Jump to content
Замки и Крепости Украины - Форум
Sign in to follow this  
Nimrod

Лелів: Гримівське городище

Recommended Posts

Обговорюється цей об'єкт: городище в селі Лелів
 

Мисове городище, багатошарове з прилеглим селищем.

Цитата
Розташоване на території села в урочищі "Городок" на високому мисі правого корінного берега р. Прип'ять. Площа городища 0,35 га. З напільного боку проходить вал, висота якого до 2 м та рів з шириною 8 м та глибиною 1,5 - 2 м. Тут же зроблено в'їзд у вигляді розриву в валу та вузької земляної перемички через рів. На стрілці мису в північній частині зроблено ще один вал та рів, розміри якого такі ж, як і з напільного боку. Вал на кінцевій частині мису прямий, а з напільної - дугоподібний, складається з трьох прямолінійних відтинків.

Городище обстежене М.П. Кучерою в 1970р. Ним складено план, а також зібрано підйомний матеріал - кераміку милоградської культури ранньозалізного періоду, а також давньоруську кінця 12 - 13 ст.

На підставі планування оборонних споруд, а також знахідок з культурного шару, М.П. Кучера датує час спорудження городища 1 тис. до н.е. У 12-13 ст. укріплення було використане вдруге давньоруським населенням.

Б.А.Звіздецький "Городища 9-13 ст. на території літописних древлян", К. "Інститут археології НАН України", 2008, 176с., нак. 500 прим., - с.121.

На сайті Руїна.Ру городище описане, очевидно за матеріалами А.Кузи:

Цитата
Лелев, село в Киевской области.

В 1 км южн. села, на высоком мысе прав. бер. р. Припяти, городище. Поселение (70 x 65 м, площадь около 0,35 га) с напольной стороны укреплено дугообразным валом (высотой 2 м) и рвом (шир. — 8 м, глуб. — 1,5 м). Узкий конец мыса также отделен рвом и валом.

Рядом находится неукрепленное селище.

Культурный слой содержит отложения эпохи бронзы, милоградской культуры и древнерусского (XII-XIII вв.) времени.

Судя по месторасположению и опубликованному плану, городище в селе Лелев соответствует известному в археологической литературе Гримовскому городищу.

Цікаво, де можна подивитись інформацію про Гримівське городище? Можливо, у Антоновича?

Залишається додати, що у зв'язку з аварією на ЧАЕС 1986 р. село Лелів було повністю відселене.

Прошу доповнити повідомлення наявною інформацією.

  • Like 1

Share this post


Link to post
Share on other sites

В своде археологических памятников Андрея Кузы "Древнерусские городища X-XIII вв." (1996) приводится также список источников, который на Руина.ру не потрудились опубликовать. Исправим упущение:

post-1-0-29142600-1420641970_thumb.jpg

Расшифровка:

  • О.Н. Мельниковская "Племена Южной Белоруссии в раннем железном веке", 1967, с. 189, 191.
  • М.П. Кучера "Даньоруські городищя на Правобережжі Києвщини", с. 176. Статья опубликованной в сборнике "Дослідження з слов’яно-руської археології" (1976).
  • М.П. Кучера "Городища милоградської культури в Київському Поліссі", с. 89, 92-93. Статья опубликована в журнале "Археологія", №20 (1976).
  • С.П. Вельмин "Экскурсия по Днепру и Припяти…", 1913.
  • П.А. Раппопорт "Очерки по истории русского военного зодчества Х-XIII вв", с. 25, 30, 37, 68-70, 182. Материалы и исследования по археологии СССР № 52, 1956.
  • С источником И.М. Самойловского проблема. В списке источников А. Кузы упомянуты две публикации этого автора, и одна из них действительно 1970 года, но называется она "Стародавній Коростень", и, судя по названию, к Лелеву она вряд ли может иметь прямое отношение, поскольку от Коростеня до Лелева больше 100 км. Друга публикация ("Розвідки та розкопки в Києві та його околицях в 1947-1948 рр.", 1956 г.) вроде также не подходит ни по году, ни по теме (вряд ли Лелев можно назвать околицей Киева).

Большинство из этих источников можно найти в Сети.

