Перейти к публикации
Замки и Крепости Украины - Форум
Filin

Міста і містечка Поділля від доби Середньовіччя до початку XX ст.: матеріали наукової конференції 24-25 вересня 2015 р. (2016)

Рекомендованные сообщения

00.jpg

Рік видання: 2016.

Видавництво: ТОВ "Нілан-ЛТД", Вінниця.

Мова: українська.

Формат: 84х16/8 (23,8 х 28,8 х 3,5 см).

Обкладинка: тверда.

Папір: офсетний.

Кількість сторінок: 640.

Ілюстрації: 594 переважно чорно-білих зображень (фото, схеми, карти, плани, малюнки та ін.) + вклейка з кольоровими зображеннями.

Наклад: 300 примірників.

ISBN: 978-966-924-319-5, 978-966-189-179-0 (серія).


Анотація:

Цитата

Міська минувшина Поділля надзвичайно цікава та багатогранна. Задля глибшого її вивчення Вінницький обласний краєзнавчий музей у 2014 р. ініціював проведення наукової конференції «Міста і містечка Поділля від доби Середньовіччя до початку XX ст.». Підготовка до неї тривала впродовж року. До конференції відкрито три виставки: історико-мистецького проекту «Міста і містечка Вінниччини: героїчні віхи у плині буття» спільно з Вінницькою міською організацією Національної спілки художників України (куратор і автор експозиції Тетяна Жу-рунова), «На гостини до подільських міст і містечок» (інтер’єри вітальні, фотоательє та аптеки; автор експозиції Лілія Гальчевська) і «Знахідки в Мурах» (за результатами археологічних досліджень 2013-2015 рр. на території колишнього домініканського комплексу під керівництвом Лариси Виногродської; автори експозиції Марина Потупчик і Ольга Грабовська). Виставки експонувалися понад два місяці, користуючись великою популярністю серед відвідувачів. Вони також чудово обрамлювали та доповнювали конференцію 24-25 вересня 2015 р., яка стала непересічною подією в науковому житті Поділля.

До участі в конференції зголосилися науковці з Києва, Харкова, Рівного, Білої Церкви, Хмельницького, Кам’янця-Подільського, Меджибожа, Вінниці та Вінницької області, а також із Підкарпатського воєводства (Польща). Основні напрямки її роботи: історіографічні та джерелознавчі аспекти міської історії Поділля; археологічні дослідження міських осередків; до історії заснування міських населених пунктів; здобуття селами містечкового статусу та зворотній процес; міста і містечка як промислові й торговельні осередки; фактори міського поступу в різні періоди; городяни: соціальний, національний і релігійний аспекти; міське управління та самоуправління, планування, забудова і благоустрій міст та містечок; розвиток медицини й освіти; культурно-етнографічні аспекти міського життя; архітектурна історія міст і містечок.

Вінцем праці представницького кола науковців є збірник, до якого увійшло 60 статей. Матеріали конференції представлені у збірнику за хронологією історичних подій та згруповані за тематикою. Стаття польською мовою подається без українського перекладу. Підготовлені дослідниками до друку документи, списки й таблиці вміщено в додатку до їхніх статей.

Важливим доповненням до текстів є численні ілюстрації - літографії, поштові листівки, світлини, малюнки, плани та документи з музейних, архівних і приватних колекцій, деякі публікуються вперше. Окремі блоки збірника становлять репродукції картин учасників історико-мистецького проекту «Міста і містечка Вінниччини: героїчні віхи у плині буття» із вступним словом мистецтвознавця Тетяни Журунової та добірка світлин з усіх перелічених виставок і конференції.

Видання містить географічний покажчик та перелік ілюстрацій, в якому зазначено місцезнаходження вихідних зображень.

Збірник матеріалів конференції «Міста і містечка Поділля від доби Середньовіччя до початку XX ст.» стане вагомим внеском у дослідження нашого краю і, без сумніву, зацікавить істориків, краєзнавців та всіх, хто небайдужий до минулого Поділля.


Приклади сторінок:

02-01.jpg 02-02.jpg 02-03.jpg 02-04.jpg 02-05.jpg 02-06.jpg 02-07.jpg 02-08.jpg 02-09.jpg 02-10.jpg 02-11.jpg  02-13.jpg 02-14.jpg 02-15.jpg 02-16.jpg 02-17.jpg 02-18.jpg 02-19.jpg 02-20.jpg 02-21.jpg 02-22.jpg 02-23.jpg 02-24.jpg 02-25.jpg
 

Зміст:

Цитата
 • Передмова - З
   
 • Лариса Виногродська
  Археологічні дослідження на території колишнього домініканського монастиря у м. Вінниці в 2013-2015 рр. - 6
   
