Jump to content
Замки и Крепости Украины - Форум
Filin

Рукописні карти XVI – XIX століть. З фондів Центрального державного історичного архіву України, м.Львів

Recommended Posts

karti.jpg


Год издания: 2011

Автор: Ульяна Кришталович

Издательство: ДНВП «Картографія»

Язык: украинский + 2 раздела книги переведены на английский язык.

Формат: 70х100/8

Переплёт: твёрдый

Бумага: мелованная

Количество страниц: 216

Иллюстрации: множество карт

Тираж: 2 000 экземпляров

ISBN: 978-966-475-929-5
 

О книге:

Цитата

Атлас «Рукописні карти XVI – XIX століть. З фондів Центрального державного історичного архіву України, м.Львів» - четвёртый выпуск в серии «Пам'ятки картографії України». На основе картографических источников автор У. Кришталович провела исследование, которое демонстрирует историю развития картографирования на западных землях Украины на протяжении трёх веков. Речь идёт об отдельной группе картографических источников ХVI-XIX веков – рукописные межевые и усадебные («маєткові») карты, которые известный польский исследователь картографии Кароль Бучек исходя из небольшой площади территории, представленной на них, назвал «малой картографией». Данный труд является первой попыткой обобщить материал, как о ранних картах, так и подытожить данных об их создателях – поветовых геометров и инженеров-картографов. Значительное количество карт публикуется впервые. Издание рассчитано на историков, географов, краеведов, исследователей истории искусства и всех, кого интересует прошлое украинских земель.


karti-3.jpg karti-4.jpg karti-5.jpg karti-6.jpg karti-7.jpg


Награды:

 • На 18-м форуме издателей, который ежегодно проходит во Львове, книга «Рукописні карти XVI – XIX століть», в числе 16-ти других победителей, была названа «Лучшей книгой форума».


Содержание:

 • Вступительное слово (5)
 • Introductory remarks (6)
 • Вступление: к истории возникновения карт (7)
 • Introductions: On history of hand-crafted maps appearance (11)
 • Раздел I. Карты королевских, церковных, монастырских, частных усадеб, староств и ключей (15), включает 48 карт
 • Раздел II. Карты лесов (132), включает 15 карт
 • Раздел III. Карты рек (168), включает 4 карты
 • Раздел IV. Демаркационные карты (180), включает 3 карты
 • Список иллюстраций (190)
 • Именной указатель (191)
 • Географический указатель (197)
 • Список использованной литературы (212)
 • Список сокращений (214)

Share this post


Link to post
Share on other sites

Списки карт:

Раздел I. Карты королевских, церковных, монастырских, частных усадеб, староств и ключей

01. Карта маєтків Краківської академії у с. Броновичі Великі (1545 р.)

02. Карта розмежування єзуїтських володінь у селах грембошів та Воля Грембошівська (1638 р.)

03. Карта розмежування володінь Львівської єзуїтської колегії у селах Підтемне, Кугаїв та містечку Раковець (1654 р.)

04. Карта розмежування володінь Львівської єзуїтської колегії у селах Підтемне, Кугаїв та містечку Раковець (кінець XVII ст.)

05. Карта розмежування володінь Львівської єзуїтської колегії у селах Підтемне, Кугаїв та містечку Раковець (1744 р.)

06. Карта розмежування володінь Львівської єзуїтської колегії у селах Підтемне, Кугаїв та містечку Раковець (1769 р.)

07. План Сандомирського староства й.м. надвірного хорунжого пана Оссолінського (1752 р.)

08. Карта шляхів і відмінності границь між маєтками й.к.м. Коморовом і Хмєльовом, розташованими у Сандомирському воєводстві й повіті, а нині в посесії я.в.п. графа за Тенчина на Оссоліні Оссолінського , волинського воєводи й сандомирського старости з одного боку та земськими маєтками Баранівського ключа, які залишаються в посесії я.в.п. коронного канцлера Малаховського з іншого боку, розпочата 17 вересня на грунті і та звірена й закінчена 13 жовтня (1759 р.)

