Jump to content
Замки и Крепости Украины - Форум

Археологическая карта Подольской Губернии (1901)


Recommended Posts

«Археологическая карта» - фундаментальный труд, описывающий сотни находок, сделанных преимущественно на территории Хмельницкой и Винницкой областей. Несмотря на то, что материалу уже более 100 лет, источник не только не устарел, но даже наоборот – преумножил свою значимость, поскольку множество памятников, описанных на его страничках, в наши дни уже не существует. Таким образом, целый ряд сведений «Карты» с уверенностью можно отнести к категории уникальных, не говоря уж о том, что собрать многие сотни упоминаний всевозможных находок в одном месте – это уже подвиг.

За последние 100 лет карта пережила две важные трансформации:

 1. В наше время появилось репринтное издание труда.
   
 2. И сама карта и сопровождающие её тексты были оцифрованы и опубликованы в Сети. За это большое спасибо хочется сказать добрым людям из национального природного парка «Подільські Товтри» (UPD. По состоянию на октябрь 2022 г. сайт вроде бы не функционирует, но его страницы всё ещё можно смотреть из кэша Google).

Карта:

Arkheologicheskaya_karta_Podolskoy_gubernii_E_Se.jpg

Текстовая часть (UPD. сайт не доступен)

Приведу здесь вступление к репринтному изданию:

Цитата
Передмова

Сьогодні минає рівно 100 років з часу опублікування в «Трудах ХІ Археологического съезда в Киеве» (1901 р.) доповіді Ю.Й. Сіцінського «Археологическая карта Подольской губернии». На основі матеріалів доповіді було опубліковано книгу з одноіменною назвою. В ній зафіксовано, підсумовано, систематизовано й подано короткий опис всіх пам'яток матеріальної і духовної культури доби первісного суспільства і раннього середньовіччя (стародавні стійбища, поселення, городища, вали, кургани, могильники, капища, скарби, предмети тощо), які буди виявлені під час археологічних розвідок, досліджень та випадкових знахідок у ХІХ столітті по всіх 12-ти повітах Подільської губернії, що нині охоплюють райони південно-західної Хмельниччини, всієї Вінничини й частково Одещини.

Підґрунтям для складання археологічної карти Поділля стали результати наукової подорожі видного українського вченого В.Б. Антоновича і його дружини - археолога К.Н. Мельник по середній течії р. Дністра від с.Жванця на Хмельниччині до с.Рашків тепер Ямпільського району на Вінничині, здійсненої влітку 1883 року за дорученням розпорядчого комітету VI археологічного з'їзду в Одесі. Під час обстеження лівого берега Дністра та його приток - Збруча, Жванчика, Смотрича, Студениці, Ушиці, Лядави вони зібрали відомості про 30 скельних печер Товтрового кряжу з слідами перебування давніх людей, зафіксували ряд поселень, городищ, курганів різних епох, звернули увагу на історичні місця: Бакоту, Лядаву, Бушу й ін. Уже наступного року відомий історик Поділля, ректор Подільської православної духовної семінарії М.В. Сімашкевич оприлюднив «Указатель историко-археологических достопримечательностей Подолии», який привернув увагу вчених і краєзнавців до вивчення старожитностей регіону і взяття їх на облік.

На кінець 90-х років ХІХ ст. у розпорядженні наукових товариств, музеїв, у відповідних публікаціях було накопичено стільки свідчень про старожитності давніх віків краю, що виникла нагальна потреба їх систематизувати в археологічну карту Поділля, яка полегшила б організацію дослідження зазначених пам'яток та їх збереження для прийдешніх поколінь.

За цю важливу справу взялися відомі дослідники краю секретар Подільського губернського статистичного комітету, дійсний член Московського археологічного товариства В.К.Гульдман (1853-1907) та один з керівників Подільського єпархіального історико-статистичного комітету, історик, археолог, етнограф, протоієрей Ю.Й. Сіцінський (1859-1937). Перший упродовж 1890-х років систематично публікував описи старожитностей в «Подольских губернских відомостях» і видав їх окремою книгою «Памятники старины в Подолии. К составлению археологической карты» (1901). У цьому контексті В.К. Гульдман значно полегшив працю Ю.Й. Сіцінському по паспортизації давніх пам'яток краю і складанню під наставництвом В.Б.Антоновича наукової археологічної карти. Про важливість даного видання свідчить той факт, що до археологічної карти Ю.Й.Сіцінським було внесено відомості про 272 городищ, 3202 курганів, 67 знайдених скарбів та інших чисельних пам'яток стародавніх поселень, замчиськ, могильників, валів, монастириськ і храмів, валів, кам'яних, мідних, бронзових і залізних знарядь праці, зброї і т.п.