 • Михайло Потупчик
  Археологічні пам’ятки м. іллінці - 20
   
 • Сергій Царенко
  Першоджерела з історії розвитку регіональної містобудівної системи та її центрів і методологія синтезу галузевих знань: Вінницький осередок подільского розселення княжих часів - 28
   
 • Євген Тичук
  Система оборони Великого князівства Литовського від татарської загрози як причина появи міст східного Поділля - 44
   
 • Петро Ричков
  Картографічні джерела до історії містобудування Східного Поділля (XVIII—XIX ст.) - 48
   
 • Олена Кримська
  Фонди Державного архіву Хмельницької області - важливе джерело для вивчення землеволодіння міст і містечок Подільської губернії кінця XVIII - початку XX ст. - 86
   
 • Олександр Петренко
  Привілей Станіслава Потоцького громаді греків, сербів і волохів міста Могилева 1774 р. - 92
  Додаток. Документи
   - 94
   
 • Юрій Легун
  Міста і містечка Східного Поділля у «Камеральному і топографічному описі Подільської губернії» 1800 року - 98
   
 • Вікторія Колесник
  Польська мемуаристика як джерело з історії міст і містечок Поділля в 1793-1920 рр. - 108
   
 • Наталія Морозова
  Інформація про міста та містечка Вінниччини у фонді Вінницької обласної універсальної наукової бібліотеки їм. К. А. Тімірязєва - 130
   
 • Сергій Сєряков
  Образ подільських єзуїтських шкіл у польській історіографії (XIX - початок XXI ст.) - 134
   
 • Тетяна Шевченко
  Організація навчання та вчительські кадри єзуїтських богословських курсів для католицького єпархіального кліру на Поділлі в контексті освітньої діяльності Товариства ісуса в Україні (друга чверть XVI - середина XVII ст.) - 146
   
 • Богдан Хіхлач
  Церковна унія в містах і містечках Поділля у XVIII - І половині XIX ст. - 170
   
 • Анатолій Лисий
  Василіани в Шаргороді: школа, її викладачі та учні - 182
   
 • Сергій Гальчак
  З історії розвитку інституцій місцевого самоврядування у найдавніших містах і містечках Вінниччини - 184
   
 • Костянтин Завальнюк
  З історії вінницького міського самоуправління - 192
   
 • Олександр Роговий
  Липовець на Брацлавщині: шлях до магдебургії - 196
   
 • Ірина Леськів
  Містечко Меджибіж в системі реформування адміністративно-територіального устрою на Поділлі - 200
   
 • Олена Кримська
  Землеволодіння міст і містечок Подільської губернії наприкінці XVIII - в першій половині XIX ст. - 204
   
 • Анатолій Трембіцький
  Заїзди (гостині двори) на теренах Поділля (в межах сучасних Вінницької та Хмельницької областей) - 210
   
 • Іван Зелюк, Галина Луценко, Анна Порожня
  Матеріали до історії фармацевтичної справи на Східному Поділлі в XIX - на початку XX ст. - 228
   
 • Олена Прищепа
  Середні навчальні заклади у формуванні освітньо-культурного середовища міських поселень Подільської губернії (перша третина XIX ст.) - 230
   
 • Анатолій Скрипник
  Квартирні комісії як підрозділи міського управління у містах і містечках Поділля в першій половині XIX століття - 238
   
 • Сергій Єсюнін
  Транспортне сполучення між містами Поділля: становлення та розвиток у другій половині XIX - на початку XX ст. - 242
   
 • Костянтин Завальнюк
  Вінницька міська торгівля в останній третині ХІХ ст. - 252
   
 • Валерій Рекрут
  Міста і містечка Поділля у становленні кооперативного руху (кінець ХІХ - початок XX ст.) - 256
   
 • Володимир Байдич, Віталій Галатир, Юрій Олійник
  Процес електрифікації м. Кам’янця-Подільського на початку XX ст. - 268
   
 • Володимир Перерва
  Церковнопарафіяльні школи міст та містечок Поділля ХІХ - початку XX ст. у світлі документів Російського державного історичного архіву в м. Санкт-Петербурзі - 272
   
 • Вікторія Колесник
  Вінницька церковно-вчительська школа та її завідувачі Павло Погорілко і Володимир Янса - 278
   
 • Світлана Шароварська
  Сакральна архітектура міст і містечок Поділля - 292
   
 • Петро Ричков
  Нотатки до урбаністичної історії Брацлава - 314
   
 • Олег Рибчинський
  Архітектура ринкових площ міст та містечок Поділля - 324
   
 • Олена Жукова
  Планувальна структура Зінькова (с. Зіньків Хмельницької обл.) як відображення історичного розвитку містечка - 336
   
 • Оксана Горбань
  Архітектор Василь Листовничий - 342
   
 • Олена Антонова
  Архітектурне обличчя Буші - 348
   
 • Ірина Лехіцька
  Вірмени Кам’янця-Подільського і правове регулювання відносин (XIV—XVII ст.) - 366
   
