Jump to content
Замки и Крепости Украины - Форум

Хотин: підбірка планів Хотинської фортеці 1739 року


Denis
 Share

Recommended Posts

РИСУНОК 1. Фрагмент «План главной крепости Хотинской в Молдаве. 19 августа 1739 г» / План головної фортеці Хотинської в Молдові. 19 серпня 1739 р

Автор: Інженер-майор Даніїл де Боскет / Daniel de Bosquet;

Дата створення: 26 серпня 1739 року;

Тип документа: рукописний план;

Техніка: акварель з чорнилами;

Розмір носія (фото): 12,9 x 18,2 см;

Розмір оригіналу: 44 x 64 см;

Експлікація: російська мова:

Місце зберігання: Державний історико-архітектурний заповідник «Хотинська фортеця» / Російський державний військово-історичний архів / British Library (Британська бібліотека);

Джерело: КОМПЛЕКС СООРУЖЕНИЙ КРЕПОСТИ ХІІІ-ХVІІІ вв.. Памятник архитектуры Ясские ворота ХVІІІ в. Том ІІІ. Историческая справка и Иконографический материал – К.: Украинский специальный научно-реставрационный проектный институт «УКРПРОЕКТРЕСТАВРАЦИЯ» 1980. Ф.2. – 72 с;

Оцифрована версія: Державний історико-архітектурний заповідник «Хотинська фортеця». (Буйновська Є.В., Позняков Д.В. Іконографічні джерела з історії Хотинської фортеці: гравюри, карти, плани – Кам’янець-Подільський: ФОП Буйницький О.А., 2019. – 104 с.)


Експлікація:

А. Хостелъ или шлоз / Хостель або шлоз (замок);

В. Мечеть / Мечеть;

С. Магазейны совсякими припасами инженерными минерными иартелирийными / Магазини з різними припасами мінерськими і артилерійськими;

D. Главная крепость збатареями иартилерией з двухь соть медных пушекъ имартиръ / Головна фортеця з батареями і артилерією з двохсот мідних гармат і мортир;

E. Пашенский домъ / Пашинський будинок;

F. Пороховые погреба / Порохові підвали;

J. Цейхаузы / Цейгхаузи;

H. Магазейны провиантные / Магазини провіантні;

I. Мечети / Мечеті;

U. Ставка его сиятельства Гдна генералъ фельтмаршала графа Фонминиха привзятье Хотинской крепости / Ставка його світлості пана генерал-фельдмаршала фон Мініха при здобутті Хотинської фортеці;

K. Форштатъ / Фортштадт;

L. Пашенские домы / Пашинські будинки;

M. Кладьбища / Кладовища;

N. Фонталы / Фонтали;

O. Частокіл навколо міста;

P. Головна вулиця;

Q. Зафорштатомъ старый валъ средутами / За форштадтом старий вал з редутами;

R. Зарекой Днестромъ зделаны редуты / За рікою Дністер збудовані редути;

S. Казармы / Казарми;

T. Ледник / Льодовик (погріб);

V. Мины / Міни.

1476863962_11.thumb.jpg.68cbdff056ab3176a03545ed0a3eb966.jpg
 

РИСУНОК 2. План о заготовлении иделании минъ под бастионы куртины иворотами округ всей Хотинской крепости .1739 году в [] ноябре мце / План про заповнення і закладання мін під бастіони і куртини навколо всієї Хотинської фортеці. 1739 році в […] листопаді місяці

Автор: Інженер-майор Даніїл де Боскет / Daniel de Bosquet;

Дата створення: листопад 1739 року;

Техніка: акварель з чорнилами;

Розмір носія (фото): 12,9 x 18,2 (см);

Розмір оригіналу: 49 x 70 см;

Експлікація: російська мова:

Місце зберігання: Державний історико-архітектурний заповідник «Хотинська фортеця» / Російський державний військово-історичний архів / British Library (Британська бібліотека);

Джерело: КОМПЛЕКС СООРУЖЕНИЙ КРЕПОСТИ ХІІІ-ХVІІІ вв.. Памятник архитектуры Ясские ворота ХVІІІ в. Том ІІІ. Историческая справка и Иконографический материал – К.: Украинский специальный научно-реставрационный проектный институт «УКРПРОЕКТРЕСТАВРАЦИЯ» 1980. Ф.3. – 72 с;

Оцифрована версія: Державний історико-архітектурний заповідник «Хотинська фортеця». (Буйновська Є.В., Позняков Д.В. Іконографічні джерела з історії Хотинської фортеці: гравюри, карти, плани – Кам’янець-Подільський: ФОП Буйницький О.А., 2019. – 104 с.)