У збиранні відомостей про археологічні пам'ятки краю вченому допомагали жителі різних куточків Поділля. На основі анкет, складених Ю.Й. Сіцінським, і розісланих на місця, повідомлення про різні старожитності надходили до Кам'янця-Подільського. Значну допомогу вченому надали, зокрема, священики з різних повітів Подільської губернії, які через своїх прихожан дізнавались про ті чи інші археологічні знахідки.

Упродовж 100 років з дня виходу в світ «Археологической карты Подольской губернии» вона постійно перебуває у полі зору всіх, хто досліджує далеку минувшину нашого краю, постійно уточнюється і доповнюється новими знахідками та відкриттями пам'яток матеріальної та духовної культури. Значним внеском в оновлені археологічної карти для потреб сучасності стали результати стаціонарних досліджень, які здійснили Ю.Й. Сіцінський, М.Я. Рудинський, В.О. Геренович (30-ті рр.), академічна комплексна Середньодністровська експедиція у складі палеолітичного, трипільського і слов'янського загонів під керівництвом С.М.Бібікова, М.Я. Рудинського, П.І. Борисковського, М.О.Тиханової, Т.С. Пассек, М.І. Артамонова (1945 - початок 60 -х рр.), експедиція державного, нині національного історичного музею України під керівництвом Т.Г. Мовши (1960-1971 рр.), Середньодністрянська експедиція Інституту археології АН України під керівництвом С.М. Бібікова, В.Г. Збеновича, М.П. Кучери (з 1964 - 80-ті рр.), археологічні експедиції Кам'янець-Подільського та Вінницького державних педагогічних інститутів, тепер університетів під керівництвом І.С. Винокура, І.І. Зайця, П.І. Хавлюка (з 1963 р. і по даний час) й інших науково-дослідних установ і вузів Києва, Львова, музеїв регіону. Важливим підсумком цих досліджень, які значно доповнили археологічну карту Ю.Й. Сіцінського, стало видання у 1984 році І.С. Винокуром, А.Ф. Гуцалом, В.І.Якубовським та іншими авторами «Довідника з археології України: Хмельницька, Чернівецька, Закарпатська області». Однак на початку ХХІ ст. помітно, що нині потребує значного доповнення новими відкриттями і дана книга.

Отже, поки є історичний інтерес до вивчення минувшини краю, до тих пір буде динамічно кількісно і якісно удосконалюватися археологічна карта, яка буде виступати мірилом наукового досягнення в дослідженні давніх віків, слугувати своєрідним компасом для праці археолога на далеку перспективу. Однак, яких би успіхів наші сучасники не досягли б у пізнанні глибинної історії Поділля, підґрунтям і опорою їх досліджень назавжди залишиться археологічна карта Ю.Й. Сіцінського. Тим паче, що переважна більшість зазначених на його карті пам'яток давнини, ще й досі очікує свого дослідника, потребує охорони від усяких пограбувань і знищень.

Оскільки археологічна карта Ю.Й. Сіцінського дотепер зберегла свою наукову актуальність і практичне значення, стала раритетом й мало доступна для пересічного науковця й краєзнавця, то повстало питання її перевидання для потреб загального використовування. Ми завдячуємо у цій справі ініціативі й наполегливості молодого науковця Олександра Баженова з Кам'янець-Подільського державного педагогічного університету, який здійснив підготовку і реалізував репринтне видання праці Ю.Й. Сіцінського, котре зберігає нинішнім читачам манеру, стиль і дух, притаманні епосі її створення на рубежі ХІХ-ХХ століть.


Как только я начал работать с этим источником, то сразу ощутил два его главных недостатка:

 1. Прежде всего, это археологическая карта, но при этом работать с ней приходится в формате текста.
   
 2. За 100 лет многие поселения сменили свои названия, другие слились с соседними сёлами и городами и т т.д., в результате чего целый ряд населённых пунктов, упомянутых в списке, нужно привязывать к современным названиям.

