Jump to content
Замки и Крепости Украины - Форум

Львов (Львів): Низкая стена, башня на ул. Братьев Рогатинцев, 32


Filin
 Share

Recommended Posts

От городских укреплений, по большей части разобранных ещё в конце 18 в., сохранилось довольно мало построек, часть которых видна невооружённым взглядом (к примеру, два городских арсенала, Пороховая башня и т.п.), а часть можно отнести к категории скрытых памятников, не заметных при беглом осмотре достопримечательностей города. К таковым относится одна из немногих сохранившихся башенок второй линии укреплений города - так называемой Низкой стены (укр. Низького муру). Хотя в Сети есть довольно много упоминания этой башенки, однако все они зачастую носят поверхностный характер и не дают общего представления об объекте, и этот недостаток хочется исправить, собрав в данной теме весь доступный массив сведений об этой чудом уцелевшем памятнике.

Постройку, о которой речь пойдёт ниже, именуют то башней, то бастеей/бастией, то вежей. Термин "вежа" для неё, как по мне, совсем не подходит, поскольку вежи - это конструктивно совсем иные постройки, да и относящиеся к более раннему времени. Термин "бастея" польские исследователи в 1920-х - 1930-х решили использовать по отношению к великому множеству разношерстных артиллерийских построек, что породило в дальнейшем немало проблем, в том числе и в случае с фортификацией Львова. При этом парадоксальным кажется сам факт, что термин, ассоциирующийся в первую очередь с бастеями Альбрехта Дюрера, описанными в его трактате 1527 г., начали применять ко львовском укреплениям, датированным ещё 15 в. На эту тему я могу ещё долго рассуждать, но лучше сразу перейду к своему итоговому мнению - "бестеей" эту постройку также не стоит именовать, ибо "бастея" - это скорее массивный бастион, чем такая вот относительно скромная пустотелая полубашня. Итого пока термины "башня" или "полубашня" (как альтернативный вариант - "рондель" или "полурондель") мне кажутся более предпочтительными.


Для начала стоит хотя бы в общих чертах рассказать о Низкой стене, для чего воспользуюсь справками от Игоря и Любовь Качор. Одну из них находим в книге "Львів крізь віки" (2004), на с. 84-85:

Цитата

Низький мур

До кінця XIV ст. вогнепальна зброя використовувалась в усіх європейських країнах. Через свої суто технічні недоліки: малу подвижність на полі бою, низьку швидкострільність, ненадійну громіздку конструкцію вогнепальна зброя використовувалась в основному гарнізонами фортець та військами, що їх облягали. Старі фортифікації виявились непридатними для використання гармат в першу чергу через використання чорного або димного пороху, адже після пострілу від чаду страждала в першу чергу обслуга гармати в замкнутому просторі башт. Тому фортифікації заможніших міст до кінця XV ст. посилюються зовнішнім низьким муром, пристосованим для використання вогнепальної зброї.

У Львові, куди перші гармати і 6 бочок пороху привіз король Володислав II Ягайло 1394 р., рішення про побудову Низького муру прийняли ще 1410 р., через шість років після появи першого міського пушкаря. Через чотири роки в місті поселяється Лаврентій Гелленборн - міський пушкар, котрий одночасно починає відливати для потреб міста гармати. 1418 р. на відстані 20 м від незавершеного тоді Високого муру розпочинають будувати Низький мур, який простягався поміж двома міськими брамами і прикривав місто з трьох сторін. Зі сторони річки Полтви болотиста місцевість, що була природнім захистом міста, очевидно не сприяла будівництву. Рів, який розділяв обидва міські мури, почали засипати з середини наступного століття. Спочатку для використання вогнепальної зброї призначались лише бастеї Низького муру, розташовані посередині між вежами Високого муру. На нижньому ярусі бастей, призначеному для флангової оборони, стояли нерухомо дві гармати коморного заряджання, які прострілювали визначений простір вздовж муру. На верхньому ярусі, призначеному для фронтальної оборони, обстріл вели через три бійниці з гаківниць чи аркебуз - важкої ручної зброї, призначеної для оборони фортець. Задля зменшення сили віддачі при пострілі гак на дулі гаківниці закріплювали за спеціальний виступ муру чи вмуровану колоду в бійниці. Для вентиляції приміщення після пострілу в бастеях була відсутня задня стінка. Так як в той час негода, сирість могли перешкодити використанню вогнепальної зброї через її недосконалу конструкцію, бастеї були криті високими дахами, які бачив ще М. Груневег наприкінці XVI ст. Як і всі укріплення міста після 1492 р. їх покривали зеленою черепицею. Пізніше у 1626-1630-х рр. вогневу силу Низького муру посилили за рахунок примурованого парапету та облаштування нових бійниць в самому мурі на найбільш небезпечних для міста напрямках. Вогневу міць двох наріжних бастей Низького муру могли посилити надбудовою ще одного ярусу.

