Jump to content
Замки и Крепости Украины - Форум

Каменец-Подольский: план 1761 года


Recommended Posts

Обсуждается план укреплений Каменца-Подольского
 

Поскольку все источники, попавшиеся мне на глаза, пишут, что первым о плане 1761 упомянул Александр Прусевич в своей книге Kamieniec Podolski: szkic historyczny (1915), с него и начнём. Правда, рассказ об этом источнике будет коротким, поскольку сам план автор в своей книге не публиковал и не рассматривал, лишь изредка использовал его как источник сведений об отдельных укреплениях города, потому только в общем списке источников, в парочке сносок, можно найти беглое упоминание этого плана. Там же сказано, что план в начале 20 века находился "в коллекции доктора А. Чоловского":

1761-0.jpg

Долгое время на этот план не обращали особого внимания, и только в 1973 г. его прощупал Тадеуш Новак в статье "Fortyfikacie і artyleria Kamieńca Podolskiego w XVIII w." ("Фортификации и артиллерия Каменца-Подольского в 18 веке"), изданной в 1973 г. в ежегоднике Studia i Materiały do Historii Wojskowości. Александр Заремба помог мне ознакомиться с этим источником, благодаря чему могу рассказать вам, что там было сказано о плане:

1761-1.jpg

Перевод:

Цитата
Plan von Kamieniec in Podolien ("План Каменца на Подолье"), в формате 790х444 мм, "dessiné par Sigismundt Corporal v.O.b. Hillers C" ("начерченый... капралом Гиллером К.") на бумаге, цветной, датированный "in Kamieniec den 11 Julii 1761 Anno" ("в Каменце 11 июля 1761"), с разлинеенной шкалой в саженях (туазах), формирующую масштабную шкалу приблизительно 1:2860. У плана есть обширная экспликация на немецком, оформленная наподобие рисунка, сообщающая прежде всего о военных постройках и дополненная объяснениями в историческом аспекте, например: "Batteria St. Martino a[nn]o 1745 völlig ausgebaut" ("Батарея Св. Мартина 1745 г. полностью построенная") или "Die untere Batteria St. Johannes von dem Giesshause bis an das Thor, ist a[nn]o 1716 gebauet" ("Нижняя батарея Св. Иоанна, от Литейной до Ворот, в 1716 г. построенная") и т.д. О плане том, как о находящемся в коллекции А. Чоловского, упоминал А. Прусевич.

В примечании сказано, что план находится в Национальной Библиотеке Польши (Варшава), причём отмечено, что помимо оригинала в библиотеке есть ещё и копия, которая также некогда была в коллекции А. Чоловского. К сожалению, нет сведений, отличалась ли копия от оригинала или нет.

Помимо краткого анализа, Т. Новак, похоже, первым опубликовал сам план, правда, в посредственном качестве и без экспликации, что не способствовало его детальному изучению:

1761-2.jpg

Добравшись до более подробного описания фортификаций города образца 18 века, Т. Новак, в числе прочих источников, снова вспоминает план 1761 г.:

nowak-02.jpg

nowak-03.jpg

Автор сосредотачивает своё внимание на 7 укреплённых объектах, отмеченных на плане буквами D, E, K, M, N, R, V. Приводятся в оригинале названия этих укреплений с плана 1761 г., а также названия этих укреплений на других планах города и данные мемориальных таблиц, помогающих в датировке объектов.

В 2002 г. в монографии Николая Петрова "Історична топографія Кам’янця-Подільського кінця XVII-XVIII ст. (Історіографія. Джерела)" (скачать её можно, к примеру, здесь) были опубликованы сведения о плане 1761 г., а также выполнен его небольшой анализ:

Цитата
 • Найбільш цінним документом, що характеризує еволюцію топографії укріплень Старого міста з 40-х - до початку 60-х рр. виступає план Кам’янця-Подільського 1761 р. Він засвідчує, що будівничими було реконструйовано Дальківський, або Новий, мур, що тягнувся від башти св. Михайла і аж до бастіону св. Урсули, зведено батарею св. Мартина (1745), яка охороняла місто з боку замку, батареї св. Яна та св. Михайла. Між 1745 та 1746 рр., на схід від Міських воріт архітектори реконструювали старі укріплення, що отримали назву "бастіон св. Терези" (на гравюрі Кам’янця-Подільського 1684 р. він названий як Вірменський бастіон). З північно-західного боку єзуїтських володінь виростає бастіон св. Трійці, зазнають змін укріплення Кушнірської башти, зводяться у 1761 р. кам’яні стіни, що тягнулися від неї аж до Польської брами, і т.д. Однак найбільш масштабні будівельні роботи по зміцненню міських укріплень проводилися у другій половині XVIII ст. Зокрема, саме на початку 60-х рр. між Кушнірською баштою з півночі і стіною, зведеною під керівництвом Стефана Маковецького 1761 р., з’являється й склепінчаста "Брама до магазинів", через яку поза башту, кам’яну стіну, каземат і провіантські магазини можна було потрапити на вул. Довгу.
 • Найбільш аргументованими документами, що засвідчують існування "Міського колодязя", є плани Кам’янця 1761 та 1773 рр.
 • Еволюцію містобудівних норм Кам’янця-Подільського кінця XVII-XVIII ст. дають можливість простежити магістратські книги, а найбільше - його плани 1753, 1761, 1773, 1793 та інших років.
 • Відомий був О. Прусєвичу і план Кам’янця-Подільського 1761 р., хоча він його, як і плану середини XVIII ст., не опублікував.
 • Чималу цінність для вивчення проблеми має і план Кам’янця-Подільського 1761 р. Окрім О. Прусєвича, його вивчав і Т. Новак. Останній засвідчує, що знаходиться він у Національній бібліотеці Польщі (Варшава) в колекції О. Чоловського. Формат плану становить 790x444 мм. Виготовлений він у кольорі на папері і чітко продатований (11 липня 1761 р.). На ньому є детальна і об’ємна легенда, написана німецькою мовою, що розкриває своєрідну соціальну топографію Старого міста та його передмість. План 1761 р. виступає найбільш давнім топографічним джерелом, що відтворює досить детальну просторово-планувальну структуру Старого міста. Крім того, він подає чітку локалізацію цілого ряду будівель та оборонних укріплень із з’ясуванням їх військового призначення, засвідчує час зведення цих споруд. Ведучи мову, наприклад, про батарею св. Мартіна, легенда повідомляє, що це укріплення було зведене у 1745 р., а локалізувалося воно із східного боку Міських воріт, зліва від вулиці Замкової. Батарея св. Йоганеса збудована у 1716 р. і розташовувалася дещо на північ від батареї св. Мартіна. Детально план 1761 р. відтворює топографію Старого і Нового замків, а також околиць, в межах яких у ті часи функціонували передмістя. Правда останніх на плані не зафіксовано.

В качестве источника Н. Петров использовал в основном статью Т. Новака. Позднее, в монографии "Місто Кам'янець-Подільський в 30-х роках XV-XVIII століть" (2012) Н. Петров также упомянет несколько раз о плане (стр. 73), но, в основном, словами из своей монографии 2002 г.

В начале декабря 2012 на сайте Национального заповедника "Каменец" была опубликована новость, сообщавшая, что коллекция заповедника пополнилась копией плана 1761 г. В скудном тексте, состоящем из 4-х небольших абзацев, лишь один абзац был посвящён тому самому плану:

Цитата
У 2012 р. науковий співробітник Нагнибіда Р. опрацьовуючи графічні джерела, що знаходяться в архівах європейських держав, поповнив фонди Заповідника планом міста Кам’янця – Подільського від 1761 року.

Новость была укомплектована парочкой скромных фото, на которых были показаны небольшие фрагменты плана. Даже не потрудились написать, где именно был обнаружен план. Естественно, заповедник и не думал поделиться находкой у себя на сайте (не решились даже на публикацию хотя бы миниатюрного фото плана в цельном виде), впрочем, для НИАЗа, годами работающего по принципу собаки на сене, это типично.