 • Вероніка Візнюк
  Євреї в Меджибожі - 372
   
 • Андрій Стебелєв
  Містечка Середнього Побужжя: Ворошилівка, Красне, Тиврів у плині часу - 376
   
 • Лідія Курмаєва
  Ямпіль у XVII - на початку XX ст. - 380
   
 • Тетяна Мельник
  Містечко Ялтушків - фактори становлення на різних етапах історичного розвитку - 388
   
 • Олена Бродзь
  Погребище у XVIII - на початку XX ст.: соціальний, національний та релігійний аспекти - 396
   
 • Віктор Косаківський
  Містечко Чечельник на Південно-Східному Поділлі в XIX - на початку XXI ст. (Етнокультурна характеристика населення) - 406
   
 • Алла Ліпська
  Образи подільської Атлантиди: з історії єврейських громад Вінниччини - 430
   
 • Юлія Кокиза
  Містечковий побут кінця XIX - початку XX ст. (на прикладі Шаргорода) - 450
   
 • Тетяна Пірус
  Посімейний список мешканців містечка Шпикова як джерело з вивчення прізвищевих назв - 460
   
 • Наталя Кушка
  Сторінки музичної та театральної історії Вінниці в XVI - XIX ст. - 464
   
 • Лариса Семенко
  Театральне життя Вінниці до відкриття стаціонарного театру (1910 р.) - 470
   
 • Сергій Царенко
  Зодчий Григорій Артинов, садівник Амадей Фелібер, художник В’ячеслав Коренєв та інші зразкові «генії місць» від вінницьких Кумбар до узбережжя Криму, від Гольшан до Праги - 478
   
 • Тетяна Кароєва
  Одесити у вінницькому міському житті початку XX ст. - 486
   
 • Ірина Тройська
  Виготовлення взуття на Поділлі в XIX - на початку XX ст. - 494
   
 • Лілія Гальчевська
  Міський костюм подолян на світлинах XIX - початку XX ст. - 504
   
 • Владислав Вігуржинський
  Історія фотографії в Тульчині - 520
   
 • Ірина Паур
  Видова поштівка як джерело вивчення історико-топографічної структури міста Кам’янця-Подільського кінця ХІХ - початку XX ст. - 524
   
 • Ігор Лановий
  Вінниця на поштових листівках початку XX століття - 530
   
 • Олександр Логінов
  Епізоди з вінницького життя у відкритому листуванні на шпальтах столичної газети «Речь» у 1909 році - 554
   
 • Ігор Ратушняк
  Кам’янець-Подільський в добу гетьманату (1918 р.) - 548
   
 • Олександр Кравчук
  Вінниця в гетьманській Україні 1918 р. - 560
   
 • Jacek Magdoń
  Dowództwo Etapów Wojsk Polskich na Ukrainie z siedzibą w Winnicy w 1920 r. - Zarys Problematyki - 572
   
 • Олена Гордієнко
  Інтер’єр в музейних експозиціях як відображення історії міст і містечок Поділля ХІХ - початку XX ст. - 584
   
 • Тетяна Журунова
  Творча реалізація історико-мистецького проекту «Міста і містечка Вінниччини: героїчні віхи у плині буття» - 592
  Додаток. Учасники історико-мистецького проекту «Міста і містечка Вінниччини: героїчні віхи у плині буття»: біографічний довідник - 599
   
 • Історико-мистецький проект «Міста і містечка Вінниччини: героїчні віхи у плині буття» - 601
   
 • Фотолітопис виставок та конференції, присвячених містам і містечкам Поділля - 616
   
 • Географічний покажчик - 627
   
 • Перелік ілюстрацій - 630Географічний покажчик:

01-1.jpg 01-2.jpg 01-3.jpg

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Не припомню, видел ли я раньше столь качественно сделанный сборник материалов конференции. Размеры, объём, твёрды переплёт, наличие общего списка географических названий и общего списка иллюстраций - формат исполнения как у солидной монографии.

Жаль только, что тираж небольшой и уже практически полностью распродан (если повезёт, сборник можно попытаться найти в Виннице, да и то не факт), но есть надежда на то, что его в итоге оцифруют и откроют к нему свободный доступ.

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Ваша публикация должна быть проверена модератором

Гость
Вы не авторизованы. Если у вас есть аккаунт, пожалуйста, войдите.
Ответить в тему...

×   Вставлено в виде отформатированного текста.   Вставить в виде обычного текста

  Разрешено не более 75 смайлов.

×   Ваша ссылка была автоматически встроена.   Отобразить как ссылку

×   Ваш предыдущий контент был восстановлен.   Очистить редактор

×   Вы не можете вставить изображения напрямую. Загрузите или вставьте изображения по ссылке.

Загрузка...

×