Jump to content
Замки и Крепости Украины - Форум

Туринка: замочек (оборонный двор)


Recommended Posts

Обсуждается этот объект: замочек (оборонный двор) в с. Туринка


с. Туринка находится в 30 км к северу от Львова, в 8 км к северо-востоку от райцентра Жолквы:

post-1-0-46212400-1437763510_thumb.jpg
Живая карта


Туринка приковывает к себе внимание благодаря связи села с ранней историей известного и влиятельного рода Жолкевских.

Владимир Пшик в своём каталоге-информаторе Укріплені міста, замки, оборонні двори та інкастельовані сакральні споруди Львівщини XIII-XVIII ст. (2008) сообщил (с. 226), что в Туринке существовал замочек (оборонный двор) Жолкевских:

Цитата
Туринка

Розташоване на р. Свині, притоці Рати, за 11 км на пн. сх. від районного центру. Перша згадка про село відноситься до 1478 р. Поселення було королівською власністю. У др. пол. XVI - на поч. XVII ст. знаходилося в урядовому посіданні Жолкевських. Тут народився Станіслав Жолкевський, пізніше — коронний гетьман та фундатор міста Жовкви. Згодом село перебувало у підпорядкуванні польського короля Яна III Собєського. У "Географічному словнику" згадано про старі "окопи", які колись оточували давній дерев’яний двір Жолкевських. Тепер на цьому місці знаходиться церква. Невідомі інвентарні описи та іконографія.

Література:

  • Słownik geograficzny Królewstwa Polskiego i innych krajów słowiańskich. — Warszawa, 1892. — XII. — S. 660-661
  • Słownik geograficzny Królewstwa Polskiego i innych krajów słowiańskich. — Warszawa, 1902. — XV/2. — S. 667-668
  • Історія міст і сіл УРСР. Львівська область. — Київ, 1968. — С. 539
  • История городов и сел Украинской ССР. Львовская область. — Киев, 1978. С — 426

Как видим, по сведениям В. Пшика укрепление стоит искать там, где в наши дни находится церковь, а если точнее, то речь идёт о церкви Св. Параскевы. Сообщается, что в районе церковного участка всё ещё можно увидеть валы старого укрепления. В книжке есть фото, подписанное так "Вид на вали та церкву на давньому замчищі у с. Туринка". Вот ещё одно фото с видом на предполагаемое замчище и его предполагаемый вал (эскарпированный склон террасы):

post-1-0-59123900-1437677792_thumb.jpg
Источник

Церковный участок более подробно мы рассматриваем в отдельной теме, поскольку у меня сложилось впечатление, что двор Жолкевского мог находится в другом месте, что и привело к созданию двух тем.

Пройдёмся немного по источникам.

"Історія міст і сіл УРСР" (1968) об укреплениях не сообщает, в этом источнике есть лишь данные о первом письменном упоминании села:

Цитата
Туринка — село, центр сільської Ради, розташоване на річці Свині, притоці Рати, за 11 км від районного центру і 12 км від залізничної станції Нестеров (так называлась Жолква с 1951 по 1992 гг - Filin). Населення — 2119 чоловік. Сільраді підпорядковані населені пункти Руда та Сарнівка.

На території села розташована центральна садиба колгоспу ім. Я. Галана. Артіль має 1598 га орної землі. Вирощуються переважно технічні (льон) культури, а також зернові та овочі. Напрям у тваринництві — м’ясо-молочний.

У Туринці є середня школа та середня школа сільської молоді. Працюють клуб і бібліотека. Відкрито кравецьку майстерню та приймальний пункт хімчистки одягу.

Перша письмова згадка про село відноситься до 1478 року і пов’язана з побудовою в ньому млина.

Что о Туринке сообщает "История городов и сел Украинской ССР" (1978) я не подскажу, т.к. этого источника нет под рукой, но буду сильно удивлён, если там упомянули укрепление или Жолкевские.