Буквально через несколько дней после публикации этой новости, в продажу поступила монография Ольги Пламеницкой Castrum Camenecensis. Фортеця Кам’янець (2012), в которой на стр. 444-452 имеются следующие сведения:

Цитата
Датований 11 липня 1761 р. план відображає результати діяльності фортифікаторів у Кам'янці впродовж першої половини XVIII ст., з яких найбільший внесок в укріплення міста зробили Анджей Гловер та Крістіан Дальке. Обширна експлікація німецькою мовою дає вичерпну інформацію щодо складу і розташування укріплень. Цей план, виконаний капралом Гіллером, можна вважати першим детальним зображенням міських фортифікацій, цінність якого побільшується тим, що він містить датуючу інформацію. Так, з плану стає очевидним, що частина об'єктів, спорудження яких приписували туркам, була зведена перед турецькою окупацією. Це, зокрема, стосується Людвисарні [1] під літерою "L" та Замкового мосту під літерою "H" [2]. В числі фортифікацій на замковому мисі привертає увагу укріплення на нижній південній терасі замку, назване "батарея св. Урсули" під літерою "C", а також мур під літерою "D", яким цю батарею з'єднано з Новим замком. Мур датовано 1761 р. В зв'язку з цим доречно згадати інформацію О. Прусевича про пам'ятну плиту з написом "SUMPTUS*PAL*POD*MDCCLXI" ("1761 року коштом Подільського воєводства"), колись вмуровану над брамкою у південному мурі батареї св. Урсули. Тим же 1761 роком датовано на плані "два нових мури" під літерою "E", що сполучають Пільну та Підзамкову брами.

Судячи з плану 1761 р., в період 1740-1761 рр. було реконструйовано дотурецьку аркову Підзамкову браму...

Аналіз плану 1761 року та його порівняння з зображення на мідьориті Ц. Томашевича не залишає сумнівів, що результатом трьох попередніх [будівельних] етапів стала масштабна реконструкція укріплень на в'їзді до міста, зокрема на східному кінці Замкового мосту, де сформувався комплекс Міської брами, що складався з надбрамної будівлі та казематів.

На плані 1712-1715 рр. споруда Міської брами відсутня; судячи з зображень на планах 1720 р. та 1735-1740 рр., її трасформаціїї пов'язані з руйнацією турками і реконструкцією. Натомість вже у сучасних габаритах вона зображена на плані 1761 р. під літерою "К" та назвою "Ваttегіа St. Martino Ао. 1743. völlig ausgebaut" [3]... Цілком вірогідно, що реконструкція Міської брами відбулася між 1740-им та 1743 рр. в перебігу робіт, проведених Крістіаном Дальке...

... На цій площадці [перед міською брамою], на південому краю скелі, в 1760-х було змуровано склепінчастий каземат [4], який отримав назву "Laboratorium" (тут виробляли селітру для виготовлення чорного пороху).

... До ремонтного етапу 1740-х років в експлікації до плану 1761 р. віднесено також "Велику батарею св. Терези", споряджену між 1743 та 1746 рр. (літера "М")...

... На терасі вище батареї св. Терези, де перед турецькою окупацією був кляштор Босих Кармелітів, на плані 1761 р. позначено «новий верк або кавальєр 1746 року збудований» (літера "N") з Цейхгаузом (літера "O")...

... З протилежного боку, на заході, нижче від батареї св. Терези, показано "Нижню батарею св. Іоанна від Людвисарні до Брами [Міської. - О.П.] в 1716 р. збудовану" (літера "P") [5]. Ця батарея, розміщена на самому краю верхнього берега каньйону, включала мурований каземат, який майже впритул підходив до Міської брами.

Порівняно з комплексом укріплень при Міській брамі захист інших ділянок був значно слабшим; це очевидно з характеристик укріплень, які подає план 1761 р. Східний бік острова захищали башти Різницька, Слюсарська та Кушнірська, між якими по кромці берега каньйону проходив напівзруйнований вал, названий "зруйновані парапети від краю скелі" [6] (літери "R" та "P"). Башту Різницьку названо "порожньою баштою" [7], а південну надбрамну башту Стефана Баторія при Гловерівському мурі - "повністю зруйнованим давнім муром Короля Стефана Баторія" [8]. Північна башта Стефана Баторія разом із прилеглим казематом при оборонному мурі зазначена як "зерносховище та склад провіанту"; єдиним укріпленням в цій частині міста була "батарея св. Марії, під якою головний склад пороху в землі збудований, в 1751 р. повністю завершений" [9].

