Jump to content
Замки и Крепости Украины - Форум

Recommended Posts

Обсуждается этот объект: замок в селе Жулин

 

с. Жулин находится в 70 км к югу от Львова, в 8 км к юго-западу от райцентра Стрыя, неподалёку от Карпат:

zhulin-01.jpg
Живая карта


Вот что сообщает о Жулине Владимир Пшик в своём каталоге-информаторе Укріплені міста, замки, оборонні двори та інкастельовані сакральні споруди Львівщини XIII-XVIII ст. (2008):

Цитата
Жулин

Розташоване на сх. березі р. Стрий, за 12 км на пд. зах. від районного центру. Перша писемна згадка з 1466 р. В кінці XV і на поч. XVI ст. було власністю Юрія Нагваздяна зі Станкова, а в др. пол. XVI ст. — Гербуртів. У 1620 р. внаслідок спустошливого нападу татар було не тільки зруйнувано село, але й зменшилось населення на 600 чол., які бранцями були забрані в неволю. Це сталося, коли паном був Микола Станинський. У 1638 р. маєток перейшов до Андрія Кшечовського та його дружини Анни з Казановських. А в період з 1657-1665 рр. село вже належало Станіславу Ґедзинському, який зміцнив замок і уфортифікував саме поселення. Ось як описав його В. Лозинський на основі архівних матеріалів: "брама із звідним мостом, добре забезпеченим, вал, обведений навколо водою і тільки підправлений, з парканом, острогом, кобилицями та ганками. Село навіть довкола кобилицями наново у двоє обведено, на що дивитися, душа радіє". З сер. XVIII і до сер. XIX ст. маєтність була в руках Млоцьких, Абрагама Вальденгера, згодом — у власності Баранських, котрі були тут до 1939 р. Проте, вже у 1928-1937 рр. поміщицький маєток був розподілений на 65 господарств між переселенцями з Малопольщі, що, можливо, призвело до нівеляції давнього замчища. На цих же ділянках у повоєнний час, за розповіддю жителя Лук’яна Ребінчука (одружений на доньці переселенця з Польщі у 1946-1947 рр. Василя Дубика, 1917 р. н., який нібито розбудувався на панському дворі), розмістилися нові поселенці. Поряд з цією приватною забудовою у пд. напрямку розташована ферма (раніше колгоспна), яка, можливо, також частково знаходиться на площі панського фільварку, попередником якого міг бути давній замок. Місце остаточно неідентифіковане. Невідома іконографія.

173538_original.jpg
Сучасна забудова на місці давнього замчища у с. Жулин.
Фото: Дмитро Каднічанський, 2006 р.


Література:

 1. Słownik geograficzny Królewstwa Polskiego i innych krajów słowiańskich. — Warszawa. — XIV. — S. 852
 2. Łoziński Władysław. Prawem i lewem. — Lwów, 1931. — I. — S. 95, 96, 164
 3. Materiały do dziejów sztuki sakralnej. Województwo ruskie. — Kraków. — IX. — S. 287-291
 4. Proksa Michał. Studia nad zamkami i dworami ziemi przemyskiej od połowy XIV do początków XVIII wieku. — Przemyśl, 2001. — S 133, 420. - № 207
 5. Adamczyk Jan Leszek. Fortyfikacje stałe na polskim przedmurzu od połowy XV do końca XVII wieku. — Kielce, 2004. — S. 238
 6. Історія міст і сіл УРСР. Львівська область. — Київ, 1968. — С. 834
 7. История городов и сел Украинской ССР. Львовская область. — Киев, 1978. — С. 669
 8. Памятники истории и культуры Украинской ССР. — Киев, 1987. — С. 342


Пройдёмся по источникам В. Пшика:

1. "Географический словарь Королевства Польского" приводит следующую краткую справку о Жулине (даю в переводе):