"Географический словарь" ("Słownik geograficzny Królewstwa Polskiego...") Туринку описал пару раз. В 12 томе, на стр. 660-661 находим немало сведений о селе, много сведений о церкви и немного данных о самом интересном, т.е. об укреплении (полный перевод текста смотрите здесь):

Цитата
O założeniu wsi nie mamy wiadomości. Wś należała do dóbr królewskich. D. 1 marca 1543 r. w Krakowie nakazuje Zygmunt I, pod groźbą kar, poddanym królewskiej wsi Turzynki, do starostwa lwowskiego należącej, ażeby pełnili obowiązki na nich nałożone (Arch. krajowe we Lwowie, C., t. 20, str. 455). D. 2 lipca 1555 r. w Zambrowie uwiadamia Zygmunt August Macieja Góreckiego, chorążego posn., że nadał Stan. Żółkiewskiemu wś Turzynkę (1. c., C., t, 32, str. 12). W Warszawie d, 20 stycz. 1556 r. zakazuje Zygmunt August Zygmuntowi Ligęzie, stśсie lwowskiemu, niepokoić Stanisława Żółkiewskiego w posiadaniu wsi Turynki (I. c., O. t. 33, str. 808). W T. urodził się Stanisław Żółkiewski, późniejszy hetman w. kor., pogromca Turków i Tatarów, założyciel Żółkwi, poległy pod Cecorą w r. 1620. Później należała wś do dóbr Jana Sobieskiego. Znajdują się tu jeszcze okopy, któro otaczały stary modrzewiowy dworzec Żółkiewskiego.

Перевод:

Цитата
Об основании села нет сведений. Село относилось к королевским владениям. 1 марта 1543 года в Кракове Сигизмунд I приказывает, под угрозой кар, подданным королевского села Туринки, принадлежащего к Львовскому староству, чтобы они выполняли обязанности, которые на них были возложены. 2 июля 1555 года в Замброве уведомил Сигизмунд Август Мацея Гурецкого, хорунжего познаньского, что предоставил село Туринка Станиславу Жолкевскому. В Варшаве 20 января 1556 года Сигизмунд Август запрещает Сигизмунду Лигези, старосте львовскому, беспокоить Станислава Жолкевского касательно собственности на село Туринка. В Туринке родился Станислав Жолкевский, позднее гетман великий коронный, победитель татар и турок, основатель Жолквы, павший под Цецорой в 1620 г. Позднее село принадлежало к имениям Яна Собеского. Находятся тут ещё окопы, которые окружали старый деревянный дворец Жолкевского.

Во 2-й части 15 тома "Географического словаря", на стр. 667-668, имеется ещё одно описание Туринки:

Цитата
Turynka, r. 1565 Turzynka, wś, pow. żółkiewski. Według lustracyi z r. 1565 wś ta w ststwie lwowskiem, daną była za starosty Odnowskiego w dzierżawę Stanisławowi Żółkiewskiemu. Siedzieli tu przedtem ludzie na prawie wołoskiem, na 10 dworzyszczach. Żółkiewski urządził folwark, osadził 52 kmieci na półłankach, na czynszu i robocie. ...

Перевод:

Цитата
Туринка, в 1565 г. Тужинка, село, повет Жолкевский. Согласно люстрации 1565 г. село это в Львовском старостве, дано было при старосте Одновском в аренду Станиславу Жолкевскому. Осели здесь перед этим люди на праве волошском, на 10 дворищах. Жолкевский заложил фольварк, поселил 52 крестьянина на полланках, на чинше и работе...

Также в этом описании села упоминается пошлина дамбовая ("myto grobelne"), два озера, которые каждые три года давали 120 злотых дохода ("stawy dwa dają co trzy lata zł. 120"), две мельнички ("młynki dwa zł. 19"), приносивших 19 злотых, т.е. озеро и всё, что с ним связано, приносило поселению (и Жолкевским) хороший доход. Отдельно уточню, что практика спускать подобные озёра раз в несколько лет была довольно распространённой - озеро спускали, собирали рыбу, продавали и получали денюжку.

В рассмотренных источниках, которыми пользовался В. Пшик, я не усмотрел связи между двором и церковным участком. "Географический словарь" упоминает и укрепления двора ("окопы"), и церковь, но вроде бы не сообщает, что храм находился на участке двора. Может интересные формы церковного участка дали повод думать, что двор был именно там?

