Jump to content
Замки и Крепости Украины - Форум
Sign in to follow this  
Filin

Каменец-Подольский: Замковый мост и его реставрация

Recommended Posts

Всё, что касается архитектуры Замкового моста, его аварийного состояния и попыток решить проблему, будет публиковаться здесь.

Начнём с видео, снятого по материалам исследований, проведённых в 1998 году. Зафиксировано плачевное состояние моста, показаны редкие кадры, сделанные внутри моста, там, где под толщей более поздних наслоений скрыты готические арки старого памяника архитектуры. В общем, много полезной информации о состоянии сооружения, которое с момента исследований не улучшилось и продолжает ухудшаться в наши дни.

Видео предоставлено Ольгой Пламеницкой.

 • Like 2

Share this post


Link to post
Share on other sites

Статья Евгении Пламеницкой и Ольги Пламеницкой "Фортечний міст Кам'янця-Подільского: хронологічна і типологічна атрибуція".

Напечатана в сборнике материалов "Архітектурна спадщина України. Випуск 2", Київ, 1995.

post-1-0-66116100-1362403283_thumb.jpg post-1-0-97595100-1362403284_thumb.jpg post-1-0-29868900-1362403285_thumb.jpg post-1-0-63278700-1362403285_thumb.jpg post-1-0-00177400-1362403286_thumb.jpg post-1-0-28750700-1362403286_thumb.jpg post-1-0-56541700-1362403286_thumb.jpg post-1-0-89877700-1362403286_thumb.jpg post-1-0-23819000-1362403287_thumb.jpg post-1-0-52355400-1362403282_thumb.jpg post-1-0-66931300-1362403325_thumb.jpg post-1-0-00508200-1362403326_thumb.jpg post-1-0-50693900-1362403326_thumb.jpg post-1-0-33095600-1362403325_thumb.jpg

Отдельно ваше внимание хотел бы обратить на эту схему, где показаны участки кладки, которые в далёком 1995 году считались аварийными:

post-1-0-27587600-1362403423_thumb.jpg

Share this post


Link to post
Share on other sites

Краткий экскурс в историю злоключений Замкового моста

В качестве вступления предлагаю вашему вниманию фрагмент из книги Ольги Пламеницкой «Castrum Camenecensis. Фортеця Кам’янець»:

Цитата
В 1999 р. інститут НДІТІАМ опрацював «Перспективну програму консерваційно-реставраційних робіт по комплексу Старого і Нового замків у м. Кам'янці-Подільському» [374], в основу якої було покладено ескізний проект реставрації [375] комплексу фортифікацій, що простягнувся в довжину майже на 800 м з заходу на схід. В ньому було визначено 64 складових, зокрема групу нововідкритих об'єктів - залишки стародавніх веж та мурів. «Перспективну програму» було схвалено науково-методичними радами найвищого рівня і 2000 р. затверджено Міністерством культури України, Держбудом України, Хмельницькою облдержадміністрацією та міським головою Кам'янця-Подільського.

Одним із ключових об'єктів Програми був Замковий міст - пам'ятка інженерного та фортифікаційного мистецтва II—III - XVIII ст. З 1982 р. транспортний рух по мосту періодично відкривали і знову закривали через появу значних зон замокання на ескарпових мурах. В 1994 р. на замовлення дирекції НІАЗ «Кам'янець» фахівці НДІТІАМ та УТУ ]376] виконали дослідження архітектурно-конструктивної структури мосту та його експлуатаційних характеристик. Було встановлено прогресуючі, порівняно з 1982 р., процеси деструкції споруди та відсутність інтегральності мостової конструкції, кожен із елементів якої перебував у аварійному стані, а весь міст в цілому - у стані нестійкої рівноваги. НДІТІАМ, виходячи з унікальності антично-середньовічного віадуку в масштабах Європи, розробив програму проведення комплексних досліджень та реставрації мосту як унікальної пам'ятки архітектурно-інженерного мистецтва [377]. Цей напрямок підтримав авторитетний інженер-мостобудівник, професор Георгій Фукс.

28 червня 1996 р. Замковий міст знову нагадав про себе обрушенням частини скельної основи. З ініціативи автора цих рядків вже у вересні було розпочато співпрацю між НДІТІАМ та Варшавським науково-дослідним інститутом доріг і мостів, фахівці якого зацікавилися науковою та технічною проблематикою Замкового мосту. Польські інженери з надзвичайним пієтетом поставилися до унікальної споруди, підтримавши наукову гіпотезу щодо її римського походження. В 1997-1998 рр. українсько-польською комплексною експедицією у складі істориків архітектури НДІТІАМ, технологів-реставраторів ДНТЦ «Конрест» та інженерів Варшавського інституту доріг і мостів було виконано натурні дослідження стану матеріалів і конструкцій мосту та розроблено концепцію його реставрації і першочергових протиаварійних заходів, схвалених Держбудом України в червні 1998 р. Важливим напрямком роботи стало вивчення стародавніх будівельних розчинів мосту та пошук їх аналогів на українських теренах, що перебували в зоні впливів античної будівельної культури.