Цитата
Жулин, село, повет стрыйский, 12 км на юго-запад от поветового суда и почтового отделения в Стрые. На юге находится Лукавица Верхняя, на юго-западе Семигинов, на северо-западе Горное и Конюхов, на северо-востоке Братковцы, на востоке Лукавица Нижняя, на юго-востоке Нижнев Дольный (в повете долинском). В западной части местности протекает [река] Стрый, делящаяся на многочисленные рукава. Застройка села лежит посреди местности. (дальше идёт перечисление земельных владений и угодий, находящихся под контролем села - Filin). В 1890 г. было 174 дома, 924 жителя в гмине, 5 домов и 16 жителей на дворах в околицах (825 греко-католиков, 74 римо-католика, 16 израэлитов, 25 иных верований; 839 русинов, 76 поляков, 25 немцев). Парафия римо-католическая в селе, деканат стрыйский, архидиецезия львовская. Парафию первоначально основал в Подгорцах 1638 г. Андрей Кшечковский, стольник перемышльский, вместе со своей женой Анной из [рода] Казановских. В Жулин её перенесли в 1801 г. К парафии принадлежали: Антонивка, Бережница, Блоне, Братковцы, Ходовичи, Палиш, Комаров Русский, Лотатники, Луковица Верхняя и Нижняя, Нижнев Нижний и Верний, Пила, Подгорцы, Розгирче, Семигинов, Слободка, Станков, Стрелков, Тонява, Татарско, Верчаны и Жежава. В селе есть каменный костёл, освящённый в 1802 г. Парафия греко-католическая в Семигинове. В селе есть церковь и школа 1-класс. В прилегающих скалах находятся обширные пещеры. О солеварне, которая некогда здесь была, читайте «Jahrbuch der geolog. Reiehsanst.» (Вена, том 26, стр. 179).

Источник


2. "Prawem i lewem" есть в Сети, но то ли издание не факсимильное, то ли с наводками на страницы что-то не так, то ли я плохо искал, в общем, найти по наводкам на указанных страничках упоминания Жулина мне не удалось. С оригиналом всё же хочется ознакомиться, т.к. именно оттуда В. Пшик взял описание замочка.


3. Издание "Kościoły i klasztory rzymskokatolickie dawnego województwa ruskiego", т.е. "Костёлы и монастыри римокатолические давнего воеводства Русского". В указанном 9-м томе речь идёт о римо-католических сакральных центрах, расположенных в пределах Стрыйского деканата. Этого издания, к сожалению, пока под рукой нет, но из названия источника следует, что его основное внимание наверняка сосредоточено на том самом костёле, который в селе построили в начале 19 века, но в то же время в источнике наверняка имеются интересные сведения по истории села, при помощи которых, возможно, удастся пролить свет в т.ч. и на историю Жулинского укрепления.


4. Судя по названию источника - "Studia nad zamkami i dworami ziemi przemyskiej od połowy XIV do początków XVIII wieku" (т.е. "Исследования замков и дворов Перемышльской земли с середины 14 века до начала 18 века") - там могут быть интересные сведения, но и этого труда у меня пока под рукой нет.
    - UPD. 26 января 2018 г. добавил во 3-м сообщении темы текст этого источника.


5. Краткая справка из книги Яна Лешека Адамчика Fortyfikacje stałe na polskim przedmurzu od połowy XV do końca XVII wieku (2004):

zhulin-03.jpg

Перевод:

Цитата
Жулин

Расположен неподалёку от Стрыя. Был здесь оборонный двор Станислава Гидзинского, окружённый валом и рвом, к которому вели ворота с подъёмным мостом.

Библиография:

 • Łoziński Władysław. Prawem i lewem. — Lwów, 1931. — I. — S. 81
 • Dąbkowski Przemysław. Podział administracyjny województwa ruskiego i bełzkiego w XV wieku: z mapą. — Lwów, 1939. — I. — S. 113, 122.
 • Słownik geograficzny Królewstwa Polskiego i innych krajów słowiańskich. — Warszawa. — XIV. — S. 852

Мысли:

 • Адамчик, также, как и В. Пшик, ссылается на 1-й том "Prawem i lewem" авторства Владислава Лозинского, только вот что странно - В. Пшик отсылает нас икать информацию на 95, 96 и 164 стр. этого труда, а Ян Лешек Адамчик советует обратить внимание только лишь стр. 81. Т.е. ни в количестве упоминаний, ни в наводках на странички В. Пшик и Адамчик не сходятся.
   
