Jump to content
Замки и Крепости Украины - Форум

Передмирка: замок


Recommended Posts

Обсуждается этот объект: замок в селе Передмирка


Один из малоизвестных замков Тернопольской области, несмотря на то, что объект плотно связан с историей рода Вишневецких.

Вот так село расположено относительно Вишневца, Кременца, Шумска и Лановцев:

post-1-0-90441400-1375268653_thumb.jpg


«Тернопільський енциклопедичний словник» (Том 3, стр. 48) о селе рассказывает мало, не очень интересно, да и замок вообще не упоминает:

Цитата
Передмірка – село у Лановецькому районі. Центр сільради. Розташ. за 17 км від райцентру і 15 км від найбл. залізн. ст. Кусківці. Насел. 671 особа (2007). Перша писем. згадка – 1463. 1648 згадано в літ. тв. “Справа козака з євреєм”, що зберіг. у відділі рукописів Яґеллон. б-ки (м. Краків, Польща). Діяла “Просвіта” та ін. т-ва. Є церква св. Параскевії (1914, дерев.). Спорудж. пам’ятник воїнам-односельцям, полеглим у нім.-рад. війні (1968). Працюють ЗОШ 1–2 ступ., клуб, б-ка, ФАП. У селі народ. і проживав літератор, фольклорист і краєзнавець Ю. Горошко, народ. літературознавець, фольклорист, педагог, громад. діяч Т. Комаринець. Побл. П. виявл. археол. пам’ятки давньорус. культури.

Г. Басюк, І. Власюк, Б. Мельничук.


К счастью, нужный район в своё время попал в сферу интересов Александра Цинкаловского, который в своей замечательной книге «Стара Волинь і Волинське Полісся» (Том 2, стр. 218) о селе написал следующее:

Цитата
Передмирка, село, Кременецький пов., Борсуковецька вол., 31 км. від Крем'янця. Село над р. Горинню і великим ставом. В кінці 19 ст. було там 141 домів і 945 жителів, дерев'яна церква з 1744 р. на місці старої з 1583 р., церк.-прих. школа від 1880 року, два великі водяні млини. Серед ставу, на острові старе замчище з 15-16 ст. Село П. згадується в 1583 р., коли воно належало до кн. Вишневецьких, з П. платили від 7 дим., 4 город., коваля, 2 вальних коліс, 1 ступи, 1 попа і 1 боярина. Фундушний запис для місцевої церкви, наданий кн. Михайлом Вишневецьким (батьком) неславної пам'яті Яреми Вишневецького). Село положене над малим потоком, притокою р. Горині. За переписом 1911 р. в селі П. було 1,130 жителів, одноклясова школа, 2 крамниці, водяний млин пом. Жевуського.


Интересные детали из истории укрепления можно почерпнуть из жизнеописания Федька Вишневецкого (? - 1549), владельца замка (выделения жирным шрифтом мои - Filin):

Цитата
Походив з впливового роду Вишневецьких. Син Михайла Вишневецького, намісника брацлавського. Ймовірно, був одним із молодших синів, на відміну від старшого сина Федора звався Федьком. За деякими відомостями народився 1500 року (немає остаточного підтвердження). Разом із батьком та братами займався розбудовою та накопиченням маєтностей для своєї родини. Після смерти батька 1517 року отримує значну частину спадка — села Манів, Борсуківці, Старі Борсуківці, Нападківці, Гацьково, Чайчинці, Микитчино, Левково, дві Доманінки, Лопушно й Корчалівка. Згідно з королівським розпорядженням 1528 року мав виставляти для війська 5 особистих корогв. 1533 року після смерти брата Федора (старшого) розширює свої володіння. На відміну від братів Івана та Олександра, не займався активною обороною українських кордонів від татарів (більше дбав про охорону власних земель). В цей час отримує староство Степаньське.

