Перейти к публикации
Замки и Крепости Украины - Форум
Nimrod

Лелів: Гримівське городище

Рекомендованные сообщения

Обговорюється цей об'єкт: городище в селі Лелів

Мисове городище, багатошарове з прилеглим селищем.

Розташоване на території села в урочищі "Городок" на високому мисі правого корінного берега р. Прип'ять. Площа городища 0,35 га. З напільного боку проходить вал, висота якого до 2 м та рів з шириною 8 м та глибиною 1,5 - 2 м. Тут же зроблено в'їзд у вигляді розриву в валу та вузької земляної перемички через рів. На стрілці мису в північній частині зроблено ще один вал та рів, розміри якого такі ж, як і з напільного боку. Вал на кінцевій частині мису прямий, а з напільної - дугоподібний, складається з трьох прямолінійних відтинків.

Городище обстежене М.П. Кучерою в 1970р. Ним складено план, а також зібрано підйомний матеріал - кераміку милоградської культури ранньозалізного періоду, а також давньоруську кінця 12 - 13 ст.

На підставі планування оборонних споруд, а також знахідок з культурного шару, М.П. Кучера датує час спорудження городища 1 тис. до н.е. У 12-13 ст. укріплення було використане вдруге давньоруським населенням.

Б.А.Звіздецький "Городища 9-13 ст. на території літописних древлян", К. "Інститут археології НАН України", 2008, 176с., нак. 500 прим., - с.121.

На сайті Руїна.Ру городище описане, очевидно за матеріалами А.Кузи:

Лелев, село в Киевской области.

В 1 км южн. села, на высоком мысе прав. бер. р. Припяти, городище. Поселение (70 x 65 м, площадь около 0,35 га) с напольной стороны укреплено дугообразным валом (высотой 2 м) и рвом (шир. — 8 м, глуб. — 1,5 м). Узкий конец мыса также отделен рвом и валом.

Рядом находится неукрепленное селище.

Культурный слой содержит отложения эпохи бронзы, милоградской культуры и древнерусского (XII-XIII вв.) времени.

Судя по месторасположению и опубликованному плану, городище в селе Лелев соответствует известному в археологической литературе Гримовскому городищу.

Цікаво, де можна подивитись інформацію про Гримівське городище? Можливо, у Антоновича?

Залишається додати, що у зв'язку з аварією на ЧАЕС 1986 р. село Лелів було повністю відселене.

Прошу доповнити повідомлення наявною інформацією.

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

В своде археологических памятников Андрея Кузы "Древнерусские городища X-XIII вв." (1996) приводится также список источников, который на Руина.ру не потрудились опубликовать. Исправим упущение:

post-1-0-29142600-1420641970_thumb.jpg

Расшифровка:

  • О.Н. Мельниковская "Племена Южной Белоруссии в раннем железном веке", 1967, с. 189, 191.
  • М.П. Кучера "Даньоруські городищя на Правобережжі Києвщини", с. 176. Статья опубликованной в сборнике "Дослідження з слов’яно-руської археології" (1976).
  • М.П. Кучера "Городища милоградської культури в Київському Поліссі", с. 89, 92-93. Статья опубликована в журнале "Археологія", №20 (1976).
  • С.П. Вельмин "Экскурсия по Днепру и Припяти…", 1913.
  • П.А. Раппопорт "Очерки по истории русского военного зодчества Х-XIII вв", с. 25, 30, 37, 68-70, 182. Материалы и исследования по археологии СССР № 52, 1956.
  • С источником И.М. Самойловского проблема. В списке источников А. Кузы упомянуты две публикации этого автора, и одна из них действительно 1970 года, но называется она "Стародавній Коростень", и, судя по названию, к Лелеву она вряд ли может иметь прямое отношение, поскольку от Коростеня до Лелева больше 100 км. Друга публикация ("Розвідки та розкопки в Києві та його околицях в 1947-1948 рр.", 1956 г.) вроде также не подходит ни по году, ни по теме (вряд ли Лелев можно назвать околицей Киева).

Большинство из этих источников можно найти в Сети.

