Jump to content
Замки и Крепости Украины - Форум

Denis

Пользователи
 • Content Count

  7
 • Joined

 • Last visited

 • Days Won

  2

Denis last won the day on November 16 2020

Denis had the most liked content!

Community Reputation

4 Обычный

About Denis

 • Rank
  Наблюдатель

Информация

 • Город
  Хотин

Recent Profile Visitors

212 profile views
 1. Буйновська Є.В., Позняков Д.В. Іконографічні джерела з історії Хотинської фортеці: гравюри, карти, плани. / Є.В. Буйновська, Д.В. Позняков – Кам’янець-Подільський: ФОП Буйницький О.А., 2018. – 104 с. Збірка іконографічних джерел з історії міста Хотин та укріплень Хотинської фортеці. Це гравюри, малюнки, карти, плани. У альбомі представлено шістдесят три зображення іконографічних матеріалів періоду турецько-польських війн ХVІІ ст., турецько-російської війни 1768-1774 рр., російськоавстрійсько-турецької війни 1787-1791 рр., періоду Російської імперії та зображення Хотинської фортеці та міста першої половини ХVІІІ століття. Оглядаючи їх, можна чітко уявити яку територію займало місто та як виглядала фортеця. Цікавими є плани із зображеннями вулиць, приміщень, мечетей, лазень, фонтанів, які нині втрачені. Передмова ......................................................................... 4 Іконографічні джерела турецько-польських війн ХVII ст. ...................................................................... 5 Іконографічні джерела першої половини ХVIII ст. ............................................................ 24 Іконографічні джерела турецько-російської війни 1768-1774 років. ........................................................ 36 Іконографічні джерела російсько-австрійсько-турецької війни 1787-1791 років .......................................................... 58 Іконографічні джерела періоду Російської імперії ................................................................ 80 ІКОНОГРАФІЯ ІІ ХОТИНСЬКОЇ БИТВИ 1673 Р. ІКОНОГРАФІЯ 1739 р. ІКОНОГРАФІЯ 1769 р. ПЛАНИ ХОТИНСЬКОГО ЗАМКУ 1769 р. МАЛЮНКИ ОБЛОГИ ХОТИНА 1788 р. ІКОНОГРАФІЯ ХІХ століття
 2. Оригінальними є 3, 4, 5 , 6 Плани 1 є російською копією 4-го, а 2 копією 5-го.Копії виконанні також в кольорі, зберігаються у Москві. Плани 3 і 6 скоріше за все також оригінальні, оскільки їхні експлікації дещо різняться. 1,2, 4,5 плани авторства де Боскета, який перебував при російській армії Мініха у Хотині в 1739 року.Там при збільшені є його підписи інженер майор де Боскет.Крім того є ще плани 1739 року Хотина, але не такі детальні.Проте вони містять також цікаві відомості, які відсутні на планах де Боскета.
 3. РИСУНОК 1. Фрагмент «План главной крепости Хотинской в Молдаве. 19 августа 1739 г» / План головної фортеці Хотинської в Молдові. 19 серпня 1739 р Автор: Інженер-майор Даніїл де Боскет / Daniel de Bosquet; Дата створення: 26 серпня 1739 року; Тип документа: рукописний план; Техніка: акварель з чорнилами; Розмір носія (фото): 12,9 x 18,2 см; Розмір оригіналу: 44 x 64 см; Експлікація: російська мова: Місце зберігання: Державний історико-архітектурний заповідник «Хотинська фортеця» / Російський державний військово-історичний архів / British Library (Британська бібліотека); Джерело: КОМПЛЕКС СООРУЖЕНИЙ КРЕПОСТИ ХІІІ-ХVІІІ вв.. Памятник архитектуры Ясские ворота ХVІІІ в. Том ІІІ. Историческая справка и Иконографический материал – К.: Украинский специальный научно-реставрационный проектный институт «УКРПРОЕКТРЕСТАВРАЦИЯ» 1980. Ф.2. – 72 с; Оцифрована версія: Державний історико-архітектурний заповідник «Хотинська фортеця». (Буйновська Є.В., Позняков Д.В. Іконографічні джерела з історії Хотинської фортеці: гравюри, карти, плани – Кам’янець-Подільський: ФОП Буйницький О.