довідника за Борисоглібську фортецю.

-------

77. Апанович О.М. Збройні сили України першої половини XVIII ст. - К., 1969, с. 158

78. Полтавщина: Енциклопедичний довідник. - с. 525

79. Энциклопедический словарь Брокгауза Ф.А. и Ефрона И.А. - СПб., 1894. Т. XII. - Кн. 23. - с. 231

Как видим, Г. Заика, помимо всего прочего, отметил, что крепость на самом деле не затоплена водами Днепродзержнской ГЭС, и это утверждение можно легко проверить. Вот он, участок, где была крепость. Участок крепость также отмечен на Викимапии + выделены там и линии валов, отходящих от крепости.

В Сети ранее предпринимались попытки локализации участка крепости. В большинстве случаев крепость предлагают искать боле-менее в указанном мной районе. Там всё распахано, потому вопрос точной локализации вызывает некоторые сложности:

borisogl_krsovr.jpg
Источник

borisoglebskaya_krepost-83368.jpg
Источник

На этот же участок указывает и привязка карты Шуберта от сайта www.etomesto.ru:

bf-1.jpg

Хотя есть и другие варианты, ошибочные, очевидно. К примеру, здесь Борисоглебскую крепость разместили на восточной околице с. Радянское, примерно в 2 км от места её реального расположения.

  • Like 1
Link to comment
Share on other sites

  • 7 months later...
В 10.06.2015 в 21:17, Nimrod сказал:

... Відомий план Борисоглібської фортеці середини 18 ст. ...

Возможно вот этот план имеется в виду?

post-1751-0-07614600-1454700118_thumb.jp

Я нашёл в "Карты, планы і чертежі къ III часті МАТЕРІЯЛОВЪ ДЛЯ ИСТОРІИ ИНЖАНЕРНАГО ИСКУССТВА ВЪ РОССІИ, Соч. Ф.ЛАСКОВСКАГО, военнаго инженеръ-генералъ-лейтенанта. С.Петербург, 1866.", листъ 6.

В 10.06.2015 в 21:17, Nimrod сказал:

.... з якого видно, що дана фортеця дійсно споруджувалася наближеною до "ідеального", або зразкового проекту фортеці для Української лінії. В той же час більша частина фортець цієї лінії були споруджені простішими та відповідно, дешевшими (з 4 бастіонами). ...

Эта крепость закладывалась не ранее 1732 г. и в начале, как и все остальные крепости Украинской линии имела 4 бастиона. После 1735 г. была перестроена в пятибастионную (как и Ливенская):

"Фортеці являли собою чотирикутні бастіони, за винятком Борисоглібської і Лівенської, що післяперебудови мали вигляд п'ятикутників" (источник, стр. 36)

Link to comment
Share on other sites

Что касается местоположения этой крепости, моё мнение такое:

На Викимапии ВЕРНО указано место. Потому что это же место (и название) указывает трёхверстовка Шуберта 1869 г. (лист 26-12, в верхнем правом углу). Туда же ведут и многие старые описания крепости ("на Орелі при р.Очепъ", например)

Достоверности информации по Украинской линии на карте Шуберта я ПОЛНОСТЬЮ доверяю, потому что имел возможность лично в этом убедиться:

  1. Прорисовал по карте Шуберта (в виде трека, эта карта "привязана") ВСЮ Украинскую линию, от Днепра до Северского Донца.
  2. Этот трек перенес на "привязанные" спутниковые снимки, на них (бывает очень, бывает не очень, но явно) местами видны остатки реданного вала и хорошо видны 13 (из 17) крепостей.
  3. Нарисованные по Шуберту контуры с останками линии на местности совпали! на протяжении всех 268 верст! 8 листов карты! Разумеется отклонения, обусловленные точностью карты и точностью её привязки имеются (идти по этому треку и точно "попадать" в Украинскую линию не получится), но они не критичные. Конфигурация и повороты трека ОЧЕНЬ точно повторяют конфигурацию и повороты остатков реданного вала. Всегда можно понять, где искать вал, и если он виден со спутника - увидеть.

