Jump to content
Замки и Крепости Украины - Форум

Атлас українських історичних міст. Т. 1: Львів (2014)


Filin

Recommended Posts

26 червень 2014

Атлас Львова

105132_original.jpg

26 червня о 16.00 в конференц-залі Центру міської історії відбудеться презентація нового картографічного видання "Атлас українських історичних міст. Т. 1: Львів".

Атлас виданий за науковою редакцією Мирона Капраля і включає 25 оригінальних карт Львова, 11 карт-реконструкцій та 6 видів міста.

Праця "Атлас українських історичних міст. Т. 1: Львів" стала першим українським виданням у європейській серії міських атласів, що виходять під егідою Міжнародної комісії з історії міст (The International Commission for the History of Towns) ще з 1955-го року. Видання цієї серії здійснюється з метою створити підстави для порівняльної історії європейських міст у різних періодах та аспектах їхнього життя.

Наразі вчені 18 країн (Німеччини, Австрії, Франції, Англії, Італії, Чехії, Польщі, Румунії та ін.) вже видали 502 атласи міст. Атлас Львова стає 503-м виданням цієї серії.

Створення атласу Львова передбачає використання наративних та, насамперед, картографічних методів, щоб не тільки зафіксувати сучасний стан історичних знань про місто, але й розвинути нові й актуалізувати класичні напрямки досліджень.

Атлас включає велику групу оригінальних мап міста Львова з багатої збірки Центрального історичного архіву України (м. Львів), а також із Наукової бібліотеки Львівського національного університету ім. І. Франка, Військового архіву у Відні та кількох приватних колекцій. Для публікації було відібрано 25 карт, що подаються переважно у великому форматі А1, щоб зберегти для зручності науковців оригінальний масштаб.

Карти-реконструкції дають змогу вченим з інших країн скласти уявлення про розвиток урбаністики, історії та картографії міста Львова. Загалом пропонується одинадцять таких мап, перша з яких присвячена доісторичній добі колонізації території міста, а остання – часові кінцяXVIII ст., коли Львів почав перебудовуватися на нових засадах столичного резиденційного міста. Картографічною особливістю більшості з цих карт є прив’язка до сучасної топографічної основи за допомогою комп’ютерної системи ARC-GIS, що дозволяє досліднику накласти історичні об’єкти та споруди на сучасну територію Львова та екстраполювати їх на інші хронологічні проміжки.

Текстовий блок Атласу містить впровадження в широку урбаністичну проблематику й включає наукові нариси про історико-урбаністичний розвиток міста від епохи ранніх слов’ян до сьогодення. Наративний матеріал укладено за періодами, серед яких: археологічний (до середини ХІІІ ст.), долокаційний або княжий (ХІІІ ст.), локаційний на магдебурзькому праві (кінець ХІІІ–XV ст.), ранньомодерний (XVI–XVIII ст.), "довге" ХІХ ст. (1772–1914 рр.) та ХХ – початок ХХІ ст. Особлива увага зосереджена на міських фортифікаційних спорудах, що впливали на домінанти розвитку міста, особливо в середньовіччі та в ранньомодерну епоху. Подається також огляд картографічного матеріалу до історії Львова, опис видів міст та бібліографічний додаток. Текстовий блок, як і титули та науковий апарат кожної з карт, публікується двома мовами: українською та англійською.

Детальні та широкоформатні картографічні репродукції сприятимуть чіткішій локалізації історичних об’єктів, покращать якість археологічних розкопок та подальших архітектурно-реконструкційних робіт, що актуально для Львова як міста, значна частина території якого включена до культурної спадщини ЮНЕСКО. Таким чином відбувається інтеграція національного наукового дискурсу в загальносвітовий з перспективою приєднання до такого проекту інших українських міст.

Атлас виконано у п’яти наукових установах: Львівському відділенні Ін-ту української археографії та джерелознавства ім. М.С.Грушевського НАН України, НДЦ "Рятівна археологічна служба" Ін-ту археології НАН України, Центрі міської історії Центрально-Східної Європи, Центральному державному історичному архів у м. Львові, "Інституті геоінформаційних систем" (Львів).

