Jump to content
Замки и Крепости Украины - Форум
Sign in to follow this  
Filin

II конференція "Археологія і Фортифікація Середнього Подністров’я" (2012)

Recommended Posts

Кам'янець-Подільський державний історичний музей-заповідник

Кам’янець-Подільський національний університет ім. І. Огієнка

Центр дослідження історії Поділля

Національна спілка краєзнавців України

ІІ Всеукраїнська науково-практична конференція

Кам’янець-Подільського державного історичного музею-заповідника

На тему: "Археологія & Фортифікація Середнього Подністров’я"

м. Кам’янець-Подільський, перша половина жовтня 2012 р. (точна дата буде вказана у запрошенні на конференцію та по телефону особисто)

Напрямки роботи конференції:

1. Давня археологія.

2. Середньовічна археологія.

3. Історія фортифікації.

4. Археологічна експозиція: доцільність, переваги, проблеми організації.

5. Галерея дослідників.

При наборі значної кількості праць будуть утворенні підсекції.

Мови конференції: українська, російська

Публікація матеріалів:

 • Збірник матеріалів конференції заплановано видати до початку конференції.

Вимоги до тексту:

 • Публікації приймаються українською, російською мовами;
 • Текст статті подається в роздрукованому вигляді й дублюється на електронному носії (E-mail, CD-DVD, дискета);
 • Текстовий формат – Times New Roman;
 • Розмір шрифта (кегль) – 14; міжрядковий інтервал – 1,5; відступ абзацу – 0,75 або 1,25; вирівнювання – по ширині;
 • Розміри полів: верхнє та нижнє – 20 мм, ліве – 30 мм, праве – 15 мм;
 • У тексті використовується дефіс "-" без пропусків й тире "–" з пропусками;
 • До статті повинен додаватися список використаних джерел (в алфавітному порядку), список скорочень, анотація, ключові слова;
 • Посилання на літературу та джерела подаються у квадратних дужках, наприклад: [1]. [2;С.3]. [4;Арк.5].;
 • Розмір статті – основний текст до 12 сторінок;
 • Ілюстрації подаються у форматі JPEG;

 • Оргкомітет звертає увагу, що прислані матеріали, які не відповідатимуть вимогам даної тематики оргкомітетом розглядатися не будуть. Оргкомітет залишає за собою право підбору матеріалу до конференції.

Основні дати:

1. Прийом заявок – до 1 липня 2012 р. (запізнення 1 тиждень).

2. Прийом матеріалів статей – до 1 серпня 2012 р.

Організаційні питання:

Тел. моб. 097-46-28-557 (Рибчак Наталія Михайлівна).

Тел. моб. 067-52-80-157 (Йолтуховський Руслан Володимирович).

Тел. моб. 096-44-11-091 (Болтанюк Петро Анатолійович).

Тел. роб. (04938) 2-82-95.

Адреса: 32300, м. Кам’янець-Подільський, Хмельницька обл., Кам’янець-Подільський державний історичний музей-заповідник, вул. Іоанно-Предтеченська, 2.

E-mail: museum.kp@gmail.com

Організатори забезпечують проживання та харчування учасників під час проведення конференції. Оплата проїзду за рахунок учасників.

Зразок оформлення матеріалів:

 • П.І.Б., вчене звання, посада;
 • Місце роботи;
 • НАЗВА СТАТТІ;
 • Ключові слова: 5-8 слів;
 • Анотація: 3-5 рядки;
 • Текст статті;
 • Список використаних джерел та літератури (В алфавітному порядку; текстовий формат – Times New Roman; шрифт 12; міжрядковий інтервал - 1);
 • Ілюстрації;
 • Список скорочень;

ЗАЯВКА на участь у конференції:

01. Прізвище

02. Ім’я

03. По-батькові

04. Учений ступінь, наукове звання

05. Місце роботи

06. Посада

07. Назва доповіді

08. Потреба у технічних засобах

10. Чи потрібно забронювати місце у готелі

11. Службова адреса та телефон

12. Домашня адреса та моб. телефон *

13. E-mai *

* Заповнення пунктів 12, 13 є обов’язковим.