Отже, впродовж трьох етапів, завершених наприкінці 1750-х рр., основні будівельні роботи проводились на оборонних мурах - частково відремонтованих, частково споруджених на нових ділянках...

Тадеуш Новак вважає, що план 1761 року фіксує стан фортифікації на кінець третього будівельного етапу. Наступний четвертий етап ремонту та розбудови укріплень Кам'янця стартував на початку 1760-х рр. і тривав до 1785 р.

-----------------

 1. "Das Gieshaus von denen Türken gebauet" ("Людвисарня збудована перед турками"). Тут і далі переклад з німецької О. Пламеницької.
 2. "Die gemauerte Brücke von denen Turck erbauet" ("Мурований міст збудований перед турками").
 3. "Батарея св. Мартіна в 1743 р. повністю споряджена".
 4. На плані 1761 р. під літерою "J" позначено "Gemauerte Casematte". Не можна виключати, що каземат постав на основі дотурецької споруди, зображеної на мідьориті Ц. Томашевича.
 5. "Die untete Batteria St. Joannes von dem Gieshause bis ab das Thor ist Ao 1716 gebauet"
 6. "Verfallene Parapets aus dem Rande des Felsen".
 7. "Der Freischer Thurm".
 8. "König Stephani Bathory gantz Ruinirte alte Mauer".
 9. "Die Batterien st. Mariee unter wilcher das Haupt Magazin zu Pulver von Grund auss Jhren gebauet ist in 1751 völlig fertig geworden".


Также в книге была опубликована и чёрно-белая копия плана 1761 г.

1761-castrum.jpg

И вроде здесь качество заметно лучше, чем у плана из статьи Т. Новака, и даже экспликация частично читается, но всё же для полноценного знакомства с планов нужно было нечто большее, и вуаля - на polona.pl взяли и за просто так поделились прекрасной цифровой полноцветной копией плана 1761 г. в прекрасном качестве:

1761.jpg
Источник (рекомендую, если нужна максимальная деталировка)

Теперь можно без труда ознакомиться с первоисточником, чтобы вытянуть из плана весь доступный объём информации и по новому взглянуть на тексты авторов, которые ранее об этом плане писали.

Link to comment
Share on other sites

 • 3 weeks later...

Перевод плана

Всё тот же план 1761 г., но уже с моим переводом:

1761-с-переводом.jpg

Немецкий я не знаю, переводил со словарями, используя наработки Т. Новака, М. Петрова и О. Пламеницкой, а также свои собственные знания. В итоге получился первый полный перевод экспликации, который можно и нужно критиковать, ведь если написанное в книге и статьях откорректировать сложно, то неправильно сделанный перевод в данном случае я смогу легко исправить.

Получив в распоряжение, как первоисточник, так и ориентировочный перевод, можно заняться тщательным изучением плана.

Так, к примеру, у Н. Петрова можно прочитать, что на плане показан "бастіон св. Терези", но на самом деле, как видим, на плане показана не бастион, а целая батарея св. Терезы, причём тот самый бастион (т.е. Армянский) был частью этой батареи. Или другой пример - пишет автор, что "зазнають змін укріплення Кушнірської башти, зводяться у 1761 р. кам’яні стіни, що тягнулися від неї аж до Польської брами", и кажется, что на плане 1761 г. уж точно есть эти самые стены, протянутые от Кушнирской башни до Польских ворот (ведь М. Петров упоминает эти стены в описании плана), но на самом деле не плане их нет.