Міський вал, що оточував місто, періодично надсипали, підвищували. Коли до 1540-х рр. на ньому звели третю лінію оборони, оборонна функція Низького муру остаточно занепала, адже його бійниці були повністю закритими валом. Через це бастеї поступово починають використовувати для побутових потреб. Наприкінці XVIII ст. з північної і південної сторони міста практично весь простір поміж Високим і Низьким мурами був зайнятий примурованими до них будинками. Низький мур збудували за досить стислий термін за єдиним планом, через що віднайдені і розкриті в ХІХ-ХХ ст. залишки бастей (дві на вул. Підвальній, одна на вул. Братів Рогатинців) по розмірах і вигляду мало між собою різняться. їх вимурували з каміння і цегли діаметром до 9 м при товщині стін до 2 м.

Та несподівано під час будівництва будинку на вул. Валовій 2003 р. було розкрито залишки бастеї південного прясла Низького муру, яка за своїми розмірами значно відрізнялась від відомих бастей. Це відкриття заставило по-новому розглядати роль Низького муру. Очевидно, що ця бастея повинна була захищати з флангу Галицьку браму. Пізніше цю функцію перебрала на себе башта Струмилка, споруджена в XVI ст. на валі майже напроти неї.

На вулиці Підвальній відкрито дві ділянки Низького муру з бастеями біля Успенської церкви і Міського арсеналу. Ще одна бастея збережена у підвалі будинку на вулиці Братів Рогатинців.


Ещё одна справка от тех же авторов, на этот раз из книжечки "Середньовічний Львів. Фортифікації" (2009), с. 20-21:

Цитата

01-1.jpg

Низький мур

У Львові з 1418 р. міщани одними з перших у Східній Європі стали мурувати Низький мур, який заклали на відстані 20 м від ще незавершеного Високого муру. Бургомістр Йоганн Травтерревлейн, майстри Ванденштейн, Юдентотер, поміж внутрішніми частинами міських брам заклали мур, який охоплював 2/3 периметру міста з найбільш небезпечних боків. Лише з боку болотистої рівнини річки Полтви він був відсутній не стільки через неможливість атакувати місто з цього боку, як через мочарі, грунтові води, які заповнили б нижні яруси бастей. У мурі налічувалось 16 однакових бастей, розміщених на однаковій відстані між собою у проміжках між вежами Високого муру. Саме в бастеях містилась вогнепальна зброя, а мур поміж ними був швидше перешкодою, що мала зупинити нападників. Згодом поширення вогнепальної зброї, мушкетів спричинило облаштування у Низькому мурі бійниць та бойових галерей, що значно посилило вогневу міць цієї лінії оборони міста. Однак з середини XVI ст. роль Низького муру занепала після спорудження нової лінії оборони на міському валі. До кінця XVII ст. бастеї муру стояли вже закинутими, міщани вивозили до них з міста сміття, нечистоти. Простір поміж Високим і Низьким муром спочатку розділяв сухий рів, який з часом засипали. А у XVIII ст. до мурів прибудовували хатинки, що робило простір між мурами схожим на вулички. Також декілька бастей використовували під житло.

