Jump to content
Замки и Крепости Украины - Форум

Рыдомиль (Ридомиль): замок


Recommended Posts

Обсуждается этот объект: замок в с. Рыдомиль
 

с. Рыдомиль находится в 10 км к западу от замка в Вишневце, в 40 км к северу от Тернополя, в 20 км к юго-западу от Кременца:

post-1-0-12425000-1451672840_thumb.jpg
Живая карта


Сайт Верховного Совета Украины сообщает, что "историческая дата создания" села - 1430 г.


"Історія міст і сіл Української РСР", том "Тернопільська область" (1973) также сообщает о 1430 г., как о дате первого письменного упоминания села, и бегло отмечает, что на околице Рыдомиля выявлено погребение эпохи меди. На этом всё, ни о замке, ни о богатом прошлом села информации нет.


"Географический словарь Королевства Польского...", Том 10 (1889 г.), стр. 83, о Рыдомле сообщает следующее:

Цитата
Rydoml, wś, pow. krzemieniecki, gm. Oleksinicc, par. Wiśniowiec. Rozległa wieś, na górach rozrzucona, obfitująca w sady wiśniowo, posiada cerkiew i ruiny starożytnego zamku, na szczątkach baszt którego pozostał herb Rawicz. W XVII w. R. z 4 przyległemi wsiami był darowany Czartoryskim przez ks. Beatę Sołomereсką, drogą wiana za ks. Celestyną Czartoryską przeszedł w dom Rzyszezewskich, w posiadaniu których do dziś dnia pozostaje, należąc do klucza oleksinieekiego. O parę staj od B. leży wioska Horynka, własność Drużbackich, na polach której bierze początek rz. Horyń.

Перевод:

Цитата
Рыдомль, село повета Кременецкого, гмины Алексинец, парафии Вишневец. Большое село, разбросанное по горам, изобилующее вишнёвыми садами, есть церковь и руины древнего замка, на остатках башни (или башЕН?) которого сохранился герб Равич (Rawicz). В 17 веке Рыдомиль с 4-мя примыкающими сёлами был подарен Чарторыйским при княгине Беате Соломерецкой, позднее, в качестве приданого за княжну Селестину Чарторыйскую, перешёл в собственность рода Жищевских (они также владели замком в Старом Алексинце, расположенном неподалёку - Filin), во владении которых остаётся по сей день, относясь к Алексинецкому ключу. Неподалёку от Рыдомля расположено село Горынька, собственность Дружбацких, на полях которого находится исток реки Горынь.


Александр Цинкаловский в своём труде "Стара Волинь і Волинське Полісся", 2-й том (1986 г.) пишет следующее:

Цитата
Ридомиль або Ридомель, село, Кременецький повіт, Олексинецька вол., 35 км. від м. Крем’янця, при старому шляху з Олексинця до Почаєва, в горбковатій, вкритій ярами місцевості. В кінці 19 ст. було там 296 домів і 2,304 жителів, дерев’яна церква оригінальної архітектури з 1780 р., на місці старої з 16 ст. В церковному архіві до 1938 р. переховувалась книжка-стародрук з 17 ст. під наголовком "Серце чоловєческоє", видана друкарнею в Києво-Печерській Лаврі. Заховалося там кілька ікон з 17-18 ст. В селі була від 1869 р. церк.-прих. школа. Це село дуже старе і вже у 1430 р. було надане кн. Львом Свидригайлом Іванові Мокосіївичеві. В 1445 р. село Р. належало до Семена Цатина, а в 1575 р. до волинського землянина Романа Гойського (з Ридомля і Густечка або Устечка). В 1583 р. від села Р. платив побір Юрій Гойський від 49 дим., 27 город., 2 вальних коліс, 1 попа.

162847_original.jpg

Серед села на урвистій горі заховалися руїни великого замку і рештки стін, цегли, кафлі, залізні предмети тощо. (Пам’ятники том 4, від 2 до 202 стор.; Архів Ю.З.Р. ч. 7, том І, стор. 5 і 6). В 17 ст. Р. належав до кн. Чарторийських, а перед тим до Соломерецьких. Пізніше перейшов до пом. Жищевських. За переписом 1911 р. в селі Р. було 2,948 жителів, одноклясова школа, фельдшерський пункт, 2 крамниці, горілчана крамниця, кредитове товариство, земська випозичальня сіль.-господарських машин. До великої зем. власности в селі Р. належало у тому ж році 310 десятин.