В монографии О. Мельниковой Племена Южной Белоруссии в раннем железном веке (1967) Лелев (Лелёв) упомянут в общем списке памятников милоградской культуры. Упоминается название урочища – Дедов ров (Городок):

post-1-0-50789900-1420641853_thumb.jpg post-1-0-90475900-1420641854_thumb.jpg post-1-0-96737600-1420641858_thumb.jpg

Статья М. Кучеры "Даньоруські городищя на Правобережжі Києвщини" (1976) в составе сборника материалов также доступна для ознакомления. Вот что там сказано о городище и обстоятельствах, при которых оно привлекло внимание археологов:

Цитата
У 1970—1973 рр. загін Інституту археології АН УРСР і Київського обласного правління Товариства охорони пам'ятників історії та культури УРСР провадив обстеження городиш на Правобережжі Київської області з метою їх паспортизації. Передбачалося скласти плани укріплених пунктів, встановити датування, з'ясувати топографію, характер і збереженість оборонних споруд тощо. Обстеженню підлягали городища, про які зовсім не було археологічних відомостей, а також частина вже досліджених городиш для поповнення їх характеристики або перевірки стану збереженості. Нижче подаємо відомості про городища давньоруського часу (рис. 1).

1. Лелів, Чорнобильський р-н. Городище займає мис з високими стрімкими схилами на правому березі р. Прип'ять. Добре збереглися вал і рів з напільного боку і вузька кінцева частина мису (рис. 2, 1). Площа городища 0.35 га *. Зорюеться під городи. В культурному шарі є уламки кераміки середньодніпровської культури доби бронзи і небагато — милоградської культури ранньозалізного віку та давньоруської XII— XIII ст. (рис. 3, 34). Матеріали давньоруського часу трапляються лише по краю площадки городища. Виразних слідів селища біля городища не простежено.

-----

* Тут і далі подається площа без укріплень.

Судя по карте исследованного района (рис. 1 в статье) Лелев был самым северным из осмотренных объектов:

post-1-0-83446300-1420641859_thumb.jpg

К статье прилагался также план городища (рис. 2, 1):

post-1-0-22577800-1420641860_thumb.jpg

… и профили венцов найденной керамики (рис. 3, 34), среди которой есть и образец из Лелева:

post-1-0-14051100-1420641861_thumb.jpg

В том же году была опубликована статья М. Кучеры "Городища милоградської культури в Київському Поліссі". Журнал "Археологія", в котором находится эта статья, можно скачать здесь. В статье встречаем новые интересные детали:

Цитата
Крім того, уламки кераміки милоградської культури знайдено на двох мисових городищах поблизу сіл Лелів і Медвин Чорнобильського району (рис. 1). На цих пам'ятках є також матеріали давньоруського часу, що ускладнює датування їх оборонних споруд.

За 1 км на південь від с. Лелів на території селища радгоспу розташоване городище на мису високого корінного берега р. Прип'яті. З напільного боку його захищає дугоподібний вал, утворений з трьох прямих відрізків, та рів, а вузька кінцева частина мису (довжина її — 60 м) відмежована від укріпленої площадки прямолінійним валом та ровом (рис. 7). Обидва вали мають ширину 8 м, висоту 2 м, а рови — глибину 1,5-2 м, ширину — близько 8 м. Максимальні розміри площадки між валами — 70x65 м (0,35 га). Мис разом з городищем щорічно використовується під городи.

У культурному шарі на городищі і на мису за межами укріплень є уламки кераміки середньодніировської культури доби бронзи і нечисленні знахідки посуду милоградської культури. На площадці, крім того, трапляються уламки кераміки XII—XIII ст.

Питання про час заснування пам'ятки лишається відкритим. Прямолінійність у плануванні валів дає підставу припустити, що городище належить до милоградської культури і повторно використовувалось за давньоруських часів.