Джерело
Link to comment
Share on other sites

Цитата

25.06.2014

У Львові розробили "Атлас українських історичних міст"

Це перший том картографічної праці, який став частиною європейської серії міських атласів. Й Україна стала 19-ю країною Європи, яка долучилася до цього успішного наукового проекту, який започатковано 1955 року. «Завдяки атласу давні мапи й історія Львова від найдавніших часів стануть доступними для широкого загалу», – вважає керівник Львівського відділення Інституту української археографії та джерелознавства ім. Михайла Грушевського НАН України, доктор історичних наук Мирон Капраль. І додає, що видання містить 25 оригінальних карт, 11 карт-реконструкцій, 6 виглядів міста, а також об’ємну текстову частину з історією міста двома мовами – українською та англійською. Також констатує, що «Атлас українських історичних міст. Т. 1: Львів» є 503-м у списку схожих атласів європейських міст і першим таким виданням на пострадянському просторі». На переконання М. Капраля, цією картографічною працею наша гуманітарна наука долучається до європейської серії міських атласів, що виходять під егідою Міжнародної комісії з історії міст.

Більшість історичних карт у виданні подають переважно в оригінальному масштабі, що дозволяє науковцям та фахівцям-практикам чіткіше локалізувати історичні об’єкти, підвищити якість археологічних розкопок, реставраційних робіт, що, безперечно, є актуальним для Львова – міста, значну частину території якого включено до Культурної спадщини ЮНЕСКО. За думку науковців, серед найцікавіших карт, які представлені в атласі, – карта міста 1766 р. Жана Іґнація де Дефійє, кадастрова карта міста 1849 р., на якій уперше якнайдокладніше подано нерухому власність, та карта Львова періоду німецької окупації 1944 р.

Картографічною особливістю більшості з представлених в атласі карт є прив’язка до сучасної топографічної основи за допомогою комп’ютерної системи ARC-GIS, що дає змогу дослідникові накласти історичні об’єкти та споруди на сучасну територію Львова та екстраполювати на інші хронологічні проміжки. «Таким чином інтегруємо національний науковий дискурс у загальноєвропейський та загальносвітовий, сподіваючись у майбутньому на приєднання до нашого проекту інших українських міст», – наголошує Мирон Капраль, маючи на увазі видання атласів у перспективі у Києві та Жовкві.

А директор НДЦ «Рятівна археологічна служба» Інституту археології НАН України Олег Осаульчук не виключає, що в наступні роки світ може побачити розширена версія історичного атласу Львова, адже опубліковані зараз карти – лише частина великого картографічного спадку Львова.

107682_original.jpg

Атлас виконано у Львівському відділенні Інституту української археографії та джерелознавства ім. Грушевського за участю НДЦ «Рятівна археологічна служба» Інституту археології НАН України, Центру міської історії Центрально-Східної Європи, Центрального державного історичного архіву у Львові та Інституту геоінформаційних систем. Неабияк посприяли виходу у світ видання архіви, бібліотеки та музеї, що надали право публікації мап і видів Львова: Центральний державний історичний архів України (Львів), Національна наукова бібліотека ім. Василя Стефаника НАН України, Львівський історичний музей, Наукова бібліотека Франкового університету, Військовий архів у Відні, а також приватні колекціонери зі Львова та Польщі.

Офіційна презентація атласу відбудеться у четвер, 26 червня, о 16.00 у Центрі міської історії.

Тетяна КОЗИРЄВА, "День", Львів.

Источник

Link to comment
Share on other sites

  • 2 months later...