Сайт села rudomil.at.ua сообщает (к сожалению, без ссылок на источники) следующие интересные сведения (привожу выборочно):

Цитата
 • В іншій легенді розповідається, що на захід від теперішнього Ридомля було поселення Михнин, яке в XIII ст. коли орди Батия, просуваючись з Кременця на захід, його спалили, а жителів, які хоробро оборонялися, стратили. Ті, кому вдалося врятуватись, оселилися на новому місці, але довго ще оплакували своїх рідних. Від слова „ридати” і пішла назва села. Як відгомін тих подій, досі одна з частин села (північно–західна) називається Батівкою, а західна околиця – Михнин.
   
 • Вперше про Ридомиль згадується в історичних документах першої половини XV ст. як про власність Івана Мукосієвича, даровану йому литовським князем Свидригайлом. У жалуваній грамоті від 30 березня 1430 р. писалося: "Видев и знаменав службу нам верную, и никогда не упущенную нашего слуги, пана Ивана Мукосеева, мы подумав с нашими князи и с паны и с нашою верною радою дали есьмо и записали села на има: …, а в Кременецком повете: Борщовка, Ридомь, Устье Велика, Ожоговица, зо все, что к тым селам с века з давна слушало и тыси рази слушает, ничего на нас не выменяя, и с приселки, и с нивами, и с дубровами, и з бортными землями, и с гаи, и с пасеками… и дали есмотому предписанному пану Ивану Мукосеевичу верхуменованые места вечно и непорушно, ему и его детям, и его внучатам, и его ближним".
   
 • В 1545 р він згадується в описі Кременецького замку, як маєток Семена Цати: "и в числе городень коего значится городня Симена Цаты с имений его Рыдомля и Борщовки".
   
 • Під час визвольної війни українського народу проти польської шляхти 1648 – 1654 р. він [замок] послужив селянам, як фортеця.
 • Like 1
Link to comment
Share on other sites

Иконография

Долгое время считалось, что замок в Рыдомиле может похвастаться только одним иконографическим источником - картиной Наполеона Орды, о которой чуть подробней речь пойдёт ниже...

Но вот недавно были опубликованы оцифрованные копии картин Йогана Генриха Мюнца (1727-1798), в числе которых, к моей радости, всплыл и уникальный вид на руины замка в Рыдомиле:

13179.jpg 13180.jpg
Источник

Изображение датировано 1781 г. Тогда руины замка выглядели ещё весьма внушительно, вполне возможно, что были целы все его башни, стены и внутренние постройки, хотя заметно, что сооружение находилось в стадии регресса - верхние ярусы укреплений частично разрушены, видны трещины и брешь в верхней части одной из стен, всё вокруг заросло, вероятно и внутренний двор поглощала растительность. Вполне возможно, что в таком состоянии замок находился с конца 17 века.

Две круглые в плане замковые башни видны чётко, ещё одна (также круглая?) прячется в лесу:

1781-2.jpg

Можно ли полностью доверять этому рисунку? Думаю, что нет, поскольку другие картины этого художника часто содержат странности, не отображают реальные пропорции объектов и т.д. Так что перед нами может быть не столько фиксационный рисунок, точно отображающий все детали, сколько общий образ укрепления. При таком раскладе, разумеется, ценность рисунка хоть и снижается, но он всё ещё остаётся важным источником.

Интересные сведения содержит текст на обороте рисунка, да только с его переводом ещё придётся повозиться.


Пройдёт ещё около века после визита Йогана Генриха Мюнца, когда в Рыдомиле появится Наполеон Орда (1807-1883). Где-то в 1870-х его внимание также привлекли руины замка.