09. Карта міста Озерної з атласу маєтків Радзивиллів у Золочівській волості (1759 р.)

10. Карта меж між королівськими маєтками Коростенко Вижнє у привілейованій посесії віслицького каштеляна й.м. Яблоновського, з одного боку, та прилеглих Торговиськ, Ленжан та Відача, власності любачівського ловчого в. Адальберта Мєтельского, з іншого боку, за актом польової комісії відрядженої напередодні свята Різдва Пречистої Діви Марії, а саме дня 9 місяця вересня нинішнього року 1733, за наказом найвищого Губернаторства королівства Галичина й Володимирія, виданим у Львові дня 9 липня того ж року, відповідно до рішення згаданої польової комісії, з розташуванням місць і межових знаків, накреслена мною, нижчепідписаним присяжним геометром, з примітками щодо суміжних маєтків (1773 р.)

11. Топографічна карта маєтку Соколів з прилеглими Сосновом, Хатками, Тудинкою й селом Маловоди, показаних на іншій карті з усіма грунтами, ріллею, сіножаттями і дворами як селянськими, так і власності подружжя в. графів Ксаверія Слоінскього та Анни Вижницьких Слоінської, у двох рівних частинах поділу, здійсненого відповідно до декрету найсвітлішого Шляхетського суду з дня 22 жовтня р. 1785, виконана і накреслена мною, нижчепідписаним присяжним геометром (1785 р.)

12. Топографічна карта двірських грунтів села Маловоди Соколівського ключа, маєтку в. Ксаверія і Анни Вижницьких Слоінських, виконана у полі і затверджена декретом ще Щляхетського суду дня 22 місяця жовтня року тисяча сімсот вісімдесят п’ятого (1785)

13. Карта з нижчеподаним актом розмежування між селами Гірк, Воля Щерцова з одного боку і маєтком Грабівниця з іншого боку, накреслена мною, львівським присяжним комірником Домініком Лисогорським, посланим Сяноцьким підкоморським судом, у Желехові у вівторок після свята Благовіщеня ДМ або 5-го місяця липня 1774 Року Божого (1774 р.)

14. Карта маєтку Великий Ключів, власності н.св. Теклі Калиновських Бєльскої, та сусіднього королівського маєтку Люча у пожиттєвому володінні н.св. княгині Франциски Вікторії Яблоновської, складена під час огляду грунтів ц.-к. спільною комісією з розмежування і перерозмежування відповідно до комісарського протоколу року 1779 (1779 р.)

15. Топографічна карта маєтку Ордів власності в. Станіслава Садовського, накреслена у місяці серпні 1784 року згідно з декретом пресвітлого ц.-к. першої інстанції провінційного Шляхетського суду дня 17 липня 1784 р. (1784 р.)

16. Карта маєтків Метелин і Гоздова з сусідніми Вербовичами, розташованими у Замостському окрузі, власності н.св. Макарія Курдвановського, які нині призначаються до поділу шляхом аукціону, за наказом найсвітлішого ц.-к. провінційного Шляхетського суду у Королівству Галичина й Володимирія від дня 5 березня 1785 року, накреслена мною, нижчепідписаним геометром н.св. вищого Апеляційного [суду] піл наглядом судового куратора в. Тадея Свєжавського, для визначення меж судової маси у присутності громад у травні 1785 р. (1785 р.)

17. Карта спірних грунтів муж селами Голосковичі, власності Петра Плещинського і Суходоли, позивача вельможного Стемпковського, з одного боку, а також села Пониква Велика, власності головного позваного в. Антонія Комнацького, з другого боку, накреслена мною, нижчепідписаним присяжним комірником Золочівського округу, в. Петром Гнєвошем, року 1799, відповідно до протоколу (1799 р.)