К статье прилагалась небольшая карта городищ:

post-1-0-65825700-1420641861_thumb.jpg

И ещё одна вариация плана городища близ Лелева:

post-1-0-06230500-1420641852_thumb.jpg

Весьма интересным источником информации оказался доклад Экскурсия по Днепру и Припяти… С. Вельмина, опубликованный в далёком 1914 году, задолго до разведок М. Кучеры. Там, к примеру, как раз и можно встретить упоминание Гримовского городища, которое можно связать с городищем близ Лелева. Приведу фрагменты текста по теме нужного объекта:

Цитата
По сосеству со Стрыжевым (2 версты выше), также на берегу реки Старой Припяти, лежит урочище Гримово, составляющее в настоящее время частную усадьбу помещика Иосифа Еремеевича Казначеева. Здесь до сих пор прекрасно сохранились валы городища, которое, по данным раскопок, также нужно отнести к весьма отдаленным временам — к IX-XI вв.

Л. Похилевич, занимавшшся обследованием Радомысльскаго уезда, связывает описанные выше три пункта: Чернобыль, Стрыжев и Гримово. По его мнению, Стрыжев — древний город, бывший даже одно время удельным княжеством, зависимым от Полоцка; Гримово — детинец Стрыжева, а Чернобыль — более поздний Стрыжев. Насколько справедливо такое мнение, судить я не берусь. Несомненно же то, что на мест Чернобыля, Стрыжева и Гримова были человеческия поселения в глубокой древности, и остатки их сохранились до нашего времени. Были ли это совершенно самостоятельный поселения, или же связанныя между собой, как думает Похилевич; существовали ли они одновременно, или в разное время и когда именно, — ответ на эти вопросы могут дать только более обширныя, чем произведенныя летом текущаго года, раскопки во всех этих пунктах.

 

Цитата
... мне удалось: ... 4) с любезнаго разрешения владельца Грммовскаго имения г. Казначеева произвести обмер, изследовать и сделать разрез валов городища в урочище Гримово и 5) сделать несколько пробных ям на соседней с городищем горе (также в Гримове).

 

Цитата
... в пятом часу экскурсия отъехала на дубах к урочищу Гримово.

На берегу экскурсия была встречена владельцем урочища, г. Казначеевым, и сперва проследовала в усадьбу для осмотра найденных на соседней с городищем горе, поливных печных кафель (см. план Гримовскаго городища, фиг. VI. Место находки кафель обозначено буквой «С».). Особенное внимание обратила на себя кафель с изображением льва. Все кафели нужно отнести к XVII—XVIII в.в. Он подарены владельцем Музею Общества и переданы мною Председателю Распорядительная Комитета А. И. Мёрдеру.

Отсюда экскурсия проследовала на городище, план и разрез котораго изображены мной на чертеже (фиг. VI). Городище расположено на высоком берегу реки Старая Припять. От площади усадьбы городище отделяется частью глубокой балкой, а частью рвом с валом. Вал идет на протяжении около 80,00 метров. Вышина его около 4,00 метров, а ширина у основания около 11,00 метров. Ров находится с внешней стороны вала. Ширина его вверху 4 метра, а глубина около 2,50 метра (эти вал и ров, за недостатком времени и средств, не изследованы раскопками, а потому размеры показывают их фактическое состояние в настоящее время). В описанном валу, на разстоянии около 20,00 метров от обрыва к реке, имеется въезд в городище, ширина котораго от 4,00 до 8,00 метров. По краям площади, занятой городищем, валов не замечается. Впереди же городище отделено от остальной площади возвышенности тремя валами и двумя рвами. Внутренний вал наиболее высокий: ширина его 9,50 метра; сохранился он в вышину на 3,00 метра. Средний вал, шириною 5,50 метра, сохранился в вышину на 2,00 метра. Наконец, внешний вал, — наиболее низкий, имеет в ширину 4,00 метра, а в вышину сохранился на 1,50 метра. Валы эти раскопками изследованы, и размеры эти представляют собой сохранившуюся часть древних валов. Насыпь их однообразна — лесовая глина с черноземом. В этой насыпи найдено много обломков глиняных сосудов, с различными орнаментами. По моему мнению, все они относятся к весьма отдаленной эпохе — IX—X в.в. К этому времени я отношу и Гримовское городище. Между внутренним и средним валами и средним и внешним валами идутъ рвы, которые изследовать я не успел. Наиболее глубокий ров отделяет внутренний вал от средняго. В настоящее время ширина его вверху около 7,00 метров, а глубина — около 2 метров. Между средним и внешним валами идет более мелкий ров, около 4,5 метров шириною и 1,00 метра глубиною. Площадь, занятая городищем, приближается к кругу, с диаметром около 70,00 метров.