Обнаружились скользкие места и в данных О. Пламеницкой. В случае с этим источником, думаю, основная масса проблем была вызвана тем, что использовалась недостаточно хорошо читабельная экспликация:

 • "Так, з плану стає очевидним, що частина об'єктів, спорудження яких приписували туркам, була зведена перед турецькою окупацією. Це, зокрема, стосується Людвисарні під літерою "L" та Замкового мосту під літерою "H". Речь идёт о формулировке "von denen Türсken bauet" (для Замкового моста) и "von denen Türсken gebauet" (для Литейной). Точного перевода фразы мне сделать не удалось, но приблизительный был таким - тот/та+который/которая+турки+построили/строить. Получается, что это может означать нечто вроде "который(ая) был(а) турками построен(а)". И, как вы понимаете, при таком переводе смысл радикально меняется, и вместо "була зведена перед турецькою окупацією" получаем "была построена турками". Конечно, это не означает, что упомянутые постройки возникли при турках, но ясно, что турки имели прямое отношение к реконструкции/перестройке этих объектов.

  vn-31.jpg
   
 • Окончание работ на батарее св. Мартина О. Пламеницкой датировано 1743 г., а батареи св. Терезы 1743-1746 гг., но на самом деле в плане вместо "1743" написано "1745", просто пятёрка там такая хитрая, что легко может сойти за тройку. Правда, тот же Т. Новак писал о 1745 г., а за ним эту информацию повторил Н. Петров.

  vn-32.jpg
   
 • Автор пишет, что было "два нових мури" під літерою "E", що сполучають Пільну та Підзамкову брами", но как мне кажется, никаких двух стен там не было. Просто описав южную стену, построенную в 1761 г., и соединившую Старый замок с Новым, экспликация затем перемещает внимание на стену, которая соединяла оба замка с севера, и называет её "Zweyte... Mauer", где "zweyte", думаю, следует читать не как "два", а как "второй", т.е. речь идёт о постройке второй стены (северной), описанной после южной, которая как бы была первой.

  vn-33.jpg
   
 • "Башту Різницьку названо "порожньою баштою". На самом деле это не так. Она подписана как "Der Fleischer Thurm", где "Fleischer" - это "мясник", а "Thurm" - это "башня". Итого получаем "Мясницкую башню", "Башню Мясников" или, как её более часто называют - Резницкая башня, а в основе этого названия лежит слово "різник", т.е. всё тот же мясник. Эта ошибка выглядит очень странной, ведь О. Пламеницкая всячески популяризирует название "Резницкая" для этой самой башни, которую привыкли называть Гончарной. Так откуда вообще взялась эта странная ошибка? Думаю, что проблема кроется всего в одной букве - О. Пламеницкая переводила слово "Freischer", а оно значит "свободный", "вольный", "открытый" и т.п., т.е. его можно было трактовать как намёк на то, что башня стояла пустой, а на самом деле в экспликации значится слово "Fleischer", т.е. "мясник". Вот так одна буква меняет историю.

  vn-34.jpg
   
 • "Північна башта Стефана Баторія разом із прилеглим казематом при оборонному мурі зазначена як "зерносховище та склад провіанту". Я бы сказал, что всё так, да не совсем. Дело в том, что как "склад зерна и провианта" отмечены некие пристройки, примыкающие к стене, которая в свою очередь примыкает к башне Стефана Батория. Хотя, как мы знаем, и сама башня использовалась в качестве склада и зернохранилища, но на плане основное внимание уделено, как мне кажется, не столько самой башне, сколько примыкающей к ней складской пристройке:

  vn-35.jpg


Помимо тех вещей, о которых речь шла выше, на плане есть много других интересных и в некоторых случаях непонятных деталей, дающих пищу для размышлений:

 • На плане есть три дороги с подписанным направлением. Северная дорога, поднимающаяся на гору Татариски, ведёт в сторону Жванца, и тут с переводом сложностей не возникает. Дорога, ведущая от крепости через Подзамче, направляется, вероятно, в сторону Гусятина. Что касается дороги, ведущей через Польские фольварки, то там значится какой-то "Laryezew", то ли "Iaryezew". Чисто по направлению предположил, что речь о Летичеве, но это уже не перевод, а хотелось бы понять, что действительно там написано:

  vn-01.jpg
   
 • В трёх местах показаны яры, которые отделены от каньона стенам (эти стены были показаны ещё на плане Киприана Томашевича):

  vn-02.jpg
   
 • Вдоль всей долины реки застройка не показана, выделены лишь меьницы, в т.ч. несколько под Замковым мостом.