01-2.jpg
Схема бастеї Низького муру

Бастеї Низького муру були двоярусними напівкруглими будівлями діаметром до 8,7 м, із мурами завтовшки у 2 м в основі та 1,5 м по верху муру. Висота кожного ярусу становила до 2 м при діаметрі близько 5 м. Дві гармати нижнього ярусу прострілювали простір вздовж муру. Вгорі було три бійниці для важкої ручної зброї - гаківниць, з якої вражали нападників перед муром. Для застосування гаківниць у бійницях влаштовували спеціальні заглиблення або вмуровували дерев’яні балки. У Європі знать вважала використання міщанами гаківниць, аркебуз порушенням лицарських засад ведення війни і вимагала їх заборонити. З середини XVI ст. завдяки відкриттям нових сплавів, способів обробки металів, появі зернистого пороху ремісники змогли розпочати масове виготовлення мушкетів. Загони мушкетерів на полях боїв поклали кінець шляхетній панцерній кавалерії. До нашого часу дійшло декілька бастей Низького муру у підвалах будівель на вулицях Староєврейській, Підвальній. Для обстрілу простору вздовж муру з нижнього ярусу використовували веглери (кулеврини, серпонтини) - гармати із змінними пороховими камерами, встановлені на нерухомих лафетах. їхнє дуло постійно визирало із стрільниці, а для пострілу у канал дула з казенної частини вставляли пиж, ядро та змінну порохову «вогняну камеру», яку закріплювали за допомогою клинів. Нещільності поміж камерою і дулом забивали будівельним розчином, клепали свинець, що зменшувало викид газів, посилювало силу пострілу. З появою на межі ХУІ-ХУІІ ст. зернистого пороху такі гармати зникли з полів бою, адже тонкостінна камера не витримувала сили порохових газів. Залишились старі гармати в артилерії фортець, адже при незначному розмірі бастеї було неможливим заряджати гармату через дуло спереду.

01-3.jpg
Гармата казенного заряджання із змінною пороховою камерою
--------
Невеликі гармати кріпили на дерев’яне ложе, яке під час пострілу тримали на плечі, затискали під пахвою. Для зменшення сили віддачі на дулі встановлювали гаки, які кріпили до балок, камінних парапетів укріплень. Німці звали зброю «Hakenbüchse» (рушниця з гаком), що у Польщі звучало як гаківниця. З великих гаківниць стріляло двоє вояків: цілився, тримав один, підпалював порох інший.

Одночасно з'явилась зброя з прикладом від арбалету, звана аркебузою. Фортечна аркебуза важила 20-30 кг. 3 1520-х рр. піхотинці застосовували полегшені аркебузи великого калібру, чиї кулі пробивали важкі панцирі лицарів. 3 1570-х рр. таку вдосконалену зброю із потужнішим зарядом пороху звали мушкетами.

01-4.jpg
Серпонтин з найпростішим механізмом запалювання пороху. Середина XV ст.

01-5.jpg
Фортечна аркебуза з гаком. Біля 1500 р.

01-6.jpg
Мушкет із комбінованими замком. Середина XVI ст.

01-7.jpg 01-8.jpg


Также хочется привести коротенькую справку из книги "Архітектура Львова. Час і стилі. XIII-XXI ст." (2008), где на с. 23 сказано следующее:

Цитата

В кінці XV ст. навколо існуючих фортифікацій, крім західної сторони, достатньо захищеної [річкою] Полтвою і болотами, почали будувати другу лінію [укріплень] - т. зв. Низький мур з 15 бастеями - напівкруглими баштами без даху. Одна з них збереглася в підвалі сучасного бару "Під вежею" на вул. Братів Рогатинців, 32.