В монографии О. Мельниковой Племена Южной Белоруссии в раннем железном веке (1967) Лелев (Лелёв) упомянут в общем списке памятников милоградской культуры. Упоминается название урочища – Дедов ров (Городок):

post-1-0-50789900-1420641853_thumb.jpg post-1-0-90475900-1420641854_thumb.jpg post-1-0-96737600-1420641858_thumb.jpg

Статья М. Кучеры "Даньоруські городищя на Правобережжі Києвщини" (1976) в составе сборника материалов также доступна для ознакомления. Вот что там сказано о городище и обстоятельствах, при которых оно привлекло внимание археологов:

У 1970—1973 рр. загін Інституту археології АН УРСР і Київського обласного правління Товариства охорони пам'ятників історії та культури УРСР провадив обстеження городиш на Правобережжі Київської області з метою їх паспортизації. Передбачалося скласти плани укріплених пунктів, встановити датування, з'ясувати топографію, характер і збереженість оборонних споруд тощо. Обстеженню підлягали городища, про які зовсім не було археологічних відомостей, а також частина вже досліджених городиш для поповнення їх характеристики або перевірки стану збереженості. Нижче подаємо відомості про городища давньоруського часу (рис. 1).

1. Лелів, Чорнобильський р-н. Городище займає мис з високими стрімкими схилами на правому березі р. Прип'ять. Добре збереглися вал і рів з напільного боку і вузька кінцева частина мису (рис. 2, 1). Площа городища 0.35 га *. Зорюеться під городи. В культурному шарі є уламки кераміки середньодніпровської культури доби бронзи і небагато — милоградської культури ранньозалізного віку та давньоруської XII— XIII ст. (рис. 3, 34). Матеріали давньоруського часу трапляються лише по краю площадки городища. Виразних слідів селища біля городища не простежено.

-----

* Тут і далі подається площа без укріплень.

Судя по карте исследованного района (рис. 1 в статье) Лелев был самым северным из осмотренных объектов:

post-1-0-83446300-1420641859_thumb.jpg

К статье прилагался также план городища (рис. 2, 1):

post-1-0-22577800-1420641860_thumb.jpg

… и профили венцов найденной керамики (рис. 3, 34), среди которой есть и образец из Лелева:

post-1-0-14051100-1420641861_thumb.jpg

В том же году была опубликована статья М. Кучеры "Городища милоградської культури в Київському Поліссі". Журнал "Археологія", в котором находится эта статья, можно скачать здесь. В статье встречаем новые интересные детали:

Крім того, уламки кераміки милоградської культури знайдено на двох мисових городищах поблизу сіл Лелів і Медвин Чорнобильського району (рис. 1). На цих пам'ятках є також матеріали давньоруського часу, що ускладнює датування їх оборонних споруд.

За 1 км на південь від с. Лелів на території селища радгоспу розташоване городище на мису високого корінного берега р. Прип'яті. З напільного боку його захищає дугоподібний вал, утворений з трьох прямих відрізків, та рів, а вузька кінцева частина мису (довжина її — 60 м) відмежована від укріпленої площадки прямолінійним валом та ровом (рис. 7). Обидва вали мають ширину 8 м, висоту 2 м, а рови — глибину 1,5-2 м, ширину — близько 8 м. Максимальні розміри площадки між валами — 70x65 м (0,35 га). Мис разом з городищем щорічно використовується під городи.

У культурному шарі на городищі і на мису за межами укріплень є уламки кераміки середньодніировської культури доби бронзи і нечисленні знахідки посуду милоградської культури. На площадці, крім того, трапляються уламки кераміки XII—XIII ст.

Питання про час заснування пам'ятки лишається відкритим. Прямолінійність у плануванні валів дає підставу припустити, що городище належить до милоградської культури і повторно використовувалось за давньоруських часів.

К статье прилагалась небольшая карта городищ:

post-1-0-65825700-1420641861_thumb.jpg

И ещё одна вариация плана городища близ Лелева:

post-1-0-06230500-1420641852_thumb.jpg

Весьма интересным источником информации оказался доклад Экскурсия по Днепру и Припяти… С. Вельмина, опубликованный в далёком 1914 году, задолго до разведок М. Кучеры. Там, к примеру, как раз и можно встретить упоминание Гримовского городища, которое можно связать с городищем близ Лелева. Приведу фрагменты текста по теме нужного объекта:

По сосеству со Стрыжевым (2 версты выше), также на берегу реки Старой Припяти, лежит урочище Гримово, составляющее в настоящее время частную усадьбу помещика Иосифа Еремеевича Казначеева. Здесь до сих пор прекрасно сохранились валы городища, которое, по данным раскопок, также нужно отнести к весьма отдаленным временам — к IX-XI вв.