  vn-03.jpg
   
 • Под Замковым мостом, обозначено нечто (небольшая земляная плотина?), но в экспликации вроде не расшифровано:

  vn-04.jpg
   
 • Вот это также непонятный момент (что за символ? что отмечено?):

  vn-05.jpg
   
 • Есть на плане ряд непонятных для меня символов, привязанных к площадкам/участкам укреплений, потому, вероятно, имеющих прямое отношение к военному делу. Что же так вот обозначали?

  vn-06.jpg vn-07.jpg vn-08.jpg vn-09.jpg
   
 • План уделил основное внимание наиболее свежим на тот момент укреплениям, а вот старые стены и башни часто игнорировались. Все башни замка не подписаны, кроме Новой Восточной и то, её упомянули, наверное, только потому, что там находился колодец. Кстати, это единственная датированная башня на всём плане. Мостовую башню св. Анны отметили, поскольку она, как мне кажется, играла важную роль на перешейке, связывающем крепость с городом. Из всех башен городских укреплений отдельно выделили только Резницкую (Гончарну), возможно, как самую основательную в восточной линии обороны. С другой стороны, самая большая городская башня - Кушнирская (Стефана Батория) осталась неназванной, не говоря уж о других менее крупных башнях.
   
 • На подъезде к Польским воротам пунктиром показан частокол?

  vn-30.jpg
   
 • Интересно, что это показано в комплексе Русских ворот?

  vn-10.jpg
   
 • Башню Стефана Батория (она на тот момент была на 2 этажа ниже, чем в наши дни) видим ещё без боковых пристроек (в одной из которой ныне находятся ворота):

  vn-11.jpg
   
 • Видим на плане малоизвестные южные ворота Стефана Батория. Следы этой старой линии обороны позднее будут почти полностью уничтожены во время строительства большого корпуса казарм. Кстати, интересно, что рядом с воротами (помимо буквенного обозначения, отсылающего к экспликации) есть слово "vetus". В немецком вроде как такого слова нет, а вот в переводе с латыни оно означает "ветхий". Если перевод правильный, то всё равно непонятно, почему ворота отдельно подписали таким вот образом.

  vn-12.jpg
   
 • На самых слабых и важных участках обороны построены каменные укрепления, а на второстепенных направлениях, со стороны которых природа особо позаботилась о защите города, строили длинные линии земляных оборонительные линии:

  vn-13.jpg
   
 • Небольшой земляной бастион (?) показан с тыльной (западной) стороны Кармелитского монастыря:

  vn-14.jpg
   
 • Неподалёку от южных ворот Стефана Батория и церкви видны остатки земляной батареи?

  vn-15.jpg
   
 • На плане 1761 г. уже показана гауптвахта ("t"), а рядышком отмечен участок армянской ратуши ("r"). И в том и в другом случае отдельные здания не показаны, просто стоят метки на квадрате квартала:

  vn-16.jpg
   
 • Если не ошибаюсь, здесь жил комендант Каменецкой крепости:

  vn-17.jpg
   
 • Показано зданий арсенала, нижний ярус которого был обнаружен несколько лет назад во время подготовки участка к строительству очередной стрёмной гостиницы.

  vn-18.jpg
   
 • Самая верхняя батарея (потому и "Кавальер", ведь она как бы восседала на основном укреплении - батарее св. Терезы), участок которой был изуродован во время постройки гостиницы:

  vn-19.jpg
   
 • Где-то в этом квартале было здание чего-то там (не знаю, как перевести и трактовать слово "cannelle" из экспликации... может "канцелярия"?), имевшее отношение к Замковому/Крепостному суду:

  vn-20.jpg
   
 • Многие храмы на плане подписаны как кирхи, т.е. без учёта их религиозной принадлежности. Чтобы показанные на карте костёлы и церкви не путали с лютеранскими кирхами, решил их подписать как "храмы" вместо "кирх".
   