Учасники українсько-польської наради реставраторів, істориків архітектури та інженерів-мостобудівників у червні 1999 р. визнали «за єдино можливий шлях ліквідації аварійного стану унікальної пам'ятки архітектури поетапне розкриття конструкції мосту від пізнього обмурування і забутівки», а будь-яку його реконструкцію як транспортної комунікації - несумісною з задачею збереження унікальної пам'ятки. Причиною руйнівних процесів визнали накопичення поверхневих та ґрунтових вод у внутрішній забутівці, всередині аварійного «саркофагу», сформованого ескарповими мурами кінця XVII-XIX ст. - 1942 р. Оскільки їх цінність була в рази меншою, ніж антично-середньовічне ядро мосту, було запропоновано усунення «саркофагу» і реставрацію стародавньої аркової конструкції. Ця концепція об'єднала позиції авторитетних українських і польських вчених. Організаційний патронат міжнародної співпраці здійснювався Канцелярією Прем'єр Міністра Республіки Польща та посольством Польщі в Україні. Актуальність роботи побільшувалася включенням у 2000 р. Замкового мосту до Списку 100 пам'яток світу, що перебувають під загрозою знищення і знаходяться під опікою фонду World Monuments Fund.

Для реалізації програми співпраці було створено добродійний фонд «Замковий міст» (президент О.Пламеницька) та фундацію «Most» (президент Януш Римша) під опікою Українського та Польського комітетів ICOMOS. Концепцію реставрації мосту О.Пламеницька та Я. Римша представили у квітні 2000 р. у Варшаві в рамках зустрічі Прем'єр-міністрів України і Польщі - Віктора Ющенка і Єжи Бузека.

Робочий проект реставрації мосту, виконаний на основі ескізного проекту, розробив міжнародний науково-проектний колектив у складі О.Пламеницької (керівник), Я.Римші, Є.Осадчого, А.Кучерявого та Ю.Стріленко. Виконання робіт передбачалося в два етапи. На першому планувалося усунути як триметрову забутівку, насипану 1942 р. поверх арок мосту (що створювала додатковий тиск понад 2 тисячі тонн на внутрішню конструкцію), так і верхню частину аварійних ескарпових мурів, що закривали внутрішні мостові арки, сприяючи концентрації вологи. Це дозволяло зняти з мосту додаткове навантаження та осушити його, а також відновити пошкоджені арки та парапети. На другому етапі планувалася реставрація мосту з розкриттям від обмурування середньовічної арково-пілонної конструкції з раційною відбудовою мостових башт. Турецькі ескарпові мури, як свідчення одного з важливих етапів історії мосту, передбачалося залишити на окремих ділянках - там, де вони не створювали зон концентрації вологи. Проїжджа частина мосту в реставраційному варіанті звужувалася до 2,4 м, з обох боків її обмежували оборонні парапети з бійницями. Міст мав залишитися пішохідним з можливістю проїзду малогабаритного транспорту спеціального призначення. Адже транзитний рух транспорту через національний заповідник, зокрема пам ятки національного значення (Старий та Новий замки) та по унікальному мосту, не відповідав пам'яткоохоронним нормам. Але, попри те, що затвердженою «Перспективною програмою» було передбачено реставрацію мосту, а в новому генеральному плані міста він був виключений зі схеми транспортного руху, вирішальним для подальшої долі пам'ятки (як і у випадку з Пільним мостом) стало обмеження її транспортної функції.

Останній реставраційний етап (2000-2010 рр.) пов'язаний переважно з роботами на Замковому мості та Старому й Новому замках. У жовтні 2001 рр. українсько-польський науково-проектний колектив представив Кам'янець-Подільській міськраді комплексну науково-проектну документацію на протиаварійні роботи та реставрацію Замкового мосту, розроблену відповідно до попередньо опрацьованої 1998 року концепції та реставраційного завдання. Оскільки міст є пам'яткою архітектури національного значення, складовою фортифікаційного комплексу й унікальною пам'яткою архітектурно-інженерного мистецтва, опрацьована документація становила проект її інженерної реставрації. Лише через два з половиною роки, у квітні 2004 р., його було розглянуто Науково-методичною радою Держбуду України разом із розробленим у 2001-2003 рр. інститутом «Укрзахідпроектреставрація» (м. Львів) альтернативним проектом ліквідації аварійного стану мосту, яким вирішувалися задачі виключно підвищення експлуатаційних характеристик мосту [378]. Львівський проект схвалили як такий, що «не передбачає зміни історично сформованого вигляду Замкового мосту і дає можливість використовувати міст за його функціональним призначенням». Будівельні роботи, в результаті яких міст має теперішній вигляд, було завершено у 2005 р. На жаль, ані в процесі досліджень «Укрзахідпроектреставрації» [379], ані під час виконання будівельних робіт не було з'ясовано технічні параметри мосту - загальну кількість прогонів, стан всіх пілонів та арок тощо. Поверх недослідженої конструкції влаштували залізобетонну плиту. І вже у вересні 2006 р. дирекція НІАЗ «Кам'янець» склала акт, в якому технічний стан мосту знову визнала незадовільним, а стан мостових арок - аварійним. Відтак і в наступні роки ремонтні роботи продовжували - суцільно обмуровували скельну основу пам'ятки та ін'єктували шви ескарпових мурів, на яких у сезони дощів, як і колись, у різних місцях проступають вологі плями.