Интересно, что бОльшую известность приобрёл не оригинальный рисунок Н. Орды, а выполненная на его основе литография, которую неплохо растиражировали, чем, собственно, и объясняется популярность именно этого варианта изображения:

Orda_01.jpg Orda_02.jpg
Источник

Подпись к литографии сообщает:

Цитата
Владелица Гощи княжна Соломерецкая подарила имение и старый фамильный замок в 1637 г. князю Николаю Чарторыйскому и его жене Изабелле, сестре князя Самуила Корецкого. Сейчас собственность графа Александра Жищевского

На гравюре видим одну из угловых башен замка, только в отличие от рисунка 1781 г., башня выглядит не круглой, а скорее четырёхугольной, что отсылает нас к вопросу, насколько можно доверять изображению 1781 г. На рисунке Н. Орды башня наполовину разрушена, от неё тянется полуразрушенная стена, на территории заросшего двора видна пара строений:

Orda_03.jpg

Но, как по мне, даже более интересна не литография, а оригинальный рисунок Н. Орды, на котором видны интересные детали, которых либо вовсе нет на литографии, либо там они не особо различимы. В частности, на акварели видим, что у подножия башни лежат крупные фрагменты её обрушившейся стены (возможно она обрушилась незадолго до приезда художника, раз обломки не растащили на стройматерил), в верхней части башни чётко читаются зубцы, хорошо выделяется белоснежный домик на замковом двор и т.д.

162.jpg
Источник

К сожалению, ещё век руины уже не смогли простоять.

 • Like 1
Link to comment
Share on other sites

В поисках замка

Поиск информации о замке привёл меня к книге-путеводителю Замки і фортеці Тернопілля (2011), написанной Владимиром Морозом. Правда, самой книги под рукой не оказалось, но автор любезно предоставил текстовую часть, в которой речь идёт о нужном замке:

Цитата
Фортецю на східній околиці села Ридомиль, що на Кременеччині, збудували трапецієподібною у плані з вежами на кожному із кутів. Дві її стіни: коротшу — північно-західну, і довшу — південно східну, будівничі спроектували паралельними. Натомість дві інші стіни наближуються одна до іншої у північній частині укріплень.

До наших днів від пам'ятки на крутосхилому мисі залишилися масштабні сліди валів і ровів, а також порослі різнотрав’ям пагірки на місці кутових веж. Мурів уже немає, місце фортеці з 1970-х рр. є сільською садибою. Периметр укріплень господарі обсадили деревами — ряди стовбурів чітко окреслюють межі колишньої твердині. На цій території досі знаходять дрібні монети XVII-XVIII ст., поіржавілі елементи шпор взуття, старовинний посуд.

Точний час будівництва фортеці у Ридомилі невідомий, а оскільки археологічних досліджень у цьому місці ніхто не проводив, підказкою на приблизний слугувало те, що ще у ХІХ ст. на руїнах веж можна було бачити зображення герба Равіч. Останній належав князям Соломерецьким, які володіли поселенням у першій половині XVII ст.

Утім, історія Ридомиля і, можливо, твердині почалася задовго до 1600-х рр. Першу згадку про село знаходимо у жалуваній грамоті князя Свидригайла від 30 березня 1430 р., Івану Мукосієвичу (рр. нар. і см. невід.): "Бачивши і відзначивши службу нам вірну і ніколи не покинуту нашого вірного слуги, пана Івана Мукосієвича, і ми, подумавши з нашими князями і панами і з нашою вірною радою, даємо, дали і записали за його вірну службу села за назвами… у Кременецькому повіті: Борщівка, Ридомль, Устя, Білка, Ожигівці з усім тим, що до тих сіл з віку, здавна належало і тепер належить…"

У 1442 р. король Казимир IV Ягеллончик надав 19 сіл, серед яких і Ридомиль (у документі — Рудомль), у спадкове володіння, кременецькому старості Денису Мокосію (рр. нар. і см. невід.). Останній водночас отримав і Збараж, але за умови, що король зможе викупити місто у його нащадків за 1000 гривень. Взамін Дениско Мокосій уступив королю Кременець, що відтоді став королівським. М. Теодорович писав, що згодом усі надані маєтності відійшли до володінь князів Збаразьких та Вишневецьких. Про іншу долю Ридомиля свідчить опис Кременецького замку від 1545 р. Згідно з документом, там існувала городня Симеона Цати (рр. нар. і см. невід.), яку збудували на прибутки від "маєтків його Радомля і Борщівки".