 • Like 1

Share this post


Link to post
Share on other sites

Кам'янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка

Кам'янець-Подільська міська організація Національної Спілки Краєзнавців

ПРОГРАМА

Археологія і Фортифікація Середнього Подністров'я

II Всеукраїнська науково-практична конференція

Кам'янець-Подільського державного

історичного музею-заповідника

Привітання для учасників та гостей:

 • Травінський Віктор Степанович (директор Кам'янець-Подільського державного історичного музею-заповідника)

Пленарне засідання:

 • «Кам'янець-Подільська археологічна постійно діюча експедиція. Перші результати» Строцень Богдан Степанович (директор ДП ОАСУ «Подільська археологія»)
 • «Археологічні дослідження поблизу Вірменського бастіону 2012 р. Попередні результати» Мегей Валерій Пилипович (науковий співробітник ДП ОАСУ «Подільська археологія)
 • «Елементи фортифікації Північного бастіону Кам'янця-Подільського» Виногродська Лариса Іванівна (кін., ст. наук, співробітник Інституту археології НАН України), Болтанюк Петро Анатолійович (старший науковий працівник Кам'янець-Подільського державного історичного музею-заповідника)
 • «Археологічні дослідження привратного двору Хотинського замку у 2012 р.» Мисько Юлія Володимирівна (доцент кафедри етнології, античної та середньовічної історії Чернівецького національного університету ім. Ю. Федьковича)
 • «До питання про ранні укріплення Середнього Подністров'я» Артюх Вадим Степанович (к.і.н., старший науковий співробітник Львівського музею історії та релігії)
 • «Про ув'язнення Устима Карманюка (Кармалюка) в Кам'янець-Подільській фортеці: вигадки і дійсність у світлі документів» Дячок Валерій Васильович (к.і.н., доцент завідувач кафедри історії та країнознавства Хмельницького національного університету)

Секція 1. Давня археологія.

 • «Использование минерального сырья в позднем палеолите степного Побужья (на примере Анетовки 2)» Главенчук Алла Васильевна (старший лаборант кафедры археологии и зтнологии, исторического факультете Одесского Национального Университета им. И.И. Мечникова)
 • «Памятники зпигравета Северо-Западного Причерноморья» Пиструил Игорь Владимирович (к.и.н., зав. лабораторией археологии и зтнографии Исторического факультета Одесского Национального Университета им. И.И. Мечникова)
 • «К вопросу о появлении трипольских памятников на левом берегу Днепра» Овчинников Здуард Викторович (к.и.н., научный сотрудник отдела археологии, знеолита-бронзового века Института археологии НАН Украины)
 • «К вопросу интерпретации деревянной погребальной конструкции из ямного погребения у с. Григорьева» Минакова Екатерина Васильевна (старший научный сотрудник отдела археологии Днепропетровского национального исторического музея им. Д.И. Яворницкого)
 • «До питання музеєфікації пам'яток археології Хмельниччини» Гуцал Анатолій Федорович (доцент кафедри Історії народів Росії та спеціальних історичних дисциплін Кам'янець-Подільського національного університету ім. І.Огієнка)
 • «Про деякі різновиди бронзових вуздечних блях скіфського часу з лісостепу Східної Європи» Могилов Олександр Дмитрович (к.і.н., старший науковий співробітник Інституту археології НАН України)
 • «Матеріали ранньоскіфської доби з розкопок біля с. Залісся Тернопільської області в експозиції Національного музею історії України» Мезенцева Ірина Вікторівна (старший науковий співробітник відділу «Найдавнішої історії» Національного музею історії України)
 • «Археологічна розвідка в Середньому Подністров'ї у 1992 - 1993 рр.» Кучугура Лідія Іванівна (провідний науковий співробітник Маріупольського краєзнавчого музею)
 • «Кельти армориканського типу в археологічній збірці НМІУ» Радієвська Тетяна Миколаївна (старший науковий співробітник відділу археологічних фондів Національного музею історії України), Сорокіна Світлана Анатоліївна (старший науковий співробітник відділу археологічних фондів Національного музею історії України)
 • «Символічні знаки на язичницьких пам’ятках першої половини I тис. н.е. лівого берега Середнього Подністров'я» Семенчук Сергій Олександрович (здобувач кафедри Історії України Кам'янець-Подільс національного університету ім. І. Огієнка)
 • «Археологічне обстеження скельного гроту в селі Угринь біля міста Чорткова» Добрянський Воло; Казимирович (археолог, краєзнавець)