Обзор Атласа

Содержимое издание находится в папке из плотного гладкого картона. Размеры папки: 42 х 30 х 3 см. На обложке аксонометрия 1866 года. Приятная мелочь – парочка мини-липучек, благодаря которым папка закрывается и не расползается по сторонам. На внутреней стороне разместились технические сведения об издании и его авторах-составителях, а также список карт/изображений.

post-1-0-78775100-1411221232_thumb.jpg

post-1-0-64491000-1411221238_thumb.jpg

Содержимое состоит из книжечки и набора карт/гравюр, каждая из которых опубликована на отдельном листе:

post-1-0-23739200-1411221235_thumb.jpg post-1-0-44702700-1411221237_thumb.jpg

Книжка того же формата, что и папка. 96 стр., мелованная бумага. Здесь сосредоточена текстовая/описательная часть издания. Есть небольшие иллюстрации в кол-ве 10 штук. Все тексты приводятся в двух колонках на украинском и английском языках.

Поклонникам фортификации здесь есть чем поживиться. Во-первых, ряд старых карт содержат сведения по укреплений, во-вторых, гравюры тему укреплений также затрагивают, и, в-третьих, есть парочка весьма интересных современных карт-реконструкций, касающихся темы локализации оборонных сооружений Львова.

Содержание:

Цитата
І. Текстова частина

Мішень Паулі. Переднє слово. - 1

Мирон Капраль. Вступ. - 2

Уляна Кришталович. Львів у картографічних джерелах XIV - середини XX ст. - 4

Юрій Лукомський, Володимир Петегирич. Заселення території Львова від V/VI до середини XIII ст. - 14

Юрій Диба. Планувальна структура долокаційного Львова. - 17

Мирон Капраль, Мар'яна Долинська. Процес локації міста Львова на магдебурзькому праві у XIII - XIV ст. - 21

Мар'яна Долинська, Мирон Капраль, Андрій Фелонюк. Розвиток міста у пізньому середньовіччі та ранньомодерний час (простір і мешканці). - 26

Ігор Оконченко. Ольга Оконченко. Укріплення Львова XVII ст. - 44

Мар'яна Долинська. Уляна Іваночко. Просторовий розвиток та урбаністика міста наприкінці XVIII - XIX ст. - 51

Богдан Посацький. Урбаністичний розвиток Львова у XX і на початку XXI ст. - 58

Опис репродукцій (Мирон Капраль). - 75

Пояснення до карт. - 80

Вибрана бібліографія (Мирон Капраль). - 91

II. Картографічна частина

1. Плани і карти

1.1. План Львова з проектом фортифікацій, 1635 р.

1.2. План міста, бл. 1704 р.

1.3. План Львова, 1766 р.

1.4. План Львова, 1772 р.

1.5. План Львова. 1777 р.

1.6. Львів і околицями, з Йосифінської топографічної карти Галичини. 1779-1782 рр.

1.7. План Львова. 1780 р.

1.8. План Львова, бл. 1802 р.

1.9. План Львова, бл. 1828 р.

1.10. План Львова, 1829 р.

1.11. План Львова з передмістями, 1836 р.

1.12. План Львова. 1844 р.

1.13. Кадастр Львова (центр міста), 1849 р.

1.14. План Львова. 1855 р.

1.15. План Львова, 1871 р.

1.16. План Львова, т. зв. «Малий Хованець», 1894 р.

1.17. План Львова, бл. 1910 р.

1.18. План Львова. 1917р.

1.19. План Львова, бл. 1920 р.

1.20. План Львова. 1938 р.

1.21. План Львова, 1939 р.

1.22. План Львова, 1944 р.

1.23. План Львове, 1947 р.

1.24. Львів, топографічна карта, 1957 р.

1.25. Сучасний план Львова (центр міста), 2013.

2. Види та панорами

2.1. Львів із заходу, гравюра Франца Гогенберга, 1618 р.

2.2. Львів із північного заходу, гравюра Франсуа Пернера, 1772 р.

2.3. Львів із північного заходу, гравюра Ріттіна Дотто, 1772 р.

2.4. Львів із північного заходу, гравюра Георга Боровського, кінець XVIII ст.

2.5. Львів з південного заходу, з гори Вроновського, акварель Теофіля Чишковського. 1840 р.

2.6. Львів з висоти польоту птаха, аксонометричне зображення, 1866 р.

3. Карти-реконструкції

3.1. Просторовий розвиток Львова від XIII до початку XXI ст.