 • Один из источников Адамчика - Podział administracyjny województwa ruskiego i bełzkiego w XV wieku, т.е. в переводе - "Административное деление воеводства Русского и Белзского в 15 веке". Здесь нашлось парочка упоминаний Жулина, только не на тех страничках, которые указал Адамчик (в моём случае нужные странички - 166 и 196).

  На стр. 166 Жулин упоминается в списке населённых пунктов Стрыйского повета:
  zhulin-05.jpg

  Видим, что в старых документах населённый пункт встречается под названием Джулин (Dzulin), его упоминание видим в трёх документах - 1482, 1495 и 1504 гг. Во всех трёх случаях в качестве владельца села указан Юхно (Ежи) Нагваздан из Станкова.

  На стр. 196 речь идёт о разном написании названии поселений, и там Жулин приведён как пример в числе населённых пунктов, в названиях которых раньше присутствовал префикс (Джулин):

  zhulin-06.jpg

  Можно в процессе копания в источниках погрузиться ещё на один уровень ниже и посмотреть, на что опирался Пшемислав Дабковский, а отсылает нас он к 18 тому труда Akta grodzkie i ziemskie z czasów Rzeczypospolitej Polskiej... ("Акты городские и земские со времен РечиПосполитой Польской в архиве так называемого бернардинского во Львове"). Там на стр. 230, 358 и 569 и находим те самые вышеупомянутые документы 1482, 1495 и 1504 гг., в которых имеются самые ранние упоминания Жулина. Поскольку документы на латыни, то пока от перевода воздержусь, но привести их не помешает.

  1482 г. (UPD - перевод документа смотрите в этой теме):
  zhulin-07.jpg

  1495 г.:
  zhulin-08.jpg

  1504 г.:
  zhulin-09.jpg
   
 • Последним в списке источников значится "Географический словарь...", текст которого я уже привёл выше.


6. "Історія міст і сіл УРСР. Львівська область" (1968):

zhulin-04.jpg

Отбрасываем в сторону информацию о сельсоветах, колхозах, зверствах фашистов/националистов, и в сухом остатке получаем крохи полезной информации по нужному нам периоду, а именно - сказано, что впервые село в письменном источнике упомянули под 1446 г. Об укреплениях упоминаний нет.


7. "История городов и сел Украинской ССР. Львовская область" (1978). В русскоязычной версии труда, изданного через 10 лет после появлении тома на украинском языке, общий объём информации о селе увеличился, но это не сказалось на увеличении количества сведений об интересном (в рамках данной темы) пласте истории Жулина. Укрепления и на этот раз не удостоили вниманием:

zhulin-10.jpg


8. Каталог-справочник "Памятники истории и культуры Украинской ССР" (1987), как и следовало ожидать, об укреплениях Жулина не сообщает, приводит лишь такую вот краткую справку:

Цитата
Жулин: Памятник землякам, погибшим за за Советскую Родину, 1976, скульптор В. Подольский; Костел, конец XVIII - архитектурный памятник; Церковь, XIX - архитектурный памятник.

Костёл, к слову, выглядит так:

zhulin-14.jpg
Источник


От текстовых источников переходим к картографическим.

На карте Ф. фон Мига (1779-1782), на западной околице села, чётко выделяется какое-то небольшое укрепление. Четырёхугольное в плане, земляное, с угловыми выступами, вероятно, оставшимися на месте башен. Напрашивается вывод, что это и есть описанный В. Лозинским замочек:

zhulin-11.jpg
Живая карта


На карте 1861-1864 гг. уже имеется костёл, а вот укрепление полностью исчезло:

zhulin-12.jpg
Источник

На карте 1869-1887 гг. укрепление также не показано:

zhulin-13.jpg
Источник


Жулин на генштабовских картах. Видно, что застройка села разрослась в сторону долины реки, поглотив в том числе и участок укрепления:

zhulin-15.jpg zhulin-16.jpg
Источники: 1, 2

Итак, если судить по приведённым здесь картам, то где-то между концом 18 и серединой 19 века укрепление прекратило своё существование.