18. Карта, що показує спірні межі між містом Дрогобичем та селами Раневичи, Болохівці, Стебник, Уличне, Гірне, Дуліби, Конюхів, Завадів, Заплатин, Брігідау, Летня, а також частиною володінь – добрами Голобутів, Нежухів та Кавсько з одного боку, а також Рихтицьким ключем, тобто селами Рихтичі, Почаєвичі, Делява, Гаї Великі, Гаї Нижні, власності н.св. Ігнатія з Ольбрахтичів Бєльского з іншого боку, складена мною, нижчепідписаним відповідно до декрету ц.-к. Львівського шляхетського суду, виданого дня 1 вересня 1788 року (1789 р.)

19. Карті спірних грунтів між ц.-к. маєтками Уличне, Конюхів, Гірне, Дуліби, Завадів, Брігідау, Стрий, а також приватними маєтками Гаї і Колодниця та домінікальним Голобутовом, виконана відповідно до найдавніших декретів від року 1600 і 1625 присяжним геометром Йоганном Стотчеком у вересні 1795 року (1795 р.)

20. Топографічна карта села Грималівка власності й.м. Вінцентія Потоцького, розташованого у Бродівському окрузі, відповідно до декрету про оцінку цього маєтку, н.св. Шляхетського суду від дня 23 грудня 17844 р., виміряна і накреслена мною 10 липня 1785 р., нижчепідписаним, з позначенням двірських грунтів, підданих, а також з приміткою про попереднє використання грунтів (1785 р.)

21. Топографічна карта сіл Явішовичі й Вілямовичі, розташованих у Мисленецькому окрузі, власності в. Казимира Шембека, накреслена за наказом н.св. Шляхетського суду від дня 5 листопада 1785 р., виданого в порядку обов’язкового розмежування, із вказаними двірськими, селянськими грунтами та лісами, також з позначеними спірними межами з сусідніми володіннями, виконана мною, нижчепідписаним. Місяця травня 1786 року (1786 р.)

22. Карта розмежування між маєтками Рата, Рава, Голе, Гійче, власності й.м. Франциска Глоговського з одного боку, та маєтком Камінка Волоська н.св. княгині Вікторії Яблоновської, який згодом перейшов у власність держави, з іншого боку, із встановленими межами, накреслена мною, нижчепідписаним під цим актом, року 1789 (1789 р.)

23. Карта межевої суперечки між маєтком Модринець, власності в. Розалії Скаржинської, та державним маєтком Модринь, розташованими в Замостському окрузі, виконана відповідно до резолюції н.св. Львівського шляхетського суду дня 31 січня 1798 (1798 р.)

24. Карта спірних грунтів й.м. Ігнатія Шорца і Йозефа Ланецького, співвласників маєтку Іловець із прилеглостями, та частина містечка Скрєбєшів найсвітлішого вельможного графа Отророга, котра є еквівалентом за соляні копальні, відповідно до мандату найсвітлішого Львівського шляхетського суду від 27 червня 1797 року, оформлена 25 січні 1798 року у протоколі комісії, висланої Замостським підкоморським судом, накреслена присяжним геометром Франциском Каліновським (1798 р.)

25. Карту грунтів дубенської парафіяльної церкви, які нині є у вжитку превелебного у Христі латинського пороха Йозефа Шибальского у полях, луках та всіляких пожитках підданих, котрі у вищеподаному описі відзначені рожевим кольором, а також подані у протоколі межової комісії, та вельможного Якова Глоговського, власника спірного села Дуб Замостського округу з прилеглостями. Відповідно до резолюції н.св. Львівського шляхетського суду від 16 січня 1799 р., згідно з протоколом ц.-к. межової комісії від 26 травня 1800 р., складеного на грунтах села Дуб у присутності сторін дня 26 червня 1800 р. присяжним геометром к. Люблінського трибуналу Франциском Калінським (1800 р.)