____________

[374] Науковий керівник і відповідальний виконавець роботи О.Пламеницька.

[375] Автор проекту О.Пламеницька.

[376] В 1980,1982 рр. - КАДІ.

[377] Автори програми Ольга та Євгенія Пламеницькі.

[378] За львівським проектом поверх стародавньої аркової конструкції та покладеної на неї 1942 року триметрової забутівки влаштовувалася монолітна залізобетонна плита для ізоляції від атмосферних опадів та організації транспортного руху.

[379] У Висновках за результатами обстеження мосту зазначено: «В зв'язку з тим, що при виконанні робіт з обстеження не було можливості оцінити технічний стан конструкцій по всій довжині моста, а тільки на окремих ділянках з відкритими шурфами [близько 40% мостової конструкції. - О.П.], для кінцевого вирішення питання подальшої надійної експлуатації будівлі моста в цілому необхідно продовжити обстеження закритих для доступу ділянок моста і оцінити їх технічний стан».

Эскизный проект реставрации Замкового моста, о котором речь шла выше:

post-1-0-94640700-1373308288_thumb.jpg

Источник: «Castrum Camenecensis. Фортеця Кам’янець».

Итого получается, что был разработан прекрасный проект поэтапной реставрации Замкового моста, который вполне можно было реализовать. Но ему не дали зелёный свет, а вместо этого реализовали проект львовских реставраторов, которые фактически законсервировали мост в его аварийном состоянии, никак не решив основную проблему памятника. О возвращении былого величественного облика Замкового моста речь вообще не шла. «Реставраторы» из Львова родили невероятно тупой и недальновидный проект, ведь с самого начала было понятно, что основная проблема моста никуда не делась, что она ещё даст о себе знать. Но по мосту продолжал шуровать транспорт всех калибров, а на ликвидацию аварийного состояния объекта выделяли деньги, потому, вероятно, поддерживать памятник в состоянии комы кому-то было выгодно.

Но сейчас состояние Замкового моста настолько ухудшилось, что это признали даже на официальном уровне. Одобренный и согласованный «львовский план» показал своё гнилое нутро и снова всё вернулось к исходной точке – мост нужно срочно выводить из аварийного состояния.

Цитата
по обстеженню Замкового мосту встановлено:

- водовідні лотки забиті грунтом, сміттям та потребують розчистки;

- камінь мурування південної стіни розтріскується і лісується;

- лицьова поверхня північної сторони вивітрена, вимита та має тріщини, існують лілянки вивалів каменю, спостерігаються ділянки випучування обмурування, а в місті скидання зливових вод - замокання, з західній частині наявні ділянки з аварійним станом кладки.

- скельна основа мосту має значні вивали, тріщини в яких накопичується волога;

- склепіння водопропускного каналу мосту має втрати мурування, вимитий розчин в швах кладки і знаходиться в аварійному стані, шлюзи не функціонують;

- не досліджено стан маяків встановлених в 2006 році, але ще в 2007 році на двох із них були волосяні тріщини.

Продолжение здесь. Рекомендую почитать, там мелькают интересные мысли.

Как же в ближайшее время будет решаться ситуация местными властями? Если не прошли по ссылке, которую дал чуть выше, и не стали читать тему на каменецком форуме, то в курс дела вас быстро введёт, например, статейка, опубликованная в газете «Ключ», №27 (75) от 5 июля 2013:

post-1-0-76440300-1373308167_thumb.jpg

Пара свежих фото:

post-1-0-16662100-1373308166_thumb.jpg post-1-0-01915000-1373308167_thumb.jpg

Осталось выяснить, где будет установлен второй КПП, тот, который будет ограничивать въезд на Замковый мост со стороны Старого города.

Будем продолжать следить за развитием событий. Интересно, чем увенчается этот эксперимент.

 • Like 2

Share this post


Link to post
Share on other sites

9 липня 2013

Проїзд через Замковий міст коштуватиме 5 грн

Питання про те, як зашкодити руйнуванню архітектурної пам’ятки національного значення – Замкового мосту в Кам’янці-Подільському турбує як жителів міста, так і міську владу. Споруда, що з’єднує Фортецю зі Старим містом є важливим історичним об’єктом, руйнації якого не можна допустити, адже Замковий, чи як його ще називають, Турецький міст став візитівкою нашого міста доволі давно. Тому, споруді, спроектованій в часи, коли не було навіть жодних натяків на те, що щодня її шляхами курсуватимуть тисячі автомобілів, доволі важко витримати таке навантаження, яке є сьогодні.