Link to comment
Share on other sites

 • 2 weeks later...

Привязка и разведка

О том, что есть вероятность попасть в Жулин, узнал буквально за пару часов до начала поездки по Стрыйщине, потому времени на детальную привязку и анализ материалов не было. Буквально за несколько минут, на глаз, решил, что следы укрепления стоит искать где-то здесь:

post-1-0-38579600-1458497407_thumb.jpg
Викимапия

Добрался до села, пересёк его в направлении долины реки Стрый, переправился через небольшой ручеёк, и взглянул в сторону предполагаемого замчища:
post-1-0-66000500-1458498265_thumb.jpg post-1-0-52345000-1458498353_thumb.jpg

Как видите, даже когда нет зелени, ничего толком не видно - заросли всё перекрывают.

Но не беда, ведь со мной был дрон, помощь которого пришлась весьма кстати. К сожалению, на экране мелкие и самые интересные детали не бросались в глаза, а впереди было ещё много объектов, потому довольствовался всего несколькими общими фото, но, кажется, и на них удалось запечатлеть кое-что весьма интересное. Все представленные ниже кадры сделаны в направлении запад - восток:
post-1-0-76536300-1458504494_thumb.jpg

post-1-0-25242000-1458504495_thumb.jpg post-1-0-67730800-1458504495_thumb.jpg post-1-0-06187700-1458504496_thumb.jpg post-1-0-32349400-1458504496_thumb.jpg

Моё внимание привлёк вот этот участок, а точнее - занятный перепад рельефа:
post-1-0-26266700-1458505484_thumb.jpg

Кажется, там вырисовывается нечто подобное:

post-1-0-77506700-1458505535_thumb.jpg

И даже по осям построек видно, что часть из них была вынуждена учитывать наличие некой линии-разделителя, располагаясь либо параллельно ей, либо перпендикулярно:
post-1-0-16843700-1458505609_thumb.jpg

Быть может это и есть остатки укрепления, показанного на карте Ф. фон Мига (1779-1782)?

Тут хотелось бы вернуться к справке В. Пшика. На фото из его статьи, подписанном как "Сучасна забудова на місці давнього замчища у с. Жулин", показана застройка, которую не получается сопоставить с застройкой заинтересовавшего меня участка. Также, судя по данным В. Пшика, рядом с предполагаемым замчищем находился колхозный двор, но на генштабовской карте и на современных спутниковых снимках нет следов колхозного хозяйства в том районе, который я фотографировал. Получается, что тот участок, который В. Пшик считал гипотетическим замчищем, находится в каком-то другом районе села, а не там, где расположена терраса и там, где когда-то находилось укрепление, показанное на карте фон Мига.

Далее предстоит чуть детальней изучить участок с террасой, а параллельно нужно понять, к какому участку привязал замчище В. Пшик.

Link to comment
Share on other sites

 • 1 year later...
В 11.03.2016 в 22:08, Filin сказал:

4. Судя по названию источника - "Studia nad zamkami i dworami ziemi przemyskiej od połowy XIV do początków XVIII wieku" (т.е. "Исследования замков и дворов Перемышльской земли с середины 14 века до начала 18 века") - там могут быть интересные сведения, но и этого труда у меня пока под рукой нет.

Теперь, когда источник попал мне в руки, могу уточнить, что именно там было сказано о Жулине. Напомню, что Владимир Пшик, ссылающийся на эту книгу, отправил нас на 133 и 420 странички. 

На стр. 133 Жулин бегло упомянут (как "Żulin k/Skola") в длинном списке дворов, которые перечислял в своей книге Владислав Лозинский (о книге речь шла выше). Здесь ничего нового.

На 206 стр. Жулин упомянут в сводной таблице (об этом В. Пшик не сообщил):
z-00.jpg

Как видим, здесь объект предположительно датирован 16 веком, отмечено, что он находился в частной собственности, упомянут вал и ворота с подъёмным мостом. При этом имя основателя объекта неизвестно.