Эти справки показывают, насколько много противоречивой информации можно получить при попытке узнать больше об укреплениях Низкой стены. Так, если одни источники сдвигают появление не только Низкой стены, но и полубашен к началу 15 в. или даже к концу 14 в., то другие источники и стену и полубашни считают постройками конца 15 в. Получаем довольно приличных разнос датировок продолжительностью в целый век. С вопросом датировки полубашен пока особо не разбирался, но типологически они скорее тяготеют к постройкам 2-й половины 15 - началу 16 в. "Архітектура Львова ..." также сообщает, что полубашни Низкой стены были без кровли, но этому мнению возражают супруги Качор, которые напротив - сообщают о том, что кровли всё же были. Так что со всеми этими спорными моментами ещё предстоит разобраться.
 

Нужная полубашенка на "Пластической панораме" Львова авторства Януша Витвицкого:
02-1.jpg 02-2.jpg
Источники: 1, 2

И на макете Игоря Качора, показывающем город образца 1740-х гг.:
03-1.jpg


Многочисленные планы Львова, опубликованные на lvivcenter.org, дают возможность проследить историю формирования застройки в районе нужного участка с полубашней.

План 1766 г. Ещё целы Высокая и Низкая стены города (нужную полубашенку отметил стрелочкой):
04-1.jpg

План 1777 г. Здесь видно, как плотно Низкую стену облепили разнообразными пристройками. Значительная часть полубашен Низкой стены тогда были интегрированы в более поздние сооружения, однако эта судьба миновала обсуждаемую здесь полубашню, которая на момент составления плана была всё ещё открыта с тыла, хотя с двух сторон подступы к ней зажимали поздние пристройки:
04-2.jpg 

План 1780 г. Подступы к полубашне уже полностью закрыты пристройками:
04-3.jpg

План ок. 1799-1802 гг. Здесь уже видны последствия сноса старых городских укреплений - Высокая стена на большинстве участков разобрана, как и часть Низкой стены с примыкавшими к ним пристройками. Нужная полубашня ещё видна, причём стену рядом с ней местами зачистили от застройки:
04-4.jpg  

План 1828 г. Всё что хотели разобрать - разобрали, по линии Высокой стены протянулась новая улица, вдоль линии Нижней стены начал формироваться новый квартал:
04-5.jpg 

План 1829 г. Квартал расширяется:
04-6.jpg

План 1844 г. Продолжается формирование квартала. Также здесь видно, что улица, протянувшаяся по линии Высокой стены, была названа "Новой улицей" ("Neue gasse"), а улица, протянувшаяся вдоль Низкой стены, со стороны исчезнувших рва и вала третьей линии укреплений, получила название "Валовой улицы" ("Wall gasse"):
04-7.jpg

Таким образом, практически все участки Нижней стены оказались под плотной застройкой новых кварталов, в т.ч. и нужная полубашенка:
04-8.jpg
Источник


Казалось бы, что линии укреплений, которые в начале сносили, а потом застраивали уже более не проявятся, однако в случае со Львовом всё далеко не так - часть довольно основательных следов укреплений всё ещё сохранилась ниже уровня земли, и история с обнаружением полубашни является тому прямым подтверждением. 

В 1906 г. начали подготовку участка на ул. Яна Собеского (так тогда называли прежнюю Новую улицу) к строительству вот этого дома, видимого на фото ниже. Его строительство закончили в 1908 г.
05-1.jpg
Источник

Принялись рыть котлован для обустройства фундаментов/подвалов и наткнулись на линию Низкой стены с прекрасно сохранившейся полубашней. Небольшую заметку об этом событии можно найти в газете "Słowo Polskie", №429 (22 сентября, 1906 г.):
06-1.jpg

Перевод:

Цитата

Остатки городских фортификаций. При сносе фундаментов каменицы п.[ани?] Дорнбаховой при ул. Я.[на] Собеского 32, были обнаружены остатки старых фортификационных городских стен вместе с полукруглой башней, у которой и сегодня ещё можно
увидеть места бойниц и сквозных отверстий. Как известно, в старину город был окружён двойной стенной, а именно "высокой" с цеховыми башнями, которая в этом месте шла по улице Собеского, вдоль её южной линии, от угла, который формировала
башня при городском арсенале (на Подвалье), и второй "низшей/низкой" [стеной], проходящей среди камениц между улицами Собеского и Валовой. Та вторая стена также была снабжена полукруглыми заслонами - башнями с бойницами, а непосредственно под
ним, в месте, где сегодня каменицы выходят фасадами на улицу Валовую, находился глубокий ров. За теми двумя стенами тянулся эскрпированный вал, также ощетинившийся башнями. Таким образом ныне открытые остатки стен принадлежат так называемой "низжей/нижней стене" и собственно на месте каменицы п.[ани?] Дорнбаховой [стены] переходили в полукруглую башню, нижняя часть которой с первым ярусом бойниц прекрасно сохранилась. Эта башня, мурованая из камня, относится к 15 веку и является очень интересным примером способов/методик военного строительства в Польше. Для истории укреплений Львова это очень важное открытие, поскольку [башня] дает представление о средствах обороны Львова, которые сохранились на планах лишь в [виде] очень расплывчатых зарисовок. Эта башня после того как раскопают ещё большее количество деталей, будет сфотографирована, а также с неё будут сделаны обмеры [обмерные планы] и инженерный план для городского архива.

Были ли сделаны тогда фото, и сохранились ли они? Может какие-то другие материалы остались, которые бы показывали, как выглядела башня в финале раскопок, до того, как её сделали частью подвала и над ней возвели дом?


Франц Ковалишин на своей рисунке 1910 г. оригинально изобразил находку. Здесь показана наземная и подземная часть Львова, разделённая линией ул. Собеского (в наши дни - ул. Братьев Рогатинцев), слева видно массивное здание Большой городской синагоги (уничтожена осенью 1941 г., сейчас на ей месте сквер), справа - уцелевшее здание арсенала. Ниже уровня земли видим Низкую стену с двумя башнями, слева та, которую обнаружили во время подготовки к строительству дома. Пропорции полубашни, как по мне, показаны не совсем корректно - на рисунке она выглядит как вытянутая в высоту постройку, тогда как на самом деле она более приземистая и широкая. Три фасовые бойницы верхнего уровня показаны более-менее правильно, а вот фланковые - не совсем, во-первых, они несколько смещены к фасовой части башни (в реальности эти бойницы находятся почти у стыка Низкой стены с полубашней), во-вторых, бойницы показаны щелевидными, хотя они выполнены в виде замочной скважины. Но в основном рисунок с интересного ракурса показывает ситуацию со спрятанной под землёй полубашней и отрезками Низкой стены.

06-2.jpg
Источник


Полубашню решили сохранить, оставив её в центре подвального помещения высотой в 4 м. Решение не было простым, поскольку потребовалось подстраивать проект нового дома под нужды новой находки, однако с задачей справились. Вот так находка выглядела в межвоенный период. На фото вид на полубашню с тыла, слева виден фрагмент отходящей от неё фрагмент Низкой стены, а в основной части кадра - полукружие башни с отчётливо читающимися двумя боевыми ярусами (в нижнем две фланкирующие бойницы, чуть ниже - линия отверстий для балок перекрытия, а верхний уровень представлен прорезями трёх бойниц):

07-2.jpg
Источник

Подпись в переводе:

Цитата

Из старого Львова. Башня, одна из 15, которые окружали Львов и были соединены оборонной стеной, возведённой в Ягеллонские времена [т.е. при Ягайло - Filin]. Ныне находится в подвале дома при ул. Я. Собеского, 32, вход через винный магазин фирмы В. Гловика.

Насколько я понял, упомянутый винный магазин в честь находки получил название "Под старой башней". 

План межвоенного периода (?), на котором в подвале, где на тот момент уже работала "ресторация", показана том числе и полубашня:
08-1.jpg
Источник: фото, в наши дни висящее в ресторане рядом с полубашней.