Зважаючи на те, що транспортні потоки через Замковий міст щорічно зростають (проведений моніторинг засвідчив – щоденно через міст проїжджає в середньому 3150 автомобілів, у тому числі й рейсові автобуси), що відповідно призводить до його пошкодження, міська влада упродовж останніх декількох років вживала окремих заходів, щоб обмежити проїзд на цій ділянці. Зокрема, були встановлені часові обмеження на проїзд транспорту через Старе місто та призначено особу, яка контролювала ситуацію, проте марно.

Сьогодні, задля збереження архітектурної споруди прийнято кардинальне рішення про те, щоб зробити переїзд через міст платним, що автоматично зменшить невпинний рух транспорту, адже розмір плати становитиме 5 гривень.

Користуватимуться спеціальними пластиковими картками зможуть усі бажаючі, заощадити можна буде лише на купівлі карток на півроку чи рік – чим довший термін дії картки, тим дешевше буде коштувати проїзд.

Проїхати через міст безкоштовно буде неможливо, оскільки все регулюватиметься цифровим обладнанням, яке уже встановлюють у Старому місті.

Кошти, що надійдуть, планують спрямувати на реставрацію пам’яток архітектури та на відновлення пільгових перевезень у місті.

Джерело
 • Like 2

Share this post


Link to post
Share on other sites

post-1-0-07592400-1373566409_thumb.jpg

Цитата

28.06.2013

БУДКА АПРІОРІ?

Ось такі й подібні вантажівки щодня добивають Замковий міст. У деяких випадках маршрут цих автівок цілком визначений та зрозумілий - при в’їзді в Старе місто з боку Підзамча наповну ведуться будівельні роботи.

Незабаром на тому місці красуватиметься «шедевр архітектури» - альтанка-будка. Подейкують, що в ній сидітиме дядько й збиратиме з простих смертних за проїзд все тим же Замковим мостом. Мовляв, гроші йтимуть на реконструкцію мосту й власне самого відрізку автошляху.

І нікому немає діла, що проїзд мостом, який має історико-архітектурну цінність, обмежений, про що свідчить відповідний дорожній знак. Що Замковий міст перебуває в аварійному стані, а вантажівки своєю їздою туди-сюди ще більше додають жару й у так чимале вогнище. Чому на це неподобство закривають очі захисники культурної спадщини міста, працівники ДАІ, чиновники, зрештою депутати?

Певне будка важливіша за міст, на який, здається, всім начхати...

Наталія ЯЦЕМІРСЬКА

Джерело

Share this post


Link to post
Share on other sites

Газета "Подолянин", №28 (1195):

post-1-0-72229700-1373635795_thumb.jpg

Интересно, что нет информации ни об установке второго КПП (без него не может идти речи о блокировке моста с двух сторон), ни о запрете на проезд по мосту грузовиков и прочей тяжёлой техники.

 • Like 1

Share this post


Link to post
Share on other sites

18 липня 2013

Тариф на проїзд по вулиці Замковій встановлено

18 липня відбулося чергове засідання виконавчого комітету Кам’янець-Подільської міської ради. Одним з основних питань порядку денного став розгляд проекту рішення про встановлення плати за проїзд автотранспорту по вул. Замковій у Кам’янці-Подільському.

Зважаючи на необхідність обмеження руху по Замковому мосту задля збереження цієї архітектурної споруди, члени виконавчого комітету затвердили рішення про те, щоб зробити проїзд по вул. Замковій платним.

Було затверджено на засіданні виконавчого комітету як тариф одноразового проїзду, так і вартість абонентської карти, яку можна буде придбати безпосередньо у пункті пропуску. За один проїзд по вул. Замковій потрібно буде заплатити п’ять гривень, а в разі придбання абонентської картки, сума буде дещо іншою ):

proezd_zps930f373c.jpg

Не справлятиметься плата за проїзд при умові наявності не лімітованої абонентської картки для спеціального автотранспорту зі службовими державними номерними знаками під час виконання прямих службових обов’язків (пожежна охорона, швидка медична допомога, аварійний спеціалізований транспорт міських комунальних служб тощо).

Проте, не зважаючи, що проїзд по Замковому мосту буде платним, пропускатимуться лише транспортні засоби до 3, 5 тонн (легкові автомобілі та малогабаритні буси).

Кошти, отримані від проїзду, як і передбачалось, використовуватимуться на пільгові перевезення та реставрацію Замкового мосту.

Рішення Про встановлення плати за проїзд автотранспорту по вул. Замковій у місті Кам’янці-Подільському набирає чинності з 22 липня 2013 року.

Джерело

Share this post


Link to post
Share on other sites

Сьогодні побачив одну дикість, а саме площадка для будки під платний проїзд по Замковому мосту.

post-1143-0-41949200-1374259656_thumb.jp

Ні, ідея хороша, але ж не перед Тринітарським костелом! Це ж шикарний вид, який був окрасою міста. А уявіть, який він буде згодом з сучасною будкою на передньому плані. Просто дикість, інших слів я не знаходжу...

post-1143-0-65912700-1374259655_thumb.jp

 • Like 1

Share this post


Link to post
Share on other sites

Нє, ну то капєц! Невже не можна було ту будку на метрів 50-100 нижче поставити? Ех! Чим далі, тим більше розчаровує Кам'янець...