На стр. 420 находим отдельное описание укреплённого двора в Жулине:
z-01.jpg

Перевод:

Цитата

Село всё время находилось в частных руках. В 17 веке (начало) [1] принадлежала Николаю Станинскому, позже – Андрею Кшечковскому, и, наконец, Каролю Станиславу Гиджинскому (1657-1665) [2]. Уничтожено татарами в 1622 году [3]. Об усадьбе не упоминает "Słownik geograficzny Królestwa Polskiego" [4], однако её описывает Владислав Лозинский [5], сообщая, что были здесь "ворота с подъёмным мостом, должным образом оснащённым, с валом, вокруг окружённым водой, и недавно при Его Милости поправленном, с забором, кобылицами и навесами" (владельцем тогда был Кароль Станислав Гиджинский (Геджинский). Кроме усадьбы "даже целое село вокруг кобылицами наново вдвое обведено, и глядя на это душа радуется". Другие инвентарные описания не попадались. Исследования не проводились.

Источники:

 1. Rejestr poborowy ziemi przemyskiej z 1628 roku, wyd. Z. Budzyński i K. Przyboś, Rzeszów 1997 Rocznik Łódzki, s. 174.
 2. Rejestr poborowy ziemi przemyskiej z 1651 roku, wyd. Z. Budzyński i K. Przyboś, Rzeszów 1997 Rocznik Łódzki, s. 133. 
 3. Horn. M. Chronologia i zasięg najazdów tatarskich na ziemie Rzeczypospolitej Polskiej w latach 1600-1647, SMHW, t. VIII cz. 1, Warszawa, 1962, s. 40; Horn. M. Skutki ekonomiczne najazdów tatarskich z lat 1605-1633 na Ruś Czerwoną, Wrocław, 1964, s. 35.
 4. Słownik geograficzny Królestwa Polskiego i innych krajów słowiańskich, Wyd. T. Sulimirski, B. Chlebowski, W. Walewski t. XIV, Warszawa 1894, s. 852.
 5. Łoziński W. Prawem i lewem. Obyczaje na Czerwonej Rusi w pierwszej połowie XVII wieku, wyd. VI, t. I, Kraków, 1960, s. 77.

Несколько мыслей:

 • Если в книге "Studia nad zamkami i dworami..." история Жулина стартует с начала 17 века, то В. Пшик ведёт отсчёт аж с 1466 г. (со ссылкой на "Історію міст і сіл УРСР"), а также приводит сведения о владельцах села конца 15 - 16 вв.
   
 • В. Пшик сообщает о разрушении села в 1620 г. (но не упоминает о событиях 1622 г.), а "Studia nad zamkami i dworami..." наоборот - сообщает о разрушении Жулина в 1622 г. (но не упоминает о разрушении 1620 г.). "Studia nad zamkami i dworami..." даёт ссылку на источник, но его у меня нет, а откуда В. Пшик взял свою дату я пока тоже точно не знаю, потому сложно сказать - либо какой-то из источников содержит ошибку, либо оба содержат правдивую информацию (т.е. разрушений было действительно два), однако непонятно почему-то ни один из источников не упомянул оба разрушения, откуда напрашивается предположение, что был один тотальный погром. Также непонятно, почему В. Пшик не упомянул события 1622 г., если для своей справки он использовал данные книги "Studia nad zamkami i dworami...".
   
 • Интересно, какой именно тип ограды подразумевался под словом "parkan"? Понятно, что это было нечто простое/деревянное, но не понятны конструктивные особенности, а их вариантов было не так уж и мало.
   
 • Касательно "кобылиц", которые защищали не только замочек, но и всё село, то эти штуки выглядели, вероятно, приблизительно так:

  z-02-6.jpg
  Иллюстрация из трактата Юзефа Нароновича-Наронского с рашифровкой подписей Тадеушем Новаком, опубликованным в книге "Józef Naronowicz-Naroński. Budownictwo wojenne" (1957).