Казалось бы, нет особых поводов для сомнений в версии, описанной В. Пшиком... если не считать данных карты Ф. фон Мига (1779-1782), которая зафиксировала в центральной части села некую террасу, по форме плана приближённую к квадрату, размеры которого, ориентировочно 100 х 100 метров (если не больше). Терраса приподнята над окружающей местностью, а исходя из её плана, можно предположить, что она искусственного происхождения. К тому же такая форма вполне соответствует классическому плану регулярного укрепления 16 века. Центральная часть террасы пуста, по периметру двор окружают отдельно стоящие постройки. Чем не замочек?

post-1-0-15415800-1437686927_thumb.jpg post-1-0-72810200-1437686927_thumb.jpg

post-1-0-08367400-1437686928_thumb.jpg

Живая карта

Также внимание приковывает вот эта массивная постройка, по своим габаритам и площади превышающая все остальные постройки села. Что это было? Постройка 18 века, судя по габаритам?

post-1-0-42916000-1437686928_thumb.jpg

На карте 1861-1864 гг. участок не узнать, уже не видно интригующих форм:

post-1-0-00366300-1437766524_thumb.jpg
Живая карта

На карте 1869-1887 гг. в районе нужного участка видим подпись "H.H." ("Herrenhaus"), т.е., как я понимаю, там находилось какое-то поместье/усадьба. Если всё так и есть, то расположение усадьбы в районе предполагаемого укрепления также может свидетельствовать о том, что на карте Ф. фон Мига мы видим укреплённый шляхетский двор, участок которого позднее включили в состав поместья.

post-1-0-97050400-1437766999_thumb.jpg
Живая карта

Тут снова можно вспомнить "Географический словарь", 12-й том которого был издан в 1892 году, т.е. через 10-20 лет после создания карты 1869-1887 гг. По сведениям "Словаря", тогда "окопы" были ещё видны, и тут остаётся гадать, подразумевались ли под "окопами" валы церковного участка или же речь шла о том, что "окопы" существовали в районе участка поместья, в центре села.

Беглая привязка старых карт к современным спутниковым снимкам привлекла внимание к вот этим участкам села, один из которых всё ещё может хранить следы объекта, показанного на карте Ф. фон Мига:

post-1-0-44140800-1437768139_thumb.jpg
Викимапия

К востоку от указанных участков на спутниковых снимках видим несколько длинных корпусов какого-то колхозного хозяйства или фермы? Наличие колхозного двора именно в этом месте выглядит вполне логично, если учесть, что подобные хозяйства при "советах" любили основывать на участках уничтоженных панских усадеб.

У меня пока всё, дальше нужны разведка на местности, общение с местными жителями и более глубокое погружение в источники.

Link to comment
Share on other sites

  • 6 months later...

Тут поделились со мной такой вот информацией:

Насчет местоположения "замка" в Туринке я встречал версию, что остатки каких-то укреплений были уничтожены там в 60-е годы, при строительстве клуба. Клуб расположен "на Гостинцi", т.е. на тракте. Фактически рядом с сельрадой. Фактически в современном центре села. Сейчас нет времени изучить ваши карты постараюсь чуть позже.

Но по другим сведениям, это были не остатки укреплений, а остатки постоялого двора, что в прочем не исключает того, что постоялый двор мог стоять на месте "замка".

Хотя место возле церкви конечно более романтично и как будто больше подходит для какого-то серьезного укрепления. Но мне лично кажется, что там если что и было, то в более ранюю эпоху, до Жовкевского. Согласно раскопкам, люди там жили не одну тысячу лет, и как раз возле церкви находили неолитическую керамику.

Если же смотреть местную топонимику, то можно ещё обратить внимание, что один из "кутов" села носит название "Перегорода", расположен он напротив церкви за рекой чуть ниже. Что в этом месте могло быть перегорожено, достоверно не знаю.

Может это указание и на какие-то загороды или укрепления. А может там просто река была перегорожена.

В Туринке прошла большАя часть моего детства. Жаль тогда история меня мало интересовала. А когда стала интересовать, стало не доехать ((( Третий год уже собираюсь...

Link to comment
Share on other sites

Join the conversation

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.
Note: Your post will require moderator approval before it will be visible.

Guest
Reply to this topic...

×   Pasted as rich text.   Paste as plain text instead

  Only 75 emoji are allowed.

×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead

×   Your previous content has been restored.   Clear editor

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.

Loading...
 Share

×
×
  • Create New...