 • Like 1

Share this post


Link to post
Share on other sites

Место для будки выбрали, конечно, не долго думая. Даже те памятники, которые уцелели и те умудряются уродовать. Замковая улица, ведущая к Крепости, отличается особой атмосферой и вот её сейчас раздолбают уже на входе. Мало того, что выбранная чиновниками стратегия довела мост до катастрофического состояния, так ещё и расхлёбывая кашу, которую они же и заварили, ребята решили параллельно добавить несколько современных штрихов к портрету и без того многострадального города.

Додумались же - перекрыть вид на Тринитары!.. Сразу видно, что среди тех, кто принимал решение, не было ни фотографов, ни художников, ни поклонников архитектуры, ни любителей духа старины, ни эстетов...

Ещё новость по теме:

16.07.2013

Проїзд мостом XII століття коштуватиме п'ять гривень

Від 12 липня проїзд Замковим мостом у Кам'янці-Подільському на Хмельниччині коштуватиме 5 грн. Так ухвалила міська влада. Пояснює, міст руйнується, а коштів на його ремонт немає.

— Має бути на в'їзді шлагбаум і на виїзді, — говорить охоронець Іван Бабушкін, 58 років. — Тут усе буде на комп'ютерах. А місцеві мені вже не раз казали, що вночі зірвуть це. Як хто тут живе, а йому треба на 10 минут у город заскочити, то 10 гривень таки б'ють по кишені.

Аби з мікрорайону Підзамче потрапити до Старого міста, необхідно проїхати під фортецею і через міст метрів 500, в об'їзд — 19 км.

Найбільше обурюються маршрутники, які щодня долають Замковий 10-12 разів.

— І затримки будуть. А головне — віддай хазяїну касу, 120 гривень за проїзд. То краще поставити машину і сидіти вдома, — говорить Сергій, водій маршрутки №1.

Кілька разів рішенням міськвиконкому автомобільний рух мостом припиняли. 1989-го під час землетрусу в Румунії обвалилася частина скельної породи з південного боку споруди.

— Коли введуть плату, автомобільний потік знизиться автоматично, — пояснює директор департаменту економіки та розвитку інфраструктури міста Майя Гурська. — Місцеві можуть придбати картки, і тариф дня них становитиме 2 гривні. Для пожежників, міліції, "швидкої" проїзд зроблять безкоштовним. Пропускна система буде цілком комп'ютеризована.

Зараз щодоби Замковим мостом проїжджають понад три тисячі автівок.

— Він належить до пам'яток архітектури національного значення. Також це один із рідкісних зразків конструкцій такого інженерного типу на території України. Дата будівництва — XII століття, — розповідає директор національного історико-культурного заповідника "Кам'янець" 58-річний Василь Фенцур.

2005-го після першого етапу виконання ремонтно-експлуатаційних робіт рух транспорту поновили. Хоча північна частина мосту досі в аварійному стані. Який відсоток коштів за проїзд піде на відновлення споруди, чиновники не говорять.

— Спочатку потрібно заробити, а потім ділити, — каже Майя Гурська.

Михайло ПЕРКОВ

Источник

Директор заповедника в очередной раз отличился - датировал мост 12-м веком, а автор статьи так впечатлился этой датировкой, что вынес её в заголовок. Напомню, что ранее 12-м веком Василий Фенцур датировал возведение Новой Западной башни, которую фактически возвели в 16 - 17 веках. Вот его ругают, мол, что он не профессионал, а занимается работой профессионалов (проектирует, реставрирует и т.д.), а он вот, похоже, выработал свою личную концепцию формирования укреплений Каменца. Кратко суть концепции такова - всё появилось в 12 веке :) Человек уже 25 лет управляет заповедником, а до сих пор не выучил азы истории объектов, находящихся на территории его владений его рабочего места.

 • Like 1

Share this post


Link to post
Share on other sites

Ну що ж, настало 22 число - день, в який проїзд по Замковому мосту має стати платним. Дивимось результати:

З боку Старого міста тільки знак показує, де має згодом постати "будка", для контролю проїзду мостом.

post-1143-0-86478000-1374505926_thumb.jp

З боку Підзамче у будці сидять люди

post-1143-0-98490800-1374506137_thumb.jp

але проїжджаючий транспорт навіть не збавляє швидкість - просто проходить повз

post-1143-0-58937900-1374505919_thumb.jp

Share this post


Link to post
Share on other sites

Несколько новостей с прошлой недели, так, для коллекции, чтобы помнили, как это было )

"Ключ", №29 (77) от 19 июля 2013:

post-1-0-16732300-1374745824_thumb.jpg

post-1-0-48082700-1374745824_thumb.jpg


"Подолянин", №29 (1196) от 19 июля 2013:

post-1-0-80652000-1374745824_thumb.jpg

Share this post


Link to post
Share on other sites

А вот так всё начиналось 12 лет назад... Сколько было надежд, какие открывались перспективы! Люди брались за 1,5 млн. преобразить мост, но проект был зарублен, а вместо этого взялись за львовский сценарий и законсервировали мост. И вот теперь перед нами разворачивается спектакль с этими будками и лозунгами в духе "Спасём Замковый Мост!". И не так уж и много людей задумывается о том, что если бы тогда, в начале 2000-х был выбран сценарий Пламеницкой, то сейчас бы мост воспринимался не как позорное пятно на репутации города, а как одна из его основных достопримечательностей.