Пример:

post-1751-0-21245800-1454758898_thumb.jp

Здесь бирюзовым - трек нарисованный по карте Шуберта, сиреневым - видимые со спутников остатки валов, красным тоненько - контуры следов крепостей ЯВНО видные со спутника. Метки крепостей тоже совпадают (плюс/минус погрешности карты и привязки).

Более убедительное подтверждение достоверности этой карты придумать сложно. Жаль только, что на ней Украинская линия не сплошная - есть много разрывов. Не всегда понятно, по какой траектории эти разрывы были заполнены (линия то была сплошная). Понятно одно, если на карте в каком то участке линия отсутствует, значит на 1869 год (год выпуска карты, а это - через 100 (!!!) лет после упразднения и расформирования линии) данные укрепления УЖЕ не существовали.

Листы карты, на которых нанесена (в порядке от Днепра до Северского Донца) ВСЯ Украинская линия: 26-12, 25-12, 25-13, 24-13, 24-14, 24-15, 25-15, вновь 24-15.

Относительно самой крепости.

Она не сохранилась. Возможно какие-либо следы.

В марте 2015 г. я был с друзьями в этом месте. Именно с целью найти остатки крепости.

Сейчас там молодой сад. На его территорию нам тогда попасть не удалось (размокшие грунты, а мы на велосипедах... Да и охрана сада не особенно была нам рада, как и их собаки..). С кургана у границы сада ничего из остатков валов мы тогда не разглядели..

Но я обязательно поеду туда еще. Нужно попасть в неохраняемый период, побродить по саду. Возможно по цвету почвы или неравномерности рельефа что-то и удастся обнаружить. На некоторых спутниках что-то похожее на контуры крепости таки угадывается. Да и это место немного смахивает на остатки бастиона..

В 06.02.2016 в 00:53, dach сказал:

...В марте 2015 г. я был с друзьями в этом месте...

Кстати, моя автарка родом из того самого похода 7-9 марта 2015. Синим - валы Украинской линии, красным - наш фактический трек, записанный навигатором.. :rolleyes:

post-1751-0-88039300-1454759756_thumb.jp

  • Like 1
Link to comment
Share on other sites

  • 3 weeks later...
В 06.02.2016 в 00:53, dach сказал:

... Но я обязательно поеду туда еще. Нужно попасть в неохраняемый период, побродить по саду. Возможно по цвету почвы или неравномерности рельефа что-то и удастся обнаружить. На некоторых спутниках что-то похожее на контуры крепости таки угадывается. Да и это место немного смахивает на остатки бастиона.. ...

Ездили с друзьями 20.02.2016.

Крепость не сохранилась, подтверждаю. Место есть, а крепости нет. :( Даже следов от неё не видно. :(

Само место расположено на возвышенной террасе, ограниченной высоким краем правого борта долины р.Орель с юго-востока (сейчас по краю террасы в этом месте проходит автомобильная дорога) и высоким правым берегом р.Очеп с северо-востока.

В настоящее время в этом месте молодой фруктовый сад, обнесенный оградой (сетка-рабица).

Хорошо охраняется: во всех углах вагончики охраны, собаки. Через 10 мин. после того, как мы подъехали и остановились у кургана на краю сада, вдоль границы сада внутри ограды неспешно проехал на скутере охранник. Не останавливался, ничего не спрашивал. Просто обозначил своё присутствие. Еще через 5 мин. с нами уже разговаривал подъехавший уже со стороны дороги другой охранник. С ним мы познакомились (зовут Анатолий) и поговорили.

Про крепость в этом месте Анатолий слышал. Сказал ещё [чуть позже], что вокруг в этом месте были старые села, которых уже нет.

Относительно места крепости рассказал, что до этого здесь также был сад. Старый. Года два назад интересующая нас территория была распахана на глубину до 40 см, чтобы удалить корни выкорчеванных деревьев. После этого наблюдался "аншлаг" людей с МД. Находили монеты, крестики точно. [Что еще было найдено знают только нашедшие...] Также довольно много было обломков керамики.