В советский период улицу Собеского переименовали в Комсомольскую, а в доме №32, не нарушая установленной поляками традиции, открыли пив-бар "Під вежею" (в народе его называли "Бавария"), пользовавшийся большой популярностью. 

В 1985 г. короткая справка о памятнике была опубликована в 3-м томе "Памятников градостроительства и архитектуры УССР", с. 80. Башня там была датирована, как и в польский период, "Ягеллонскими временами", т.е. концом 14 - началом 15 вв.:
12-1.jpg

Для тех, кто не видел башню, в глаза не бросится ошибка с фото - укрепление там показано в перевёрнутом виде. Должно быть так:
12-2.jpg

Кстати, на этом фото помимо одной из бойниц верхнего яруса хорошо видна ещё и фланковая бойница нижнего яруса. Также кадр радует глаз тем, что стена башни не закрыта россыпью столов и стульев. 

С 1991 г. Комсомольская улица переименована в ул. Братьев Рогатинцев (укр. - вул. Братів Рогатинців).

Ресторанная карьера помещения с полубашенкой продолжается и по сей день. На виде с улицы от Google вход в заведение ещё показан в старом виде и под старым названием:
09-1.jpg 

Когда в 2017-м для заведения искали нового владельца, в Сеть попала парочка планчиков помещения, а также ряд фото подвального помещения с полубашней, демонстрирующих, насколько скверно было со вкусом у тех, кто формировал этот интерьер.

10-1.jpg 10-2.jpg
Источник

11-1.jpg 11-2.jpg

11-3.jpg 11-4.jpg

С мебелью и прочими украшательствами всё смотрелось ещё хуже:
11-5.jpg
Источник


Помещение нашло нового владельца, после чего там серьёзно переделали интерьеры, причём сделали большой акцент на фортифкационном компоненте, разместив внутри заведения множество иллюстраций на тему укреплений Львова. На рубеже 2018-2019 гг. здесь открылся ресторан Ґвара. Атмосфера и кухня заведения мне пришлись по вкусу, так что ресторан осмелюсь рекомендовать, тем более, что там есть на что посмотреть поклонникам оборонных сооружений.

13-1.jpg
Источник

Осталось показать, как башенка выглядит в наши дни. Итак, заходим на первый этаж "Гвары", сразу напротив себя видим лестницу, спускаемся по ней на уровень ниже и сразу же на выходе в зал утыкаемся в полубашню, которая развёрнута к нам боком. Видим также небольшую секцию Низкой стены, отходящей от полубашенки, и тут возникает вопрос - была ли вся эта секция укреплений найдена в таком виде или же стена тянулась и далее, но только сохранять вообще всю линию укреплений могли посчитать излишней роскошью и потому могли разобрать её часть? На фото это не особо видно (да и расстановка мебели не способствует осмотру деталей), но в районе крайнего правого стула, у самого пола, притаилась фланковая/боковая бойница, которая выше была показана на одном из кадров.

14-01.jpg 14-01-p.jpg


Вид на башню с напольной стороны. Поскольку у нижнего яруса были только фланковые бойницы, то с этого ракурса видим только полукруг стен и прорези бойниц верхнего яруса. Это интересная конструктивная особенность - сегментация ярусов по секторам - нижний отвечал за фланкирование и имел глухую лобовую "броню", а верхний наоборот был акцентирован на фасовую оборону:

14-02.jpg 14-02-p.jpg


Ещё парочка видов с напольной стороны. Здесь чётче видны две бойницы верхнего яруса. К сожалению, западная (на фото - дальняя) часть башни и отходящая от неё Низкая стена оказались под другим участком, и потому постройка как бы утоплена в стену на стыке двух домов. Интересно, как сложилась судьба линии укреплений, проходящей под соседним участком? Что там сейчас - просто подвал, построенный на участке разобранных укреплений? Из-за стыковки полубашни с подвальной стеной две бойницы (одна из фланковых нижнего яруса и одна из трёх бойниц верхнего яруса) как бы утыкаются в стену и потому плохо видны и не так хорошо воспринимаются в сравнении с остальными.