3.2. Поселення на території Львова від V/VI ст. до першої половини XIII ст. (Юрій Лукомський, Володимир Петегирич)

3.3. Львів у княжі часи (Юрій Диба)

3.4. Просторовий розвитой Львова від XIII до 1772 р.: адміністративний поділ (Мар'яна Долинська, Степан Ямелинець)

3.5. Локалізація оборонних укріплень Львова XIII - XIX ст.: схема 1 (Ігор Оконченко, Ольга Оконченко)

3.6. Локалізація оборонних укріплень Львова XIII - XVIII ст.: схема 2 (Ігор Оконченко, Ольга Оконченко)

3.7. Нерухомість середмістя Львова у 1767 р. (Мирон Капраль, Андрій Фелонюк)

3.8. Передмістя Львова у першій половині XVIII ст.: юридики та лібертації (Андрій Фелонюк)

3.9. Львів за кадастром 1849 р. (Мирон Капраль)

3.10. Релігійні споруди Львова (XIII - початок XXI ст.) (Тарас Гринчишин)

3.11. Динаміка релігійної мережі Львова (кінець XVIII - початок XXI ст.) (Тарас Гринчишин)

Итого, издание укомплектовано 42 изображениями, каждое из которых опубликовано на отдельном листе мелованной бумаги. 25 исторических карт + 1 современный план центра города, 6 исторических гравюр с видами на город и 11 современных карт-реконструкций. Часть изображений приведены на листах того же формата, что и папка, но большинство карт всё же больше папки в два или в четыре раза, соответственно листы с такими картами присутствуют в сложенном виде.

А теперь чуть подробней о картах. Тут, конечно, лучше один раз увидеть, потому ниже публикую фото, которые позволят составить общее представление о комплектации издания.

1. Планы и карты

1.1. План Львова с проектом фортицикаций, 1635 р.
post-1-0-12304100-1411224025_thumb.jpg

1.2. План города, около 1704 г.
post-1-0-91347200-1411224026_thumb.jpg

1.3. План Львова, 1766 г.
post-1-0-57770400-1411224029_thumb.jpg

1.4. План Львова, 1772 г.
post-1-0-40033600-1411224031_thumb.jpg

1.5. План Львова. 1777 г.
post-1-0-60299900-1411224033_thumb.jpg

1.6. Львов и околицы, с Иосифинской топографической карты Галиции. 1779-1782 гг.
post-1-0-31258600-1411224036_thumb.jpg

1.7. План Львова. 1780 г.
post-1-0-82344100-1411224038_thumb.jpg

1.8. План Львова, около 1802 г.
post-1-0-22942700-1411224040_thumb.jpg

1.9. План Львова, около 1828 г.
post-1-0-47357300-1411224041_thumb.jpg

1.10. План Львова, 1829 г.
post-1-0-95560700-1411224043_thumb.jpg

1.11. План Львова с предместьями, 1836 г.
post-1-0-79781000-1411224062_thumb.jpg

1.12. План Львова. 1844 г.
post-1-0-93935000-1411224064_thumb.jpg

1.13. Кадастр Львова (центр города), 1849 г.
post-1-0-01411800-1411224068_thumb.jpg

1.14. План Львова. 1855 г.
post-1-0-12795700-1411224070_thumb.jpg

1.15. План Львова, 1871 г.
post-1-0-27174300-1411224072_thumb.jpg

1.16. План Львова, так называемый «Малий Хованець», 1894 г.
post-1-0-89712700-1411224074_thumb.jpg

1.17. План Львова, около 1910 г.
post-1-0-28149200-1411224077_thumb.jpg

1.18. План Львова. 1917 г.
post-1-0-01548900-1411224079_thumb.jpg

1.19. План Львова, около 1920 г.
post-1-0-04965500-1411224081_thumb.jpg

1.20. План Львова. 1938 г.
post-1-0-63712800-1411224083_thumb.jpg

1.21. План Львова, 1939 г.
post-1-0-95024700-1411224101_thumb.jpg

1.22. План Львова, 1944 г.
post-1-0-24658100-1411224104_thumb.jpg

1.23. План Львова, 1947 г.
post-1-0-51350200-1411224106_thumb.jpg

1.24. Львов, топографическая карта, 1957 г.
post-1-0-60322700-1411224108_thumb.jpg