26. Межова карта маєтків власності й.м. Йоанна де Стрембоша [кавалера] найсвітлішого ордену Білого Орла Польського Королівства, в силу мандату найсвітлішого Львівського шляхетського суду з дня 12 квятня 1794 р. щодо розмежування маєтків Новосілки та Митулин, виконана мною, нижчепідписаним присяжним геометром, у присутності представника суду Йозефа Еєвенгловського, депутата в. Йоанна де Сігніо, а також посередника в. Онуфрія Нізельского, виконана з позначенням кіпців (1794 р.)

27. Карта меж домінікальних сіл Оришківці та Гадинківці, що показує різні межі, з розташуванням давніх кіпців та різних місцевостей, а також з усіма особливостями, врахованими на місці, які показували старі люди, покладаючись на свою пам’ять та використовуючи давні акти, накреслена мною, в жовтні 1793 (1793 р.)

28. Карта спірних грунтів Щирецького староства з домінікальним селом Вибранівкою, власності в. графа Мавриція Лося з одного боку та Вибранівкою і Бориничами, власностю в. Йоаннеса Уфнярського з другого боку, а також Вибранівки з домінікальними Дороговижем та Ляшками, власності в. Кемпського, накреслена 1795 р., відповідно до мандату н.св. губернії від 25 липня 1795 р. за № 18876, на спірному грунті у присутності комісара Львівського округу в. де Фогля та ад’юнкта фіскальної колегії в.де. Якобшиця та представників цих сторін (1795 р.)

29. Копія з оригінальної карти спірних грунтів між державним маєтком Дороговиж та домінікальними Ляшками, власності в. Кемпського, зроблена під час роботи межової комісії з розмежування домінікальних володінь Бранці і державного маєтку Щирець, в силу трактату губернії за № 188876 від дня 25 липня 1795 (1795 р.)

30. Карта, що показує спірні грунти між селами Деменкою Наддністрянською і Лісною, власності в. Й. Жевуської зі Скарбків з одного боку, та домінікальним селом Київець, власності Йозефа Громницького, з іншого, які тепер використовуються між згаданими селами і Київцем, з зазначенням документів 1577 і 1580 років, накреслена відповідно до наказу н.св. Львівського шляхетського суду від дня 15 червня 1798 р. № 12369 (1798 р.)

31. Карта домінікального села Полянка з прилеглим селом Свіржовка, власності в. Гіацинта Борковського, розташованих у Яслівському окрузі з визначенням лінії межі між згаданою Полянкою і вільним містом Коросном, а також між Полянкою та домінікальним Добєшином, власності в. пані Барбари Валевської, а також давніх меж, які є у мирному використанні сусідніх домінікальних сіл Жарновець, Зренцин і Щепаньцова, відповідно до мандату найсвітлішого Львівського шляхетського суду 5 травня 1798 р. № 132, накреслена у спірному місці року 1798 (1798 р.)

32. Карта домінікального села Гориславічі з Гостиславичами, власності я.в. пана Адальберта графа Баворовського, з виділенням спірних грунтів між згаданими домінікальними володіннями і селом Золотковичі, власності в. пана Хризостома Грудніцького, селом Йорданівкою, приписаним до Добромиля, та сусідніми мирними межами, виконана нижчепідписаним на прохання вищезгаданого графа Баворовського на основі резолюції н.св. Львівського шляхетського суду від 16 березня ц.р. №30565 під наглядом комірник Кароля Ковнацького. Підписана 20 грудня 1801 (1801 р.)

33. Юридично-геометрична карта межових розбіжностей між призначеними до поділу, маєтками Хревт і Вільховець у королівстві Польському, н.св.в. ленчицького каштеляна, кавалера орденів Білого Орла і Св. Станіслава, радника н.св. Невпинної Ради Польщі Тадея Ліпського, з одного боку та селами Соколе і Городик, також у Польщі, маєтками н.св. підляського воєводи, кавалера тих же орденів графа Йозефа Салезія з Тенчина Оссолінського, а також селом Райське, розташованим у Сяноцькому окрузі королівства Галичина й Володимирія, власності н.св. графів Лосів. Року Божого 1786 (1786 р.)