Протягом певного періоду часу був власником Ридомля і чоловік фундаторки Почаївського монастиря Анни Тихнівни Гостської з Козинських (?-1617), луцький суддя Ярофій Васильович Гостський (?-1581). Невідомо, чи він успадкував село, а чи набув його якимось іншим чином, але перед смертю заповів його своїм небожам Гаврилу (?-1632) та Ярофію (рр. нар. і см. невід.) Романовичам. Перший із них передав маєтності сину Роману (?-1635), але той помер бездітним. Спадок перейшов до сестри Романа, Раїни Гаврилівни Соломерецької (?-1645), а відтак і до родини її чоловіка Льва-Миколая (?-1626/27). Напевно саме тоді на мурах фортеці у Ридомилі і з’явився герб Соломерецьких. Одначе уже в XVII ст. маєтності, як придане однієї з невісток із Соломерецьких, перейшли у власність князів Чорторийських.

Невідомо чи здобували Ридомильську твердиню козаки Богдана Хмельницького, які у 1648 р. пограбували Почаївський монастир. Найімовірніше, що остаточний занепад фортеці спричинили руйнування під час війни з турками у 1675 р. Саме тоді османські війська зруйнували недалекий замок Анни Гостської в містечку Орля (Урля), що стояв між селами Бережці та Дунаїв теперішнього Кременецького району.

Зрештою, на початку ХІХ ст. Целестина-Анна-Аліна (1719-1850), дочка Йосифа-Клеменса Чорторийського (1739-1810), останнього чоловіка із корецької гілки роду, вийшла заміж за генерала Гавриїла Жищевського (1770-1857) і принесла Ридомиль до роду чоловіка. Утім, від фортеці на той час залишилися тільки мальовничі руїни, які й відтворив у своїй літографії Наполеон Орда (1807-1883).

Історико-архітектурне оточення

Окрім залишків фортеці у Ридомилі збереглася дерев’яна на кам’яному фундаменті церква святої великомучениці Параскеви-П’ятниці. Цей храм збудували у 1780 р. У 1870 р. будівлю покрили бляхою — вочевидь до того дах був гонтовим.

Найближчі до Ридомиля замки розташовані у Залізцях на відстані 20 км та Кременці, що за 30 км. А до замково-палацового комплексу у Вишнівці відстань з села становить приблизно 15 км.

Как вы поняли из текста, в котором встречаем описание замчища, автор нашёл участок старого укрепления и дал на него наводку.

Вот она - трапеция замкового участка на спутниковых снимках Google и Yandex. Оборонные линии старого укрепления действительно хорошо выделяются!
post-1-0-93571200-1451746614_thumb.jpg post-1-0-25517100-1451746615_thumb.jpg
Викимапия

Первоначальная планировка линий укреплений могла быть какой-то такой:
post-1-0-09019200-1451747118_thumb.jpg

Ориентировочные размеры укрепления:
post-1-0-49998600-1451819173_thumb.jpg

Интересно, что на кадастре видим отмеченным участок подходящей трапецевидной формы, а это значит, что кто-то заполучил себе в собственность неисследованный замок (вспоминаем слова В. Мороза "місце фортеці з 1970-х рр. є сільською садибою"):
post-1-0-65330700-1451818066_thumb.jpg

Из аналогов укреплений с подобной планировкой можно привести, к примеру, Кудринецкий замок, который был чуть меньше замка в Рыдомиле.

Получив дополнительные сведения о расположении замчища и его приблизительной планировке, потянуло порассуждать, с каких же сторон замок рисовали художники, картины которых показал выше.

В. Мороз предположил, что на рисунке 1781 г. видим замок с той стороны, которая выходит на остриё мыса и пока кажется, что так оно и есть.

К западу от замчища видны рукава речушек, и один из них, вероятно, попал на картинку Йогана Генриха Мюнца:
post-1-0-39858700-1451747764_thumb.jpg

В таком случае, художник, вероятно, смотрел со стороны речки в восточном направлении как-то так (красным выделил линии укреплений, попавшие на картину):
post-1-0-40475000-1451748525_thumb.jpg

Что касается Наполеона Орды, на его картину, кажется, помимо замка попала ещё и старая церковь Св. Параскевы 1730 г.:
post-1-0-86444600-1451748952_thumb.jpg

Если это она, то получается, что ракурс был приблизительно таким:
post-1-0-66973800-1451749287_thumb.jpg

Или может есть какие-то другие мысли по теме ракурсов?..

