Jump to content
Замки и Крепости Украины - Форум

ІІI археологічний симпозіум "Літописні міста давньоруської держави Х-ХІІІ ст."


Filin
 Share

Recommended Posts

Управління культури і туризму Рівненської обласної державної адміністрації та Культурно-археологічній центр "Пересопниця" проводить 3-4 жовтня 2015 року ІІI археологічний науковий симпозіум на тему: "Літописні міста давньоруської держави Х-ХІІІ ст."

На симпозіумі передбачається розглянути наступні напрямки досліджень:

 1. Проблеми локалізації давньоруських літописних міст.
 2. Фортифікаційні особливості давньоруських міст.
 3. Планування літописних міст.
 4. Міста як центри соціокультурного, політичного та економічного життя давньоруського суспільства:
  • центри уділів та їх становище в давньоруській державі;
  • міста – осередки князівської влади;
  • міста – центри розвитку традиційних ремесел;
  • міста - центри торгівлі;
  • міста та монастирі.

[*]Соціальний склад давньоруських міст та відносини між різними соціальними групами населення.

[*]Вплив географічного положення на розвиток давньоруських міст.

[*]Впливи язичництва на християнську обрядовість.

[*]Проблеми вивчення та збереження пам’яток давньоруського періоду.

Матеріали симпозіуму будуть опубліковані у щорічному науковому збірнику "Археологічні зошити з Пересопниці. ІІІ".

 1. Стаття подається в електронному вигляді (E-mail: kolau@i.ua) окремим файлом, назва якого повинна містити прізвище автора (наприклад "Іванчук.doc"). Після відправки електронного листа обов’язково зателефонуйте контактним особам і переконайтесь, що матеріали статті були успішно отримані.
 2. Поля: зліва – 3 см, справа - 2 см, зверху – 2 см, знизу - 2 см).
 3. Обсяг роботи: до 6 сторінок тексту набраного в редакторі WORD 1997 -2003, шрифт TimesNewRoman, кегль 12, міжрядковий інтервал - 1,5, абзац - 1, 25.

Вимоги до оформлення тексту:

 1. У верхньому лівому куті зазначити універсальний десятинний код (УДК).
 2. Вказати прізвище та ініціали авторів, науковий ступінь, посаду, установу, населений пункт.
 3. Назва статті друкується великими літерами.
 4. Анотація до статті повинна мати об’єм 600-800 знаків з пробілами (до 8 рядків), в якій коротко викладається актуальність статті, мета, зміст.
 5. Ключові слова подаються після анотації.
 6. Оформлення списку "Джерела та література": без абзацу, 12 кегль, через одинарний інтервал. Посилання у тексті на джерела та літературу робляться у квадратних дужках (наприклад [1, с.10]) згідно списку використаних джерел та літератури, розміщених за абеткою наприкінці тексту.
 7. Ілюстрації (фото) подавати в електронному варіанті у форматі TIF(300 dpi) або JPEG. Підписи та посилання до них - обов’язкові.
 8. Відомості про автора обов’язково подаються наприкінці статті після списку «Джерела та література»: П.І.П. автора ; місце роботи або навчання; посада; вчене звання; науковий ступінь; електронна адреса; домашня адреса, поштовий індекс; телефон (мобільний домашній, робочий); адреса місця роботи, поштовий індекс; П.І.Б. і посада керівника (ректора, директора).
 9. Стаття та відомості про автора повинні бути в одному файлі.

Автори відповідають за повноту висвітлення теми досліджуваних питань, системність викладу, достовірність на ведених фактів, посилання на джерела, написання власних імен, географічних назв тощо.

Дотримання вимог до оформлення матеріалу є обов’язковим для включення його до у збірник симпозіуму. Статті друкуються за авторською редакцією.

Оргкомітет залишає за собою право на відбір матеріалів для друкування згідно запропонованої теми.

Повідомлення про включення матеріалів до програми конференції та запрошення на конференцію кожному автору буде надіслано додатково.

Для участі у симпозіумі матеріали необхідно надіслати до 01.09.2015 року.

Адреса:

Культурно-археологічний центр "Пересопниця"

35337, Рівненька обл., Рівненський р-н, с. Пересопниця, вул. Вербова, 22, с. Пересопниця

Телефони для довідок:

(362)40-05-41

(097) 975-45-89

E-mail: peresopnytsa@i.ua

Web: peresopnytsya.rv.ua

Link to comment
Share on other sites

Join the conversation

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.
Note: Your post will require moderator approval before it will be visible.

Guest
Reply to this topic...

×   Pasted as rich text.   Paste as plain text instead

  Only 75 emoji are allowed.

×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead

×   Your previous content has been restored.   Clear editor

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.

Loading...
 Share

×
×
 • Create New...