Всё это неудобно, всё это тормозило работу с источником. К счастью, в 21 веке этот недостаток можно исправить. В голову пришла логичная мысль – взять и нанести метки 100-летней давности на современную карту. Естественно это существенно упростило бы работу с источником, да и на саму карту после транформации можно было посмотреть под новым углом.

Сказано - сделано. Встречайте модернизированную версию «Археологической карты Подольской Губернии» (UPD. Эта карта делалась на Yandex, потому для доступа к ней нужно использовать VPN, а ссылка на новую карту, с которой можно работать без VPN, найдёте ниже).

arh-karta-1_zps121e67ca.jpg


Что было сделано:

 • Карта переведена в новый формат – на онлайн-карту было нанесено 837 меток с описаниями находок.
   
 • Практически все поселения с устаревшими названиями удалось привязать к ныне существующим городкам/сёлам. Там, где с привязкой не сложилось, ставил знак вопроса на месте современного названия поселения.
   
 • Метки, связанные с объектами фортификации (городищами, валами, замками и т.п.) выделены синим (специально для поклонников фортификации)

Думаю, что при наличии свободного времени я смогу улучшить эту карту и внедрить её в качестве отдельного слоя на Карту укреплений Украины.


Несколько слов о личных впечатлениях от знакомства с «Археологической картой».

Достоинства:

 • Как уже писал выше, карта фиксирует тучу объектов, многие из которых не дожили до наших дней.
   
 • Особый интерес карта представляет для поклонников фортификации, поскольку источник сообщает о туче оборонных объектов всевозможных типов. Где вы ещё найдёте источник, который отдельно будет упоминать, например уцелевший отрезок вала, непонятно от чего оставшийся, или легенды и предания, связанные с укреплениями и исчезнувшими городами, замками, крепостями.

Недостатки:

 • Нет чёткой классификации фортификационных объектов, т.е. они чётко не разделены по типам – городище, замок, крепость и т.д. Часто встречаются такие фразы: «Среди села - городище. Здесь былъ некогда владельческій замокъ», «селище съ рвами и валами», «Въ 2 верстахъ отъ села, на высокомъ месте, - городище, называемое народомъ Шанцы… По преданію, это Суворовскія батареи, устроенныя въ конце XVIII в. для маневровъ» и т.д. По этой причине не всегда можно чётко понять, укрепление какого типа описывает источник.
   
 • Ряд описаний можно трактовать, как упоминание непонятно чего, а можно принять за описание укрепления. Например: «Съ с.-в. стороны отъ местечка находится круглая насыпь съ большими вокругъ нея утлубленіями; насыпь обложена плитами».

В целом, материал потрясающий, хотя и не без недостатков.

P.S. После прочтения материала остаётся неприятный осадок, ведь повсеместно в тексте встречаются упоминания валов городищ, замков и других укреплений, а также курганов, которые уже тогда распахивались и уничтожались крестьянами. Давно пришёл к выводу, что именно крестьяне, а не войны, силы природы или время подписали смертный приговор огромному количеству укреплений. Данные «Археологической карты» лишний раз свидетельствуют в пользу этой версии. И особенно печально становится, когда понимаешь, что дело было 100 лет назад и то что тогда распахивалось сейчас уже перестало существовать, но при этом процесс не остановился, просто сейчас распахивают что-то другое и список потерь пополняется в 100 раз быстрее, чем список возрождающихся памятников.

Link to comment
Share on other sites

 • 3 weeks later...

После ознакомления с текстовой частью "Археологической карты…" я приступил к изучению самой карты (она показана выше). Думал, что никаких нестыковок между текстом и картой я не найду (всё же и у текстов и у карты один автор, да и созданы они в рамках одного проекта), но практика показала, что я ошибся.

Опишу ситуацию на примере Хмельницкой области, т.к. с данными по этой области я более-менее основательно поработал. Красным контуром на карте отметил укрепления, которые упоминаются в тексте, зелёным отметил проблемные укрепления (те, которые пока не удалось связать с текстом):

secinskiy-hmel-1.jpg


1. Сразу бросилось в глаза, что в текстовой части отсутствует описание района на границе между Подольем и Волынью. По началу, когда я составлял электронную версию "Археологической карты", в качестве основы служили текстовые данные, и вот что в итоге получилось:

secinskiy-1.jpg

Как видите, немаленькие районы, территориально находящиеся в границах Подолья (в частности, окрестности Хмельницкого и Чёрного Острова) мне не удалось заполнить метками, т.к. о находках в этой местности текстовая часть ничего не говорила. Я уж было обрадовался, т.к. в этом районе как раз шли виртуальный поиски Амадоцкого озера, но вот теперь, когда рассмотрел карту 1901 года, стало понятно, что в текстовой части есть недостающий кусок. Он как раз и должен описывать объекты, расположенные в той зоне, где у меня на карте сейчас красуется пустота.