P.S. Удивительно, что этот объект ещё не занесён в охранный реестр, хотя его приятная степень сохранности как бы намекает - там всё ещё могут скрываться фундаменты старого замка, не говоря уж о культурном слое.

 • Like 1
Link to comment
Share on other sites

Владимир Мороз поделился фотографиями замчища, одно из которых послужило в качестве иллюстрации стать о Рыдомильском замке в книге "Замки і фортеці Тернопілля".

Напомню, что замчище по контуру (читайте - по линии укреплений) обсажено деревьями, что и видно на фото, а вокруг следы валов, рвов, видны места, где находились башни.

Вид вдоль северного склона замчища, площадка укрепления слева, а чуть правее, вдалеке, за деревьями виднеется та самая Параскевская церковь 18 века, которая видна (тоже вот так, вдалеке) на картине Наполеона Орды, показанной выше...

post-1-0-08720800-1451936729_thumb.jpg post-1-0-30229400-1451936729_thumb.jpg

Панорамный вид на замчище с севера, и вот здесь, на углу, возможно, как раз и находилась та башня, которую изобразил Наполеон Орда:

post-1-0-44351400-1451936727_thumb.jpg post-1-0-67300100-1451936727_thumb.jpg

Явно различимое утолщение-выступ земляной террасы в западной части замчища - место угловой башни, одной из тех, которые попали на картину 1781 г.:

post-1-0-89415000-1451936726_thumb.jpg post-1-0-23300300-1451936727_thumb.jpg

Панорамный вид на замковый двор, вместо каменных стен сейчас выступают стены из деревьев:

post-1-0-30309000-1451936728_thumb.jpg post-1-0-80245300-1451936728_thumb.jpg

Во время общения с владельцем участка В. Мороз узнал, что ему, гражданину по фамилии Максимович, в 1970-х колхоз выделил этот участок под застройку, после чего территорию замчища пришлось утюжить тракторами, поскольку она была не достаточно ровной. К счастью, судя по фото, всё же не всё разровняли, и археологи, которые доберутся до замка, будут вознаграждены скрытыми под землёй остатками старых укреплений, не говоря уж о других находках. Также интересно, что со слов хозяина участка, он считает это место "нехорошим", мол, энергетика здесь не очень приятная, а я вот думаю, может энергетика была бы другой, если бы к месту с многовековой историей хозяин отнёсся с большим уважением?

 • Like 2
Link to comment
Share on other sites

 • 2 years later...

Выше уже публиковал картину Мюнца с видом на замок, но тогда не было возможности ознакомиться с текстовыми примечаниями, которые находились на обратной стороне картины. Теперь вот, благодаря книге Jana Henryka Müntza podróże malownicze po Polsce i Ukrainie (1781-1783) можно ознакомиться ещё и с текстовой частью, которая там приведена как в оригинале (на французском), так и в переводе на польском.

Техническая информация об изображении:
03.jpg

Отсюда (помимо данных о технике и размерах) узнаём, что:

 • На обратной стороне, помимо текста, Мюнц набросал эскиз кареты, и сделал примечание: "Указанная форма должная быть у кареты короля", т.е. по ходу дела путешественник также размышлял над более подходящей (для подобных поездок?) форме кареты.
   
 • Также узнаём, что копия этого рисунка, имеющая меньшие размеры, но сохранившая ту же композицию, есть в другом альбоме Мюнца, названном "Voyage". На данный момент он хранится в Государственном историческом музее в Москве. 


Текст заметок/дневника французском:
02-1.jpg

02-2.jpg

Перевод дневника на польский:
01-1.jpg 01-2.jpg


В переводе на русский получаем следующее:

Цитата

26 VII 1781

Волынь

Дефиле и руины старого замка в Рыдомиле, между Бродами и Вишневцом, приблизительно в 5 милях от Бродов, в 2 милях от Почаева, где начинается уже плохая боковая дорога, а край [этот] плодородный и очень живописный. 