29.10.2001

Замковый мост спасают всем миром

Спасение Замкового моста в Каменец-Подольском, который соединяет Подзамче со Старым городом, уже давно вышел за местно-локальные рамки. Этот архитектурный памятник стал стратегическим мостом сотрудничества между Каменцем и Польшей. Как передает "Политическая Украина", недавно состоялись общественные слушания деятельности польско-украинского фондов "Замковый мост" и "Мост". Также местные парламентарии обсуждали эскизный проект реставрации Замкового моста.

Украинско-польскую делегацию представили Ольга Пламеницкая – архитектор, заведующая отделом проблем реставрации памятников Киевского государственного научно-исследовательского института теории, истории архитектуры и градостроения, президент Украинского фонда "Замковый мост", автор проекта реставрации Замкового моста; Януш Римша – президент польского фонда "Мост", доктор-инженер, руководитель отдела Варшавского научно-исследовательского института дорог и мостов; Войцех Чайка – советник посла Польши в Украине и другие.

Автор проекта реставрации Замкового моста Ольга Пламеницкая, представила концепцию эскизного плана реставрации. В своем выступлении она отметила: "Я не гость в Каменец-Подольском, ведь я тут – с шести лет, и мне приходилось принимать участие в раскопках. Каменец-Подольский – образ моей жизни. Сегодня первоочередная проблема Старого города – сохранение Замкового моста, который находится в аварийном состоянии. Исследованиями этого сооружения я занимаюсь с 1994 года, в 1996 к разработкам присоединился президент польского фонда "Мост" Януш Римша. Так что, 7 лет продолжалось аналитично-концептуальное исследование. Сегодня мы имеем "криминальное досье" сооружения".

Концепция эскизного проекта реставрации – только первый этап, который обсуждали депутаты. Рабочий проект – это конкретные работы. Ориентировочная общая стоимость реставрации – 1,5 млн. грн.

Источник
 • Like 2

Share this post


Link to post
Share on other sites

О первом дне работы одного из КПП (второй ещё не достроили) рассказывает газета "Подолянин", №31 (1198), 2 августа 2013:

post-1-0-19422200-1375451166_thumb.jpg

 • Like 1

Share this post


Link to post
Share on other sites

Эпизод "военной компании", решающей судьбу моста - жители района Подзамче отвоевали себе право ездить по мосту за 1 грн. + ряд льгот:

1. Збережемо нащадкам історичну спадщину міста

2. Відбулося позачергове засідання виконавчого комітету

3. Конструктивний діалог влади та громади дає результат

4. Шановні кам’янчани

Share this post


Link to post
Share on other sites

"Кам'янець-Подільський Вісник", №32 (1436), 9 серпня 2013:

post-1-0-31557200-1376176607_thumb.jpg

post-1-0-69249400-1376176607_thumb.jpg

"Ключ", №32 (80), 9 серпня 2013:

post-1-0-65531100-1376176606_thumb.jpg

post-1-0-95655700-1376176606_thumb.jpg

Итого узнаём, что:

 • За несколько дней собрали 40 - 50 тыс. грн.
 • Информацию о том, куда были потрачены заработанные деньги, возможно, будут публиковать в прессе

Share this post


Link to post
Share on other sites

Очень мощные материалы по теме Замкового моста и его реставрации:

Есть много интересных схем, чертежей, документов, да и текст немало нового поведал.

post-1-0-77145400-1376480546_thumb.jpg

Share this post


Link to post
Share on other sites

13 серпня 2013

Кошти від платного проїзду на реконструкцію Старого міста

Основна мета з якою було запроваджено платний проїзд через Замковий міст - збереження та реставрація його, як архітектурної пам’ятки. На цьому неодноразово наголошував міський голова Михайло Євстафійович Сімашкевич.

Тому, перші кошти, зібрані за проїзд через зону платної парковки в Старому місті, як і передбачалось, будуть витрачені на Замковий міст. На думку міського голови, першочергово необхідно виконати:

1.Капітальний ремонт зливової каналізації Замкового мосту та вул. Замкової. Вартість – 41тис.грн. Початок робіт -29.08.13

2. Фарбування металевих конструкцій Замкового мосту.80м.кв. Вартість - 4.5 тис. грн. Початок робіт -30.08.13

3. Капітальний ремонт тротуару по вул. Замкова (від готелю Тарас Бульба до Замкового мосту) - 991 м. кв. Вартість – 228 тис. грн. Початок робіт - 28.08. 2013р.