Секція 2. Середньовічна археологія.

 • «Предмети середньовічного озброєння та військового спорядження з оборонних пам'яток галицько-волинського пограниччя» Терський Святослав Володимирович (доктор історичних наук, провідний науковий працівник Львівського історичного музею)
 • «Графіті на давньоруських виробах з кістки та рогу» Сергєєва Марина Сергіївна (к.і.н., науковий співробітник Інституту археології НАН України)
 • «Нове в дослідженнях літописної Теребовлі» Ягодинська Марина Олександрівна (директор Тернопільскої обласної інспекції охорони пам'яток історії та культури)
 • «Давньоруські паркани Подолу Києва» Тараненко Сергій Пантелійович (науковий співробітник Центру археології Києва НАН України)
 • «Дослідження Давньоруського періоду працівниками відділу археології Інституту суспільних наук АН УРСР» Адамишин Оксана Михайлівна (аспірантка Інституту українознавства ім. І.Крип'якевича НАН України)
 • «Круглі бляхи з розкопок Губинського городища, як джерело вивчення давньоруської кінської вуздечки матеріалами розкопок Губинського городища XII - XIII ст.» Тимків Степан Анатолійович (аспірант Кам'ї Подільського національного університету ім. І. Огієнка)
 • «Археологічні матеріали як важливе джерело для вивчення комплексу озброєння давньоукраїнського воїна ХІІ-ХIV ст.» Гринчишин Богдан Володимирович (науковий співробітник Історико-краєзнавчого музея Винники)
 • «Мечі XIV - XV ст. з фондів Тернопільського обласного краєзнавчого музею» Заремба Олександр Олександрович (завідувач відділу маркетингу, розвитку та інвестування Кам'янець-Подільського державного історичного музею-заповідника)

Секція 3. Історія фортифікації.