Л. Похилевич, занимавшшся обследованием Радомысльскаго уезда, связывает описанные выше три пункта: Чернобыль, Стрыжев и Гримово. По его мнению, Стрыжев — древний город, бывший даже одно время удельным княжеством, зависимым от Полоцка; Гримово — детинец Стрыжева, а Чернобыль — более поздний Стрыжев. Насколько справедливо такое мнение, судить я не берусь. Несомненно же то, что на мест Чернобыля, Стрыжева и Гримова были человеческия поселения в глубокой древности, и остатки их сохранились до нашего времени. Были ли это совершенно самостоятельный поселения, или же связанныя между собой, как думает Похилевич; существовали ли они одновременно, или в разное время и когда именно, — ответ на эти вопросы могут дать только более обширныя, чем произведенныя летом текущаго года, раскопки во всех этих пунктах.

... мне удалось: ... 4) с любезнаго разрешения владельца Грммовскаго имения г. Казначеева произвести обмер, изследовать и сделать разрез валов городища в урочище Гримово и 5) сделать несколько пробных ям на соседней с городищем горе (также в Гримове).
... в пятом часу экскурсия отъехала на дубах к урочищу Гримово.

На берегу экскурсия была встречена владельцем урочища, г. Казначеевым, и сперва проследовала в усадьбу для осмотра найденных на соседней с городищем горе, поливных печных кафель (см. план Гримовскаго городища, фиг. VI. Место находки кафель обозначено буквой «С».). Особенное внимание обратила на себя кафель с изображением льва. Все кафели нужно отнести к XVII—XVIII в.в. Он подарены владельцем Музею Общества и переданы мною Председателю Распорядительная Комитета А. И. Мёрдеру.

Отсюда экскурсия проследовала на городище, план и разрез котораго изображены мной на чертеже (фиг. VI). Городище расположено на высоком берегу реки Старая Припять. От площади усадьбы городище отделяется частью глубокой балкой, а частью рвом с валом. Вал идет на протяжении около 80,00 метров. Вышина его около 4,00 метров, а ширина у основания около 11,00 метров. Ров находится с внешней стороны вала. Ширина его вверху 4 метра, а глубина около 2,50 метра (эти вал и ров, за недостатком времени и средств, не изследованы раскопками, а потому размеры показывают их фактическое состояние в настоящее время). В описанном валу, на разстоянии около 20,00 метров от обрыва к реке, имеется въезд в городище, ширина котораго от 4,00 до 8,00 метров. По краям площади, занятой городищем, валов не замечается. Впереди же городище отделено от остальной площади возвышенности тремя валами и двумя рвами. Внутренний вал наиболее высокий: ширина его 9,50 метра; сохранился он в вышину на 3,00 метра. Средний вал, шириною 5,50 метра, сохранился в вышину на 2,00 метра. Наконец, внешний вал, — наиболее низкий, имеет в ширину 4,00 метра, а в вышину сохранился на 1,50 метра. Валы эти раскопками изследованы, и размеры эти представляют собой сохранившуюся часть древних валов. Насыпь их однообразна — лесовая глина с черноземом. В этой насыпи найдено много обломков глиняных сосудов, с различными орнаментами. По моему мнению, все они относятся к весьма отдаленной эпохе — IX—X в.в. К этому времени я отношу и Гримовское городище. Между внутренним и средним валами и средним и внешним валами идутъ рвы, которые изследовать я не успел. Наиболее глубокий ров отделяет внутренний вал от средняго. В настоящее время ширина его вверху около 7,00 метров, а глубина — около 2 метров. Между средним и внешним валами идет более мелкий ров, около 4,5 метров шириною и 1,00 метра глубиною. Площадь, занятая городищем, приближается к кругу, с диаметром около 70,00 метров.