За пропозиції, висловлені міським головою Михайлом Сімашкевичем депутати голосуватимуть на сесії міської ради, яка відбудеться 28 серпня.

За період з1 по 12 серпня 2013 року від платного проїзду надійшло 150 тис. грн.

Источник

Заработав денег за счёт аварийного моста городские власти первым делом 228 тысяч потратят на тротуары Старого города и ещё 4.5 тысячи на покраску убогих металических конструкций, "украшающих" мост. Тройной facepalm

Share this post


Link to post
Share on other sites

19 августа 2013, Крестный ход:

post-1-0-37345300-1377040162_thumb.jpg
Источник

Представляю, если бы в этот момент с мостом что-нибудь произошло.

Share this post


Link to post
Share on other sites

4-09-2013

На що витрачатимуть кошти, отримані за проїзд через Замковий міст

Як і обіцяв міський голова Михайло Євстафійович Сімашкевич, влада щомісяця звітуватиме перед громадою Кам’янця-Подільського за всі кошти, які надійшли від сплати за місця платної парковки через Замковий міст.

З метою інформування населення щодо зібраних коштів, 3 вересня відбулася прес-конференція для засобів масової інформації за участю заступника міського голови Сергія Віталійовича Бабія.

Як повідомив Сергій Віталійович, першого серпня останній автомобіль зі сторони селища Підзамче безкоштовно проїхав зоною платної парковки. З того часу минув місяць, який дав чимало результатів.

Основна мета, платного переїзду через Замковий міст – безпосередньо його збереження як історико-архітектурної пам’ятки, в розрізі обмеження кількості автомобілів, які протягом дня курсують безупинно (влітку ця цифра сягала 3150 транспортних засобів).

Тому, перед міською владою стояло питання вибору: повністю закрити рух через Старе місто, або запровадити платне обмеження. П’ятого березня на сесії міської ради депутати підтримали другий варіант.

Як зазначив Сергій Віталійович: "Ще навесні було прийнято рішення про встановлення зони платної парковки на вулиці Замковій. Сьогодні уже маємо результати першого місяця роботи цього нововведення. Звичайно, в перші дні були окремі скарги, однак із запровадженням регіональних карток по 1 гривні, нам вдалося їх вирішити. За останні два тижні не було жодної скарги щодо організації роботи. Наразі уже продано 867 карток для проїзду через Замковий міст, серед яких 304 – регіональних, тобто їх придбали жителі селищ Довжок, Підзамче та Зіньківці. На сьогодні є уже 304 службові картки для автомобілів пожежної охорони, швидкої медичної допомоги, аварійного спеціалізованого транспорту міських комунальних служб”.

Вирішено на сьогодні і питання з громадським транспортом, для якого створено окрему полосу проїзду з метою уникнення заторів та пришвидшення руху через Замковий міст.

Загалом за період з 1 по 31 серпня за проїзд по вулиці Замковій зібрано суму 318 тис. грн.

За дорученням міського голови Михайла Євстафійовича Сімашкевича, Сергій Віталійович проінформував представників ЗМІ про отримані кошти.

Сплата ПДВ із 318 тис. грн. становить 53 тис 10 грн.

Щодо решти коштів, 75% з отриманої суми йде в міський бюджет, отож казна міста поповнилась на 198 тис. 787 грн. 50 коп., а 25% становить валовий дохід КП "Комунтрансервіс”, яке здійснює обслуговування. Від загальної суми вищезазначене комунальне підприємство отримало 66 тис. 203 грн. з яких витрачено: на зарплату працівників – 28 тис. 904 грн., нарахування на фонд оплати праці – 10 тис. 855 грн., амортизацію – 4 тис. 166 грн., на придбання карток, комп’ютерних програм, меблів, забезпечення охорони – 22 тис. 278 грн.

Як і передбачалось, отримані кошти витрачатимуться насамперед на підтримку Старого міста. Як повідомив заступник міського голови Сергій Бабій, наразі є три першочергові проекти, які планує реалізувати міська влада. Перший – це капітальний ремонт зливової мережі Замкового мосту та вулиці Замкової (вартість – 36 500 грн.). Також кошти, отримані за зону платної парковки будуть витрачені на антикорозійні роботи металевих поверхонь Замкового мосту – 4 тис. 500 грн. та на влаштування тротуару по вулиці Замковій від кафе "Кава від поліцмейстера” до Замкового мосту – 221 тис. грн.

Щодо подальших фінансових прогнозів передбачається, що у зв’язку з тим, що з 2 вересня плата за проїзд здійснюється як зі сторони с. Підзамче, так і зі Старого міста, сума надходжень за зону платної парковки становитиме близько чотирьохсот тисяч гривень.

Як і раніше, інформація про кошти, які надійшли та на що вони використані, буде розміщена на офіційному сайті Кам’янець-Подільської міської ради та в засобах масової інформації.

Джерело

Share this post


Link to post
Share on other sites

Замковый Мост продолжает оставаться в центре внимания каменецкой прессы.