Стены замка построены из известняка, богатого раковинами, добытого у подножия горы; происходит он с 14 века, и поставлен у этого дефиле для сдерживания наездов татар, которые тогда через это дефиле делали набеги на Галичину и т.д. Татары захватили в 1494 г. дефиле и этот сложный проход, а также Вишневец, одержав победу над поляками - [это] кровавое поражение открыло татарам вольное поле для грабежа. 

Дефиле образуют единую линию, длиной более 3/4 французской мили до этого места и почти то же самое с другой стороны. Почва состоит преимущественно из глины более-менее окрашенной, смешанной с обломками и остатками известковой скалы с ракушечником, которая лежит в основе.

Дороги аж до Вишневца ужасны в период дождей. Вся поверхность сильно холмистая, довольно богата лесами, берёзами, липами и фруктовыми деревьями. Пахотная земля плодородная, даёт всё продукты, но жито и иные злаки не так [хорошо] зреют, как в стороне Бродов.

Широта 49°55', долгота 43°5'. Расстояние от Варшавы 66 миль в юго-восточном направлении. 

Зарисовано 26 июля 1782 г., между 7 и 9 часами утра, с лицом, обращённым на зюйд-зюйд-ост [юг-юг-восток].

Данные, как по мне, довольно интересные. Вот что хочется отдельно отметить:

 • В тексте на французском место названо как "Rodomno". 
   
 • В оригинальном тексте Мюнц (он сам был офицером) использует военный термин дефиле для обозначения теснин близ замка.
   
 • Из описания поездки и из текста дневника узнаём, что замок находился на дороге, ведущей от Бродов к Вишневцу, и что этой дорогой пользовались и татары, и именно для противодействия их набегам здесь и был построен замок, контролировавший теснину. Собственно, сам Мюнц, очевидно, потому и смог увидеть этот малоизвестный в наши дни замок, поскольку он оказался на пути его следования.
   
 • Мюнц сообщил, что замок был построен ещё в 14 веке, но, к сожалению, нам не известно, откуда была взята эта привязка. Впрочем, быть может какая-то серьёзная основа у этих данных всё же была. В любом случае интересно, что в конце 18 века этот замок считался довольно старым.
   
 • Мюнц, увлекавшийся геологией, минералогией и горным делом, сделал акцент на том, что укрепления замка были построены из известняка, добытого тут же.
   
 • Необычно выглядит то, что наш путешественник оставил сведения только об одном военном эпизоде, имеющем отношение к замку, причём речь шла не о победе, а о тяжёлом поражении поляков. Поскольку Мюнц был склонен давать в своих заметках объективные и нейтральные сведения, то и в этот раз он не изменил себе. Упомянутое им поражение 1494 г. действительно имело место быть - именно в этому году татары уничтожили Старый Вишневец и его замок, который после этого более не восстанавливался, и новый город с новым Вишневецким замком после этого начали своё развитие уже на другом берегу реки. Эта история, рассказанная Мюнцом, особенно интересна тем, что в ней уже участвовал Рыдомильский замок, т.е. он был построен не позднее второй половины 15 века.
 • Like 3
Link to comment
Share on other sites

 • 1 year later...

Я був цього літа біля місця замку в Ридомилі, думаю, що Мюнц і Орда його малювали з дороги основної. Яка зараз такаж яка і була тоді, через рельєф місцевості.

Мюнц же сам пише "південь-південь-схід", У вас же на форумі припущення просто на схід.

І Мюнц і Орда малювали руїни з основної дороги, просто Орда з іншого боку від Мюнца (навпроти нього в сторону до Почаєва).

Церква, яку намалював Орда, уже не існує (зараз там якась капличка мала), але схоже, що на малюнку Орди зображена стара уже не існуюча церква (вона якраз була справа на іншій горі від замка, якщо стояти спиною до ВИшнівця.

 

До речі зараз з замкової гори досить видно верх Почаївської лаври, тому цікаво яка лавра була за розміром 18 столітті.

Link to comment
Share on other sites

Join the conversation

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.
Note: Your post will require moderator approval before it will be visible.

Guest
Reply to this topic...

×   Pasted as rich text.   Paste as plain text instead

  Only 75 emoji are allowed.

×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead

×   Your previous content has been restored.   Clear editor

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.

Loading...
 Share

×
×
 • Create New...