После городища были осмотрены раскопки на соседней горе, где в четырех ямах открыты следы деревянной постройки и найдены печныя кафели. Дерево найдено обуглившимся — вероятно, постройка погибла от пожара.

Упомянутые в докладе план и разрез городища (фиг. VI). План, кстати, хорош:

post-1-0-41972400-1420641979_thumb.jpg

С. Вельмин также сообщает, что с Лелевом стоит связывать не одно, а два городища. То, которое мы рассматриваем в этой теме, находится на некотором удалении от села, а было ещё одно, круглое в плане, расположенное, как я понял, где-то в самом селе. Это круглое городище можно обсудить в отдельной теме.

Возможно в старой археологической литературе Гримовское городище действительно часто упоминалось, но в Сети его вряд ли можно назвать известным. Так, к примеру, Google по тематическим запросам на данный момент выдаёт в большинстве случаев 0 полезных ссылок. Пока в Сети удалось отыскать только беглое упоминание этого объекта в книге Константина Носова "Русские крепости и осадная техника, VIII—XVII вв." (2002), где его приводят как пример мысового городища, не уточняя, где именно расположено укрепление:

post-1-0-54758600-1420641852_thumb.jpg

Что там написано о городище у П. Раппопорта я не знаю, т.к. его труда нет под рукой. Также по вышеописанным причинам не могу сообщить, какие сведения о нужном объекте приводит И. Самойловский. Надеюсь в дальнейшем восполнить эти пробелы.

Теперь попробуем понять, где находится городище. Тут обращу ваше внимание на то, что вся информация о нём имеет солидный возраст. Так, к примеру, самый "свежий" источник информации – это, похоже, публикации М. Кучеры, а им уже без малого 40 лет! М. Кучера исследовал городище в 1970 году и есть вероятность, что его данные несколько устарели, поскольку с тех пор в тех краях много чего изменилось.

Если мы посмотрим, где находится село Лелев, то обнаружим, что оно расположилось между Припятью и Чернобылем, на берегу большого пруда-охладителя Чернобыльской АЭС, неподалёку от атомной станции:

post-1-0-33290100-1420641973_thumb.jpg

Викимапия

Не приходится сомневаться, что эта местность очень сильно преобразилась в процессе строительства Чернобыльской АЭС. Если окунёмся в историю строительства станции, то выясним, что Припять начали строить в феврале 1970, а в мае того же года начали размечать котлован будущего 1-го энергоблока ЧАЭС. Таким образом, получается, что М. Кучера, обследовавший городище в 1970-м году, смог осмотреть его незадолго до начала мощного строительного бума, изменившего рельеф целого района. Пережило ли городище этот всплеск внимания к району близ ЧАЭС? Пока об этом информации нет, ясно лишь то, что после М. Кучеры, похоже, ручей сведений об объекте иссяк. Тот же Б. Звиздецкий в своей относительно свежей публикации (2008 г.) опирается, как я понял, на старые данные М. Кучеры.

Лелев и Чернобыль на карте Шуберта (1866-1868):

post-1-0-72155200-1420641974_thumb.jpg

Живая карта

На карте 1926 г.:

post-1-0-74879600-1420641976_thumb.jpg

Источник

На карте 1991 г., основанной во многом по материалам съёмки 1952 г., изменённый рельеф уже показан:

post-1-0-67772700-1420641975_thumb.jpg

Источник

И вроде бы район поиска не такой уж и большой (2-3 км прибрежной полосы южнее Лелева), но глядя на спутниковые снимки, ничего явно выразительного в нужном районе не вижу. То ли плохо ищу, то ли городище всё же было уничтожено, то ли его участок сильно изменил свой внешний вид и на спутниковых снимках уже не читается.

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Ваша публикация должна быть проверена модератором

Гость
Вы не авторизованы. Если у вас есть аккаунт, пожалуйста, войдите.
Ответить в тему...

×   Вставлено в виде отформатированного текста.   Вставить в виде обычного текста

  Разрешено не более 75 смайлов.

×   Ваша ссылка была автоматически встроена.   Отобразить как ссылку

×   Ваш предыдущий контент был восстановлен.   Очистить редактор

×   Вы не можете вставить изображения напрямую. Загрузите или вставьте изображения по ссылке.

Загрузка...

×