1.25. Современный план Львова (центр города), 2013.
post-1-0-78982200-1411224109_thumb.jpg


2. Виды и панорамы

2.1. Львов с запада, гравюра Франца Гогенберга, 1618 г.
post-1-0-95765600-1411224926_thumb.jpg

2.2. Львов с северо-запада, гравюра Франца Пернера, 1772 г.
post-1-0-52429000-1411224928_thumb.jpg

2.3. Львов с северо-запада, гравюра Риттина Дотто, 1772 г.
post-1-0-15696800-1411224930_thumb.jpg

2.4. Львов с северо-запада, гравюра Георга Боровского, конец XVIII в.
post-1-0-82629300-1411224931_thumb.jpg

2.5. Львов с юго-запада, с горы Вронского, акварель Теофиля Чишковского, 1840 г.
post-1-0-58887100-1411224933_thumb.jpg

2.6. Львов с высоты птичьего полёта, аксонометрическое изображение, 1866 г.
post-1-0-66153400-1411224935_thumb.jpg


3. Карты-реконструкции

3.1. Пространственное развитие Львова с XIII до начала XXI вв.
post-1-0-95037200-1411225645_thumb.jpg

3.2. Поселения на территории Львова с V/VI в. до первой половины XIII в. (Юрий Лукомский, Владимир Петегирич)
post-1-0-04114700-1411225648_thumb.jpg

3.3. Львов в княжьи времена (Юрий Дыба)
post-1-0-35638700-1411225650_thumb.jpg

3.4. Пространственное развитие Львова с XIII до 1772 г.: административное деление (Марьяна Долинская, Степан Ямелинец)
post-1-0-38254700-1411225651_thumb.jpg

3.5. Локализация оборонных укреплений Львова XIII - XIX вв.: схема 1 (Игорь Оконченко, Ольга Оконченко)
post-1-0-33660800-1411225653_thumb.jpg

3.6. Локализация оборонных укреплений Львова XIII - XVIII вв.: схема 2 (Игорь Оконченко, Ольга Оконченко)
post-1-0-65942000-1411225655_thumb.jpg

3.7. Недвижимость средместья Львова в 1767 г. (Мирон Капраль, Андрей Фелонюк)
post-1-0-57088600-1411225657_thumb.jpg

3.8. Предместья Львова в первой половине XVIII в.: юридики и либертации (Андрей Фелонюк)
post-1-0-76626900-1411225659_thumb.jpg

3.9. Львов согласно кадастру 1849 г. (Мирон Капраль)
post-1-0-96031800-1411225661_thumb.jpg

3.10. Религиозные сооружения Львова (XIII - начало XXI вв.) (Тарас Гринчишин)
post-1-0-68348300-1411225663_thumb.jpg

3.11. Динамика религиозной сети Львова (конец XVIII - начало XXI вв.) (Тарас Гринчишин)
post-1-0-64438700-1411225719_thumb.jpg

Link to comment
Share on other sites

  • 6 years later...

Статья Игоря и Ольги Оконченко, посвящённая укреплениям Львова 17 в., которая была опубликована в Атласе. 

Публикация укомплектована парочкой планов, составленных упомянутыми авторами. Здесь привёл их уменьшенные копии, в статье они даны в более размашистом виде, и потому, если вам интересны детали, то отсылаю вас к PDF с упомянутой статьёй.

00.jpg

01.jpg

Link to comment
Share on other sites

Join the conversation

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.
Note: Your post will require moderator approval before it will be visible.

Guest
Reply to this topic...

×   Pasted as rich text.   Paste as plain text instead

  Only 75 emoji are allowed.

×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead

×   Your previous content has been restored.   Clear editor

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.

Loading...
×
×
  • Create New...