 • Из церквей русинов на плане показаны Троицкая, Петропавловская, Михайловская (?), Предтеченская и Николаевская:

  vn-21.jpg vn-22.jpg
   
 • Из армянских храмов показаны Николаевский с колокольней, Благовещенский и ещё один безымянный:

  vn-23.jpg

  Кстати, обратите внимание, что Благовещенская церковь показана в виде довольно массивного храма, хотя наиболее популярная вресия, согласно которой уцелевшая до наших дней небольшая церковь - это и есть первоначальный объём главного армянского храма города, а на самом деле некогда он был гораздо больше, что и отражено на плане:

  vn-24.jpg

  О загадочной безымянной церкви О. Пламеницкая написала в статье о плане Бенедикта Ренарда 1713 г. следующее: "Серед малодосліджених об’єктів привертає увагу "вірменська церква" (№ 39), місцеположення якої збігається з "великою кам’яницею для богослужіння", наданою вірменам в період турецької окупації".
   
 • Петропавловский собор подписан как "Фарная Кирха" ("Pfarr Kirche"), а неподалёку отмечено здание "Госпиталя, Фаре принадлежащего" ("Ein Hospital zur Pfarre gehörig"):

  vn-25.jpg
   
 • "Маленький заброшенный храм" ("Kleine wuste Kirhe") - это костёл св. Катерины, который, к сожалению, был изувечен "реставрацией" под крылом В. Фенцура.

  vn-26.jpg
   
 • На участке Тринитарского монастыря меня заинтересовало вот одно строение, выделенное основательной штриховкой, которой выделяли храмы, башни и другие основательные/важные постройки. Что это было?

  vn-27.jpg
   
 • Пустая площадка, показанная недалеко от центральной Площади Рынок, это, вероятно, место полностью уничтоженного городского квартала:

  vn-28.jpg
   
 • Интересно, что часть кварталов и зданий показана с красной заливкой, другая часть - с серой. Первая мысль, что так показали деревянную и каменную застройку, но эта версия вызывает сомнения. Тогда чем же одни кварталы и здания отличались от других?

  vn-29.jpg

На этом список интересных деталей, показанных на плане, не заканчивается, но пока, думаю, и этого достаточно )

Link to comment
Share on other sites

Глобально! Есть над чем подумать и что поизучать!

Пока в голове всё переваривается, отмечу сразу, что в немецком слово kirche - это означает просто церковь, храм, без привязки к конфессии.

Но в итоге получилось, что в русском и, возможно, в каких-то других языках, стало принято называть немецкие лютеранские храмы кирхами.

Link to comment
Share on other sites

Тут появились корректировки:

Цитата
 • ... вы переводите: "Петропавловский собор подписан как "Кирха Петра" ("Piarr Kirche"), а неподалёку отмечено здание "Госпиталя, [храму] Петра принадлежащего" ("Ein Hospital zur Piarre gehörig")". Дело в том что Пётр в немецком (да и австрийском даже варианте будет звучать как Петер, присмотревшись там можно увидеть что вероятно часть палочи f выцвело и было вероятно Pfarr kirche, что можно перевести либо как фарна церква или более правильно парафиальная или приходская церковь.
   
 • von denen Türсken bauet - можно перевести как строившийся турками, то есть мост не был построен, а его строительство только велось или было начато.
   
 • про батарею Терезы, там написано neu aufgebaut - верно было бы перевести как не построено, а как заново отрестоврирована или настроена, нарощена?
Link to comment
Share on other sites

 • 3 weeks later...

про "частокол" возле Польских ворот у меня есть версия, что это прорисовка будущего предмостного укрепления с валом и рвом.