 • «Керченская крепость. Основные зтапы развития» Белик Юрий Леонидович (к.и.н., заведующий исследовательским отделом «Керченская крепость» Крымского республиканского учреждения «Керчь историко-культурный заповедник»), Ткачук Галина Васильевна (научный сотрудник Центра археологии исследований фонда «Деметра» г. Керчь)
 • «Фортифікатор XVI ст. Бернардо Морандо на Поділлі» Єсюнін Сергій Миколайович (к.і.н, провідний науковий співробітник Хмельницького обласного краєзнавчого музею)
 • «Опис кам'янецького замку 1572 року, як нове джерело для вивчення складу та устрою середньовічної замкової залоги та обороноздатності міста» Мошак Ярослав Іванович (краєзнавець, директор історико-культурологічного товариства «Подільське братство»)
 • «Замки Західного Поділля під археологічним поглядом (за матеріалами Тернопільщини)» Строцень Людмила Дмитрівна (заступник директора Тернопільської обласної інспекції охорони пам'яток історії та культури)
 • «Заліщики - забута фортеця австрійської імперії» Ющенко Максим Володимирович (член громадської організації «КІУР» м. Київ)
 • «Особливості і специфіка будівництва та реконструкцій оборонних споруд Чортківського замку в XVII ст.» Добрянський Володимир Казимирович (археолог, краєзнавець)
 • «Поширення вогнепальної зброї в Галичині у ХІV-ХV ст.» Верхотурова Мар'яна Андріївна (викладач Львівського професійного ліцею побутового обслуговування)
 • «Постать інженера-підполковника Д. Дебоскета у модернізації Чернігівської фортеці (середина XVIII століття)» Рига Данило В'ячеславович (молодший науковий співробітник Національного архітектурно-історичного заповідника «Чернігів стародавній»)
 • «Власники Чортківського замку: до питання переходу власності» Федорів Тетяна Ігорівна (молодший науковий співробітник Національного заповідника «Замки Тернопілля»)
 • «До питання витоків оборонного мурованого будівництва Середнього Подністров'я: Язловець» Підставка Руслан Володимирович (старший науковий співробітник науково-дослідного відділу Національного заповідника «Замки Тернопілля»)
 • «Історія розвитку Вірменського бастіону» Мегей Валерій Пилипович (науковий співробітник ДП ОАСУ «Подільска археологія», Кулішова Анна Анатоліївна (науковий співробітник національного історико-архітектурного заповідника «Кам'янець»), Болтанюк Петро Анатолійович (старший науковий працівник Кам'янець-Подільського історичного музею-заповідника)
 • «Оборонний домініканський кляштор у Підкамені. Окремі доповнення до історії фундації та будівництва монастиря у ХVІІ-ХVІІІ ст.» Корчак Андрій Михайлович (старший науковий співробітник Бродівського історико-краєзнавчого музею), Зварич Теодор Миколайович (краєзнавець)
 • «Мілівецька «міна» - вогнева група в системі оборони Кам'янець-подільського укріпленого району №10» Ющенко Максим Володимирович (член громадської організації «КІУР» м.Київ), Кондратюк Дмитро Іванович (науковий працівник Кам'янець-Подільського державного історичного музею-заповідника)
 • «До питання охорони Кам'янець-Подільської фортеці в 1812-1928 рр.» Старенький Ігор Олександрович (магістр історії, аспірант кафедри історії народів Росії та спеціальних історичних дисциплін Кам'янець-Подільського національного університету імені Івана Огіенка, член НСКУ)
 • «Нижнівська твердиня над Дністром» Климчук Андрій Миколайович (журналіст творчого об'єднання «Мистецькі грані»)
 • «Фортеці - опорні пункти державної та військової влади Великого князівства литовського 14 - поч. 15 ст.» Вінюкова Валентина Миколаївна (бібліотекар Кам'янець-Подільського державного історичного музею-заповідника)
 • «Руська і Польська брами - фортифікаційні та оборонні споруди Кам'янця» Вапяровська Лілія Петрівна (в.о. завідувача історичним відділом Кам'янець-Подільського державного історичного музею-заповідника)
 • «Оборонні синагоги Поділля» Ківільша Ганна Болеславівна (завідувач відділу науково-дослідної роботи НІАЗ «Кам'янець»), Свінціцька Лілія Іринеївна (архітектор відділу науково-дослідної роботи НІАЗ «Кам'янець»)
 • «Значення терміну "замок" при дослідженні оборонної архітектури Речі Посполитої» Оконченко Ольга Михайлівна (магістр архітектури, ассистент Національного університету "Львівська політехніка")
 • «Північно-східне прясло укріплень Жовківського замку. Проблеми відтворення» Оконченко Ігор Володимирович (магістр архітектури, старший викладач Київського Національного Університету Культури і Мистецтва Львівська філія)
 • «Розвиток системи земляних і довготривалих укріплень Львова перед Першою Світовою війною» Волков Олександр Юрійович (директор ТзОВ «Сизіотз-Service» м.Львіе)

Секція 4. Археологічна експозиція: доцільність, переваги, проблеми організації

 • «Стаціонарні археологічні виставки НМІУ: проблеми, специфіка, перспективи» Стрельник Марина Олександрівна (завідувач відділу Національного музею історії України), Сорокіна Світлана Анатоліївна (старший науковий співробітник відділу археологічних фондів Національного музею історії України), Безкоровайна Юлія Григорівна (завідувач сектору науково-дослідного відділу археологічних фондів Національного музею історії України)

Секція 5. Галерея дослідників.