У 1541 та 1546 роках князь Федько придбав східну частину Вишневецького повіту, значний маєток Дорофіївку. Столицею усіх своїх володінь зробив замок Передмірка (Перемирка). 1549 року тут зазнав значного нападу татарів; довго захищався, вийшов з нього, намагався прорвати облогу. Не вдалося — Федько Вишневецький загинув у битві, вся родина була забрана в полон.

Нащадків після князя не лишилося, усі володіння після його загибелі перейшли до синів Олександра та Івана Михайловичів.

Источник


Упоминается замок и на страничке истории села на сайте села Передмирки:

Цитата
На одній стороні річки Горинь (Загоринь) стояв замок князів Вишневецьких. Є відомості, що у 1520 році в замку проживав Петро Вишневецький. Замок був зруйнований загонами Максима Кривоноса, який йшов на Кременець у 1648 році. І досі це місце називають «Замком». Там до цього часу збереглися в землі рештки фундаментів.

Источник

Замок изобразили и на гербе села. Правда, герб какой-то неканонический, но, тем не менее:
log_zpscb12ff2a.jpg


Объект мне показался очень интересным. Несмотря на не самую бедную историю и связь с родом Вишневецких, замок практически неизвестен и конечно же объект не избалован вниманием туристов/путешественников. И это притом, что замчище неплохо сохранило свою форму (она хорошо читается на спутниковых снимках), а сам объект находится на полпути между Лановцами и Вишневцом.


Замчище на снимке Google. Хорошо заметно, как укрепление вдаётся в озеро. При таком расположении замок получал надёжную защиту с трёх сторон:

Замчище (Google):
post-1-0-37444300-1375268654_thumb.jpg

Замчище (Bing):
post-1-0-68227300-1375268654_thumb.jpg

Границы замчища с севера, запада и юга задаёт озеро, но и с востока их можно рассмотреть. Об укреплениях, находившихся с востока, как мне кажется, говорят вот эти поперечные линии, оставшиеся, вероятно, от рвов и валов:

post-1-0-98665100-1375268654_thumb.jpg

Соответственно, ворота находились где-то здесь, где виден разрыв:

post-1-0-23320100-1375268655_thumb.jpg

Итого, если я ничего не напутал, укрепления выглядели как-то так:

post-1-0-49952800-1375268655_thumb.jpg

Обратите внимание – масштабы замчища совсем неслабые, его размеры ориентировочно 250х185 метров!

Возможно существовала ещё и внешняя линия укреплений, защищавшая поселение у замка.

Отдельный интерес вызвало определённое сходство исторической топографии Передмирок с исторической топографией Тернополя (от Тернополя до Передмирок около 40 км. по прямой или около 60 км. по дорогам). На раннем этапе развития Тернополя его замок похожим образом был расположен относительно озера и относительно дамбы. В наши дни западная линия укреплений Тернопольского замка находится на некотором удалении от водной границы, но ещё начале 1670-х Ульрих фон Вердум отмечал, что Тернопольский замок находится «в самой середине озера».

Тернополь – озеро, дамба, замчище:

post-1-0-80929200-1375268655_thumb.jpg
Живая карта

Если представить, что некогда старый Тернопольский замок также был окружён с трёх сторон водой, то сходство с Передмирками увеличится.

Передмирка – озеро, дамба, замчище:

post-1-0-19948700-1375268656_thumb.jpg

Кстати, и в случае с Передмирками и в случае с Тернополем замки построили на некотором удалении от дамб. В Передмирках от замка до дамбы около 430-440 метров, в Тернополе – около 450-460 метров. Опять же и в этом чувствуется некая схема. Создаётся впечатление, что такое расположение не совсем логично, ведь дорогу-дамбу следовало бы защищать замком, а не располагать укрепление в полукилометре от объекта, но, наверное, авторы проектов знали, что делали.

Возникает гипотеза, что на начальном этапе фортификации Передмирок и Тернополя формировалась по одной схеме, только Тернополю со временем удалось развиться, а Передмирки пали под ударами врагов и статус этого поселения в наши дни снизился до уровня села. Но благодаря этому в Передмирках можно ознакомиться с архаической схемой формирования поселения и его укреплений. Возможно, эта схема была классической в данном регионе.