34. Карта спірних ґрунтів домінікального села Скнилів Великий, на які претендує королівське місто Львів, а саме п.св. магістрат цього королівського міста, накреслена у жовтневі дні 1787 (1787 р.)

35. Карта юридично-геометричних меж між Грядою і Сетиховом, накреслена нижчепідписаним межовим комірником Перемишльської землі і геометром королівського трибуналу Йозефом Корабітою де Лясковським за участі комісії та делегата Жовківського підкоморського суду Вінцентія Сендзимира року 1792 згідно декрету найсвітлішого ц.-к. Львівського шляхетського суду від 4 жовтня 1791, яка показує спірні землі між Вислобоками і Підлісками, межу Гряди між ґрунтами, званими Тильна Гребля і Обидра, видана на користь власника маєтку Вислобоки в. радника Влодека (1791 р.)

Чуть позже допишу список ;)

Share this post


Link to post
Share on other sites

Впечатления:

Те, кто знаком с 2-томником "Україна на стародавніх картах" от «Картографии» могут себе представить общий высокий уровень, на котором была сделана книга "Рукописні карти XVI – XIX століть". Всё тот же большой формат, твёрдый переплёт, мелованная бумага и множество иллюстраций – такое издание вполне можно отнести к разряду подарочных.

Как и в предыдущих книгах картографической серии в новом труде Ульяны Кришталевич (она, кстати, была автором и упомянутого выше 2-томника) нашлось тут место, как текстовой информации, так и графической. Но структура, в сравнении с прошлыми изданиями, немного изменилась.

Во-первых, на английский язык в книге "Рукописні карти XVI – XIX століть" переведена всего парочка общих разделов, тогда как в прошлых книгах даже описания отдельных карт переводились на английский. Таким образом, ранние книги серии можно считать полноценно двуязычными, тогда как новая книга к таковым уже не относится.

Во-вторых, в ранних книгах описания карт и сами карты часто ютились на одних и тех же страничках. В новой книге описания всех карт вынесли в отдельные статьи, с которых и начинаются разделы книги. А карты приведены на своих отдельных страничках, где из текста есть только их названия (на языке оригинала и на украинском языке), а также краткие технические данные: автор, размер карты, материал и т.п. Явный плюс от такой структуры – теперь картам предоставлены полноценные странички, и они растянулись по ним настолько, насколько это позволяет формат книжных листов.

Что касается пользы/значения книги, то тут мнений может быть несколько, ведь карты показывают относительно небольшие территории. Тут всё зависит от того, насколько выборка карт из книги затронула земли, которые интересны лично вам. Если вдруг в книге встретиться неизвестная вам карта интересующей вас местности, то издание уже сделало доброе дело. Я, например, сходу наткнулся на несколько отличных карт, о существовании которых и не подозревал. Встретились тут в цвете и в относительно неплохом качестве и карты, которые раньше встречал только в виде не цветных обрезанных копий, которые в свою очередь снимали с каких-то других копий. А когда видишь всё это дело в цвете и качестве, то понимаешь, что купить такую книгу стоило хотя бы ради возможности изучить несколько таких вот карт. А со временем, когда знакомство с картами продолжится, думаю, что книга преподнесёт ещё немало приятных сюрпризов.

Итого: отличное издание по редкой тематике. Очень рекомендую.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Join the conversation

You are posting as a guest. If you have an account, sign in now to post with your account.
Note: Your post will require moderator approval before it will be visible.

Guest
Reply to this topic...

×   Pasted as rich text.   Paste as plain text instead

  Only 75 emoji are allowed.

×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead

×   Your previous content has been restored.   Clear editor

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.

Loading...

×
×
 • Create New...