Как видно, в нужном районе есть ряд объектов, в том числе и несколько укреплений:

secinskiy-hmel-2.jpg

Итого, получается, что либо где-то есть более полный текст, сопровождающий карту, либо всё же карта и текст создавались не совсем одновременно и потому эти два источника рисуют картину, которая в деталях местами различается.


2. Выше уже писал, что с классификацией объектов у Сецинского не всё в порядке и потому упомянутые им "городища" вполне могут быть замчищами или шанцами и наоборот – остатки раннего городища у него могут в тексте упоминаться как "замчище". Вот и на карте у него есть метка "Городище" в виде квадрата, но в действительности этой меткой на карте обозначены всевозможные типы земляных укреплений. Так что скорей всего эту метку правильней было бы подписать "Земляные укрепления", а не "Городища".

В нескольких случаях не удалось найти в тексте упоминания объектов, нанесённых на карту (зелёные квадратики). Сказывается и не самое лучшее качество карты – в местах концентрации объектов и названий иной раз непросто различить, какой именно там символ нарисован и к какой подписи он относится.

Link to comment
Share on other sites

 • 4 weeks later...
 • 1 year later...

Поблизу Чорного Острова у Вас відмічено зеленим, насправді там є обєкт під назвою "редут". Якщо запитати у місцевих де редут на Вовчій горі? вам одразу покажуть

Влітку 1653 р. біля Чорного Острова стояло табором козацьке військо на чолі з Богданом Хмельницьким. А 20 липня 1657 р. в околицях міста польсько-литовська армія розбила трансільванські війська (семигородсбкий князь Ракоці певний час таборував біля поселення). В ІІ половині XVII ст. містечко неодноразово страждало й від татарських та турецьких набігів.
Взято ось тут
 • Like 1
Link to comment
Share on other sites

 • 9 months later...

Здравствуйте!

Вот встретил в интернете ссылку на цветной скан Археологической карты Подольской губернии Сицинского. И тут возник вопрос: "где можно найти эту карту в цвете и в лучшем расширении?" обыскав весь интернет, безрезультатно я обращаюсь к вашему форуму, так как у вас здесь много информации о Подольской губернии, и я так понимаю здесь сидят особо понимающие в этой теме люди!

с ув. Владимир

Link to comment
Share on other sites

 • 5 years later...

Касательно оригинала текстов Е. Сецинского и цветной версии карты. Тут нужно искать работу "Труды одиннадцатого Археологического съезда в Киеве (1989)". Том 1. 1901.

Там на с. 197-354 приведена текстовая часть "Археологической карты", а между с. 354 и 355 дана цветная копия карты.

Выглядит она вот так (в полном виде выгрузить не могу, т.к. она довольно большая):1-1.jpg


Фрагмент:
1-2.jpg


Экспликация:
1-3.jpg

 • Like 2
Link to comment
Share on other sites

 • 2 months later...
 • 1 year later...

Археологическая карта Подольской губернии. Версия 2.0

С удивлением обнаружил, что прошло вот уже 9 лет с момента, когда получилось рассыпать по онлайн-карте многочисленные заметки Е. Сецинского о разных археологических достопримечательностях. Карта проработала несколько лет, а потом в 2017 г. у нас заблокировали Yandex, и карта для Украины ушла в глубокую тень, поскольку доступ к ней теперь можно было только при помощи VPN. С того времени часто возникало желание сделать перенос всего этого на Google-карту, но вот только недавно наконец-то закончил эту работу, так что теперь можно пользоваться источником без всяких лишних блоков. 

Ссылка на Google-версию карты

01.jpg


Рад также сообщить, что помимо собственно переноса карта также получила несколько улучшений, а именно:

 • В первой версии карты объекты шли единым списком (в порядке их перечисления на сайте-источнике), а в новой версии карты они уже разбиты на области, что должно улучшить навигацию. Теперь также можно и посчитать количество упомянутых населённых пунктов:

  - Винницкая обл.: 400
  - Житомирская обл.: 2
  - Кировоградская обл.: 50
  - Николаевская обл.: 34
  - Одесская обл.: 52
  - Хмельницкая обл.: 306
  - Черкасская обл.: 2
  - Молдавия: 25
  - Всего: 871
   
 • Ещё одно навигационное улучшение - в списках областей населённые пункты расположены в алфавитном порядке. 
   