Експлікація:

А. Вхотъ в мины / Вхід в шахти;

В. Минные галереи / Мінні галереї;

С. Минные камеры под бастионы / Мінні камери під бастіонами;

D. Минные камеры под куртины / Мінні камери під куртинами;

E. Минные камеры под каменные ворота / Мінні камери під кам’яними воротами;

F. Мины которые для обороны сделаны … / Міни, які для захисту збудовані;

G. Мины икамеры сделаны направо и налево / Міни і камери збудовані направо і наліво;

H. Редутъ который натой стороне Днестра реки расположен блокгауз ибатареи и… / Редут, який на тому боці Дністра ріки розташований блокгауз і батареї і …;

I. Шлос или замок / Шлоз або замок;

K. Пороховые погреба / Порохові погреби;

L. Пашеийны домъ / Пашинський будинок;

M. Турецкая мечеть / Турецька мечеть;

N. Провиантные магазейны / Провіантні магазини;

O. Фонталъ / Фонтал.

270386794_2_1739.thumb.jpg.b8beb67eb16a75c309afda1bfb5ec54e.jpg

РИСУНОК 3. Plan der stadt und festung Chotzım / План міста і фортеці Хотин

Автор: невідомий;

Дата створення: 1739 р.;

Техніка: акварель;

Розмір: невідомий;

Експлікація: німецька мова:

Місце зберігання: Apxiв Haзeмниx Apмiй Фpaнцiї;

Оцифрована версія: Державний історико-архітектурний заповідник «Хотинська фортеця». (Буйновська Є.В., Позняков Д.В. Іконографічні джерела з історії Хотинської фортеці: гравюри, карти, плани – Кам’янець-Подільський: ФОП Буйницький О.А., 2019. – 104 с.)

 

Експлікація:

A. Die Haupt Vestung / Гoлoвнa фортеця;

B. Die Schloss / Зaмoк;

C. Das Сommandant Hauss / Будинoк кoмeндaнтa;

D. Pulver Кeller u Кessel / Пopoxoвий пoгpiб i кoтeл;

E. Magazines / Maгaзини (2 об'єкти поблизу Стамбульських воріт);

F. Die Ausfaelle u Minen / Bилaзки i мiни;

G. Die Casernen / Кaзapми (7 шт. мiж будинкoм кoмeндaнтa);

H. Die geweijchte Кirche / Ocвячeнa цepквa;

I. Des Bacha Hauss / Будинoк пaшi;

К. Die Fontaine u. Brunnen / Фoнтaн i кpиниця (у дворі будинку паші);

L. Zwei Schiff Brücкen / Подвійні понтоні мocти;

M. Die zur Bedecкung beyder Brücкen auf Polnischer Seiten verfertigte Redoute / Peдyт, звeдeний нa пoльcькiй cтopoнi для пpикpиття oбидвox мocтiв;

N. Moschee / Мечеть (в замку);

О. Артилерійський будинок / Artillerie Hauss (в замку під західною стіною);

Р. Zeughaus / Цейгауз (над потоком поблизу Тімішоарських воріт).

161044143_3.PlanderstadtundfestungChotzm.thumb.jpg.05852dfab1c7b142a89228a937ea29c4.jpg

РИСУНОК 4. PLAN Der Haupt Vestung Chotzim in der Moldau mit accord eingenommen den 19.ten August A.o 1739 / План головної фортеці Хотин у Молдові здобутої 19 серпня 1739 року

Автор: Інженер-майор Даніїл де Боскет / Daniel de Bosquet;

Дата створення: 26 серпня 1739 року;

Тип документа: рукописний план;

Техніка: рукописне перо і чорнило з аквареллю;

Розмір оригіналу: 44 x 64 см;

Експлікація: німецька мова

Місце зберігання: British Library (Британська бібліотека). The BL King’s Topographical Collection

Експлікація:

А. Замок;

В. Мечеті;

С. Магазини (склади )з різними інженерними, мінерськими і артилерійськими матеріалами (припасами);

D. Головна фортеця з бастіонами і артилерією з двохсот мідних гармат і мортир;

E. Будинок Паші (адміністративна споруда);

F. Порохові підвали;

G. Цейгхаузи;

H. Магазини (cклади) з продовольством;

I. Ставка його світлості пана генерал-фельдмаршала графа фон Мініха при здобутті Хотинської фортеці;

K. Фортштадт (укріплене місто);

L. Торгові крамниці;

M. Церковне (христиняське) кладовище;

N. Фонтани, криниці;

O. Частокіл навколо фортштадту;

P. Главная улица / Головна вулиця;

Q. За містом старий вал з редутами;

R. За Дністром збудований редут;

S.  Казарми;

T. Льодовик (крижаний погріб).

U. Міни.

4.thumb.jpg.35c407f7546aa9384dab4133d93aaa01.jpg

РИСУНОК 5. Plan of the Mines under the Bastions, Curtains and Gates round the fortifications of Cochim / План мін під бастіонами, куртинами (стінами) та воротами навколо укріплень Хотина