 • «З історії музейної справи на Поділлі» Трембіцький Анатолій Михайлович (к.і.н., старший науковий співробітник Державного історико-культурного заповідника «Межибіж», член НТШ і НСКУ)
 • «І.С. Винокур і Г.М. Хотюн - роки на службі археології» Гуцал Віталій Анатолійович (здобувач, асистент кафедри історії народів Росії та спеціальних історичних дисциплін КПНУ ім. Івана Огієнка)
 • «Історія вивчення укріплень Високого Замку у Львові» Білущак Тетяна Миколаївна (аспірантка кафедри історії України та етнокомунікацїі Національного університету «Львівська політехніка»)
 • «Замки Західного Поділля, як об'єкти пам'ятко-охоронної діяльності» Омельчук Богдан Андрійович (к.і.н., науковий співробітник Львівської Галереї мистецтв)
 • «Археологічна плеяда міста Хмельницького» Захар'єв Володимир Анатолійович (керівник науково-дослідного Центру Мархоцькознавства Центру дослідження історії Поділля та південно-східної Волині Інституту історії України НАН України м. Хмельницький), Стрельбіцька Наталія Іванівна (науковий співробітник Хмельницького обласного краєзнавчого музею, учений секретар Хмельницького міського відділу Центру дослідження Поділля й Південно-східної Волині Національної спілки краєзнавців)
 • «Археологічні дослідження Кам'янець-Подільського державного історичного музею-заповідника у 2001-2012 рр.» Йолтуховський Руслан Володимирович (учений секретар Кам'янець-Подільського державного історичного музею-заповідника)
 • «Шепетівський округовий краєзнавчий музей у другій половині 1920-х на початку 1930-х рр.: археологічний аспект діяльності» Яненко Анна Сергіївна (провідний бібліотекар Київського національного університету ім. Т. Шевченка)
 • «Юрій Полянський - перший дослідник епохи мустьє в Подністер'ї» Колос Мар'ян Петрович (магістр кафедри Археології та спеціальних галузей історичної науки Історичного факультету Львівського національного університету ім. І.Франка)

Оригинал программы:

post-1-0-51484400-1349802836_thumb.jpg post-1-0-94702300-1349802836_thumb.jpg post-1-0-28139800-1349802837_thumb.jpg post-1-0-67417800-1349802837_thumb.jpg

 • Like 1

Share this post


Link to post
Share on other sites

Немного впечатлений

Когда конференция тематическая (история, археология), то это плюс, когда она тематическая в квадрате (фортификация, археология) – это тройной плюс, а если дело происходит в сердце Каменца, в его старинной ратуше, то… ну вы сами понимаете.

Практически 100% информации по теме, выступления специалистов, исследователей, которые часто копаются там, где до них либо мало копались, либо не копались вовсе. Результаты таких копаний зачастую приятно и сильно удивляют, люди сообщают о свежих данных и заставляют под новым углом посмотреть на что-то, как казалось, хорошо знакомо.

На этой конференции в очередной раз отметил, насколько важен человеческий фактор, когда речь идёт о докладе. Так, например, один из самый сильных, интересных и эмоционально заряженных, на мой взгляд, докладов относился к Керченской крепости, а ведь этот доклад лишь в малой степени задевал интересующий меня период развития фортификации. А вот отдельные доклады, потенциал которых в моих глазах предварительно казался весьма значительным, вышли пресными, причём зачастую за счёт рассказчиков, их стиля подачи материала, и, конечно же, за счёт самого материала, качество которого иногда звёзд с неба не хватало.

Секций было две, фортификация и археология. Я, естественно, выбрал фортификацию, хотя на секции археологии тоже были интересные доклады по теме, и, что немаловажно, там были ещё и интересные люди.