Исходя из того, что Передмирки пережили свои лучшие годы во время правления Федька Вишневецкого, появление укреплений в этом селе подмывает отнести к 1-ой половине 16 века. Напомню, что замок в Тернополе начал формироваться в 1540-х годах, т.е. оба объекта (в Передмирках и Тернополе), помимо всего прочего, находятся ещё и более-менее в пределах одних хронологических рамок, что также может служить доводом в пользу гипотезы о родстве укреплений двух поселений.

Ещё один возможный аналог - замчище в Дунаеве (Львовская обл.).

В общем, Передмирки стоят того, чтобы продолжить с ними знакомство, а замчище стоит посещения. Думаю, что следы укреплений там можно найти и в наши дни, а от местных, которые распахивают замчище, можно узнать много интересных подробностей из новейшей истории замчища. Не будем забывать, что имеются сообщения о сохранившихся фундаментах каких-то строений на замчище. «Тернопільський енциклопедичний словник» отмечает, что в селе проживает краевед Ю. Горошко, который, вероятно, также сможет рассказать интересные истории из жизни замчища. Так что, потенциал локации весьма неслабый.

Link to comment
Share on other sites

"Географический словарь" (помимо того, о чём уже было упомянуто выше) сообщает, что:

Цитата

Перемирка когда-то была городком укреплённым и до сих пор над Горынью сохранились следы "окопов".

К сожалению, не совсем понятно, что подразумевалось под укреплениями - то ли замковые оборонительные сооружения, то ли помимо них существовали ещё и укрепления городка. А упомянутые "окопы" - это, вероятно, остатки замковых фортификаций. По логике и городок у замка мог быть укреплён, но пока есть только чёткие упоминания замковых фортификаций.

Цитата

На месте того замка Михал Вишневецкий, воевода виленский, построил небольшой дворец ("палацик").

Как я понял, речь идёт о Михале Сервацие Вишневецком (1680 - 1744), и тогда постройку "палацика" стоит отнести к 1-ой половине 18 века. Возможно именно на его фундаменты натыкались во время освоения территории замчища местные жители. Ещё бы выяснить, когда и при каких обстоятельствах усадьба прекратила своё существование... Из справки "Географического словаря" сложно понять, существовал на момент написания словаря (конец 19 века) этот дворец или он не дожил даже до рубежа 19 и 20 века.

Link to comment
Share on other sites

  • 4 years later...

Люди, дивіться що я побачив сьогодні в картах! Озеро обміліло, і, здається, що ці контури в озері це ЦЕ РУЇНИ стін ЗАМКУ! Панове та це просто нереально! Ось де замок був, чи ні? )

QuickMemo _2017-09-03-15-31-36.png

  • Like 1
Link to comment
Share on other sites

Я не знаю, что это за контур, но есть несколько причин не считать, что это замок:

1. Если бы участка замка "затонул", то его бы вряд ли упоминали в источниках, а там сообщается, о том, что участок замчища всё ещё существует.

2. Линии, формирующие контур на озере, очень длинные, слишком длинные для стен даже большого замка. Самая вытянутая из них имеет длину ок. 660 м., тогда как и 100 м. для стены - это уже круто.

666.jpg

3. Если сравнить один из старых снимков Google Earth с тем, на котором видны контуры, то станет понятно, что озеро не только не обмелело, но даже наоборот - чуть увеличило свой объём. Вот два фрагмента, на которых видно, что в 2011-м озеро занимало чуть большую площадь, чем в 2015-м, когда был сделан снимок с контуром. Так что, по логике, с обмелением появление этого контура тоже не связано. 

33.jpg

Link to comment
Share on other sites

Join the conversation

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.
Note: Your post will require moderator approval before it will be visible.

Guest
Reply to this topic...

×   Pasted as rich text.   Paste as plain text instead

  Only 75 emoji are allowed.

×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead

×   Your previous content has been restored.   Clear editor

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.

Loading...
 Share

×
×
  • Create New...