Автор: Інженер-майор Даніїл де Боскет / Daniel de Bosquet;

Дата створення: листопад 1739 року;

Тип документа: рукописний план;

Техніка: рукописне перо і чорнило;

Розмір оригіналу: 49 x 70 см;

Експлікація: англійська мова:

Місце зберігання: British Library (Британська бібліотека). The BL King’s Topographical Collection

Експлікація:

А. Вхід в мінні галереї;

В. Мінні галереї;

С. Мінні камери під бастіонами;

D. Мінні камери під куртинами;

E. Мінні камери під  воротами;

F. Міни, збудовані для захисту;

G. Розгалуженні мінні тунелі;

H. Редут на іншому березі  Дністра

I. Цитадель;

K. Порохові склади;

L. Пашинські будинки;

M. Турецькі мечеті;

N. Магазини (cклади) з продовольством;

O. Фонтани (криниці).

948933914_5..thumb.jpg.7fd98361e3f948c042220a2ad3248118.jpg

 

РИСУНОК 6. Plan von Chotzim / План Хотина

Автор: Невідомий

Дата створення: 1739 р.;

Тип документа: рукописний план;

Техніка: рукописне перо і чорнило з аквареллю;

Розмір оригіналу: 44 x 56 см;

Експлікація: німецька мова;

Місце зберігання: Biblioteka Książąt Czartoryskich;

Режим доступу: http://cyfrowe.mnk.pl/publication/13390

Експлікація:

1.     Головна фортеця;

2.     Замок;

3.     Будинок паші;

4.     Будинок коменданта;

5.     Казарми;

6.     Магазини (склади);

7.     Пороховий погріб;

8.     Фонтани та криниці;

9.     Мінні проходи;

10.   Освячена церква (мечеть валіде-султан Емметулах Рабії Гюльнуш);

11.    Подвійні понтоні мocти;

12.    Peдyт, звeдeний нa пoльcькiй cтopoнi для пpикpиття oбox мocтiв.

881996475_6.PlanvonChotzim.thumb.jpg.66bb34a3953b56d98c567e4caf4d9ef2.jpg

 

 

  • Thanks 1
Link to comment
Share on other sites

5-го плану у мене не було. Так виглядає, що власне 5ий план з вашої підбірки є оригіналом з котрого зроблені усі інші п'ять планів.

Дякую!!!

Link to comment
Share on other sites

29 хвилин тому, AnKo сказав:

5-го плану у мене не було. Так виглядає, що власне 5ий план з вашої підбірки є оригіналом з котрого зроблені усі інші п'ять планів.

Дякую!!!

Оригінальними є 3, 4, 5 , 6 Плани 1 є російською копією 4-го, а 2 копією 5-го.Копії виконанні також в кольорі, зберігаються у Москві. Плани 3 і 6 скоріше за все також оригінальні, оскільки їхні експлікації дещо різняться. 1,2, 4,5 плани авторства де Боскета, який перебував при російській армії Мініха у Хотині в 1739 року.Там при збільшені є його підписи інженер майор де Боскет.Крім того є ще плани 1739 року Хотина, але не такі детальні.Проте вони містять також цікаві відомості, які відсутні на планах де Боскета.

Link to comment
Share on other sites

Так, в якійсь мірі усі плани оригінальні. Якщо дивлячись на одни з планів я намалюю свій, то він також  буде вже оригінальним. Те що Бокет  перебував у Хотині не означає що він не користувався вже існуючою мапою і на основі котрої міг зробити свій варіант плану Хотина.  Власне 5ий план виглядає найбліьш детальним з усіх інших. Такого не буває щоб одна й та ж деталь стилістично прослідковувалась на усіх планах однаково; припускаючи що усі плани були зроблені незалежно. А таких стилістичних детелей котрі повторюються на цих планах є декілька. Тому я схильний до думки що власне 5ий план був джерелом для створення усіх інших п'яти.

Link to comment
Share on other sites

Join the conversation

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.
Note: Your post will require moderator approval before it will be visible.

Guest
Reply to this topic...

×   Pasted as rich text.   Paste as plain text instead

  Only 75 emoji are allowed.

×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead

×   Your previous content has been restored.   Clear editor

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.

Loading...
 Share

×
×
  • Create New...