У Ольги Пламеницкой в Фортеця Кам’янець на стр. 468:

Цитата
В течении 1760-х Ян де Витте решал задачу реконструкции въезда в город через Польские ворота... перенёс переправу через Смотрич вплотную к Польским воротам... трассировал дорогу по левому берегу, на котором перед самым мостом устроил тет-де-пон, выполненный как редан с наполненными водой рвами

и очертания "частокола" на плане 1761 года

post-1417-0-26817100-1456863464_thumb.jp

очень похожи на это предмостное укрепление, уже построенное и изображённое на плане 1773 года

post-1417-0-90567900-1456863543_thumb.jp

При этом следует отметить, что аналогичные укрепления позже были построены и на правом берегу перед барбаканом Польских ворот и перед укреплениями Русских ворот с напольной стороны. Но трассировка в виде пунктира перед этими объектами на плане 1761 года не изображена.

 • Like 1
Link to comment
Share on other sites

Связь между укреплённой линией на плане 1773 г. и линией на плане 1761 г. определённо есть, но показано ли на карте 1761 г. именно проектное укрепление? Или, к примеру, там всё же показан существовавший на от момент частокол или какое-то иное заграждение, на месте которого позднее построят аналогичную по очертаниям, но уже более солидную линию обороны?

В целом, план 1761 г. производит впечатление фиксационного документа, т.е. там вроде бы нет явно выраженных подписанных запроектированных укреплений, а только те, которые уже существовали на момент его составления. Также странно, что запроектированное укрепление показано так... небрежно что ли - простым тонким пунктиром, хотя в итоге там выросла батарея, жирные линии которой выделяются на плане 1773 г. даже более основательно, чем каменные укрепления комплекса Польских ворот.

Link to comment
Share on other sites

Меня смущает, что дорога упирается прямо в этот "частокол" и в нём не прорисовано никакого прохода.

На плане 1773 года, мне кажется, жирной линией показаны именно рвы, заполненные водой, либо рвы вместе с земляными укреплениями. Нужно глянуть более качественную копию плана

Посмотрел более ранние планы - действительно, складывается впечатление, что там было что-то вроде частокола или его подобие.

Только там в ограждениях есть проход к мосту, который уже обозначен на местности, начиная с начала 18 века (мост есть на плане Б. Ренарда 1713 и на плане 1712-1715).

То есть, несмотря на утверждение в "Фортеця Кам’янець" - "В течении 1760-х Ян де Витте ... перенёс переправу через Смотрич вплотную к Польским воротам" - мост существовал в этом месте и до 1760-х годов.

План 1735-1740

здесь просто линия с проходом

post-1417-0-29562100-1456914879_thumb.jp

План 1746-1749

а здесь более всего похоже на частокол из брёвен, тоже с проходом

post-1417-0-68454400-1456914983_thumb.jp

 • Like 1
Link to comment
Share on other sites

В 01.03.2016 в 23:17, kamienec сказал:
На плане 1773 года, мне кажется, жирной линией показаны именно рвы, заполненные водой, либо рвы вместе с земляными укреплениями. Нужно глянуть более качественную копию плана.

Даже если взглянуть на чуть более качественную копию плана, то может показаться, что там ров (а всё потому что доступные нам копии чёрно-белые, хотя оригинал, очевидно, цветной):

1773-1.jpg
Фрагмент плана предоставлен Ольгой Пламеницкой.

Но, есть ещё одна копия плана 1773 г., и там более-менее чётко видно, что рва в нужно месте нет, а есть гласис:

1773-2.jpg
Фрагмент плана предоставлен Ольгой Пламеницкой.

Впрочем, для решения задачи, ров это или гласис, можно прибегнуть и к более доступным источникам, к примеру, подойдёт план Каменца 1782 г., опубликованный в "Castrum Camenecensis..." на стр. 496. Там тоже чётко видно, что в нужном месте расположен именно гласис.

P.S. Перед мостом, ведущим через Смотрич, устроен равелин, и вот его, судя по всему, окружает ров.

Link to comment
Share on other sites

Join the conversation

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.
Note: Your post will require moderator approval before it will be visible.

Guest
Reply to this topic...

×   Pasted as rich text.   Paste as plain text instead

  Only 75 emoji are allowed.

×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead

×   Your previous content has been restored.   Clear editor

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.

Loading...
 Share

×
×
 • Create New...