Jump to content
Замки и Крепости Украины - Форум

Міжнародна науково-практична конференція "Битва під Оршею 1514 року - яскрава сторінка спільної боротьби проти московської агресії"


Filin
 Share

Recommended Posts

20 вересня 2014 року у м. Києві відбудеться науково-практична конференція, присвячена 500-й річниці битви литовсько-руського і польського війська під проводом князя Костянтина Острозького проти московського війська під Оршею у вересні 1514 року.

117705_original.jpg

Опираючись на літописні та історіографічні джерела, напрацювання сучасних дослідників і краєзнавців, зосереджуючи увагу на найменш вивчених і дискусійних питаннях проблеми конференція ставить за мету:

а) сприяти переосмисленню історичних процесів та подій тогочасної доби через призму існування українських земель у спілці з державами Східної та Центральної Європи;

б) комплексно проаналізувати вітчизняні та зарубіжні наукові і краєзнавчі напрацювання щодо битви під Оршею 1514 року;

в) здійснити територіальну локалізацію місця битви та наукову реконструкцію перебігу битви;

г) привернути увагу суспільства, державних чинників та наукової громадськості до ювілейної дати 500-річчя битви під Оршею та до проблем її дослідження;

д) надати наукові висновки і практичні рекомендації щодо актуального для українського суспільства вибору шляху європейського розвитку та історичних паралелей щодо нинішнього спільного протистояння збройній агресії з боку Росії.

До участы у конференції запрошуються вчені, що мають наукові здобутки та зацікавленість з проблем, що обговорюються, молоді науковці, ад’юнкти і аспіранти військових та цивільних навчальних закладів, представники державних та наукових установ, представники політичних партій і громадських організацій, окремі зацікавлені особи.

Для обговорення пропонуються наступні проблеми:

 • Велике князівство Литовське і Руське: повернення із забуття, нові погляди та переоцінки історичного та культурного спадку;
 • Княжий рід Острозьких в історії України - дорога до європейської культури і цивілізації;
 • Постать Костянтина Івановича Острозького – зразок вірного служіння Україні;
 • Військово-політична ситуація, що передувала битві під Оршею;
 • Сили сторін та учасники битви, організаційна структура війська, озброєння;
 • Перебіг битви під Орфею, взаємодія родів військ;
 • Битва під Оршею – важливий внесок у розвиток військового мистецтва;
 • Значення перемоги під Оршею для історичної долі Східної Європи та України.
 • Спільне протистояння московській агресії – історичні паралелі та вірність історичній традиції.
 • Можуть бути запропоновані й інші теми.

Регламент конференції:

Доповіді – до 15 хв.

Виступи в дискусії – до 5 хв.

Робочі мови:

українська, російська, білоруська, литовська, польська, англійська.

Передбачається опублікування текстів доповідей (наукових статтей) в збірнику наукових статей конференції, а також у науково-популярному журналі «Воєнна історія».

Для участі в работі конференції потрібно надіслати до організаційного комітету не пізніше 10 вересня 2014 року заявку і тези доповіді за електронною адресою: СОУ325@ukr.net або serlytvyn@ukr.net (з позначкою «конференція»).

Внесення доповідей до плану конференції проводитиметься за рішенням організаційного комітету.

Вимоги до тектсу доповіді:

Назва доповіді через один міжрядковий інтервал посередині рядка (великими літерами, без крапки в кінці): шрифт Times New Roman, кегль 14, грубо. Ліворуч без відступу подати індекс УДК. Праворуч – прізвище, ім’я, по батькові автора, науковий ступінь, вчене звання, повна назва установи, де працює або навчається автор. Шрифт Times New Roman, кегль 14, міжрядковий інтервал 1.

Обсяг тексту до 10 стор.

Зразок оформлення заявки:

 1. Прізвище, ім’я, по батькові.
 2. Повна назва установи, в якій працює/навчається учасник, посада, науковий ступінь, вчене звання.
 3. Тема доповіді.
 4. Контактний телефон.
 5. Електронна адреса.
 6. Чи плануєте особисту участь у конференції?
 7. Чи бажаєте опублікувати тези доповіді?
 8. Чи бажаєте опублікувати статтю у фахових виданнях академії?
 9. Чи є потреба в оформленні офіційного персонального запрошення?

Координати організаційного комітету:

м. Київ, вул. Грушевського 30/1, кім. 325. тел. 253-32-30.

Ел. адреса - СОУ325@ukr.net

Місце проведення конференції – Центральний будинок офіцерів Збройних Сил України, вул. Грушевського 30/1, конференцзал, прим. 17.

Модератор конференції – заступник голови Спілки офіцерів України, головний редактор журналу «Воєнна історія», доктор історичних наук, професор Литвин Сергій Харитонович.

Джерело
Link to comment
Share on other sites

Join the conversation

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.
Note: Your post will require moderator approval before it will be visible.

Guest
Reply to this topic...

×   Pasted as rich text.   Paste as plain text instead

  Only 75 emoji are allowed.

×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead

×   Your previous content has been restored.   Clear editor

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.

Loading...
 Share

×
×
 • Create New...