  Касательно Жулина источник сообщает, что село такими кобылицами "в двое" окружено. Сперва подумал, что речь о двух рядах заграждений, но картинка из трактата также намекает, что "в двое" может быть здесь применено в значении "в два яруса".

  Очевидно, что против татарской конницы это был наиболее надёжный и дешёвый способ обороны, особенно когда речь шла о защите сёл и других небольших поселений.
   
 • В. Лозинский, если правильно понял его текст, упоминает "wał... z parkanami... i gankami". Осмелюсь предположить, что "ганком" назывался навес/крыша, который мог быть сооружён над оградой, с её внутренней стороны. 
Link to comment
Share on other sites

О Жулине в книге Владислава Лозинского

Это один из самых проблемный источников в списке, поскольку В. Пшик отсылает нас к 1 тому книги "Prawem i lewem", предлагая поискать нужную информацию на стр. 95, 96 и 164. Ян Лешек Адамчик, отсылая нас всё к тому же тому той же книги, но предлагает искать информацию уже на стр. 81. Михал Прокса, автор книги Studia nad zamkami i dworami ziemi przemyskiej также отсылает нас к этому же изданию, а информацию предлагает искать на стр. 77. Вероятно, все эти авторы пользовались разными вариантами книги, потому каждый раз даются наводки на разные страницы.

Забавно, но в издании 1957 г., которое есть в Сети, информация о Жулине обнаружилась на стр. 167:

z-03.jpg

Перевод:

Цитата

Николай Станинский обвинил своих арендаторов/управляющих (?) Станислава Вишнёвского и Якуба Гончаровского, что [они] хлопов из Жулина насильно выгнали на бесчестную работу в день Божьего Тела, для посева зерна, волочения (?) и копания рвов; тем временем появились татары. Один [из крестьян], который их [татар] заметил, закричал [своим], чтобы уходили, но урядники это запретили. Вторгшиеся татары большое количество подданных - женщин, детей и челяди – 600 [человек] забрали в неволю. Из пушек в Стрыю и Болехове стреляли, а они [всё равно] приказывали работать, в результате чего село [было] полностью опустошено и в ничто превращено.

Теперь стало понятно, что на основе именно этого источника В. Пшик писал эти строки своей справки:

Цитата

У 1620 р. внаслідок спустошливого нападу татар було не тільки зруйнувано село, але й зменшилось населення на 600 чол., які бранцями були забрані в неволю. Це сталося, коли паном був Микола Станинський.

Но, как видим, В. Пшик не описал те печальные обстоятельства, при которых народ попал в плен.

Как мне показалось, из отрывка В. Лозинского не следует, что события произошли в 1620 г., как написано у В. Пшика. Эти события В. Лозинский описывает на 167 стр., а на стр. 166 действительно указана дата 1620, но, если я правильно понял, она относится к описанию совсем другого эпизода, а события в Жулине приводятся без чёткой датировки.

Очень интересна фраза "Z dział w Stryju i Bolechowie bito", и если я правильно понял, то речь идёт о том, что в Жулине была слышна "работа" артиллерии Стрыя и Болехова, где то ли вступили в схватку с татарами, то ли таким вот образом предупреждали окрестности о появлении незваных гостей. От Жулина до Стрыйского замка было ок. 10 км, до укреплений Болехова ок. 13-14 км.

z-04.jpg
Живая карта


P.S. В приведённом тексте нет знакомого описания дерево-земляных укреплений со рвом и подъёмным мостом, хотя это описание, судя по всему взято именно у В. Лозинского, да только в издании 1957 г. других упоминаний Жулина нет, потому без ответа пока остаётся вопрос, где именно у Лозинского и в каком контексте были упомянуты укрепления Жулина.

Link to comment
Share on other sites

Join the conversation

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.
Note: Your post will require moderator approval before it will be visible.

Guest
Reply to this topic...

×   Pasted as rich text.   Paste as plain text instead

  Only 75 emoji are allowed.

×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead

×   Your previous content has been restored.   Clear editor

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.

Loading...
 Share

×
×
 • Create New...