14-03.jpg 14-03-p.jpg

14-04.jpg 14-04-p.jpg


Здесь виден стык полубашни с Низкой стеной. Сверх видна прорезь бойницы верхнего яруса, за столиком справа прячется фланковая бойница:

14-05.jpg 14-05-p.jpg


Две из трёх бойниц верхнего яруса крупным планом. Эти бойницы, как и бойницы нижнего яруса, имеют камеры, расширяющиеся внутрь башни:

14-06.jpg 14-07.jpg


Теперь зайдём с тыла:

14-08.jpg 14-08-p.jpg

 

Здесь дизайнер применил довольно спорное решение - закрыл значительную часть стены металлическим сетчатыми ступенями этакого амфитеатра, который, если я правильно понял, мог бы подойти для размещения больших компаний. Не знаю, насколько этот вариант посадочных мест популярен, но с точки зрения осмотра памятника эту конструкцию сложно назвать приятной. К тому же пространство под этой "трибуной" используют для хранения стульев, из-за чего даже за металлической сеткой стену рассмотреть сложно, а вся эта конструкция начинает восприниматься скорее не как креативно обустроенные места, а как какой-то техническая/складская конструкция. В целом, хорошо, что убрали ту невзрачную площадку времён функционирования заведения "Під вежею", но при этом в новом варианте оформление внутреннюю часть башни довольно сильно загромоздили всем чем только можно. Фланковые бойницы здесь, как и снаружи, также закрыты мебелью, так что их можно не заметить. Чуть лучше видны отверстия балок перекрытия, и совсем хорошо - верхний ярус с тремя бойницами (если снаружи хорошо видны только две бойницы из трёх, то изнутри хорошо различимы все три):

14-10.jpg 14-10-p.jpg


Три бойницы верхнего яруса, вид изнутри (на первом кадре №1 и №2 бойницы, на втором - №2 и №3):

14-11.jpg 14-12.jpg


Видео (качество картинки не очень, но лучшего в моём распоряжении пока нет):

 

Владелец "Гвары" Константин Форкер в одном интервью сообщил: "У його підвалі [будинку №32] збереглась частина оборонного муру міста, збудованого у XV столітті. Дивно, як цей об'єкт не зруйнували під час зведення будинку. Ця історична пам'ятка лягла в основу нашої концепції" + "Головне завдання будь-якого ресторану - постійне оновлення. Як тільки відкриєтесь - відразу починайте оновлювати. ... Кожен комерційний проект повинен відповідати поглядам людей, які за ним крокують". Так вот, если полубашня - это важный для ресторана объект, способный сам по себе служить в качестве магнита для посетителей (я, к примеру, туда уже не раз им был притянут), а сам владелец сторонник изменений, то хотелось бы, чтобы в дальнейшем полубашня не просто служила бы фоновой скорлупой, которую с двух сторон можно было бы облепить столиками и стульями, а превратилась в этакий мини-музей. Для этого, было бы неплохо сделать следующее:

  • Сделать перестановку мебели так, чтобы она не препятствовала осмотру деталей башни, в частности, бойниц нижнего яруса, ни снаружи, ни изнутри.
  • Для бойниц верхнего и нижнего яруса сделать какую-нибудь интересную подсветку, чтобы подчеркнуть эти детали, чтобы на них обращали внимания даже те, кто не знает об их существовании.
  • Разгрузить внутреннее пространство полубашни, особенно был бы рад, если бы оттуда исчез металлический склад-амфитеатр.
  • Можно было бы заказать реплики гаковниц/аркебуз/мушкетов, установив их в верхних бойницах. Это бы придало конструкции более боевой и интересный вид как снаружи, так и изнутри. Также можно было бы подумать, как бы ко всему этому организовать доступ, чтобы народ мог этим оружием повертеть в бойницах, ощущая себя одним из защитников Львова.
  • В идеале было бы очистить и нижний ярус от мебели и установить там реплики какой-нибудь мелкокалиберной артиллерии, как это показано на графической реконструкции И. Качора. 
  • Можно также заказать макет башни, который бы показывал её внешний вид с кровлей, отрезками Высокой и Низкой стен, рвом, защитниками и прочими приятными для глаз мелочами. 
  • С информационными стендами также можно поработать. 

