Jump to content
Замки и Крепости Украины - Форум

Конференція "Історична, культурна, наукова спадщина Барської землі Поділля: минуле, сьогодення, майбутнє"


Filin
 Share

Recommended Posts

Управління культури і туризму Вінницької обласної державної адміністрації

Центр дослідження історії Поділля Інституту історії України НАН України

Вінницький обласний краєзнавчий музей

Вінницький обласний державний архів

Центр соціокультурного проектування та комунікативних технологій Інституту місцевої демократії

Державна наукова архітектурно-будівельна бібліотека імені В. Г.Заболотного

Барська районна державна адміністрація

Барська районна рада

Барський районний історичний музей

Вельмишановні колеги!

26-27 вересня 2014 р. на базі Барського районного історичного музею Вінницької області відбудеться Всеукраїнська науково-краєзнавча наукова конференція "Історична, культурна, наукова спадщина Барської землі Поділля: минуле, сьогодення, майбутнє", присвячена 520-річчю з дня народження Бони Сфорци та 120-річчю виходу в світ магістерської дисертації М. Грушевського "Барське староство. Історичні нариси ХV- ХVІІІ ст.".

До участі запрошуються науковці, викладачі, аспіранти, магістанти, студенти вузів, учителі історії, працівники музеїв, заповідників, бібліотек, краєзнавці.

Напрямки роботи конференції:

 1. джерела та наукові дослідження з історії Барської землі Поділля;
 2. розвиток Барського краю в складі Великого князівства Литовського (ХІV - ХVІ ст.) та Речі Посполитої (ХVІ - ХVІІІ ст.);
 3. постать королеви Бони Сфорци в історії Барської землі Поділля;
 4. увіковічення пам`яті Б. Сфорци в Україні, Поділлі, Барі;
 5. "Спогади" барського старости Бернарда Претвича – важливе джерело вивчення історії оборони степового порубіжжя середини ХVІ ст.;
 6. магістерська дисертація М. Грушевського "Барське староство. Історичні нариси ХV-ХVІІІ ст." - важливе джерело вивчення історії, населення, економіки, містобудування, культури Барської землі Поділля ХV- ХVІІІ ст.;
 7. М. Грушевський – визначний історик та краєзнавець Подільського краю;
 8. увіковічення постаті М. Грушевського в Україні, на Вінниччині;
 9. проблеми розвитку музеєзнавства, бібліотечної справи, охорони пам`яток, філателії, нумізматики, палацово-паркового мистецтва;
 10. сучасні проблеми реставрації історико-культурних пам`яток України, Поділля, Барської землі Поділля;
 11. соціокультурне проектування перспектив сталого просторового розвитку міста Бара і сільських територіальних громад краю.
 12. комунікативна політика органів влади та місцевого самоуправління в системі формування і підтримки сталого розвитку Подільського регіону.

Перелік напрямків не є вичерпним для висвітлення всієї повноти теми.

За результатами конференції буде видано збірник матеріалів конференції.

Вимоги до оформлення матеріалів:

1. Матеріали конференції обсягом від 5 до 12 сторінок мають бути набрані у редакторі Word і подаватися до оргкомітету в електронному варіанті. Текст має бути набраним шрифтом Times New Roman, 14 кеглем (перелік літератури – 12), через 1,5 інтервалу, всі поля – 2 см, сторінки не нумеруються.

2. Вимоги до структури статті:

починається стаття зі вступу (1-2 абзаци), в якому розкривається актуальність обраної теми, потім йде аналіз найбільш відомих праць і публікацій науковців з обраного напрямку (орієнтовно – 1-1,5 сторінки), постановка завдань статті, розкриття результатів власних досліджень (3-6 сторінок), перспективи їх подальшого розвитку і впровадження, висновки (1-2 абзаци). В анотації зазначаються 5-10 ключових термінів.

3. Зразок оформлення тез для публікації у збірнику матеріалів конференції:

 • Василенко М. П.,
 • Соціально-економічний розвиток Барського староства у середині XVI ст.

Текст доповіді:

 • Претвич Б. Мемуари / Б. Претвич. – Дніпропетровськ, 1994. – 102с.
 • Слюсарский А. Социально-экономическое развитие Слобожанщины XVII – XVIII вв. / А. Слюсарский – Х.: Харьковское книжное издательство, 1964. – 460 с.

Примітки до тексту оформляються як зноски, а посилання на джерела позначаються у квадратних дужках номером, під яким стоїть це джерело у переліку літератури та через кому, номер сторінки. Література подається в кінці статті за алфавітом згідно з вимогами ДСТУ ГОСТ 7.1:2006 Бібліографічний запис (приклад див. Бюлетень ВАК України № 2, 2008 або на сайті Книжкової палати http://www.ukrbook.net/prykl_bib_zap.pdf/). При цьому, слово "Література", "Список джерел та літератури" не пишеться. Перелік літератури не повинен перевищувати 20 позицій. Цитати подавати однією мовою з основним текстом. Абзаци виставляються автоматично, переноси не ставляться, література нумерується вручну. Антотація, ключові слова друкуються на початку статті українською мовою.

4. Матеріали приймаються до 1 серпня 2014 року за адресою, де буде здійснюватися набір матеріалів конференції:

Барський районний історичний музей

Майдан святого Миколая, 19. м. Бар, Вінницька обл. 23000. тел. (04341) 2-16-31. Електр. адреса: bakalec_alex@mail.ru

Автор несе відповідальність за зміст статті, її мовностилістичне оформлення. Матеріали, які не оформлені згідно з вимогами і подані після зазначеного терміну, оргкомітетом не будуть розглядатися.

У анкеті потрібно надати відомості про автора (прізвище, ім’я та по батькові, місце роботи або навчання, посада, науковий ступінь, вчене звання, телефон, e-mail, поштова адреса), вказати тему доповіді, зазначити форму участі (особиста / заочна) та потребу у поселенні. Для студентів додатково необхідно надати інформацію про свого наукового керівника.

Витрати, пов’язані з участю в конференції (проїзд, проживання, харчування), беруть на себе учасники.

Зразок анкети:

ПІБ – Меснянкін Євгеній Йосипович

Місце роботи та посада – журналіст, краєзнавець, почесний громадянин міста Бара

Науковий ступінь, вчене звання – кандидат історичних наук, доцент

Телефон 050–555–55–55

E-mailcaf-hist@ukr.net

Поштова адреса – вул. Заводська, 2 м. Бар, Вінницька область, 41400

Тема доповіді – Постать Бони Сфорци в історії Барського краю

Форма участі - особиста

Потреба у поселенні – немає

За додатковою інформацією звертатися до членів оргкомітету, працівників музею:

 • Коваль Наталії Олександрівни (м.0979096168)
 • Бакальця Олексія Андрійовича (м.0973338750), Електр. адреса: bakalec_alex@mail.ru

Link to comment
Share on other sites

 • 7 months later...

Join the conversation

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.
Note: Your post will require moderator approval before it will be visible.

Guest
Reply to this topic...

×   Pasted as rich text.   Paste as plain text instead

  Only 75 emoji are allowed.

×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead

×   Your previous content has been restored.   Clear editor

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.

Loading...
 Share

×
×
 • Create New...