Как чётко подметил Руслан Пидставка – конференция была по теме фортификации, но самую значительную волну обсуждений, споров и прений вызвал доклад который презентовал Валерий Дячок. В рамках этого доклада пафосная и героическая фигура украинского Робин Гуда Устима Карманюка (Кармалюка) была низвергнута до уровня простого человека, рецидивиста, и так далее. Кроме того, как оказалось, нет никаких доказательств того, что Устима содержали именно в Папской башне Каменец-Подольского замка, где в наши дни туристам демонстрируют его бутафорскую камеру. Да, такого надругательства над иконой украинского фольклора не каждый из присутствующих в зале сможет выдержать :lol:

Информационный поток был весьма насыщенным (программу продемонстрировал выше), так что к концу конференции голова буквально гудела от тонны поглощённой информации, которую ещё предстоит переварить и осмыслить.

Ребята из Каменца отличились, очень пристойно презентовали много чего нового и интересного из историй укреплений города и крепости, молодцы. К слову, вообще, организаторы толково сработали – и проживанием и пропитанием участников обеспечили, экскурсии, банкет в замке. Не часто в наши дни такое бывает.

В общем, впечатления весьма позитивные, если не считать того факта, что не смог раздвоится и посетить сразу обе секции.

Сделал буквально несколько фото, чем богаты, как говорится:

Богдан Строцень (директор Охранной археологической службы Украины) рассказывает о первых шагах недавно основанной Каменец-Подольской постоянно действующей экспедиции, появление которой так давно ждали и благодаря которой уже удалось в буквальном смысле слова откопать кое-что новое по теме истории Каменца:

post-1-0-18186100-1349823807_thumb.jpg

Герб основанной экспедиции:

post-1-0-50836300-1349823807_thumb.jpg

Пётр Болтанюк, старший научный работник Каменец-Подольского государственного исторического музея-заповедника, ведёт увлекательный рассказ о том, что же удалось накопать в районе Армянского бастиона, одного из городских укреплений Каменца:

post-1-0-85250200-1349823807_thumb.jpg

Один из слайдов интересного доклада Юлии Мысько по теме раскопок на территории Хотинской крепости. В частности видны основные этапы формирования крепости:

post-1-0-26960600-1349823808_thumb.jpg

То-то мне всегда крепость казалась со стороны ворот какой-то нелепой и неполной, а раньше, как и следовало ожидать, конфигурация южной линии укреплений была куда более гармоничной, а уж опосля стену "нарастили" в южном направлении.

Вот так, если кратко.

 • Like 1

Share this post


Link to post
Share on other sites

А сборник статей на бумаге издали?..

Или может быть есть доступ к электронному формату материалов конференции?..

Share this post


Link to post
Share on other sites

Да, сборник был издан к началу конференции, как и сборник следующей по счёту, 3-й, конференции. В Каменце, вероятно, их можно купить, а вот с электронной версию, думаю, дела обстоят плохо.

Можно связаться с Каменец-Подольским государственным историческим музеем заповедником, который организовал эту конференцию, и у них уточнить детали.

А если не горит, то можно подождать до 8 октября 2014, приехать на 4-ую конференцию и попытаться купить все доступные для продажи сборники + другую интересную литературу одним махом.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Спасибо! Действительно, спешить необязательно.

У меня есть сборник материалов первой конференции, 2011 года, даже с дарственной надписью одного из авторов (соавторов).

И несмотря на огрехи издания, я считаю его для себя полезным.

Не думал, что эти конференции станут проводиться на регулярной основе)

Share this post


Link to post
Share on other sites

Join the conversation

You are posting as a guest. If you have an account, sign in now to post with your account.
Note: Your post will require moderator approval before it will be visible.

Guest
Reply to this topic...

×   Pasted as rich text.   Paste as plain text instead

  Only 75 emoji are allowed.

×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead

×   Your previous content has been restored.   Clear editor

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.

Loading...
Sign in to follow this  

×
×
 • Create New...