В общем, мне кажется, что затраты на преображения полубашни в таком духе окупились бы за счёт увеличения силы воздействия этого магнита, который сейчас, как по мне, не только не работает на полную мощность, но даже несколько угнетён своей функцией банальной перегородки между двумя рядами ресторанной мебели.

Link to comment
Share on other sites

Интересно, что на плане Львова, составленном ок. 1704 г., нужная полубашня не показана - на её месте видим пустой участок Низкой стены, хотя ритм остальных полубашен как бы намекает, что пустота в нужном месте также должна быть заполнена, и всё же участок пуст. Быть может ракурсы, с которых осматривал Львов создатель плана (а дело, вероятно, было во время атаки шведов на город), мешали рассмотреть нужную секцию укреплений и потому её оставили пустой?

1.jpg
Источник

Link to comment
Share on other sites

  • 1 month later...

Ещё немного фото по теме.

Ул. Братьев Рогатинцев (вдоль неё вплоть до конца 18 в. тянулась Высокая стена города) и дом №32, в подвале которого находится полукруглая башенка, относящаяся к укреплениям второй линии, т.е. к Низкой стене:
01-1.jpg 01-2.jpg

Вид с улицы на фасад. В тёплое время его заслоняет летняя площадка, так что можно и не заметить нужное заведение:
03.jpg

Рядом со входом видим информационную табличку, которая и подтверждает, что вы на месте:
04.jpg 04-2.jpg

Кстати, занятно, что в украинской версии используется термин "бастея", без уточнения формы плана, тогда как в английской упомянут "semi-circular bastion", т.е. "полукруглый бастион". Вряд ли переводчик заморачивался деталями, но тут, как по мне, он попал в цель, поскольку изначально бастея = бастион, тогда как у нас решили, что бастея = башня, а это не совсем так, а иногда совсем не так.


Тему фортификации в "Гваре" активно использовали в ходе оформления интерьеров - первый этаж содержит приятную подборку иллюстраций различных укреплений Львова, причём она может соперничать по количеству изображений с подборками отдельных филиалов Львовского исторического музея. И хотя здесь представлены копии, тему укреплений Львова это заведение всё же раскрывает на неплохом уровне, особенно если учесть, что перед нами ресторан, а не музей.

05.jpg
Источник


Спустимся на уровень ниже. Во время предыдущего визита не уделил должного внимания фланковым бойницам, во время очередного визита исправил упущение.

Восточная бойница, вид снаружи. Она ещё по старинке устроена на одной линии с плоскостью стены, без углубления в её толщу:
06-1.jpg 06-2.jpg

Эта же бойница, но изнутри. Здесь в стене обустроена глубокая ниша:
07-1.jpg

07-2.jpg 07-3.jpg

Вторая (западная) фланковая бойница также сохранилась, но дизайнер, не оценивший этот элемент по достоинству, закрыл его металлической сеткой амфитеатра, а тот в свою очередь, используемый в качестве хранилища стульев, полностью перекрыл обзор на интересную деталь, хотя ниша всё ещё угадывается несмотря на всю эту полосу препятствий:
08.jpg


Очень надеюсь, что со временем от амфитеатра избавятся, бойницы полубашни более грамотно подсветят и всякими другими средствами постараются превратить укрепление из фона в основной экспонат. 

Link to comment
Share on other sites

Join the conversation

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.
Note: Your post will require moderator approval before it will be visible.

Guest
Reply to this topic...

×   Pasted as rich text.   Paste as plain text instead

  Only 75 emoji are allowed.

×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead

×   Your previous content has been restored.   Clear editor

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.

Loading...
 Share

×
×
  • Create New...