"Ділове місто", №34 (514), 5 вересня 2013:

post-1-0-42428100-1378552140_thumb.jpg

 • В статье сказано, что деньги планируют потратить не на реставрацию/возрождение моста, а на его "підтримку... в належному стані". А мне казалось, что прежде чем его в этом состоянии поддерживать, мост до этого состояния ещё нужно дотянуть.
   
 • Платный проезд обеспечит приход около 400 тыс грн. в месяц, а за год планируют собрать 5 млн. грн. (!) Не нужно обладать выдающимися математическими способностями, чтобы понять - за год на платном проезде можно заработать достаточно денег, чтобы провести полноценную реставрацию моста вместо пародийной "реставрации", которую в своё время провели по львовскому проекту. Пока же о проекте реставрации никто ничего не говорит. Ремонт "зливної мережі Замкового мосту" (кстати, хорошо бы понять, что под этим подразумевают) и снабжение металлических конструкций антикарозийным покрытием - вот граница, за которую пока не выходят. На фоне прогнозируемой прибыли всё это выглядит мелко, унылая попытка реанимировать львовский проект, обречённый на смерть ещё при рождении. А ведь этих денег хватит на то, чтобы провести работу над ошибками, на этот раз можно нормально отреставрировать мост, как это планировали сделать много лет назад. Вскоре появится возможность и... было бы желание. Но вот с этим, вероятно, будут проблемы.


"Кам'янець-Подільський вісник", №36 (1440), 6 вересня 2013:

post-1-0-74215300-1378553887_thumb.jpg

 • В этой статье позабавила информация о том, что КПП оснастили шлагбаумами Made in Russia, которые, как оказалось, должны использоваться на парковках, а не там, где идёт интенсивный трафик. Шлагбаумы тупят/тормозят и всё такое, но, по заверению властей, лучшей альтернативы они найти не смогли.


"Подолянин", №36 (1203), 6 вересня 2013:

post-1-0-82569900-1378554272_thumb.jpg

 • Дельная мысль: "Зауважимо, що про первісне завдання платного проїзду - зменшення потоку транспорту через Замковий міст - схоже, уже й забули. А судячи з прибутків, зменшення якраз і не відбулося".


"Ключ", №36 (84), 6 вересня 2013:

post-1-0-07586300-1378554773_thumb.jpg

 • Вопрос, который вводи в ступор: "Узагалі, дє є висновок експертів, у якому зазначається, що Замковий міст перебуває в аварійному стані й рух транспорту через нього потрібно припинити!?". Автора этого вопроса отправляем сюда и сюда, где он найдёт тонну всевозможных доказательств, свидетельствующих об аварийном состоянии моста. Из этого состояния мост за последние лет сто ещё не выходил.

Ещё одна заметка из той же газеты:

post-1-0-12421700-1378554776_thumb.jpg

 • Здесь сообщают, что "У майбутньому планується замінити асфальтове покриття мосту на бруківку". На основе этих планов на будущее можно сделать вывод, что никаких принципиальных изменений в конструкции моста не произойдёт и никакие полноценные реставрационные работы на намечаются.

Итого, на данный момент газетные статьи подтверждает худший прогноз - несмотря на то, что Замковый мост получил возможность самостоятельно обеспечить свою реставрацию, признаков намечающейся нормальной реставрации на горизонте не видно, власти пока говорят лишь о том, чтобы привести в порядок то, что есть и в дальнейшем поддерживать имеющееся реставрационное недоразумение "в належному стані".

 • Like 1

Share this post


Link to post
Share on other sites

Если я всё правильно понял, снабжение перил моста антикарозийным покрытием завершено. Красили на совесть - даже "замки любви" покрасили ))

post-1-0-37314700-1379089220_thumb.jpg

КПП №2, со стороны Старого города, введено в эксплуатацию:

post-1-0-07615700-1379089251_thumb.jpg

 • Like 1

Share this post


Link to post
Share on other sites

Явно заметно, что с введением платного проезда мост "разгрузили" <_<

post-1-0-15941700-1379893734_thumb.jpg

P.S.

Цитата
Північні сходи Замкового мосту відремонтовано працівниками КП «Комунбуд».

Источник

 • Like 1

Share this post


Link to post
Share on other sites

"За кошти платного проїзду":

Тротуар, від Замкового мосту до готелю Тарас Бульба, облаштовують сірою тротуарною плиткою замінюючи старе асфальтове покриття. Проект фінансується за кошти платного проїзду. Роботи виконує місцевий виробник ПП "БудКомплект" (директор - Андрій Конюшенко).
Джерело

Шеренга "бедных" отелей благодаря коме Замкового моста обзаводится тротуарами.

 • Like 1

Share this post


Link to post
Share on other sites

Join the conversation

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.
Note: Your post will require moderator approval before it will be visible.

Guest
Reply to this topic...

×   Pasted as rich text.   Paste as plain text instead

  Only 75 emoji are allowed.

×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead

×   Your previous content has been restored.   Clear editor

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.

Loading...
Sign in to follow this  

×
×
 • Create New...