А., 2019. – 104 с.) Експлікація: А. Хостелъ или шлоз / Хостель або шлоз (замок); В. Мечеть / Мечеть; С. Магазейны совсякими припасами инженерными минерными иартелирийными / Магазини з різними припасами мінерськими і артилерійськими; D. Главная крепость збатареями иартилерией з двухь соть медных пушекъ имартиръ / Головна фортеця з батареями і артилерією з двохсот мідних гармат і мортир; E. Пашенский домъ / Пашинський будинок; F. Пороховые погреба / Порохові підвали; J. Цейхаузы / Цейгхаузи; H. Магазейны провиантные / Магазини провіантні; I. Мечети / Мечеті; U. Ставка его сиятельства Гдна генералъ фельтмаршала графа Фонминиха привзятье Хотинской крепости / Ставка його світлості пана генерал-фельдмаршала фон Мініха при здобутті Хотинської фортеці; K. Форштатъ / Фортштадт; L. Пашенские домы / Пашинські будинки; M. Кладьбища / Кладовища; N. Фонталы / Фонтали; O. Частокіл навколо міста; P. Головна вулиця; Q. Зафорштатомъ старый валъ средутами / За форштадтом старий вал з редутами; R. Зарекой Днестромъ зделаны редуты / За рікою Дністер збудовані редути; S. Казармы / Казарми; T. Ледник / Льодовик (погріб); V. Мины / Міни. РИСУНОК 2. План о заготовлении иделании минъ под бастионы куртины иворотами округ всей Хотинской крепости .1739 году в […] ноябре мце / План про заповнення і закладання мін під бастіони і куртини навколо всієї Хотинської фортеці. 1739 році в […] листопаді місяці Автор: Інженер-майор Даніїл де Боскет / Daniel de Bosquet; Дата створення: листопад 1739 року; Техніка: акварель з чорнилами; Розмір носія (фото): 12,9 x 18,2 (см); Розмір оригіналу: 49 x 70 см; Експлікація: російська мова: Місце зберігання: Державний історико-архітектурний заповідник «Хотинська фортеця» / Російський державний військово-історичний архів / British Library (Британська бібліотека); Джерело: КОМПЛЕКС СООРУЖЕНИЙ КРЕПОСТИ ХІІІ-ХVІІІ вв.. Памятник архитектуры Ясские ворота ХVІІІ в. Том ІІІ. Историческая справка и Иконографический материал – К.: Украинский специальный научно-реставрационный проектный институт «УКРПРОЕКТРЕСТАВРАЦИЯ» 1980. Ф.3. – 72 с; Оцифрована версія: Державний історико-архітектурний заповідник «Хотинська фортеця». (Буйновська Є.В., Позняков Д.В. Іконографічні джерела з історії Хотинської фортеці: гравюри, карти, плани – Кам’янець-Подільський: ФОП Буйницький О.А., 2019. – 104 с.) Експлікація: А. Вхотъ в мины / Вхід в шахти; В. Минные галереи / Мінні галереї; С. Минные камеры под бастионы / Мінні камери під бастіонами; D. Минные камеры под куртины / Мінні камери під куртинами; E. Минные камеры под каменные ворота / Мінні камери під кам’яними воротами; F. Мины которые для обороны сделаны … / Міни, які для захисту збудовані; G. Мины икамеры сделаны направо и налево / Міни і камери збудовані направо і наліво; H. Редутъ который натой стороне Днестра реки расположен блокгауз ибатареи и… / Редут, який на тому боці Дністра ріки розташований блокгауз і батареї і …; I. Шлос или замок / Шлоз або замок; K. Пороховые погреба / Порохові погреби; L. Пашеийны домъ / Пашинський будинок; M. Турецкая мечеть / Турецька мечеть; N. Провиантные магазейны / Провіантні магазини; O. Фонталъ / Фонтал. РИСУНОК 3. Plan der stadt und festung Chotzım / План міста і фортеці Хотин Автор: невідомий; Дата створення: 1739 р.; Техніка: акварель; Розмір: невідомий; Експлікація: німецька мова: Місце зберігання: Apxiв Haзeмниx Apмiй Фpaнцiї; Оцифрована версія: Державний історико-архітектурний заповідник «Хотинська фортеця». (Буйновська Є.В., Позняков Д.В. Іконографічні джерела з історії Хотинської фортеці: гравюри, карти, плани – Кам’янець-Подільський: ФОП Буйницький О.А., 2019. – 104 с.) Експлікація: A. Die Haupt Vestung / Гoлoвнa фортеця; B. Die Schloss / Зaмoк; C. Das Сommandant Hauss / Будинoк кoмeндaнтa; D. Pulver Кeller u Кessel / Пopoxoвий пoгpiб i кoтeл; E. Magazines / Maгaзини (2 об'єкти поблизу Стамбульських воріт); F. Die Ausfaelle u Minen / Bилaзки i мiни; G. Die Casernen / Кaзapми (7 шт. мiж будинкoм кoмeндaнтa); H. Die geweijchte Кirche / Ocвячeнa цepквa; I. Des Bacha Hauss / Будинoк пaшi; К. Die Fontaine u. Brunnen / Фoнтaн i кpиниця (у дворі будинку паші); L. Zwei Schiff Brücкen / Подвійні понтоні мocти; M. Die zur Bedecкung beyder Brücкen auf Polnischer Seiten verfertigte Redoute / Peдyт, звeдeний нa пoльcькiй cтopoнi для пpикpиття oбидвox мocтiв; N. Moschee / Мечеть (в замку); О. Артилерійський будинок / Artillerie Hauss (в замку під західною стіною); Р. Zeughaus / Цейгауз (над потоком поблизу Тімішоарських воріт). РИСУНОК 4. PLAN Der Haupt Vestung Chotzim in der Moldau mit accord eingenommen den 19.ten August A.o 1739 / План головної фортеці Хотин у Молдові здобутої 