 • Добавлены названия населённых пунктов на украинском языке. Таким образом, теперь поиск можно вести по трём вариантам названия (современные названия населённых пунктов на русском и украинском, а также старое название населённого пункта в том виде, в котором его привёл автор век назад).
   
 • Как это ни странно, но удалось расширить список объектов, пополнив его 32 новыми населёнными пунктами. Как такое возможно в случае стабильного источника вековой давности? Во 2-м сообщении темы (от 12 сентября 2013) я удивлялся нестыковкам графической версии карты с текстовом и тогда высказывал версию, что на сайте, откуда тогда брал копии текстов Е. Сецинского, могла быть неполная информация или же я что-то упустил, так или иначе, только после знакомства с оригиналом текстовой части (где действительно были несколько неизвестных мне страниц с описанием трёх десятков локаций) издания удалось восполнить пробел, добавив на карту группу новых объектов на севере Хмельницкой обл.

  Вот здесь видно, где именно появились новые точки (старая карта вверху, новая - внизу):
  02.jpg
   
 • Во время составления первой карты возникли проблемы с идентификацией ряда населённых пунктов, упомянутых Е. Сецинским, и потому не был уверен, к какому именно селу/городку относятся некоторые справки (тогда часть меток на карте были поставлены в наиболее подходящих, но не всегда в правильных местах), а в этой карте исправил практически все упущения такого типа.
   
 • В старой версии в единичных случаях пришлось сокращать оригинальный текст, поскольку у Yandex были ограничения на количество символов, а вот у Google-карты таких ограничений нет, и потому тексты на это раз привёл целиком.


Метки устилают карту довольно плотным ковром, и всё же заметно, что там есть и бреши (на скрине ниже выделил их красными пятнами), которых особенно много в некоторых районах Винницкой и Одесской обл. Интересно, с чем это связано? В части случаев это может объясняться тем, что в тех районах действительно не было каких-то явно заметных памятников и находок, но всё же как минимум в районе Одесской обл. бреши настолько большие, что скорей всего это может быть связано с отсутствием у автора сведений о достопримечательностях и находках в этих районах. 

03.jpg


Напоминаю, что эта карта полностью не заменяет первоисточник, поскольку местами от него всё же отличается. К примеру, у Сецинского помимо самих справок также есть списки источников, географические индексы, классификация объектов по категориям и другие интересные детали. Так что карта вам должна дать наводку, а если вам нужно точно понять, что именно и как именно об объекте написал автор, то обращайтесь к первоисточнику, благо он есть в Сети (смотрите предыдущее сообщение темы). 

Также напоминаю, что метки не привязаны точно к объектам или к местам упоминания находок. В случае с этой картой подобные привязки зачастую делать бессмысленно, поскольку, во-первых, в одной справке часто перечисляются разные объекты или объекты + находки, сделанные в разных местах, во-вторых, даже сам автор не всегда имел чёткое представление о расположении всего того, о чём он писал, а что уж говорить о нашем времени. Так что метки привязаны в целом к упомянутым населённым пунктам, но не к объектам/находкам. 

В очередной раз, перенося все сотни локаций на карту я впечатлился масштабу проделанной работы по сбору и каталогизации всей этой информации. В идеале всё это нужно было бы издать в виде книги (или в виде отдельного интернет-проекта) с комментариями современных археологов, с современными картами, привязками, фотографиями, материалами раскопок и прочими улучшениями, которые бы показали, как далеко мы зашли за век, однако нет, пока к такому подвигу мы не дозрели, что лишний раз подчёркивает масштаб работ, проведённых век назад.

Ещё через 10 лет сделаю ещё одну модификацию этого источника, а пока пользуйтесь этим вариантом )

Link to comment
Share on other sites

Join the conversation

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.
Note: Your post will require moderator approval before it will be visible.

Guest
Reply to this topic...

×   Pasted as rich text.   Paste as plain text instead

  Only 75 emoji are allowed.

×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead

×   Your previous content has been restored.   Clear editor

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.

Loading...
 Share

×
×
 • Create New...