После городища были осмотрены раскопки на соседней горе, где в четырех ямах открыты следы деревянной постройки и найдены печныя кафели. Дерево найдено обуглившимся — вероятно, постройка погибла от пожара.

Упомянутые в докладе план и разрез городища (фиг. VI). План, кстати, хорош:

post-1-0-41972400-1420641979_thumb.jpg

С. Вельмин также сообщает, что с Лелевом стоит связывать не одно, а два городища. То, которое мы рассматриваем в этой теме, находится на некотором удалении от села, а было ещё одно, круглое в плане, расположенное, как я понял, где-то в самом селе. Это круглое городище можно обсудить в отдельной теме.

Возможно в старой археологической литературе Гримовское городище действительно часто упоминалось, но в Сети его вряд ли можно назвать известным. Так, к примеру, Google по тематическим запросам на данный момент выдаёт в большинстве случаев 0 полезных ссылок. Пока в Сети удалось отыскать только беглое упоминание этого объекта в книге Константина Носова "Русские крепости и осадная техника, VIII—XVII вв." (2002), где его приводят как пример мысового городища, не уточняя, где именно расположено укрепление:

post-1-0-54758600-1420641852_thumb.jpg

Что там написано о городище у П. Раппопорта я не знаю, т.к. его труда нет под рукой. Также по вышеописанным причинам не могу сообщить, какие сведения о нужном объекте приводит И. Самойловский. Надеюсь в дальнейшем восполнить эти пробелы.

Теперь попробуем понять, где находится городище. Тут обращу ваше внимание на то, что вся информация о нём имеет солидный возраст. Так, к примеру, самый "свежий" источник информации – это, похоже, публикации М. Кучеры, а им уже без малого 40 лет! М. Кучера исследовал городище в 1970 году и есть вероятность, что его данные несколько устарели, поскольку с тех пор в тех краях много чего изменилось.

Если мы посмотрим, где находится село Лелев, то обнаружим, что оно расположилось между Припятью и Чернобылем, на берегу большого пруда-охладителя Чернобыльской АЭС, неподалёку от атомной станции:

post-1-0-33290100-1420641973_thumb.jpg
Викимапия

Не приходится сомневаться, что эта местность очень сильно преобразилась в процессе строительства Чернобыльской АЭС. Если окунёмся в историю строительства станции, то выясним, что Припять начали строить в феврале 1970, а в мае того же года начали размечать котлован будущего 1-го энергоблока ЧАЭС. Таким образом, получается, что М. Кучера, обследовавший городище в 1970-м году, смог осмотреть его незадолго до начала мощного строительного бума, изменившего рельеф целого района. Пережило ли городище этот всплеск внимания к району близ ЧАЭС? Пока об этом информации нет, ясно лишь то, что после М. Кучеры, похоже, ручей сведений об объекте иссяк. Тот же Б. Звиздецкий в своей относительно свежей публикации (2008 г.) опирается, как я понял, на старые данные М. Кучеры.

Лелев и Чернобыль на карте Шуберта (1866-1868):

post-1-0-72155200-1420641974_thumb.jpg
Живая карта

На карте 1926 г.:

post-1-0-74879600-1420641976_thumb.jpg
Источник

На карте 1991 г., основанной во многом по материалам съёмки 1952 г., изменённый рельеф уже показан:

post-1-0-67772700-1420641975_thumb.jpg
Источник

И вроде бы район поиска не такой уж и большой (2-3 км прибрежной полосы южнее Лелева), но глядя на спутниковые снимки, ничего явно выразительного в нужном районе не вижу. То ли плохо ищу, то ли городище всё же было уничтожено, то ли его участок сильно изменил свой внешний вид и на спутниковых снимках уже не читается.

  • Like 1

Share this post


Link to post
Share on other sites

Join the conversation

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.
Note: Your post will require moderator approval before it will be visible.

Guest
Reply to this topic...

×   Pasted as rich text.   Paste as plain text instead

  Only 75 emoji are allowed.

×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead

×   Your previous content has been restored.   Clear editor

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.

Loading...
Sign in to follow this  

×
×
  • Create New...