19 серпня 1739 року Автор: Інженер-майор Даніїл де Боскет / Daniel de Bosquet; Дата створення: 26 серпня 1739 року; Тип документа: рукописний план; Техніка: рукописне перо і чорнило з аквареллю; Розмір оригіналу: 44 x 64 см; Експлікація: німецька мова Місце зберігання: British Library (Британська бібліотека). The BL King’s Topographical Collection Експлікація: А. Замок; В. Мечеті; С. Магазини (склади )з різними інженерними, мінерськими і артилерійськими матеріалами (припасами); D. Головна фортеця з бастіонами і артилерією з двохсот мідних гармат і мортир; E. Будинок Паші (адміністративна споруда); F. Порохові підвали; G. Цейгхаузи; H. Магазини (cклади) з продовольством; I. Ставка його світлості пана генерал-фельдмаршала графа фон Мініха при здобутті Хотинської фортеці; K. Фортштадт (укріплене місто); L. Торгові крамниці; M. Церковне (христиняське) кладовище; N. Фонтани, криниці; O. Частокіл навколо фортштадту; P. Главная улица / Головна вулиця; Q. За містом старий вал з редутами; R. За Дністром збудований редут; S. Казарми; T. Льодовик (крижаний погріб). U. Міни. РИСУНОК 5. Plan of the Mines under the Bastions, Curtains and Gates round the fortifications of Cochim / План мін під бастіонами, куртинами (стінами) та воротами навколо укріплень Хотина Автор: Інженер-майор Даніїл де Боскет / Daniel de Bosquet; Дата створення: листопад 1739 року; Тип документа: рукописний план; Техніка: рукописне перо і чорнило; Розмір оригіналу: 49 x 70 см; Експлікація: англійська мова: Місце зберігання: British Library (Британська бібліотека). The BL King’s Topographical Collection Експлікація: А. Вхід в мінні галереї; В. Мінні галереї; С. Мінні камери під бастіонами; D. Мінні камери під куртинами; E. Мінні камери під воротами; F. Міни, збудовані для захисту; G. Розгалуженні мінні тунелі; H. Редут на іншому березі Дністра I. Цитадель; K. Порохові склади; L. Пашинські будинки; M. Турецькі мечеті; N. Магазини (cклади) з продовольством; O. Фонтани (криниці). РИСУНОК 6. Plan von Chotzim / План Хотина Автор: Невідомий Дата створення: 1739 р.; Тип документа: рукописний план; Техніка: рукописне перо і чорнило з аквареллю; Розмір оригіналу: 44 x 56 см; Експлікація: німецька мова; Місце зберігання: Biblioteka Książąt Czartoryskich; Режим доступу: http://cyfrowe.mnk.pl/publication/13390 Експлікація: 1. Головна фортеця; 2. Замок; 3. Будинок паші; 4. Будинок коменданта; 5. Казарми; 6. Магазини (склади); 7. Пороховий погріб; 8. Фонтани та криниці; 9. Мінні проходи; 10. Освячена церква (мечеть валіде-султан Емметулах Рабії Гюльнуш); 11. Подвійні понтоні мocти; 12. Peдyт, звeдeний нa пoльcькiй cтopoнi для пpикpиття oбox мocтiв.
 4. Книга дійсно гарна. Але з реконструкцією поля боя там явно потрібно більш детально попрацювати. Основна помилка в тому, що використовуючи іконографію Якоба Лауро та щоденники учасників битви, автори не врахували що позиції козаків неодноразово змінюватися. І при своїй реконструкції поля боя виходить що більш ніж 40 тисячна армія козаків займала фронт у 500-600 метрів, і глибиною до 800. Їх просто би розстріляли турецькі гармати.
 5. Скоріше всього це було зображення проекту модернізації укріплень Хотина 1807 року. План дійсно зберігся в ДІАЗ "Хотинська фортеця", оригінал у Москві. План за підписом Сухтелена
 6. Згідно планів 18 століття та відомостей турецьких істориків, місто Хотин мало зовнішню лінію земляних укріплень з частоколом. Частина цих укріплень були рештками польсько-козацького табору 1621 року, що були модернізовані турками у 1672 році перед битвою під Хотином у 1673 року. Крім того османи проводили активні фортифікаційні роботи у 1769 році перед облогами Хотинської фортеці.Про це свідчать плани Якоба ван дер Шлея. У 1788 після облоги Хотина австрійцями під командуванням принца Йосифа Кобурга-Заафельда, Хотин на 5 років став маркою Імперії ГАБСБУРГІВ.Австрійці модернізували османський ретраншемент, але у 1792 році його зрили, перед поверненням туди турків.Про це свідчать турецькі історики та французький інженер Франц Кауффер, найнятий турками для модернізації османських фортець в 1790-х роках. Про це можна почитати у Ігора Сапожнікова.
×
×
 • Create New...