Сейчас территория сада выровнена (укатана). Междурядья не обрабатывают - наращивают дёрн. Чтобы "яблоко падало в траву, а не на землю".

На поверхности наблюдаются лишь невысокие пологие "волны" рельефа.

Риторических вопросов типа "Можно ли зайти в сад, посмотреть место поближе?" мы даже не задавали.. Через 3 минуты после беседы с нами Анатолий уже разговаривал с третьим охранником (из другого угла сада). Не исключено, что про нас..

Кроме всех прочих источников, место обозначено на карте Шуберта 1869 г. (лист 26-12) и есть на немецкой 500-метровке времён WW2. (Я пользовался этими двумя картами).

post-1751-0-19781400-1456301859_thumb.jp post-1751-0-88469500-1456301858_thumb.jp

У немцев, похоже, точнее. Вот почему мне так кажется:

1. Если смотреть как нарисовано у немцев, конкретное расположение на террасе ОЧЕНЬ похоже на правду. В отличии от Шуберта, где крепость "сползает" одним краем с террасы.

2. На спутниковых снимках (2012 года, например) в центре крепости (если смотреть как нарисовано у немцев) заметно углубление. Скорее всего место колодца.

post-1751-0-09350700-1456302406_thumb.jp

Такие углубления в центре видны во всех относительно хорошо сохранившихся крепостях Украинской линии. Вот, к примеру, Тамбовская крепость:

post-1751-0-44636600-1456302521_thumb.jp

Жаль, конечно, что это углубление уже не рассмотреть на местности - всё уже (буквально 2 года назад.. :( ) распахано и аккуратно выровнено..

У Шуберта контур крепости смещен к востоку на 420 м. (Точность карты? Точность привязки карты? НЕ может крепость "сползать" по крутому высокому склону террасы - достаточно места на самой террасе):

post-1751-0-48209500-1456302689_thumb.jp

Вот реконструкция на Google Earth:

post-1751-0-26510300-1456304372_thumb.jp

Здесь жёлтым - крепость на немецкой карте, бирюзовым - крепость и реданный вал Украинской линии на карте Шуберта, красным - свежеобнаруженный на местности (со спутников не виден) фрагмент рва с тремя реданами.

Вот панорама места крепости:

post-1751-0-29066100-1456304432_thumb.jp

Больше фото местности (снимал с кургана - на реконструкции белый кружок) здесь.

В 05.02.2016 в 21:56, dach сказал:

Интересные подробности выяснились про этот чертёж.

Пользователь Дмитрий Зиборов развернул этот чертёж севером вверх

post-1751-0-59623100-1456307629_thumb.jp

совместил масштаб и наложил на спутниковый снимок:

post-1751-0-96961100-1456307675_thumb.jp

Рельеф и местность совпали ИДЕАЛЬНО. Я, честно говоря, думал, что у Ласковского просто схема.. Оказывается - фрагмент какой-то карты.

Крепость на той карте была показана не там, где она нанесена у немцев (центр смещён к востоку метров на 350-400, да и края крепости "сползают" с обрыва. Примерно так, как показано у Шуберта). Почему крепость (по немцам) стояла не там, где у Скальковского - понятно: рельеф. Видимо это была карта плана постройки, но местность "внесла свои коррективы". Удивительно другое: если это был ПЛАН строительства, то ПОЧЕМУ на нём крепость УЖЕ пятибастионная? Известно ведь, что вначале крепость закладывалась и строилась как четырёхбастионная, а только после 1735 г. (после комиссии Миниха) было решено переделать крепость в пятибастионную..

Найти бы ту карту.. Похоже и топографы Шуберта ей ТОЖЕ пользовались. Как основой..

  • Like 1
Link to comment
Share on other sites

  • 5 years later...

Join the conversation

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.
Note: Your post will require moderator approval before it will be visible.

Guest
Reply to this topic...

×   Pasted as rich text.   Paste as plain text instead

  Only 75 emoji are allowed.

×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead

×   Your previous content has been restored.   Clear editor

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.

Loading...
×
×
  • Create New...